Aktuell nybyggnation i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av verksamhetsområde i Alingsås
Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av verksamheter, industri och kontor inom del av fastigheten Bälinge 6:16. Planen medger också allmän platsmark gata och natur.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnation av flerbostadshus på fastigheten Skogskullen 1 i Alingsås.
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Avser att möjliggöra byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta befintlig, temporär förskola. Syftet är också att anordna en tillräckligt stor förskolegård samt att skapa bra tillgänglighet för gående och cyklister till förskolan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stadsskogen, Alingsås
Avser nybyggnad av 51 bostadsrätter i Stadsskogen. Alla lägenheter kommer ha minst en stor balkong eller uteplats.
Nybyggnad av bostäder i Stadsskogen, Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 4+1 våning samt garage i souterrainvåning.
Nybyggnad av ishall i Alingsås
Avser nybyggnad av ishall samt rivning av befintlig hall.
Nybyggnad av bilhall i Alingsås
Nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av gymnasieskola i Alingsås
Planer finns för nybyggnad av gymnasieskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollebrunn, Alingsås
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av lägenheter i flerbostadshus vid Erskavägen 5, 8 och 9. Befintliga bostadshus och komplementbyggnader avses rivas.
Nybyggnad av bostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i radhus och 12 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder samt en ny anslutningsväg till Alingsås centrum.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av ca 20 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Avser byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta befintlig, temporär förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 11 lägenheter . Bta är på ca 800-900 kvm.
Nybyggnad av grupphus i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av 8 enbostadshus och carport, Ingared 5:287,5:296,5:295,5:294,5:293,5:292,5:291,5:297.
Exploatering för nya småhustomter i Alingsås
Ca 10 tomter/år, totalt ca 200 småhustomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerfamiljshus.
Anläggande av byggväg m.m för nytt bostadsområde i Alingsås
Avser anläggande av byggväg mellan Skogskullegatan och Rubingatan och ombyggnad av vandringsstigar, fjärrvärmearbete samt utökat arbete med fiber på området Bergkullen i Stadsskogen, Alingsås.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 2 huskroppar eller 4 lägenheter i 1 huskropp med hyresrätt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Anläggning av 5 parkeringsytor längs med Knektegårdsgatan i Brogården, Alingsås.
Exploatering av industriområde i Gräfsnäs
Igångsättning avhängigt intressenter i området.
Exploateringsarbeten för nytt bostadskvarter i Alingsås
Avser utbyggnad av allmänna anläggningar för blivande kvarteret Bergkullen i Stadsskogen. Arbetet omfattar nybyggnad av cirka 250 m gata med tekniska försörjningssystem och utbyggnad av va-nät samt byggnation av en gångbana mellan Bergkullegatan – Grankullegatan. Option finns på projekt ID 2079103
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Ny gång- och cykelväg i Alingsås
Avser nybyggnation av gång och cykelbana längs med Skolgatan och Gamla Vänersborgsvägen i Alingsås, samt ny belysningsanläggning. Total längd ca 850 m.
Ny gång- och cykelväg längs väg 180 mellan Lygnared-Hjälmared
Ny gc-väg samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Ca 3,2 km lång sträcka.
Nybyggnad av grupphus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av gruppbyggda småhus.
Nybyggnad av kontor i Alingsås
Bygglov nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av fritidshus i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av telestation i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av telekomtorn.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Bygglov nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Bygglov nybyggnad av mur.
Nybyggnad av pumpstation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av ställverk i Alingsås
Bygglov nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av övrigt.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Bygglov uppställning/uppsättning av Uppställning bod.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.