Aktuell nybyggnation i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Enköping
189 lägenheter, fördelade på två etapper, samt en ICA Supermarket-butik.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
220 st hyresrätter Korsängen 20:2 & 20:3
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Nybyggnad av ca 60 trygghetsboendelägenheter och ca 120 hyreslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Drygt 30 lgh i 3-4 våningar med ca 20 parkeringsplatser i garage eller carports planeras.
Nybyggnad av förskola i Hummelsta
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar om ca 2000 m2 och förskolegård och angöringsytor om ca 10200 m2.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Enköping
12 st brf lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av deltidsbrandstation i Fjärdhundra, Enköping
Nybyggnation av en deltidsbrandstation i Fjärdhundra, som ska ersätta befintlig station som inte uppfyller gällande krav för verksamheten. Byggnad innehållande lokaler för personal och räddningsfordon med en total yta om ca 627 m² BTA.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flera tvåbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 7 parhus
Nybyggnad av friliggande hus (55+) i Örsundsbro
6 st friliggande 55 plus boende.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Österleden i Enköping
Avser anläggande av ny cirkulationsplats vid Stockholmsvägen-Österleden-Annelundsgatan i Enköping inklusive angöringsvägar, gång- och cykelbanor och grönytor. I projektet ingår även förläggning av dagvattenrör/trummor och belysningsanläggning, vägräcken samt schakt och fyllningsarbeten för elledningsarbeten.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Enköpings kommun
Ny lokalgata, GC-bana och gångbana
Nybyggnad av gator i Enköping
Nya gator vid Boglösarondellen
Ny cirkulationsplats vid Fannakorset i Enköping
Objektet avser anläggande av ny cirkulationsplats i befintlig korsning vid Stockholmsvägen, Bangårdsgatan och JP‐Johansson gata samt omgivande markarbeten vid ”Fannakorset” i Enköping.
Flytt av VA-ledningar i Enköpings kommun
Anläggande av ny dricksvattenledning, spillvattenledning och dagvattenledning i Sandbrogatan. Ledningarna anläggs med konventionell jordschakt. Området sträcker sig från korsningen Torggatan/Sandbrogatan och ca 70 m in på Sandbrogatan, i Enköping.
Nybyggnad av gårdsbutik i Enköping
Bygglov för nybyggnad av gårdsbutik
Nybyggnad av klosterboende i Enköping
Nybyggnad av 1 villa för klosterboende.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt rivning av bilverkstad.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 11 tvåbostadshus Grillby 64:38,64:27,64:28,64:29,64:30,64:32,64:33,64:34,64:35,64:37,64:40.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Nybyggnad av kontor med övernattning samt förråd.
Nybyggnad av grönstråk i Enköping
Nytt grönstråk i Älvdansen
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för anläggande av landfäste för att kunna förlägga kabel.
Nybyggnad av driftledning i Enköping
Strandskyddsdispens för förläggning av fiberoptisk kabel.
Nybyggnad av regionnät i Enköping
Strandskyddsdispens för marklägga kabel och rasera luftledning.
Nybyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för nybyggnad av byggnad över tippficka.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av maskinhall i Enköping
Bygglov för nybyggnad av maskinförråd/garage.
Nybyggnad av gäststuga i Enköping
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad, gäststuga.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.