Aktuell nybyggnation i Vaxholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Vaxön, Vaxholm
Avser nybyggnad av 240 bostäder, från radhus till flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Vaxholm
Nybyggnad av radhus på Rindö 3:415 och Rindö 3:416.
Nytt ställverk mm i Vaxholm
Tälje-Vaxholm. Ny 70 kV.
Uppgradering transformatorkapacitet mm i Vaxholm
VAXH - Vaxholm (R51). 20/10 kV. Uppgradering transformatorkapacitet 70/10 kV.
Nybyggnad av markförlagda ledningar på Skarpö, etapp 3.4
Avser VA-utbyggnad och markförläggning av elkraft på Skarpö. Etapp 3.1: 1015897. Etapp 3.2: 1187622. Etapp 3.3: 1198834. Etapp 3.4: 1535619
Utbyggnad av infartsparkering i Vaxholm
Objektet omfattar utbyggnad av befintlig infartsparkering. Åtgärderna omfattar bland annat omdisponering samt utökning av parkeringsytor, anläggande av ny in- och utfart till parkeringen samt arbeten med belysning och dagvatten. Berörd yta är ca 4000 kvm.
Nybyggnad av fritidshus i Vaxholm
Rivning och nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaxholm
Nybyggnad av enbostadshus samt två komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaxholm
Nybyggnad av enbostadshus, rivning av bef. hus samt tillbyggnad och utvändig ändring av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Vaxholm
Nybyggnad av murar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.