Aktuell nybyggnation i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva
Berg- och jordschakt för ca 1600 m lång järnvägstunnel för dubbelspår med en delvis parallell servicetunnel på ca 790 m och tillhörande tvärtunnlar. Banunderbyggnad, servicevägar, VA-system, kontaktledningsfundament, kanalisationer och belysningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 6 flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning/kulvert och värmeåtervinning i Skellefteå
Avser Nybyggnad av fjärrvärmeledningar och hantera spillvärme från industri Boliden Rönnskär. Boliden Minerals del av åtgärden är en byggnation av en större ackumulatortank och en förstärkning av en fjärrvärmekulvert från Rönnskärområdet. Skellefteå Krafts del är att sammankoppla fjärrvärmenätet i Skellefteå med fjärrvärmenätet i Skelleftehamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
5 och 12 våningar. Miljöbyggnad Silver. Rivning av totalt 5 byggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av villa i Skellefteå
Nybyggnad av två höghus. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga. Byggs i U-form. Grunnan ligger vid Viktoriabrons södra fäste, intill E4 och Skellefteälven, mitt emot Campus. Plan att utföras enligt miljömärkningen Svanen
Utbyggnad av infrastruktur för industriområde i Skellefteå
Avser utbyggnad av infrastruktur i industriområde. 28 st nya industritomter med en areal på totalt 25 hektar. Hållbarhetscertifiering enligt CEEQUAL Design & Construction nivå Excellent.
Nybyggnad av bostäder på Sörböle i Skellefteå, etapp 2
Området ligger i kvarteret Släden på Sörböle, öster om Sörböle Torg i hörnet Slädgatan och Villagatan. Denna del avser Släden 2 med 3 x 18 lägenheter.
Utbyggnad av infrastruktur för Bergsbyns företagspark, Skellefteå
Projektet kommer att föregås av 2 faser, fas 1 (projektering) och fas 2 (produktion) och innefattar att anlägga infrastruktur med framdraget gatunät, belysning, VA, samordnat med el, fiber och fjärrvärme.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kåge
Nyproduktion av loftgångshus i 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 16 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Byske
Nybyggnad av 5 flerbostadshus.
Ny bro över allmän väg i Skelleftehamn
Utbyte av betongbro samt byggande/rivning av omfartsled. BK4.
Nybyggnad av lastbilsterminal och administrationslokal i Skellefteå
Avers logistikterminal för lastbil. Andra våningen byggs som entresol och ska nyttjas för administration.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Skellefteå
Avser nybyggnad av GC-väg i Bergsbyns industriområde, Piteå.
Nybyggnad av återvinningsanläggning i Skellefteå
Planer för att utöka kapaciteten vid återvinningsanläggningen som ska stå intill batterifabriken i Skellefteå.
Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområde i Skellefteå
Avser utbyggnad av den kommunala infrastrukturen i området Anderstorg.
Nybyggnad av personallokal i Skellefteå
Nybyggnad av personal- och garagebyggnad.
Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområde i Skellefteå
Avser utbyggnad av infrastruktur för bostäder.
Nybyggnad av gc-väg i Skellefteå
Nybyggnad av gc-väg, Lantmannagatan.
Ny bergvärmepumpsanläggning i Ersmark
Leverans och installation av Bergvärmepumpsanläggningar till Ersmark ridhus och Naturbruksgymnasiet
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå etapp 2
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kulvert i Kåge
Avser nybyggnad av kulvert.
Nybyggnad av industrihus/kontor i Skellefteå
Nybyggnad av tre industribyggnader. Industrifack med kontor.
Upphandling av villavagnar till Skellefteå camping
Avser upphandling av villavagnar till Skellefteå camping.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 5 flerbostadshus. Området ligger cirka 2 kilometer öster om centrala Skellefteå inom stadsdelen Morön (även kallat Getberget).
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Upphandling av mobila reservkraftverk, Skellefteå Kraft
Avser 2 stycken mobila dieseldrivna reservkraftverk med 100 KVA (PRP) kontinuerlig uteffekt. Maxvikt för efterfordonet är 2500 kg inklusive, olja, kylvätska, bränsle och kablage.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).