Aktuell nybyggnation i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende i Östhammar
36 lgh med trädgårdstomt och 30 lgh vid skogen.
Nybyggnad av flerbostadshus och vårdcentral i Alunda, Östhammar
Nybyggnad av flerbostadshus som även ska inrymma vårdcentral
Nybyggnad av förskola i Österbybruk
Förskolan ska rymma 100 barn och 25 personal.
Exploatering för bostadsområde i Ed
Styckebebyggelse. 75-100 tomter.
Ny överföringsledning för vatten mellan Österbybruk och Alunda etapp 2B
Projektet ska lösa vattenförsörjningen i Österbybruk och Alunda. Arbetet är uppdelat i 2 st. etapper. En etapp för Örbyhus-Österbybruk som utförs 2019 och en etapp Österbybruk – Alunda som utförs 2020. Etapp 2 mellan Österbybruk-Alunda består av 3 st. entreprenader. Denna upphandling gäller läggning av 225 mm/PE-vattenledning via schaktning i sträcka A enligt Översiktsritning etapp 2, sträckan är dryga 6 km och är förlagd mestadels intill väg 292 i och sydost om Österbybruk. Etapp 2B är schaktfri läggning och etapp 2C är ytterligare en etapp med schaktning. vilket är en sidoentreprenad.
Nybyggnad av grupphus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av 4 bostadshus och carport Björnäs 5:50,5:51,5:52,5:53.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av padelbanor.
Nybyggnad av personallokal i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av personalbyggnad för kommunförrådet.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av båthus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av båthus.
Nybyggnad av mur i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av murar.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av paddelbanor.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av sjöbod i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för sjöbod.
Nybyggnad av regionnät i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för sjökabel och 0,4 kv markkabel, sjökabelskylt, kabelskåp.
Nybyggnad av reningsverk i Östhammar
Bygglov för container med reningsverk.
Nybyggnad av barack i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av vårdcentral i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av vårdcentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.