Aktuell nybyggnation i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
82 st lägenheter Steam måleri
Nybyggnad av industriområde på Värmdö - dp Magneberg och dp Älvsby ängar
Totalt är det 4 st industritomter kvar i området. Tomtstorlek ca 2100-4800 kvm.
Nybyggnad av förskola i Torsby, Värmdö
Avser nybyggnad av förskola.
Anläggande av pendelbåtsbrygga mm i Östra Mörtnäs
Objektet avser anläggande av en ny pendelbåtsbrygga, väderskydd för resenärer och cykelparkering, tillgänglighetsanpassning och justering av befintlig parkväg, justering av grönytor för park och natur samt ny belysning.
Exploateringsarbeten inför bebyggelse i Hemmesta, Värmdö
Avser exploatering, utbyggnad av gata och va för ca 500-600 nya bostäder.
Nybyggnad av industrihus i Värmdö
Nybyggnad av industribyggnad
Rivning av tält och nybyggnad av industrihus i Gustavsberg
Ansökan om förhandsbesked för rivning av två tält, nybyggnad av ny byggnad samt tillkommande parkeringsplatser.
Utbyggnad av allmän plats i Brunn Centrum på Ingarö
Avser utbyggnad av allmän plats inom detaljplanen för del av Brunn 1:1 m fl, Brunn centrum, D 231. Objektet avser bl.a utbyggnad av centrumtorg med korsande lokalgata, lokalgata och GC-väg, allmän parkeringsplats, yta för återvinningsstation, dagvattenhantering, grönytor för park och natur samt belysning.
Nybyggnad av produktionslokal i Gustavsberg, Värmdö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal som ersätter befintlig.
Nybyggnad av industrihus i Gustavsberg
Avser uppförande av industrilokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).