Aktuell nybyggnation i Vännäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Vännäs
Entreprenaden omfattar byggnads-, mark-,el- och vvs-arbeten för nybyggnad av bostadshus med tillhörande markarbeten, P-platser mm. Avser etapp 2 på samma fastighet där ett likadant bostadshus uppförts. Befintlig markanläggning och komplementbyggnader uppförda i etapp 1 kompletteras med 10 st nya p-platser enligt situationsplan.
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vännäsby
Nybyggnad av radhus/kedjehus.
Nybyggnad av bostäder och småindustri/hantverkshus i Vännäsby
Nybyggnad av bostäder samt småindustri/hantverkshus.
Utbyte av rörbroar vid Penglund och Brattsbacka Station
Utbyte av 2 st rörbroar; bro 24-237-1 (100-58297-1) Hasabäcken vid Penglund väg 92 samt bro 24-451-1 (100-58292-1) Klubbsjöbäcken NV Brattsbacka Station.
Nybyggnad av gc-väg i Vännäs
Avser nybyggnad av gc-väg, Stationsvägen.
Nybyggnad av gc-väg i Vännäs
Avser nybyggnad av gc-väg, Thulegatan.
Installation av laddstolpar i Vännäs
Avser nybyggnad av laddstolpar vid skolor och förskolor.
Nybyggnad av pendlarparkering i Vännäs
Avser nybyggnad av pendlarparkering.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).