Aktuell nybyggnation i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gymnasium i Enköping
Byggnadens BTA uppgår till ca 18 300 kvm med en intilliggande skolgård på ca 4000 kvm. Skolan ska innehålla klassrum, bibliotek, tillagningskök med matsal, aula, skyddsrum, makerspace, särskola, miniaulor m.m.
Nybyggnad av logistikcentral i Enköping
Nybyggnad av logistikcentral. 50 000 kvadratmeter stor solcellsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Nybyggnad av ca 60 trygghetsboendelägenheter och ca 120 hyreslägenheter. Byggstart=markstart
Nybyggnad av skola mm i Enköping
I den nya grundskolan ska det ingå en grundsärskola och träningssärskola och ska rymma 930 elever.Sporthallen har en beräknad BTA på 2589 kvm och ska innehålla en fritidsgård.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Korsängen 20:2 & 20:3
Nybyggnad av gata, korsning och va-ledning mm i Enköping
Objektet avser anläggande av nya gator, gång- och cykelbanor och parkmark i nytt bostadsområde Storskogen i Enköping. Byggnationen omfattar cirka 1300 m kvartersgata och cirka 1580m gång- och cykelbana. I projektet ingår även förläggning av fjärrvärme, VA- och belysningsanläggningar samt förläggning av tomrör och kopplingsskåp/brunnar för el, tele och opto inklusive proppning av tomrör. Ombyggnation av Bredsandsvägen vid infarten till bostadsområdet ingår också i projektet
Nybyggnad av parhus i Grillby, Enköping
Avser nybyggnad av 4 parhus.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Nybyggnad av parhus på Gånsta 3:31, 3:32, 3:33, 3:34, 3:35, 3:36 och 3:37.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av fem stycken tvåbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).