Aktuell nybyggnation i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av gästhamn på Stavsnäs
Ny godshamn, hamntorg, resecentrum, parkeringsgarage, p-platser, marina för ca 200 båtar, hamnkontor mm.
Nybyggnad av bostäder i Östra Mörtnäs
Ca 140 lgh i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, studentlägenheter i Gustavsberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 100 bostäder i flerbostadshus på 3–5 våningar och cirka 30 småhus
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Planer för nybyggnad av 75 st lägenheter i Lugnet, Gustavsberg.
Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Planområdet är cirka 7 600 kvm och omfattar fastigheterna Ösby 1:77, Ösby 1:318 och del av Gustavsberg 1:51 och ligger i anslutning till Skärgårdsvägen och Gamla Svartens väg/ Hästskovägen
Nybyggnad av lättare industri i Gustavsberg
Avser nybyggnad av småindustri.
Utbyggnad av VA-ledningar till Enkärret
Projektet omfattar schakt, förläggning av vatten- och LTA-ledningar samt återställning, totalt cirka 4800 m.
Nybyggnad av hotell på Värmdö
Byggrätter för sju nya hus som ska ingå i gårdens hotell- och konferensverksamhet, varav tre på 180 kvadratmeter och fyra av dem på 220 kvadrat. Totalt rör det sig om 70-80 nya hotellrum, med 10-12 rum i varje hus.
Nybyggnad av radhus i Gustavsberg
Avser nybyggnad av 16 st radhus vid Gustavsbergs gamla porslinsfabrik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus, deras respektive gårdsplaner, insynsskydd för uteplatser, plank för avskärmning av p-platser.
Nybyggnad av förskola i Torsby, Värmdö
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande flerbostadshus och tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av industri på Värmdö
Tomtstorlek ca 2100-4800 kvm.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 2
Totalt planeras 18 bostäder och i andra etappen byggs 10 st.
Utbyggnad av va-ledningar på Bullandö
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Nybyggnad av sjöförlagda tryckspillvattenledningar, mellan Strömma och Glasviken
Projektet omfattar anläggande av två parallella tryckavloppsledningar DN 250, med en längd av ca 5 kilometer i Brevikssundet. Entreprenaden omfattar även att förlänga en nödutloppsledning vid Glasviken, Östra Älvsala, DN315, ca 375 meter. Ledningarna ska utföras som sjöförlagda ledningar med vikter.
Nybyggnad av industrihus i Gustavsberg
Avser uppförande av industrilokal.
Nybyggnad av aktivitetsanläggning, Värmdö
Anläggningen kommer att kunna användas året runt och förutom hoppbacke är tanken att bygga upp parkourbana, klättervägg och marknedsänkta trampoliner för allsidig träning.
Nybyggnad av enbostadshus m.m. i Gustavsberg
Ansökan om tillbyggnad av huvudbyggnad (mangårdsbyggnad), uppförande av två st enbostadshus, uppförande komplementbyggnad (garage/förråd) samt uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av gc-väg vid Djuröbron, Värmdö
ca 500 meter lång sträcka.
Nybyggnad av kontor i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av kontorshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av nätstation samt rivning av befintlig nätstation.
Nybyggnad av carport i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av tak på befintliga pergolor (typ carport).
Nybyggnad av telestation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av tekniktorn samt teknikbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av industribyggnad, kontor.
Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus samt rivning av befintlig huvudbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Anmälan attefall uppförande av komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande av enbostadshus och komplementbyggnad (komplementbyggnad utgår).
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av enbostadshus samt komplementbyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.