Aktuell nybyggnation i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gymnasium i Enköping
Byggnadens BTA uppgår till ca 18 300 kvm med en intilliggande skolgård på ca 4000 kvm. Skolan ska innehålla klassrum, bibliotek, tillagningskök med matsal, aula, skyddsrum, makerspace, särskola, miniaulor m.m.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
220 st hyresrätter Korsängen 20:2 & 20:3
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Nybyggnad av ca 60 trygghetsboendelägenheter och ca 120 hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Enköping
Nybyggnad av 30-40 lägenheter i flerbostadshus med ICA-affär i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Drygt 30 lgh i 3-4 våningar med ca 20 parkeringsplatser i garage eller carports planeras.
Nybyggnad av förskola i Hummelsta
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar om ca 2000 m2 och förskolegård och angöringsytor om ca 10200 m2.
Nybyggnad av radhus i Enköping
12 st brf lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Enköping
19 st radhus och 1 villa
Nybyggnad av kontorshus i Enköping
Här har gamla kommunhuset stått. Tomten är på ca 5000 kvm.
Nybyggnad av deltidsbrandstation i Fjärdhundra, Enköping
Nybyggnation av en deltidsbrandstation i Fjärdhundra, som ska ersätta befintlig station som inte uppfyller gällande krav för verksamheten. Byggnad innehållande lokaler för personal och räddningsfordon med en total yta om ca 627 m² BTA.
Nybyggnad av VA-ledning i Enköpings kommun
Anläggande av en ny dricksvattenledning och två tryckspillvattenledningar från Magasingatan fram till Nynäs Gård. Ledningarna anläggs med styrd borrning samt konventionell jordschakt.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flera tvåbostadshus.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Nybyggnad av enbostadshus på Ekolsunds Slott, etapp 2
Nybyggnad av 12 st enbostadshus på ca 100-300 kvm/tomt. Byggstart kan ske omgående. Kommunalt vatten och avlopp samt bredband finns till tomtgränsen.
Nybyggnad av industri, handel el dyl, Enköping
2 industri/handel/lagertomter.
Nybyggnad av gata, VA mm i Enköping
Exploatering av Sneden 1:1
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Enköpings kommun
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av gator i Enköping
Nya gator vid Boglösarondellen
Flytt av VA-ledningar i Enköpings kommun
Anläggande av ny dricksvattenledning, spillvattenledning och dagvattenledning i Sandbrogatan. Ledningarna anläggs med konventionell jordschakt. Området sträcker sig från korsningen Torggatan/Sandbrogatan och ca 70 m in på Sandbrogatan, i Enköping.
Nybyggnad av gårdsbutik i Enköping
Bygglov för nybyggnad av gårdsbutik
Nybyggnad av gruppbostad i Enköping
Bygglov för nybyggnad av lss-gruppbostad.
Nybyggnad av klosterboende i Enköping
Nybyggnad av 1 villa för klosterboende.
Nybyggnad av grönstråk i Enköping
Nytt grönstråk i Älvdansen
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av utbildningslokal i Enköping
Bygglov för nybyggnad av uteklassrum vid förskola.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av gäststuga i Enköping
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad, gäststuga.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för anläggande av landfäste för att kunna förlägga kabel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.