Aktuell nybyggnation i Heby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus (kombohus) i Heby
Nybyggnad av två SABO flerbostadshus.
Ny gång- och cykelväg längs väg 72 mellan Morgongåva-Vittinge
Ca 1,5 km ny GC-väg mellan Morgongåva och Vittinge samt 0,3 km GC-väg vid Morgongåva station.
Nybyggnad av bostäder i Vittinge, Heby kommun
Guttorp 3:25 (1839 m2) Guttorp 3:26 (1160 m2) Guttorp 3:27 (1274 m2) Syftet med detaljplanen är möjliggöra för nya bostäder i två till tre våningar med tillhörande parkering inom fastigheten Ösby 1:17 med ett mindre parkområde med lekpark och utegym i den sydöstra delen. På fastigheten Näsbo 1:47 utökas byggnadshöjden med möjlighet till att bygga ytterligare en våning
Till och ombyggnation av skola och förskola i Harbo
Befintlig skola och fritids byggs om- och till med plats för 196 elever och 20 lärare. Tillbyggnation av lokaler för förskola med plats för 110 barn och 20 pedagoger. Befintligt mottagningskök byggs om till tillagningskök för tillagning och servering av både skol och förskoleverksamhet på plats. Till byggnationen hör även nya installationer samt utomhusmiljö. Byggnadernas bruttoara ca: 4 300 kvm Arbetsområde utomhusmiljö ca: 23 800 kvm
Exploatering för enbostadshus i Östervåla, Etapp 3
Kommunen har nu tagit beslut om att genomföra ytterligare en av etapperna inom detaljplanens norra del. Etappen omfattar 12 småhus, fastigheterna är redan avstyckade. Men för att kunna bebygga fastigheterna behöver kommunal infrastruktur byggas ut enligt detaljplanen. Den infrastruktur som behöver byggas ut är förlängningen av Rosengrens väg och den nya stickgatan Bildhuggargatan, ny gc koppling i förlängningen av Bildhuggargatan samt VA, belysning och fiber mm
Anläggande av fjärrvärmeledningar i Östervåla-Heby
Avser byggnation av 2 stycken fjärrvärmeledningar, i Heby och Östervåla. Projektens namn är: Östervåla-Förnyad stamledning, Heby-Rundmatning. Denna upphandling avser Mark- och anläggningsarbeten samt Rör- och svetsarbeten. I entreprenaden så kan samförläggning av Elkanalisation komma att ingå.
Hållbarhetsbedömning av översiktsplan i Heby kommun
Avser konsulter för hållbarhetsbedömning av översiktsplan i Heby kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).