Aktuell nybyggnation i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager- och logistiklokaler samt solcellsanläggning, Bålsta
Nybygnad av ett högautomiserat logistikcenter på ca 104 000 kvm. Miljöcertifierad enligt BREEAM-SE. Solcellsanläggningen kommer att omfatta drygt 16 000 paneler på en yta av cirka 80 000 kvadratmeter. Anläggningen förväntas ge en effekt på cirka 8,9 MW vid full drift, vilket motsvarar en årlig produktion på 7,8 GWh. Installationen av anläggningen planeras vara klar under hösten 2022.
Nybyggnad av bostäder i Håbo
Ca 350 bostäder.
Ny simhall i Bålsta
Den nya simhallen ska stå på en av de två pendlarparkeringarna vid nuvarande simhallen. Den nya byggnaden kommer sedan att anslutas med en gång till nuvarande rehab- och relaxavdelningen. Undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt en läktare och 25-metersbassäng med åtta banor.
Nybyggnad av äldreboende i Bålsta
Nybyggnad av äldreboende med 40 boendeplatser för personer med demenssjukdom. Placering på Åsen i Bålsta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus, garageunder mark och rivning av mur och plank.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus på Västerängen, Bålsta
Området är cirka 2,9 hektar. Ca 80 enheter
Nybyggnad av flerbostadshus, livsmedelsbutik och pizzeria i Skokloster
Nyproduktion av flerbostadshus i form av 22 st hyresbostäder samt en Vårdcentral och Närbutik med Pizzeria i området Slottsskogen, Skokloster med tillhörande markarbeten där den befintliga lanthandeln ska rivas
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark samt mur och plank.
Nytt verksamhetsområde i Håbo
Ca 10 tusen kvm tomt Bista 4:5 utveckling av handel, kontor och småindustri. En utveckling i linje med Dragets industriområde och kommande utbyggnad av Lillsjöns företagspark
Nytt verksamhetsområde i Håbo
Ca 10 tusen kvm tomt Bista 4:5 utveckling av handel, kontor och småindustri. En utveckling i linje med Dragets industriområde och kommande utbyggnad av Lillsjöns företagspark
Nybyggnad av bostäder i Håbo
16 st par och kedjehus
Nybyggnad av affärshus i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av affärslokaler.
Exploateringsområde i Bålsta, etapp 1
Kvartersindelningen är inte fastställd ännu. Etapp 2: 1553982
Stängsling av beteshage med trägärdesgård, Bålsta
Håbo kommun avser att hägna in ett naturområde och bjuder nu in intresserade företag att lämna anbud på leverans och montage av trägärdesgård. Arbetet ska utföras under sommaren 2022 med färdigställande senast sista september.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).