Aktuell nybyggnation i Vilhelmina

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder/fritidshus i Vilhelmina
Avser planbesked för ändring och utökning av planområdet. Justering av vägområden och tomtmark inom detaljplan Lövberg S:4.
Optofiberutbyggnad i Vilhelmina Kommun
Huvuddel 1 består av upphängning av fiber och förläggning av kanalisation samt komplettering av befintlig kanalisation med subslang. Huvuddel 2 består av förläggning av kanalisation.
Nybyggnad av fritidshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus Kittelfjäll 1:433,1:424.
Nybyggnad av nätstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.