Aktuell nybyggnation i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Knivsta
Nybyggnation av 414 lägenheter som kommer att pågå i 3 år
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiell verksamhet i Knivsta
300 lägenheter och kommersiell verksamhet. Kv B beräknas vara färdigställt i december 2022, kv C i september 2024.
Nybyggnad av flerbostadshus och vårdcentral i Knivsta
40-50 hyresrätter och en vårdcentral.
Nybyggnad av bostäder i Knivsta
134 hyreslägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Nybyggnad av 100 bostadsrätter.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Nybyggnad av förskola för 80 barn
Nybyggnad av bostadsrätter i Knivsta
22 villor på 140 kvm. Bostadsrätter.
Nybyggnad av idrottshall i Alsike, Knivsta
Sport-/idrottshall i Alsike nord. Hallen skall ha sitt läge i anslutning till nya Adolfsbergsskolan. Fastigheten/tomten som står till förfogande sluttar, det innebär att det kan vara lämpligt att bygga suterräng.
Utökning av kapacitet för avloppsrening i Knivsta
Knivsta avloppsreningsverk saknar kapacitet för den samhällsutveckling som Knivsta kommun förutspår. Ett alternativ till att bygga ut reningsverket är att ansluta Knivsta kommun till Käppala reningsverk, Lidingö via befintliga spillvattentunnlar i Sigtuna kommun. Tiden för att få till en alternativ lösning är relativt knapp och en ny lösning bedöms behöva finnas på plats 2021–2022. Fågelvägen är sträckan från Knivsta till påslaget i Märsta ca 12 km.
Nytt industriområde i Alsike
35 000 kvm. 3 tomter.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en industribyggnad med 26 Brf Portar som kommer att säljas.
Nybyggnad av radhus i Knivsta
Ca 5 radhus samt garage.
Nybyggnad av villor i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus.
Nybyggnad av återvinningscentral i Knivsta
Deponi för byggavfall och återvinning
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Ekeby 1:368,1:367,1:212,1:366.
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Nybyggnad av reservkraftaggregat i Knivsta
Vattenfall har för avsikt att byta ut befintligt dieseldrivet reservkraftaggregat mot en nytt fossiloljefritt aggregat till vår produktionsanläggning i Knivsta. Leveransen ska bestå av ett komplett driftsatt reservkraftaggregat bestående av motor och generator på minst 160kVA inklusive styrutrustning och bränslesystem. Befintligt aggregat med tillhörande utrustning ska demonteras och skrotas. Det nya aggregat ska ha samma placering som det gamla.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en industribyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av skylt samt ändring av parkeringsplatser.
Nybyggnad av tennishall i Knivsta
Bygglov, tidsbegränsat lov för padelhallar t.o.m. 20310101.
Nybyggnad av parkeringsplats i Knivsta
Bygglov för anordning av parkeringsplatser och padelbanor.
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.