Aktuell nybyggnation i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nol
Projektet avser nybyggnad av cirka 142 lägenheter i 4 huskroppar upp till 12 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Alafors
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av vattenintag (brandvatten och kylvatten för fabriksområdet), processvatten samt reningsverk och ställverk.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler för centrumändamål i Ale
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus med lokaler för centrumändamål i bottenvåningen.
Om- eller nybyggnad av förskola i Älvängen
Avser ersättning av Hövägens förskola.
Nybyggnad av LSS-boende i Surte
Nybyggnad LSS-boende, 14 lgh.
Nybyggnad av industri
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter. Inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande. Vägar och VA skall göras först, finns på 1474806.
Nybyggnad av gruppbostad i Nol
Förhandsbesked nybyggnad av LSS gruppbostad 6 st + allrum, kök samt parkering.
Nybyggnad av produktionslokal i Nol
Nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Nybyggnad av handel STARRKÄRR 4:73,4:74.
Nybyggnad av lager i Nol
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av radhus i Nol
Nybyggnad av radhus, 6 bostäder.
Ny gc-väg längs väg 1968 genom Starrkärr
Ca 900 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nybyggnad av bostäder i Alafors
3 kommunala tomter som är till salu.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus på Björbäck 1:22 samt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Gunntorp 1:17.
Nybyggnad av gruppbostad i Nol
Nybyggnad av LSS-boende, 12 lägenheter.
Nybyggnad av plank i Nol
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nol
Tidsbegränsat lov, 20220101-20311231, nybyggnad av parkeringar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.