Aktuell nybyggnation i Lycksele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Lycksele
Avser 25 st vindkraftverk.
Nybyggnad av sjukhus i Lycksele
Avser en fristående nybyggnation vid Lycksele lasarett, som kommer att inrymma klinisk kemi, blodcentral och röntgenmottagning. Byggnaden omfattar 3 våningsplan med en area BTA på 3141 m² med anslutningskulvertar och skywalk till övriga sjukhuset. I projektet ingår även dränering och VA runt by 105/106 samt innergård by 105/108
Nybyggnad av vindkraftverk i Vinliden
Avser 11 st vindkraftverk.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hornmyr
Avser 9 st vindkraftverk.
Nybyggnad av hyresrätter i Lycksele
Gamla Tingshus-tomten.
Nybyggnad av handelsområde i Lycksele
Syftet med planen är att kunna erbjuda tomter för handels- och verksamhetsändamål .
Nybyggnad för mat- och restavfall vid ÅVC, Lycksele
Nybyggnad av industrihus för mottagning av mat- och restavfall samt kabelschakter, vägar, planer och stödmurar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lycksele
Bygglov bullervall e 01402.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov komplementbyggnad förrådstält e 11038.
Nybyggnad av kallförråd i Lycksele
Bygglov komplementbyggnad kallförråd.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov komplementbyggnad lagertält e 10726.
Nybyggnad av telestation i Lycksele
Bygglov komplementbyggnad nodbod e 10519.
Nybyggnad av cistern i Lycksele
Bygglov nybyggnad hvo 100 tank.
Nybyggnad av telestation i Lycksele
Bygglov nybyggnad nodbod e 10521.
Nybyggnad av mur i Lycksele
Bygglov nybyggnad stödmur e 10811.
Nybyggnad av telestation i Lycksele
Bygglov nybyggnad teknikbod e 10779.
Nybyggnad av telestation i Lycksele
Bygglov nybyggnad teknikbod e 10781.
Nybyggnad av telestation i Lycksele
Bygglov nybyggnad teknikbod e 10784.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov nybyggnad transformatorstation e 11624.
Nybyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov nybyggnad väderskyddad utsiktsplats e 11522.
Nybyggnad av barack i Lycksele
Bygglov projektetablering för rävliden projektet (moduler) 36-48 månader samt tankstation under projektet e 11996.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.