Aktuell nybyggnation i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kaj i Hargshamn
Ca 200 m stödmurskaj.
Nybyggnad av flerbostadshus och vårdcentral i Alunda, Östhammar
Nybyggnad av flerbostadshus som även ska inrymma vårdcentral
Nybyggnad av förskola i Östhammar
Ny förskola för 100 barn
Nybyggnad av förskola i Österbybruk
Förskolan ska rymma 100 barn och 25 personal.
Exploateringsområde för bostäder i Alunda
Exploatering för bostäder.
Nybyggnad av grupphus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av 4 bostadshus och carport Björnäs 5:50,5:51,5:52,5:53.
Förnyelse samt nybyggnad av VA till 13 fastigheter i Film
Objektet avser ca 600m nya vatten- och tryckspilledningar och 14 st servisanslutningar för spill och färskvatten.
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Gc-väg efter Prästgårdsvägen
Nybyggnad av personallokal i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av personalbyggnad för kommunförrådet.
Nybyggnad av servicebyggnad i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad för campinggäster.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod vid befintlig mast.
Nybyggnad av småbåtshamn i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av två flytbryggor (småbåtshamn).
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av två padelbanor utomhus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av två padelbanor.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av grillkåta.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av brygga i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för flytbrygga.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för luft och markförlagd elkabel.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av cistern i Östhammar
Bygglov för cisterner.
Nybyggnad av bussplan i Alunda
Nybyggnad av bussplan i Alunda centrum

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.