Aktuell nybyggnation i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Knivsta
Nybyggnation av 414 lägenheter som kommer att pågå i 3 år
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiell verksamhet i Knivsta
300 lägenheter och kommersiell verksamhet. Kv B beräknas vara färdigställt i december 2022, kv C i september 2024.
Nybyggnad av bostäder och skola i Knivsta
Ny och påbyggnad av skola, nybyggnad av seniorbostäder mm
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Nybyggnad av 100 bostadsrätter.
Ombyggnad av driftsplats samt slopande av plankorsning i Knivsta
Slopande av plankorsning (plk 31445) som ersätts med ny gångbro över järnvägen, iordningsställande av ytorna runtom samt cykelparkeringsgarage.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Nybyggnad av förskola för 80 barn
Nybyggnad av idrottshall i Alsike, Knivsta
Sport-/idrottshall i Alsike nord. Hallen skall ha sitt läge i anslutning till nya Adolfsbergsskolan. Fastigheten/tomten som står till förfogande sluttar, det innebär att det kan vara lämpligt att bygga suterräng.
Nybyggnad av radhus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av radhus och flerbostadshus samt rivning av fyra uthus.
Nytt industriområde i Alsike
35 000 kvm. 3 tomter.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en industribyggnad med 26 Brf Portar som kommer att säljas.
Nybyggnad av villor i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus.
Nybyggnad av verkstad i Knivsta
Nybyggnad av verkstad, restaurang och showroom.
Nybyggnad av återvinningscentral i Knivsta
Deponi för byggavfall och återvinning
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en förskola.
Nybyggnad av restaurang i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en restaurang.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt en komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av plank samt marklov för bullervall.
Nybyggnad av automatstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en drivmedelsstation.
Nybyggnad av tennishall i Knivsta
Bygglov, tidsbegränsat lov för padelhallar t.o.m. 20310101.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Knivsta
Tidsbegränsat bygglov för personalbod t.o.m. 2026-01-01.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.