Aktuell nybyggnation i Vilhelmina

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fritidshus i Vilhelmina
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ytterligare ett 20-tal bostäder och en förtätning av Middagskullen. Fortsatt utveckling av området med ytterligare fritidshustomter.
Ny gc-väg längs väg 1088 i Kittelfjäll, etapp 2
Ny belyst gc-väg samt 2 nya busshållplatser. Etapp 2 sträcker sig mellan matbutiken och hotell Granen (cirka 2,4 km).
Ny skidlift i Vilhelmina
Planer finns för nybyggnation av lift i Kittelfjäll.
Reservkraft Tallbacka äldreboende
Avser installation av ett stationärt reservkraftsaggregat som ligger i direkt anslutning till Tallbackas äldreboende. Entreprenaden omfattar även markarbeten där byggnad för reservkraftanläggningen kan stå.
Optofiberutbyggnad i Vilhelmina Kommun
Den här upphandlingen omfattar 3 delmoment: Byggande av luftfibersträckor i befintliga HSP-stolpar, Byggande av luftkanalisation i befintliga LSP-stolpar (lågspänning) samt Förläggning av kanalisation.
Nybyggnad av teknikbod i Latikberg, Vilhelmina
Upphandlingen avser engångsköp samt leverans av en (1) teknikbod för bredbandsverksamhet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).