Aktuell nybyggnation i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ishall i Alingsås
Avser nybyggnad av ishall samt rivning av befintlig hall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Totalt planeras det för 200 lägenheter på Rådstugan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser ca 40 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av förskola i Ingared, Alingsås
Planer finns för nybyggnad av förskola i Ingared Alingsås.
Nybyggnad av industriradhus i Alingsås
Avser nybyggnad av industriradhus i Alingsås. Varje fastighet är ca 72 kvm (6x12m) och har en vikport om 4,2 x 4 meter.
Exploatering för nya småhustomter i Alingsås
Ca 10 tomter/år, totalt ca 200 småhustomter.
Nybyggnad av tvätthall i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 2 huskroppar eller 4 lägenheter i 1 huskropp med hyresrätt.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Exploatering av industriområde i Gräfsnäs
Igångsättning avhängigt intressenter i området.
Exploateringsarbete inför nytt bostadsområde i Alingsås
Avser exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde i Alingsås.
Exploateringsområde för nybyggnad av bostäder i Alingsås
Exploateringsområde till projekt 1520974.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).