Aktuell nybyggnation i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Antalet bostäder är ej fastställt.
Nybyggnad av grupp- och äldreboende i Alingsås
Avser nybyggnad av grupp- och äldreboende 60 lägenheter.
Nybyggnad av räddningscentral i Alingsås
Nybyggnad av räddningsstation.
Upprättande av detaljplaneprogram för markområden i Alingsås kommun
Avser förstudie för upprättande av detaljplaneprogram för följande områden: E20, område A+ samt område Götaplan.
Nybyggnad av kontor i Alingsås
Nybyggnad av butik med sällanköpshandel, lager, kontor, garage, verkstad, industri.
Nybyggnad av inomhushall i Alingsås
Avser nybyggnad av inomhushall i Alingsås.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Alingsås
Nybyggnad av äldreboende. Markarbeten påbörjas vecka 46 2020.
Exploatering av område i Ängabo
Exploatering för ca 350 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av 14 bostadsrättslägenheter i en huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 14 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerfamiljshus.
Utbyggnad av vatten och spillvatten, Alingsås kommun
Omfattar utbyggnad av vatten och spillvatten i omvandlingsområdena Västra Bodarna, Olstorp och Edsås-Skaftared. Beställaren söker med denna upphandlingen en samarbetspartner som ska leda arbetet med att designa, projektera och genomföra projektet tillsammans med beställaren och vara med och skapa ett väl fungerande VA-ledningsnät i redan bebyggda områden.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Nybyggnad av räddningstjänststation i Alingsås
Avser nybyggnad av räddningstjänststation.
Nybyggnad av servicebostad i Alingsås
Avser nybyggnad av serviceboende.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 2 huskroppar eller 4 lägenheter i 1 huskropp med hyresrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Exploatering av industriområde i Gräfsnäs
Igångsättning avhängigt intressenter i området.
Ny gång- och cykelväg längs väg 180 mellan Lygnared-Hjälmared
Ny gc-väg samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser.
Ny gc-väg längs väg 1957 i Norsesund
Ca 200 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av komplementbyggnad samt plank i Alingsås
Avser uppförande av komplementbyggnad och ett bullerplank.
Nybyggnad av kylanläggning i Alingsås
Nybyggnad av kylmaskin.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av 9 radhus och 12 lägenheter i bostadsrättsform.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadhus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadhus.
Nybyggnad av stall i Alingsås
Nybyggnad av hundstall. Anläggning kommer att bestå av en huvudbyggnad och stallängor och kommer att ha plats för ca 60 hundar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Bygglov anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av elverk i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av elanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av enbostadhus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av enbostadhus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av enbostadhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Alingsås
Bygglov för uppsättning av plank.
Nybyggnad av automatstation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Alingsås
Bygglov nybyggnad av padelbanor utomhus.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Bygglov nybyggnad av sophus/cykelförråd.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Bygglov uppsättning av stödmur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.