Aktuell nybyggnation i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Det kommer att säljas tomter löpande under en 15 års period. Ca 30 st radhus/år Ca 100 lägenheter/år
Nya bostäder i Enköping
Gamla mejeriet och andra sidan vägen där restaurang Sarajevo ligger idag. Lillsidan 4:5 och 4:7 med flera
Nybyggnad av skola i Örsundsbro, Enköping
Avser rivning av befintliga byggnader och uppförande av ny skola i Örsundsbro. Ny skola för 760 elever.
Nybyggnad av skola mm i Enköping
I den nya grundskolan ska det ingå en grundsärskola och träningssärskola och ska rymma 930 elever. Sporthallen har en beräknad BTA på 2589 kvm och ska innehålla en fritidsgård. LILLSIDAN 4:4, 8:9, 8:1
Nybyggnad av lager i Enköping
Nybyggnad av lager.
Anläggande av VA-ledningar i Enköping
Objektet avser anläggande av nya spill-, dag- samt dricksvattenledningar, ca 500 m. Ledningarna anläggs med konventionell jordschakt inom spont. Byggnationen omfattar även återställning av befintlig gata.
Nybyggnad av förskola i Enköping, Etapp 2
Äldreboende i etapp 1: 1296262.
Nybyggnad av industrihus mm i Enköping
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av skärmtak i Enköping
Objektet avser i huvudsak uppförande av ett skärmtak om 2300 m² över en betongplatta med tillhörande belagda ytor om ca 8000 m². Flytt av ca 10000 m³ Fall A ingår också i entreprenaden.
Ny och ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Nybyggnad av 12 st nya lägenheter och renovering av 17 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av stall i Enköping
Bygglov för nybyggnad av stall.
Nybyggnad av spillvattenpumpstation i Enköping
Den befintliga spillvattenpumpstationen vid Haga Slott är i dåligt skick och ska rivas och ersättas med en ny spillvattenpumpstationen placerad bredvid. Därutöver ska VA-ledningsarbeten ske i anslutning till denna plats.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).