Aktuell nybyggnation i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nol
Projektet avser nybyggnad av cirka 120 lägenheter i 3 huskroppar upp till 12 våningar.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av vattenintag (brandvatten och kylvatten för fabriksområdet), processvatten samt reningsverk och ställverk.
Nybyggnad av matbutik i Älvängen, Ale
Projektet omfattar en 3000 kvadratmeter stor matbutik som planeras kunna öppna under våren 2022.
Nybyggnad av bostäder i centrala Älvängen, Ale kommun
Planens syfte är att möjliggöra för fler bostäder i ett kollektivnära område. Planområdet ligger utmed Göteborgsvägen i centrala Älvängen, cirka 700 meter från pendelstationen. Området är cirka 0,7 hektar stort och angränsar till en bussdepå och ett verksamhetsområde. Marken är privatägd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Nybyggnad av flerbostadshus, 29 bostäder.
Nybyggnad av kontor och restaurang i Alafors
30 000 kvadratmeter stora området ger plats åt omkring 25 företag.
Nybyggnad av LSS-boende i Surte
Nybyggnad LSS-boende, 14 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Ale
Planen syfte är att möjliggöra för fler bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av gruppbostad i Nol
Förhandsbesked nybyggnad av LSS gruppbostad 6 st + allrum, kök samt parkering.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Nybyggnad av handel STARRKÄRR 4:73,4:74.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Tillbyggnad av väteperoxidfabrik. Minst en byggnad på cirka 100 kvm och 30 m hög byggs till mot befintlig fabriksvägg.
Nybyggnad av padelhall i Nol
Nybyggnad av padelhall med konferens.
Upphandling av lösning för internet och telefoni i Skepplanda
Projektet avser lösning till sökanden som saknar tillgång till funktionellt internet och som möjliggör telefoni. Sökanden bor i Grandalen i Skepplanda.
Upphandling av lösning för internet och telefoni i Skepplanda
Projektet avser lösning till sökanden som saknar tillgång till funktionellt internet och som möjliggör telefoni. Sökanden bor i Ljusevatten i Skepplanda.
Nybyggnad av padelhall i Nol
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av gruppbostad i Nol
Nybyggnad av LSS-boende, 12 lägenheter.
Nybyggnad av panncentral i Nol
Nybyggnad av ångpanncentral. En containerlösning som kopplas in i befintliga ledningar och ställs på befintlig asfaltsyta. Den levereras av ett holländskt företag vid namn Kuiper.
Nybyggnad av pumpstation i Nol
Nybyggnad av dagvatten pumpstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Nol
Bygglovsbefriad åtgärd, nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Nol
Förhandsbesked för nybyggnad av ekonomibyggnad.
Nybyggnad av garage i Nol
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av cistern i Nol
Nybyggnad av gasolcistern.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Rivning av två transformatorstationer samt ev. nybyggnation av en.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.