Aktuell nybyggnation i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva
Berg- och jordschakt för ca 1600 m lång järnvägstunnel för dubbelspår med en delvis parallell servicetunnel på ca 790 m och tillhörande tvärtunnlar. Banunderbyggnad, servicevägar, VA-system, kontaktledningsfundament, kanalisationer och belysningar.
Nybyggnad av bro i Skellefteå
Ny träbro för fordons-, cykel- och gångtrafik över Skellefteälven. Ombyggnad av Hörnellgatan
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 6 flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Byggstart=markstart
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
5 och 12 våningar. Miljöbyggnad Silver och planerar att och använda klimatförbättrad betong. Rivning av totalt 5 byggnader. Lägenheterna omfattar 1 - 5 rum och kök mellan 28 - 148 kvm, med balkonger (vissa lägenheter har dubbla balkonger).
Nybyggnad av flerbostadshus på Getberget, Skellefteå
Avser nybyggnad av flerbostadshus innehållande 75 st bostadsrätts lägenheter, garage med tillhörande parkering för elbilar, cykelförråd och soprum.
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av villa i Skellefteå
Nybyggnad av två höghus. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga. Byggs i U-form. Grunnan ligger vid Viktoriabrons södra fäste, intill E4 och Skellefteälven, mitt emot Campus. Plan att utföras enligt miljömärkningen Svanen
Nybyggnad av bostäder på Sörböle i Skellefteå, etapp 1
Området ligger i kvarteret Släden på Sörböle, öster om Sörböle Torg i hörnet Slädgatan och Villagatan. Denna del avser Släden 1 med 76 lägenheter och parkeringshus under mark. Byggstart=markstart.
Nybyggnad av bostäder på Sörböle i Skellefteå, etapp 2
Området ligger i kvarteret Släden på Sörböle, öster om Sörböle Torg i hörnet Slädgatan och Villagatan. Denna del avser Släden 2 med 3 x 18 lägenheter. Planerat projekt efter tidigare etapp 1612371.
Nybyggnad av industrihus, lager mm. i Skellefteå
Avser nybyggnation av industribyggnader.
Nytt industriområde i Skelleftehamn
Syftet är att möjliggöra för etablering av industri som behöver stora ytor och logistik som hamn, järnvägs- och vägnät. Del av Skelleftehamn 2:7
Ny byggnad för reservkraft vid Skellefteå lasarett
Projektet omfattar Ny byggnad intill befintlig byggnad 115 vid Skellefteå lasarett för ny reservkraftanläggning med 3 st reservkraftaggregat samt plats för ett fjärde.
Nybyggnad av förskola i Boliden
Avser nybyggnad av förskola, 6 avd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Innefattar två kvarter, varav det ena kommer att fungera som ett mobilitetshus för hela området. Avsikten är att bostäderna ska klassificeras enligt Miljöbyggnad Silver och byggstart kommer att ske senast under första halvåret 2023.
Nybyggnad av bilhall i Skellefteå
Nybyggnad av bilhall, verkstad, kundtjänst mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bureå
Nyproduktion av flerbostadshus i 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Byske
Nyproduktion av flerbostadshus i 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boliden
Nybyggnad av flerbostadshus på Byske 8:34, Bjurliden 1:456 och Burstäsks-Gammelbyn 20:28 samt nybyggnad av flerbostadshus, förråd och cykelhus på Bureå 40:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Burträsk
Nyproduktion av flerbostadshus i ytterområden.
Nybyggnad av restaurang i Skellefteå
Nybyggnad av restaurang samt tillhörande tillfartsvägar och parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation/ställverksområde i Hedensbyn, Skellefteå
Nybyggnad av 1st transformatorstation, TT8600 Jonvägen. Arbetsområdet är ca 70x30m och entreprenadarbeten omfattar bland annat: Tillfartsväg, markarbeten, eventuella bergarbeten, betongfundament med uppsamlingskärl till transformatorer, grundläggning och grund av byggnad, samt förläggning av jordlinor, kabelrör och dränageledning.
Nybyggnad av drönarflygplats i Skellefteå
Som en del av utvecklingsprogrammet ELIS – Elektrifierade luftfart i Sverige, genomförs en förstudie där kommunen tillsammans med Skanska, Skellefteå Airport och brittiska bolaget Urban-Air Port försöker ta reda på hur drönare kan bli en del av framtidens hållbara logistiknät.
Nybyggnad av industrihus i Kusmark
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Lövånger
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Boliden
Mark avsedd för småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Bureå
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Byske
Mark avsedd till industri/småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Bygdsiljum
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Jörn
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Drängsmark
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av industrihus i Fällfors
Mark avsedd till småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Ursviken
Mark avsedd till småindustri.
Nybyggnad av industrihus i Kåge
Mark avsedd till industri.
Nybyggnad av bostäder samt småbåtshamn i Skellefteå
Syftet med planen är bland annat att möjliggöra för bostäder av småskalig karaktär samt en småbåtshamn med möjlighet till båtförvaring på land under vinterhalvåret.
Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområde i Skellefteå
Avser utbyggnad av infrastruktur för bostäder.
Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområde i Skellefteå
Avser utbyggnad av den kommunala infrastrukturen i området Anderstorg.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Utvidgning av industriområde i Skellefteå
Planens syfte är att skapa fler industritomter för olika verksamheter genom att utvidga ett område som redan är planlagt för industri.
Ny reservkraftanläggning till Krångfors Kraftstation i Skellefteå
Reservkraftsanläggningen i Krångfors Kraftstation har nått sin tekniska livslängd och behöver reinvesteras. Med reservkraftanläggning avses i denna upphandling reservkraftsystem med tillhörande kringutrustning såsom avgassystem, bränslesystem, system för ventilation kyla, styr och övervakning mm.
Nybyggnad av mobilt konstrum i Skellefteå
Upphandlingen avser att uppföra ett mobilt konstrum efter ritning. Prisman är ett mobilt konstrum, till för att arbeta med samtidskonst i hela Västerbotten. Rummet för konsten kan således vara var som helst dit lastbil med kran/traktor har åtkomst. Konstrummet uppförs i trä.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).