Aktuell nybyggnation i Heby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Heby
Del av Västerlövsta Prästgård 2:1 och Västerlövsta Klockaregård 1:22. Nybyggnation av en byggnad inrymmandes ett vård- och omsorgsboende inklusive tillagningskök, kontor för hemtjänst och hemsjukvård. Vård- och omsorgsboendet består av totalt 80 lägenheter fördelat om 10 lägenheter per avdelning med gemensamhets- och verksamhetsutrymmen samt etttillagningskök.
Rivning och nybyggnad av vårdcentral i Östervåla
Ny och ombyggnation av en vårdcentral på ca 1200 m2 inkl. tillhörande markarbeten samt ombyggnad av intilliggande lokaler på ca 215m2 i Östervåla
Nybyggnad av flerbostadshus i Heby
Nybyggnad av 16 hyreslägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Planerat efter visningshus: 1398643.
Nybyggnad av gc-väg i Heby kommun
Ny gång- och cykelbana mellan Heby och Sala
Nybyggnad av industrihus i Heby
Rivning och nybyggnad av industribyggnad/lagerlokal.
Nybyggnad av förråd i Heby
Anmälan komplementbyggnad.
Nybyggnad av bastu i Heby
Nybyggnad av bastu vid badplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Heby
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Heby
Nybyggnad av plank.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.