Aktuell nybyggnation i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager och logistiklokaler i Bålsta
Den nya logistikanläggningen omfattar 72 000 kvadratmeter. Miljöbyggnad enligt BREEAM Very Good.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus, garageunder mark och rivning av mur och plank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus, garageunder mark och rivning av mur och plank.
Nytt bostadsområde i Bålsta
Planer finns för nybyggnad av 200 bostäder.
Nya bostäder, förskola mm i Skokloster
80 – 100 småskaliga bostäder i en till två våningar. Bostäderna avser att skapa ett generationsöverskridande samhälle med trygghetsboende, seniorbostäder och konventionella bostäder. Även möjlighet till förskola ska utredas under planarbetet. Strandområdet föreslås öppnas upp för att tillföra nya funktioner, till exempel strandbad med tillhörande service.
Nybyggnad av villor och rad/kedjehus i Håbo
Friliggande villor och kedjehus/parhus som beräknas omfatta ca 65-70 bostadsenheter inom del av Väppeby 7:218
Nybyggnad av hotell i Bålsta
Avser nybyggnad av hotell samt rivning.
Nybyggnad av flerbostadshus, livsmedelsbutik och pizzeria i Skokloster
Nyproduktion av flerbostadshus i form av 22 st hyresbostäder samt en Vårdcentral och Närbutik med Pizzeria i området Slottsskogen, Skokloster med tillhörande markarbeten där den befintliga lanthandeln ska rivas
Nybyggnad av gruppboende i Bålsta
2 st centrala LSS boenden planeras centralt i Bålsta
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank.
Nytt resecentrum i Bålsta
Projektet avgränsas nedåt av ett tätningslager som ingår i denna entreprenad och som ska läggas på befintlig packad sprängsten. Byggnaden är på knappa 600 kvm BTA och kommer framför allt att utföras tegel och glas och förses med sedumtak.
Nybyggnad av McDonalds i Bålsta
Nybyggnad av restaurang samt mur och plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Bålsta
cirka 6 hektar stort och ligger i Kivinge norr om Bålsta, längs med Hjälstaleden.
Nybyggnad av gasmack i Bålsta
Fordonsgasmack med tillhörande service där både tunga fordon och personbilar kan tanka fordonsgas.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nya vatten och avloppsledningar i Håbo
Ny VA- ledningar på Björkvallen
Exploateringsområde i Bålsta, etapp 1 och 2
Etapp 1 och 2 i Bålsta centrum ingår nu i varandra, etapp- och kvartersindelningen är inte fastställd ännu.
Ny gc-väg i Skokloster
Nybyggnad av gc-väg mellan Slottsskogen och Skokloster
Nybyggnad av stadspark/aktivitetspark i Håbo
Aktivitetsparken avses att utgöra en viktig entré för Gröna dalen från Bålsta Centrum. Här föreslås parkrummet få en mer urban karaktär mot centrum, för att sedan övergå till mjukare naturelement in mot parken. Nybyggnad av vattendammar mm. Mansängen 9:6 och del av Väppeby 7:218
Nybyggnad och upprustning av lekplatser i Håbo
3A Buseum 3B Gillmarksstigen 3C Paulus väg
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av mast samt rivning.
Nybyggnad av pumpstation i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av toalett i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av toalett.
Nybyggnad av transformatorstation i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av cistern i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av barack i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för tre idrottsbanor (padel).
Nybyggnad av förråd i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov förråd.
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov industribyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.