Aktuell nybyggnation i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Minst 75 % hyresrätter och resten bostadsrätter.
Nybyggnad av bro i Skellefteå
Ny träbro för fordons-, cykel- och gångtrafik över Skellefteälven
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
160 hyreslägenheter i fyra huskroppar byggda i trä.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och affärer, Getberget i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och affärer. Rivning befintlig skola planeras starta i september-2020. Pålning beräknas starta i februari-2021. Grundläggning planeras starta i mars-2021.
Nybyggnad av kontor och bostäder i Skellefteå
Kontorshuset byggs i fyra våningar och får kontorsytor om totalt 2 800 kvadratmeter. På markplan i huset byggs handelslokaler om 1 500 kvadratmeter och under huset byggs en källare med parkeringsplatser. Bostadshuset byggs i sex våningar och kommer att innehålla 23 hyresrätter på 70 kvadratmeter vardera.
Nybyggnad av bostäder på Sörböle i Skellefteå
Området ligger i kvarteret Släden på Sörböle, öster om Sörböle Torg i hörnet Slädgatan och Villagatan. Bygget som planeras är tre, fyra och fem våningar höga hyreshus med tvåor och treor. En del av lägenheterna blir möjligen trygghetsboende.
Nybyggnad av parkeringshus i centrala Skellefteå
I hjärtat av Skellefteå planerar vi för ett nytt parkeringshus. Traditionellt har beställaren själv byggt och driftat parkeringshusen men öppnar nu för nya lösningar där man i stället köper större eller mindre delar av åtagandet, t.ex. i form av koncessionsåtagande till en extern leverantör eller andra lösningar.
Nybyggnad av bostäder, lokaler samt underjordiskt garage i Skellefteå
Avser Kapella 15 samt del av Kapella 1 i Centrala Stan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Objektet avser utförande av totalentreprenad nyproduktion av två hyreshus (4 vån) om 30-35 lägenheter/hus i centrala Skellefteå.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Inne på gården vill man bygga ett nytt höghus. Huset ska bli 7-14 våningar högt och ge 60-70 lägenheter i hyresrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kåge
Nyproduktion av hyreshus i 2 våningar. Husfasaderna skall utföras i puts, trä eller tegel. Yttertak skall utföras i tegel med underliggande tätskikt och rote. Option på etapp 2, proj.nr.1639843
Nybyggnad av cirkulationsplats i Skellefteå
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Bergsbyns industriområde.
Nybyggnad av parhus i Skellefteå
Nybyggnad av tre parhus, ett enbostadshus och miljörum samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av parhus i Skellefteå
Nybyggnad av 8 parhus och 1 enbostadshus. Antal bostäder: 17 st Beräknad säljstart september 2020.
Nybyggnad av förskola i Bergsbyn
6 avdelningar. Kv Grimman.
Nybyggnad av ställverk i Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av 1st ställverk. Arbetsområdet är ca 100x65m och entreprenadarbeten omfattar bland annat: Tillfartsväg, markarbeten, bergarbeten, betongfundament till fackverksmaster och apparatstativ, betongfundament till transformatorer, betongfundament för grundläggning av byggnader, betongfundament till stängsel, stålmontage i form av fackverksmaster samt apparatstativ, områdesstängsel samt förläggning av jordlinenät, kabelrör, kabelkanal och dränageledning.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola i centrala Skellefteå. Planerat projekt från investeringsbudget.
Nybyggnad av industribyggnad i Skellefteå
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av virkestork och lager i Skellefteå
Nybyggnad av virkestork och lagerbyggnad.
Utbyggnad av logistikytor vid hamn i Skellefteå
Nybyggnad av logistikytor på södra och norra sidan inom Port of Skellefteå.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lägenheter i Skellefteå
Syftet med planen är att bekräfta användningen av befintliga bostäder samt skapa förutsättningar för ytterligare lägenheter i nytt hus inom fastigheten. I detaljplanen prövas även möjligheten till centrumverksamhet i bottenvåningen, exempelvis café, samlingslokal etc.
Nybyggnad av bostäder samt småbåtshamn i Skellefteå
Syftet med planen är bland annat att möjliggöra för bostäder av småskalig karaktär samt en småbåtshamn med möjlighet till båtförvaring på land under vinterhalvåret.
Utbyggnad av företagspark i Skellefteå
Syftet med planen är att möjliggöra anläggandet av en företagspark för industri och andra verksamheter.
Utvidgning av industriområde i Skellefteå
Planens syfte är att skapa fler industritomter för olika verksamheter genom att utvidga ett område som redan är planlagt för industri.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Skellefteå
Anläggning av ny Cirkulationsplats vid Jägarvägen/ Klockarbergsleden.
Nybyggnad av gc-broar samt vägbro över Falkträskbäcken i Skellefteå
Avser nybyggnad av 3 st gc-broar samt en vägbro över Falkträskbäcken.
Nybyggnad av kontorsmoduler i Skellefteå
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus/kontor i Skellefteå
Nybyggnad av tre industribyggnader. Industrifack med kontor.
Utveckling av Bovikens Havsbad i Kågedalen
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av hela området kring Bovikens havsbad, bl a genom en småbåtshamn inne i Laxvarpsviken. Även havsbadet och campingen behöver mer utrymme för att kunna utvecklas och förbättras.
Nybyggnad av ledning i Björkdal, Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av 5.5 km 36 kV ledning. Ledningen utförs med enkelstople, vinklar och slutspänne parstolpar, 329 mm2. Överliggande stålregeler, faslina 329 mm2. Den nya ledningen sträcker sig från norr om Gran till Storheden i Skellefteå kommun.
Nybyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av enbostadshus, fyra parhus.
Nybyggnad av parhus i Skellefteå
Nybyggnad av 5 st parhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd/carport.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av bastu och förråd .
Nybyggnad av bulleravgränsare i Skellefteå
Nybyggnad av bullerplank på Horn 12 , Horn 17, Regulus 24, Daglösten 4:2 och Tallen 11.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport samt rivning av garage.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av båthus i Skellefteå
Nbyggnad av båthus.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Bygglov för upplag av materialhantering och industritält .
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av två carportar och två plank.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av två garage och förråd.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av plank i Skellefteå
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage samt flytt av förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av enbostadshus samt nybyggnad av enbostadshus.
Upphandling av lösning till sökande som saknar tillgång till funktionellt internet och som möjliggör telefoni i Boliden
Avser tillgång till stöd för telefoni och grundläggande internet till tre sökanden i Boliden. Avtalstid 1 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.