Aktuell nybyggnation i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager i Alingsås
Avser nybyggnad av omnilager om ca 40 000 kvm för Lindex i Alingsås. Inhubs kommer att stå för bygget men Lindex kommer att äga lagret när det står klart. Målsättningen är att uppnå miljöcertifieringen BREEAM-SE Excellent.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås, etapp 1
Nybyggnad av flerfamiljshus. Etapp 2- 2101441.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnation av flerbostadshus på fastigheten Skogskullen 1 i Alingsås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av ishall i Alingsås
Avser nybyggnad av ishall samt rivning av befintlig hall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollebrunn, Alingsås
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av lägenheter i flerbostadshus vid Erskavägen 5, 8 och 9. Befintliga bostadshus och komplementbyggnader avses rivas.
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 19 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Avser byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta befintlig, temporär förskola.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Nybyggnad av idrottsplats i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät i Alingsås Landsbygd
Avser utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation inom områdena Simmenäs och Maryd i Alingsås kommun.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Alingsås
Nybyggnad av cirkulationsplats. En fyrvägskorsning med trafikljus ska byggas om till rondell. Projektet innefattar även nybyggnation av gång- och cykelbanor, ny belysningsanläggning samt träd- och buskplanteringar och planteringar för hantering av dagvatten.
Ny gång- och cykelväg längs väg 180 mellan Lygnared-Hjälmared
Ny gc-väg samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Ca 3,2 km lång sträcka.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Nybyggnad av lagerbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).