Aktuell nybyggnation i Tierp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och skola i Tierp område A
Flerbostadshus i två plan med 61 bostäder. Projektet utförs med trästomme. BOA ca 3100 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlholm etapp 3
Etapp 3 byggs det 69 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlholm etapp 1
Etapp 1 byggs det 46 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlholm etapp 2
Etapp 2 byggs det 46 lägenheter
Nybyggnad av bostäder och trygghetsboende i Örbyhus etapp 1
AB Tierpsbyggen planerar att bebygga området med bostäder och trygghetsboende.
Nybyggnad av bostäder och trygghetsboende i Örbyhus etapp 2
AB Tierpsbyggen planerar att bebygga området med bostäder och trygghetsboende.
Nybyggnad av bostäder i Tierp
Förtätning av bostäder på del av fastigheten Tierp 1:1.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Karlholmsbruk
Nybyggnad av villor ca 15 st
Utbyggnad av bostäder samt centrumverksamhet i Månkarbo
Yttrö 55:1 Yttrö 5:26 Yttrö 5:20
Nybyggnad av flerbostadshus i Tierp etapp 1
I denna etapp byggs det 16 hyreslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Tierp
Nybyggnad av 13 st radhus
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Karlholmsbruk
Nybyggnad av villor ca 6 st
Nybyggnad av gruppbostad i Tierp
Nybyggnad av lss-boende 6 lgh.
Nybyggnad av padelbanor i Karlsholm
Nybyggnad av flytande padelbanor på flera håll i landet
Nybyggnad av bostad i Tierp
Förtätning av bostäder på del av fastigheten Tierp 2:1.
Nybyggnad av exploateringsområde för bostäder i Tierp
Exploatering för bostäder på del av fastigheten Tierp 1:1.
Nybyggnad av padelbanor i Karlsholm
Nybyggnad av padelbanor.
Nybyggnad av padelhall i Tierp
Nybyggnad av padelhall med 6 banor och läktare
Nybyggnad av industrihus i Tierp
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Tierp
Nybyggnad av kontor och lokal.
Nybyggnad av idrottsplats i Tierp
Nybyggnad av sportanläggning.
Nybyggnad av automatstation i Tierp
Nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Tierp
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av väderskydd buss samt rivning.
Nybyggnad av skärmtak i Tierp
Nybyggnad av väderskydd buss, samt rivning.
Nybyggnad av vändplan i Tierp
Nybyggnad av vändplan och parkering, marklov avseende schaktning, uppfyllning och trädfällning.
Nybyggnad av nätstation i Tierp
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Tierp
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av småbåtshamn i Tierp
Nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av förråd i Tierp
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av mast i Tierp
Nybyggnad av 72 m mobilmast samt 2 teknikbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Tierp
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.