Aktuell nybyggnation i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder i Alunda
Bostäder i form av flerbostadshus, enbostadshus och radhus mm.
Nybyggnad av kaj i Hargshamn
Ca 200 m stödmurskaj.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar, etapp 6
Avser nybyggnad av 14 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar, etapp 7
Avser nybyggnad av 14 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och vårdcentral i Alunda, Östhammar
Nybyggnad av flerbostadshus som även ska inrymma vårdcentral
Nybyggnad av förskola i Östhammar
Ny förskola för 100 barn
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av ica supermarket med tillhörande skyltar.
Exploateringsområde för bostäder i Alunda
Exploatering för bostäder.
Nybyggnad av maskinhall i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av gc-väg i Alunda
Gc-väg efter Prästgårdsvägen
Nybyggnad av silo i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnader (silos).
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd till vretaskolan).
Nybyggnad av gäststuga i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (gästhus och carport).
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Förhandsbesked avseende nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av barack i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig byggarbetsplats, en hårdgjord yta grusas upp där bodar ställs på betongplattor.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av mobiltorn och teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad (toalett till rastsjöbadet).
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (n37340).
Nybyggnad av transformatorstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av rastplats i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av ängslada (rastplats i östra tvärnö naturreservat).
Nybyggnad av parkeringsplats i Östhammar
Bygglov för parkering vid frösåkershallen östhammar.
Nybyggnad av brygga i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för brygga.
Nybyggnad av driftledning i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för fiberförläggning.
Nybyggnad av toalett i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av toalettbyggnad (rivning befintlig).
Nybyggnad av elverk i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för starkströmsanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av barack i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av container.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av förråd för reservkraft.
Nybyggnad av förråd i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av förråd och parkering (12 platser), Anmälan om borr av egen brunn Björnäs 5:12,5:13.
Nybyggnad av virkes- och maskinförråd i Östhammar
Avser nybyggnad av virkes- och maskinförråd i naturreservatet Andersby ängsbackar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.