Aktuell nybyggnation i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Knivsta
Nybyggnation av 412 lägenheter som kommer att pågå i 3 år med suterräng våning och underjordisk parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiell verksamhet i Knivsta
133 lägenheter och kommersiell verksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiell verksamhet i Knivsta
167 lägenheter och kommersiell verksamhet.
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamhet i Knivsta
Knivsta-Tarv 3:18-20, 5:1 och Ängby 2:7
Nybyggnad av bostadsrätter i Knivsta
Byggnaden som beräknas ha en total BOA på ca 6000 kvadratmeter får mellan 8 till 14 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Knivsta
Avser nybyggnad av 134 hyreslägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (113 lgh) samt en komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gredelby
60-70 lägenheter planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Nybyggnad av 100 bostadsrätter.
Nybyggnad av förskola i Ängby
Knivsta-Tarv 3:18-20, 5:1 och Ängby 2:7
Nybyggnad av skola i Ängby
Knivsta-Tarv 3:18-20, 5:1 och Ängby 2:7
Ombyggnad av driftsplats samt slopande av plankorsning i Knivsta
Slopande av plankorsning (plk 31445) som ersätts med ny gångbro över järnvägen, iordningsställande av ytorna runtom samt cykelparkeringsgarage.
Ny skola samt idrottshall och matsal i Knivsta
Nybyggnad av skola och idrottssal och matsal
Nybyggnad av idrottshall i Alsike, Knivsta
Sport-/idrottshall i Alsike nord. Hallen skall ha sitt läge i anslutning till nya Adolfsbergsskolan. Fastigheten/tomten som står till förfogande sluttar, det innebär att det kan vara lämpligt att bygga suterräng.
Nybyggnad av rad/parhus i Alsike
22 bostäder i rad och parhus.
Nybyggnad av bostäder i Knivsta
Knivsta-Tarv 3:18-20, 5:1 och Ängby 2:7
Nybyggnad av kontor, service, hotell och handel i Knivsta
Byggrätter för verksamheter inom kontor, service, hotell och till viss mån handel.
Nytt industriområde i Alsike
35 000 kvm. 3 tomter.
Exploatering inför industriområde i Knivsta
Exploatering av Brunnby 5:1, 11:1, 6:4.
Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Lagga kyrkby
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Lagga Kyrkby. Exploatering: 1348287
Nybyggnad av bostäder i Nor
Nybyggnad av flerbostadshus eller villor
Nybyggnad av bostäder i Nor
Nybyggnad av flerbostadshus eller villor.
Nybyggnad av industrihus i Knivsta
Nybyggnad av en industribyggnad med 26 Brf Portar som kommer att säljas.
Nybyggnad av rad/parhus i Alsike
14 bostäder i rad och parhus.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 14 stycken enbostadshus Vrå 1:795,1:796,1:797,1:798,1:799,1:800.
Nybyggnad av idrottshall i Heby
Förhandsbesked för nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av bilhall i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av en bilhall.
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Nybyggnad av panncentral i Knivsta
Avser nybyggnad av en panncentral.
Utbyggnad av VA-anläggning mm i Knivsta
Huvudentreprenad vatten: Nyförläggning av värmeisolerad vattenledning PE110 ca 400 m längs Genvägen, anslutning mot befintliga vattenserviser och uppförande av två st brandposter. Option spillvatten: Rörinfordring av befintlig spilledning BTG225 om ca 500 m samt bef servisledningar.
Exploatering för bostäder i Alsike
Exploateringsarbeten för Vrå 1:3
Nybyggnad av radhus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av radhus (17 sammanbyggda enbostadshus), flerbostadshus (4 lgh) och komplementbyggnader.
Nybyggnad av radhus i Knivsta
Avser nybyggnad av 16 radhus samt mur.
Nybyggnad av tvätthall i Knivsta
Avser nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Anmälan, nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av ett miljöhus.
Nybyggnad av barack i Knivsta
Bygglov , tidsbegränsat lov för bodar t.o.m 2023-12-31.
Nybyggnad av barack i Knivsta
Bygglov , tidsbegränsat lov för byggbodar t.o.m 2025-08-30.
Nybyggnad av parkeringsplats i Knivsta
Bygglov för anordning av 12 parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (ersätta befintlig).
Nybyggnad av enbostadshus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och två komplementbyggnader.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.