Aktuell nybyggnation i Älvkarleby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, handelsområde m.m. i Skutskär
Avser nybyggnad av flerbostadshus, handelsområde, restaurangverksamhet
Ny gång- och cykelväg längs väg 76 mellan Älvkarleby-Skutskär
Nya gång- och cykelvägar på tre sträckor: •längs väg 759 Västanåvägen från Älvkarleby till korsningen med väg 76. Sträckan genom Västanån blir bygdeväg. •längs väg 786 Långsandsvägen från korsningen med väg 76 till Överboda, inklusive en gång- och cykelport under väg 76. •längs väg 76, från korsningen med väg 759 Västanåvägen till den befintliga gång- och cykelvägen i Skutskär. Ca 5-6 km lång sträcka totalt.
Fältförsök inför utbyggnad av Vattenförsörjning Mon i Älvkarleby
Mark- och anläggningsarbete inkl. VA för utförande av fältförsök med infiltration och brunnar i ny dricksvattentäkt. Fältförsök kommer att utföras i olika omfattning på olika platser i området under de kommande åren 2022-2026. Objektet avser vattenledningar, ventiler, infiltrationsbassänger, spridare, anslutning av brunnar, filter, spolgropar, mindre tillfälliga teknikbyggnader, mm. Arbetena kommer omfatta behov av fällning av enstaka träd eller skog samt röjning av stubbar. Objekten är placerade i området mellan södra Skutskär och Västanån i Älvkarleby kommun.
Nybyggnad av industrihus i Älvkarleby
Nybyggnad av industrilokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).