Aktuell nybyggnation i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av va-ledningar i Strömma, Värmdö
Objektet avser område S6 Strömma och omfattar schakt och förläggning av nya kommunal vattenledning cirka 2,4 km samt ny spillvattenledning cirka 2,4 km. Dessutom ingår i projektet schaktfrimetod där vatten och spillvattenledning ska borras under vägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, Värmdö
Ansökan bygglov uppförande flerbostadshus och tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus m.m. i Gustavsberg, Värmdö
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (hus 1), ombyggnad av befintlig byggnad till parhus (byggnad 2), rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av flerbostadshus (hus 3) samt nybyggnad av komplementbyggnad (byggnad 4) Säby 3:1, säby 1:318.
Nybyggnad av lager i Gustavsberg
Nybyggnad av lagerbyggnad för förvaring av båtar.
Nybyggnad av friliggande villor på Värmdö
Avser 3 st friliggande villor i Barnvik, Värmdö.
Nybyggnad av bostäder i Gustavsberg
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av tre stycken bostadshus samt tre komplementbyggnader.
Utbyggnad av va-ledningar på Hemmesta, Värmdö
Avser utbyggnation av VA-ledning på Hemmesta. ca 200m.
Nybyggnad av pumpstation på Värmdö
Avser nybyggnad av pumpstation till ny huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken.
Nybyggnad av byggnad för upplag i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nybyggnad av byggnad för upplag.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).