Aktuell nybyggnation i Lycksele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Lycksele
Avser en fristående nybyggnation vid Lycksele lasarett, som kommer att inrymma klinisk kemi, blodcentral och röntgenmottagning. Byggnaden omfattar 3 våningsplan med en area BTA på 3141 m² med anslutningskulvertar och skywalk till övriga sjukhuset. I projektet ingår även dränering och VA runt by 105/106 samt innergård by 105/108
Nybyggnad av hyresrätter i Lycksele
Gamla Tingshus-tomten.
Nybyggnad av tunnel i Lycksele
Entreprenaden omfattar byggande av ny GC-port under E12, anslutande GCvägar, ny in- & utfartsväg till/från E12 – Skolvägen/Takläggarvägen och rivning/återställande av befintlig in- & utfartsväg. Rivning av befintlig GC-väg samt refug på E12 utförs samt återställning av mark.
Nybyggnad av affärshus samt kontor i Lycksele
Avser nybyggnad av kontor, butik mm
Nybyggnad för mat- och restavfall vid ÅVC, Lycksele
Nybyggnad av industrihus för mottagning av mat- och restavfall samt kabelschakter, vägar, planer och stödmurar.
Nybyggnad av padelhall i Lycksele
Bygglov nybyggnad padelhall med spelhöjd 10m e 10088.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov nybyggnad transformatorstation e 10173.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov nybyggnad transformatorstation e 10282.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov nybyggnad transformatorstation e 10283.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov nätstation e 9325.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov transformatorstation e 10064.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov underjordisk behållare.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lycksele
Bygglov bullervall e 01402.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov komplementbyggnad lagertält e 10726.
Nybyggnad av telestation i Lycksele
Bygglov komplementbyggnad nodbod e 10519.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov ny nätstation.
Nybyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad e 9181.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.