Aktuell nybyggnation i Vilhelmina

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyte av bro över Arnellabäcken, Vilhelmina kommun
Objektet omfattar utbyte av befintlig rörbro till ny rörbro i samma läge. Befintlig rörbro har allvarliga korrosionsskador och har därför dömts ut. Uppdraget omfattar även redovisning av utfört trumbyte. Bron leder över Arnellabäcken ca. 19,6 km SÖ om Dikanäs kyrka, Vilhelmina kommun, Västerbottens län.
Nybyggnad av industrihus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för industrilokal.
Nybyggnad av rastplats i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av danfo rastplats.
Nybyggnad av fritidshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för parkering.
Nybyggnad av telestation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för teknikbod.
Nybyggnad av väg i Vilhelmina
Ansökan om marklov för anläggande av väg över ravin.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vilhelmina
Ansökan om marklov för parkering.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Vilhelmina
Ansökan om marklov för pumptrack, Ansökan om marklov för skillpark och trail för cykling Kittelfjäll 1:3,1:61.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Anmälan anmälningspliktig byggnad - attefalls förråd.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.