Aktuell nybyggnation i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Minst 75 % hyresrätter och resten bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
160 hyreslägenheter i fyra huskroppar byggda i trä.
Nybyggnad av kontor och bostäder i Skellefteå
Kontorshuset byggs i fyra våningar och får kontorsytor om totalt 2 800 kvadratmeter. På markplan i huset byggs handelslokaler om 1 500 kvadratmeter och under huset byggs en källare med parkeringsplatser. Bostadshuset byggs i sex våningar och kommer att innehålla 23 hyresrätter på 70 kvadratmeter vardera.
Nybyggnad av parkeringshus i centrala Skellefteå
I hjärtat av Skellefteå planerar vi för ett nytt parkeringshus. Traditionellt har beställaren själv byggt och driftat parkeringshusen men öppnar nu för nya lösningar där man i stället köper större eller mindre delar av åtagandet, t.ex. i form av koncessionsåtagande till en extern leverantör eller andra lösningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Objektet avser utförande av totalentreprenad nyproduktion av två hyreshus (4 vån) om 30-35 lägenheter/hus i centrala Skellefteå.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Inne på gården vill man bygga ett nytt höghus. Huset ska bli 7-14 våningar högt och ge 60-70 lägenheter i hyresrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kåge
Nyproduktion av hyreshus i 2 våningar. Husfasaderna skall utföras i puts, trä eller tegel. Yttertak skall utföras i tegel med underliggande tätskikt och rote. Option på etapp 2, proj.nr.1639843
Nybyggnad av cirkulationsplats i Skellefteå
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Bergsbyns industriområde.
Nybyggnad av flerbostadshus på Getberget, Skellefteå
Riksbyggen planerar att tillsammans med Heimstaden, Skebo och Lindbäcks att bygga ytterligare 1000 nya lägenheter i Skellefteå. Vid en etablering av Northvolts batterifabrik i Skellefteå kommer de fyra parterna att samverka för att säkra bostadsförsörjningen som en etablering av fabriken kommer att medföra.
Nybyggnad av ställverk i Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av 1st ställverk. Arbetsområdet är ca 100x65m och entreprenadarbeten omfattar bland annat: Tillfartsväg, markarbeten, bergarbeten, betongfundament till fackverksmaster och apparatstativ, betongfundament till transformatorer, betongfundament för grundläggning av byggnader, betongfundament till stängsel, stålmontage i form av fackverksmaster samt apparatstativ, områdesstängsel samt förläggning av jordlinenät, kabelrör, kabelkanal och dränageledning.
Nybyggnad av förskola i Bergsbyn
6 avdelningar. Kv Grimman.
Nybyggnad av butik i Norrböle, Skellefteå
Nybyggnad av butik i Skellefteå.
Nybyggnad av industribyggnad i Skellefteå
Nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av företagspark i Skellefteå
Nybyggnad av företagspark med plats för 28 verksamheter.
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av företagshall med kontor i Skellefteå
Avser företagshall med kontor.
Utbyggnad av logistikytor vid hamn i Skellefteå
Nybyggnad av logistikytor på södra och norra sidan inom Port of Skellefteå.
Nybyggnad av industrihus i Boliden
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Burträsk
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Fällfors
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Kusmark
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Lövånger
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av butik och lager i Skellefteå
Avser nybyggnad av lager och butik.
Nybyggnad av gata i Bergsbyns industriområde, Skellefteå
Avser nybyggnad av väg utefter Torsgatans förlängning ner till Skellefteahamnsleden, väg 372.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Utvidgning av industriområde i Skellefteå
Planens syfte är att skapa fler industritomter för olika verksamheter genom att utvidga ett område som redan är planlagt för industri.
Nybyggnad av gc-väg i Skellefteå
Nybyggnad av gc-väg, Getbergsvägen.
Nybyggnad av gc-väg i Skellefteå
Nybyggnad av gc-väg, Lantmannagatan.
Nybyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av enbostadshus, fyra parhus.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Skellefteå
Anläggning av ny Cirkulationsplats vid Jägarvägen/ Klockarbergsleden.
Nybyggnad av konstgräsplan i Burträsk
Avser nybyggnad av konstgräsplan.
Exploateringsområde för enbostadshus i Bergsbyn
Ca 10 st tomter kommer att säljas genom kommunens tomtkö.
Nybyggnad av industrihus/kontor i Skellefteå
Nybyggnad av tre industribyggnader. Industrifack med kontor.
Nybyggnad av gc-väg i Skellefteå
Nybyggnad av gc-väg, Tubölegatan.
Nybyggnad av padelhall i Skellefteå
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av ledning i Björkdal, Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av 5.5 km 36 kV ledning. Ledningen utförs med enkelstople, vinklar och slutspänne parstolpar, 329 mm2. Överliggande stålregeler, faslina 329 mm2. Den nya ledningen sträcker sig från norr om Gran till Storheden i Skellefteå kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus och 3 förråd.
Nybyggnad av personallokal i Skellefteå
Nybyggnad av personal- och garagebyggnad.
Nybyggnad av gäststuga i Skellefteå
Nybyggnad av hotell och gårdshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 3 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 4 flerbostadshus och 4 förråd.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Nybyggnad av fritidshus och garage.
Nybyggnad av båthus i Skellefteå
Nbyggnad av båthus.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd och soprum.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av verkstad i Skellefteå
Nybyggnad av förråd/verkstad.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage samt flytt av förråd.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av plank i Skellefteå
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av soprum i Skellefteå
Nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mast i Skellefteå
Nybyggnad av mast.
Nybyggnad av nätstation i Skellefteå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av vindskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.