Aktuell nybyggnation i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny anläggning för infångning av koldioxid vid kraftvärmeverk i Umeå
Målsättningen med projektet är att minska koldioxidutsläpp vid Dåva kraftvärmeverk, med potential att bidra med uppemot 300 000 ton minusutsläpp.
Nybyggnad av bostäder mm i Östteg, Umeå
Avser uppförande av bostäder i kvartersstruktur med handel i entréplan samt underjordiska parkeringsgarage.
Nybyggnad av kaj, pir och brygga i Umeå
Avser nybyggnad av kaj, pir och brygga.
Nybyggnad och rivning av kaj i Umeå
Avser rivning och nybyggnad av kaj med tillhörande oljeledning. En del av arbetet blir att också att renovera upp befintlig kaj för att "räta upp den".
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
De 79 bostadsrätterna omfattar 1-5 rum och kök mellan 33,5 – 110,5 kvm, med genomtänkta planlösningar, generösa balkonger i söderläge och möjlighet att parkera i områdets garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ny- och ombyggnad av skola i Umeå
Nybyggnad av skola, ombyggnad samt renovering av befintlig skolbyggnad. Utbyggnad samt ombyggnad av kök och matsal samt ny kulvert till gymnastikbyggnad. Fastigheterna Pärlan 17 och Akvamarinen 1.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Gammliaområdet, Haga
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 100 lgh. Ca 400 lägenheter totalt på området. Hela området omfattar ca 30 000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus med verksamhetslokaler i entréplan samt nedgrävt parkeringsgarage.
Nya bostäder mm i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, trivselboende, seniorboende, eventuellt kontor och tillhörande service.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Rivning av förskola. Total BTA ca 970m² samt komplementsbyggnader Nybyggnad av förskola i två plan med tillhörande produktionskök. Total bruttoarea ca 2130 m² och behandlad tomtarea ca 6000 m².
Nybyggnad av bostäder i Sävar
Syftet med planen är att tillskapa förutsättningar för bostäder och centrumverksamhet.
Nybyggnad av förskola i Umeå
Objektet avser nybyggnad av 6 avdelnings förskola i två våningar med tillhörande tillagningskök i bottenvåning. Total bruttoarea ca 1400 m² och behandlad tomtarea ca 6300 m².
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Planområdet ligger i Stöcke samhälles nordöstra del. Fastigheten angränsar till väg 523 i väster och till naturområde i norr. Småhusbebyggelse finns på båda sidor om fastigheten.
Nybyggnad av industribyggnader på Ersboda, etapp 2
Området är på totalt ca 8-9 hektar och fördelat på 11 tomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hörnefors
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor och garage i Östteg, Umeå
Nybyggnad av kontor och garage.
Nybyggnad av industribyggnader på Ersboda, etapp 1
2 tomter kvar till försäljning.
Anläggning för förbränning av avloppsslam, Umeå Energi AB
Umeå Energy is planning to set up a new business together with other municipalities in order to incinerate the sewage sludge. The scope includes material handling, incineration, waste water treatment, ash treatment, flue gases, heat recovery for a capacity of 100 000 tons of sewage sludge at dry content of 25%. Umeå Energy foreseen a lot of residual heat from other planned project and are there seeking technical solutions in order to utilize the residual heat.
Nybyggnad av industrilokal i Umeå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bostäder mm i Östteg, Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i kvartersstruktur, med möjlighet till verksamheter i entréplan.
Nybyggnad av villor i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för avstyckning av tomter för villabebyggelse.
Ny gång- och cykelväg längs väg 523 i Stöcke
Gc-väg mellan Stöcksjö Tallskogsväg och idrottsplatsen samt från södra Stöcke och ca 200 m söderut till Norbäcksvägen. Nya säkra passager för oskyddade trafikanter ingår.
Nybyggnad av motorhall på Ersboda, Umeå
Avser nybyggnad av motorhall.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av ett gruppboende och komplementsbyggnad samt tillhörande utemiljö.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Entreprenaden omfattar nybyggnad av ett gruppboende och komplementsbyggnad samt tillhörande utemiljö.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hörnefors
3-4 industritomter finns till försäljning inom området.
Nybyggnad av industrihus på Nordvästra Ersboda, Umeå
Småindustri, exempelvis mindre tillverkningsindustrier, transportföretag, förrådsverksamhet, bygg- och installations­företag och verkstäder. All mark i området är markanvisad.
Nybyggnad av radhus i Umeå
Nybyggnad av egna hem radhus 4 hus med 8 bostäder.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt rivning.
New Power transformers to substation in Sävar, Umeå
The project includes construction, manufacture, delivery and installation of 3 pieces of power transformers, 1x145/46 kV 40 MVA, 2x145/11,5 kV 40 MVA. The power transformers are to be delivered and installed at a new substation in Sävar, outside Umeå, Sweden.
Nybyggnad av gruppbostad i Umeå
Nybyggnad av gruppboende. 6 lgh och servicedel.
Ny infrastruktur, Stenmorgärdet i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för byggande av bostäder och skola samt att bibehålla en idrottsplan. Syftet är också att länka bebyggelsen till det gamla sjukhusområdet Umedalen respektive skolmiljön i väster och säkerställa god dagvattenhantering.
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Avser nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av verkstad/industrihus i Umeå
Verksamheter som är lämpliga inom området är bland annat verkstäder, tillverkning med tillhörande försäljning och handel med skrymmande varor. Frakten 11 är 2742 kvm.
Nybyggnad av administrationslokal i Umeå
Avser nybyggnation av kontor intill den befintliga fabriken.
Nybyggnad av industrifack och lager i Umeå
Nybyggnad av industrifack och lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Umeå
Nybyggnad av industribyggnad och parkeringsplatser.
Nybyggnad av automatisk avfallssortering, Umeå Energi AB
Umeå Energy request information regarding Your solution for automatic sorting of waste. The scope includes inbound and outbound material handling, sorting equipment for a capacity of 200 000 tons of waste whereof approximately 50% is household waste and 50% operational waste. The sorting fraction is planned to be, plastic, metal, wood, paper, textile, glas and inert.
Återuppbyggnad av radhus i Umeå
Återuppbyggnad efter brand, 1 radhus med 4 lägenheter. Även nytt yttertak på längan bredvid.
Exploatering för nya bostäder i Umeå
Avser exploatering för bostadsmark.
Nybyggnad av gcm-väg i Umeå
Nybyggnad av gcm-väg.
Ny lakvattendamm och ledningar vid Dåva deponi i Umeå
Dåva DAC bygger ny lakvattendamm, pumpstation och ledningar på Dåva deponi i Umeå. Dammen är ca 6000 m2 och ingående ledningssträckning ca 450 m.
Ny utemiljö vid skola i Umeå
Avser ny utemiljö till Skärgårdsskolan.
Nybyggnad av kontor i Umeå
Nybyggnad av kontor och rivning av befintligt.
Nybyggnad av gc-väg i Umeå
Avser nybyggnad av gc-väg.
Projekteringsledare Stora Projekt, Norrbotniabanan
Placeringsort Umeå eller Luleå. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Byggledare inom byggnadsverk Bro till Norrbotniabanan
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Vindkrafts- och solenergiutredning, Umeå kommun m fl
Det huvudsakliga syftet med utredningen är att den ska utgöra ett användbart planeringsunderlag inför revidering av Umeåregionens gemensamma vindkraftsplan.
Nybyggnad av restaurang i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av restaurang.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Umeå
Planer finns för installation av laddstolpar.
Vindskydd samt friluftstoalett till Umeå kommun
Avser Inköp av frluftstoalett och vindskydd.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).