Aktuell nybyggnation i Lycksele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och p-hus i Lycksele
Nybyggnad av flerbostadshus samt parkeringshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hornmyr
Ca 9 st vindkraftverk.
Nybyggnad av hyresrätter i Lycksele
Gamla Tingshus-tomten.
Nybyggnad av handelsområde i Lycksele
Förslag till ny detaljplan har tagits fram i syfte att kunna erbjuda tomter för handels- och verksamhetsändamål .
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
11 123 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
5 405 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
9 746 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Nybyggnad av tunnel i Lycksele
Entreprenaden omfattar byggande av ny GC-port under E12, anslutande GCvägar, ny in- & utfartsväg till/från E12 – Skolvägen/Takläggarvägen och rivning/återställande av befintlig in- & utfartsväg. Rivning av befintlig GC-väg samt refug på E12 utförs samt återställning av mark.
Nybyggnad av affärshus samt kontor i Lycksele
Avser nybyggnad av kontor, butik mm
Nybyggnad av bastu i Lycksele
Bygglov bastu e 8539.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov nätstation e 9150.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov nätstation e 9325.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov tranformatorstation e 8653.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov transformatorstation e 8752.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov transformatorstation e 8801.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Ansökan om bygglov för uppsättning av tälthall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.