Aktuell nybyggnation i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnation av flerbostadshus på fastigheten Skogskullen 1 i Alingsås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Totalt planeras det för 200 lägenheter på Rådstugan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Totalt planeras det för 200 lägenheter på Rådstugan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av dagvattenledning i Alingsås
Nybyggnation av ca 900m Gata samt 700 m GC-väg. Nybyggnation av VA-ledningar med ca 1200 m schaktlängd inklusive ny avlopps-pumpstation. Nybyggnad av Dagvattendamm med volym ca 6.000 m3 samt ca 400 m dagvattendiken. Ny belysningsanläggning samt träd- och buskplanteringar
Nybyggnad av grupphus i Alingsås
Nybyggnad av gruppbyggda småhus.
Nybyggnad av grupphus i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av 8 enbostadshus och carport, Ingared 5:287,5:296,5:295,5:294,5:293,5:292,5:291,5:297.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 2 huskroppar eller 4 lägenheter i 1 huskropp med hyresrätt.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät i Alingsås Landsbygd
Avser utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation inom områdena Simmenäs och Maryd i Alingsås kommun.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Alingsås
Nybyggnad av cirkulationsplats. En fyrvägskorsning med trafikljus ska byggas om till rondell. Projektet innefattar även nybyggnation av gång- och cykelbanor, ny belysningsanläggning samt träd- och buskplanteringar och planteringar för hantering av dagvatten.
Ny gc-väg/trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 1957 i Norsesund
Ca 200 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Nybyggnad av lagerbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).