Aktuell nybyggnation i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Östra Mörtnäs
Ca 140 lgh i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunn
Avser nybyggnad av cirka 133 lägenheter i 2-4 våningar samt yta om ca 450 m² för handel och service. Största sammanlagda bruttoarea inom planområdet är 10 000 m² inklusive bostadskomplement.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Planer finns för ca 30 bostäder i flerfamiljshus.
Utbyggnad av va-ledningar till Enkärret
Utbyggnad av VA-ledningar
Nybyggnad av bostäder i Hemmesta
Nybyggnad av ca 20-30 bostäder i radhus/parhus i Hemmesta på Värmdö.
Ombyggnad samt nybyggnad av bostäder i Gustavsberg
Ombyggnad av Stallet till lokaler för centrumändamål, nybyggnad av ca 25 bostäder i 2-4 våningar.
Nybyggnad av förskola i Torsby, Värmdö
Avser nybyggnad av förskola.
Anläggande av pendelbåtsbrygga mm i Östra Mörtnäs
Objektet avser anläggande av en ny pendelbåtsbrygga, väderskydd för resenärer och cykelparkering, tillgänglighetsanpassning och justering av befintlig parkväg, justering av grönytor för park och natur samt ny belysning.
Nybyggnad av gc-väg mellan Långvik-Björkviksbrygga, Värmdö, etapp 2
Nybyggnad av gc-väg mellan Långvik-Björkviksbrygga
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 3
Nybyggnad av bostäder på Mörtnäshöjden, Mörtnäs 1:12 mfl, i Värmdö.
Utbyggnad av va-ledningar i Värmdö
Syftet med detaljplanen är främst att anpassa området för permanentboende. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp avses ske i samband planläggningen.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 2
Totalt planeras 18 bostäder och i andra etappen byggs 10 st.
Utbyggnad av va-ledningar på Bullandö
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Nybyggnad av friliggande villor i Värmdö
Avser 3 st friliggande villor i Barnvik, Värmdö.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 4
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Denna sträcka avser Kolströms Bro - Varmdömarknaden.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 3
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Denna sträcka avser Kolströms Bro - Varmdömarknaden.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av 4 enbostadshus Kalvsvik 1:190,1:193,1:194,1:195.
Nybyggnad av enbostadshus m.m. i Gustavsberg
Ansökan om tillbyggnad av huvudbyggnad (mangårdsbyggnad), uppförande av två st enbostadshus, uppförande komplementbyggnad (garage/förråd) samt uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Avser uppförande av tvåbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Avser uppförande av gruppbyggda småhus/ radhus.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande av parhus.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Avser uppförande av parhus.
Nybyggnad av gc-väg i Gustavsberg
Anläggande av ny gång/cykelväg. Ca 200m.
Nybyggnad av busstorg i Gustavsberg
Planer för busstorget runt Runda huset
Nybyggnad av hotell i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av personalbostäder/hotell samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för omklädningsrum med dusch.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat bygglov för materialgård samt byggetablering.
Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av fritidshus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av padelbana.
Nybyggnad av pumpstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av upplag (återvinningsstation).
Nybyggnad av mur i Gustavsberg
Ansökan marklov och bygglov på stödmur.
Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan bygglov bryggor.
Anläggande av fjärrvärmeledningar på Värmdö
Projektet avser anläggande av fjärrvärmeledningar till Charlottendalshallen (pnr 1548503).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.