Aktuell nybyggnation i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Minst 75 % hyresrätter och resten bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Skellefteå
En ny detaljplan för Anderstorg i stadsdelen Anderstorp antogs sommaren 2021. Den öppnar upp för cirka 400 nya bostäder med en total byggrätt på cirka 33 000 kvm BTA samt parkeringsbyggnad och centrumverksamhet.
Nybyggnad av bro i Skellefteå
Ny träbro för fordons-, cykel- och gångtrafik över Skellefteälven
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, sträckan Bureå-Södra Tuvan
18 km lång sträcka norrut från Bureå vidare upp till Södra Tuvan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 4-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av två höghus. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga.
Nybyggnad av bostäder på Sörböle i Skellefteå, etapp 1
Området ligger i kvarteret Släden på Sörböle, öster om Sörböle Torg i hörnet Slädgatan och Villagatan. Denna del avser Släden 1 med 76 lägenheter och parkeringshus under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
114 lägenheter i Klockarhöjden. Skebo planerar att tillsammans med Riksbyggen, Heimstaden och Lindbäcks att bygga ytterligare 1000 nya lägenheter i Skellefteå. Vid en etablering av Northvolts batterifabrik i Skellefteå kommer de fyra parterna att samverka för att säkra bostadsförsörjningen som en etablering av fabriken kommer att medföra.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Objektet avser utförande av totalentreprenad nyproduktion av två hyreshus i centrala Skellefteå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kåge
Nyproduktion av loftgångshus i 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus på Getberget, Skellefteå
Riksbyggen planerar att tillsammans med Heimstaden, Skebo och Lindbäcks att bygga ytterligare 1000 nya lägenheter i Skellefteå. Vid en etablering av Northvolts batterifabrik i Skellefteå kommer de fyra parterna att samverka för att säkra bostadsförsörjningen som en etablering av fabriken kommer att medföra.
Nytt handelsområde i Anderstorp, Skellefteå
Nybyggnad av handelsområde.
Nybyggnad av butik i Norrböle, Skellefteå
Avser nybyggnad av butik. Ca 10 500 kvm markarbeten.
Nybyggnad av villor i Skellefteå
Avser 43 villatomter som säljs styckevis.
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
18 nyproducerade radhus fördelat på 4 huskroppar i området fördelat på 4 hus i två huskroppar och 5 vardera i de andra två. Varje radhus har fyra rum med en total boendeyta på 105 m2.
Ny bro över Järnvägsleden i Skellefteå
Ny betongbro över kommunal gata, rivning av befintlig bro samt omfartsled för vägtrafik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 5 flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av en (1) st ny 6-avdelningsförskola på Norrhammar inklusive markarbeten.
Nybyggnad av parhus i Skellefteå
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av två flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Tuböle, Skellefteå
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av återvinningsanläggning i Skellefteå
Planer för att utöka kapaciteten vid återvinningsanläggningen som ska stå intill batterifabriken i Skellefteå.
Nybyggnad av industrihus i Boliden
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Bureå
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Burträsk
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Bygdsiljum
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Byske
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Drängsmark
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Fällfors
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Jörn
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Kusmark
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Kåge
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Lövånger
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Skelleftehamn
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Ursviken
Mark avsedd till småindustri.
Nybyggnad av butik och lager i Skellefteå
Avser nybyggnad av lager och butik.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus och carport.
Ombyggnad till lägenheter i Skellefteå
Syftet med planen är att bekräfta användningen av befintliga bostäder samt skapa förutsättningar för ytterligare lägenheter i nytt hus inom fastigheten. I detaljplanen prövas även möjligheten till centrumverksamhet i bottenvåningen, exempelvis café, samlingslokal etc.
Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för varierad bostadsbebyggelse inom Sörbyn, del av fastigheten Storkåge 74:1 med flera.
Utvidgning av industriområde i Skellefteå
Planens syfte är att skapa fler industritomter för olika verksamheter genom att utvidga ett område som redan är planlagt för industri.
Nybyggnad av konstgräsplan i Burträsk
Avser nybyggnad av konstgräsplan.
Uppförande av tälthall i hamnen, Skellefteå
Avser en tälthall (inklusive montage) till hamnen. Tälthallen ska användas för att lagra exempelvis maskindelar, kalk i säck med mera.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå etapp 2
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bro över Klintforsån
Avser en ny bro i befintligt läge.
Uppförande av ställverk för matning av högspänning till hamnkran i Skellefteå
Avser ställverk för matning av högspänning till ny elektrisk hamnkran i Skellefteå.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av maskinhall och kontor.
Nybyggnad av tennishall i Skellefteå
Nybyggnad av padelhall och ombyggnad del av bef. byggnad till yrkesgymnasium.
Nybyggnad av reningsverk i Skellefteå
Nybyggnad av reningsverk.
Nybyggnad av restaurang i Skellefteå
Nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av sex flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad och förråd/soprum.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad och markhöjning.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av gäststuga i Skellefteå
Nybyggnad av gäststuga - Attefall.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport, skärmtak för cykelparkering.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av gäststuga i Skellefteå
Nybyggnad av enbostadshus och gäststuga.
Nybyggnad av silo i Skellefteå
Nybyggnad av silo samt byte av färg på en bef. silo.
Nybyggnad av spillvattenledning i Skellefteå
Nybyggnad av spillvattenanläggning.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod 50022300.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Skellefteå
Planer finns för installation av laddstolpar.
Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Rivning samt nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus inom LIS-område BONÄS 3:3,3:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Skellefteå
Nybyggnad av plank insynsskydd mot angränsande fastigheter.
Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av tälthall och flytt av kallförråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Skellefteå
Nybyggnad av återvinningsstation 17501.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Anläggning av nya p-platser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Anläggning av p-platser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Nyanläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 2 st enbostadshus med garage/förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för 2 st byggnader med bostadsmoduler.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för etablering av manskapsbodar.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Nybyggnad av servicebyggnad i Skellefteå
Tillbyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av aktivitetsyta i Ursviken
Nybyggnad av aktivitetsyta (spontanidrottsplats).
Återuppbyggnad av stall i Skellefteå
Återuppbyggnad av stall.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.