Aktuell nybyggnation i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 646 mellan Gustavsberg-Ingaröbron
2,2 km lång sträcka. Ombyggnad av vänstersvängfält vid infarten till Lemshaga Akademin/Lämshagavägen, ombyggnad busshållplats vid Beatelundsvägen. Byggnation av Värmdö kommuns vatten och avlopp ingår.
Utbyggnad av VA-ledningar på Värmdö
Objektet avser område Oxön Södra och omfattar schakt och förläggning av nya kommunal vattenledning cirka 2,4 km samt ny spillvattenledning cirka 2,4 km. Delar av området ska utföras genom schaktfri teknik.
Utbyggnad av va-ledningar på Värmdö
Syftet med detaljplanen är främst att anpassa området för permanentboende. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp avses ske i samband planläggningen.
Utbyggnad av va-ledningar på Bullandö
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Utbyggnad av va-ledningar på Bullandö, Värmdö
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Utbyggnad av va-ledningar på Bullandö, Värmdö
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg, Värmdö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus och komplementbyggnad.
Nya flytbryggor till Hjälmö-Lådna naturreservat, Värmdö kommun
Omfattar att på totalentreprenad (ABT-06) utföra tillverkning, leverans och montage av 2 st flytbryggor (mottagningsbryggor) av rörpontoner inkl. utrustning och tillbehör. Flytbryggorna ska anläggas i Stockholms skärgård, Värmdö kommun vid Hjälmö- Lådna Naturreservat. Träskö-Storöviken samt Skomakarviken.
Nybyggnad av pumpstation på Värmdö
Avser nybyggnad av pumpstation till ny huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken.
Nybyggnad av spa i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nybyggnad komplementbyggnad (spa), underjordisk teknik utrymme, underbyggd terrass.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).