Aktuell nybyggnation i Vindeln

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Vindeln
Avser nybyggnad av 23 hyreslägenheter inklusive carport och miljöhus.
Nybyggnad av VA och gata i Vindeln
Nybyggnad av väg (ca 1110 m), VA, dagvatten samt belysning, där Allan Jonssons väg ska ”runda” Rototilts industriområde, för att sedan ansluta mot Västervägens befintliga vändplan. Vid avloppsreningsverket i Rosinedal ingår det också att byta ut två nedstigningsbrunnar.
Förlängning av uppställningsspår i Hällnäs
För att kunna genomföra växling och lokbyte från diesel till el för godståg.
Utbyte av rörbroar vid Kussjö och Bjurvattnet
Utbyte av 2 st rörbroar; bro 24-1564-1 (100-58298-1) Storbrobäcken i Kussjö väg 673 samt bro 24-1568-1 (100-58294-1) Stenvattenbäcken ö Bjurvattnet väg 535.
Nybyggnad av viltstängsel längs Stambanan mellan Trehörningssjö-Norrfors
Rivning och anläggning av viltstängsel inom bandel 129 ca km 782+000 - 800+000.
Nybyggnad av garage i Vindeln
Befintlig tidigare garage och verkstadsbyggnad förstördes i brand 2022. Entreprenaden avser återuppbyggnad av byggnad att användas som garage för pistmaskin och skotrar samt viss förrådshållning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).