Aktuell nybyggnation i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, butiker och restauranger i Karlholm
Detaljplanelagt för 700 lägenheter samt 300 villor där 120 st har strandtomt. Projektet kommer att säljas till flertalet byggherrar. Exploatering: 1444782 http://karlholmstrand.se/
Nybyggnad av kedjehus i Tierp
Planer finns på nybyggnad av kedjehus.
Nybyggnad av radhus i Tierp
Planer finns på nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av villaområde i Tierp
Planer finns på nybyggnad av ca 300 villor.
Nybyggnad av skola i Karlholmsbruk
F-9 skola för ca 550 elever
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i Tierp område A
Flerbostadshus i två plan med 64 bostäder. Projektet utförs med trästomme. BOA ca 3100 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp
Nybyggnad av flerbostadshus, undercentral/mijöhus.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Karlholm Strand
Avser nybyggnad av 6 gruppbyggda hus i Karlholm Strand
Ny gång- och cykelväg mellan Tierp-Tierps kyrkby
Ca 3,5 km ny GC-väg mellan Tierp och Tierps kyrkby längs med väg 600 och väg 742. Tillgänglighetsanpassning av 8 busshållplatser ingår.
Nybyggnad av förskola i Tierp
Nybyggnad av koncept förskola.
Nybyggnad av bostad i Tierp
Förtätning av bostäder på del av fastigheten Tierp 2:1.
Nybyggnad av lager i Tierp
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tierp
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tierp
Nybyggnad av parkeringsplatser på befintligt underlag.
Nybyggnad av ställverk i Tierp
Nybyggnad av transformatorställverk för solcellspark Svanby 5:42,2:50.
Nybyggnad av toalett i Tierp
Nybyggnad av allmänt toalett.
Nybyggnad av enbostadshus i Tierp
Nybyggnad av enbostadshus, marklov avseende schaktning och uppfyllning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Tierp
Anläggning av bullervall.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.