Aktuell nybyggnation i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, frikyrka mm i Hemmesta
Planbesked gällande frikyrka, förskola och vårdboende samt bostäder. Detaljplaneansökan omfattar fastigheterna Hemmesta 11:324, 11:471, 11:223, 11:470 och 11:224.
Utbyggnad av va-ledningar till Enkärret
Utbyggnad av VA-ledningar
Nybyggnad av bostäder i Hemmesta
Nybyggnad av ca 20-30 bostäder i radhus/parhus i Hemmesta på Värmdö.
Nybyggnad av hotell på Värmdö
Byggrätter för sju nya hus som ska ingå i gårdens hotell- och konferensverksamhet, varav tre på 180 kvadratmeter och fyra av dem på 220 kvadrat. Totalt rör det sig om 70-80 nya hotellrum, med 10-12 rum i varje hus.
Exploateringsområde för nya bostäder, Värmdö
Nybyggnad av nya bostäder i småhus. Exploateringen kan bli en utbyggnad av infrastrukturen med gång-och cykelväg samt en förbättrad framkomlighet för buss till Aspvik samt fortsatt VA-utbyggnad.
Ombyggnad samt nybyggnad av bostäder i Gustavsberg
Ombyggnad av Stallet till lokaler för centrumändamål, nybyggnad av ca 25 bostäder i 2-4 våningar.
Nybyggnad av industriområde på Värmdö - dp Magneberg och dp Älvsby ängar
Totalt är det 11 st industritomter kvar i området. Tomtstorlek ca 2100-4800 kvm.
Nybyggnad av förskola i Torsby, Värmdö
Avser nybyggnad av förskola.
Anläggande av pendelbåtsbrygga mm i Östra Mörtnäs
Objektet avser anläggande av en ny pendelbåtsbrygga, väderskydd för resenärer och cykelparkering, tillgänglighetsanpassning och justering av befintlig parkväg, justering av grönytor för park och natur samt ny belysning.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 3
Nybyggnad av bostäder på Mörtnäshöjden, Mörtnäs 1:12 mfl, i Värmdö.
Utbyggnad av va-ledningar i Värmdö
Syftet med detaljplanen är främst att anpassa området för permanentboende. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp avses ske i samband planläggningen.
Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs, Etapp 2
Totalt planeras 18 bostäder och i andra etappen byggs 10 st.
Utbyggnad av va-ledningar på Bullandö
Avser utbyggnad av va-ledningar.
Utbyggnad av va-ledningar i Strömma
Planer finns för utbyggnad av VA-ledningar i Strömma.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 4
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Denna sträcka avser Kolströms Bro - Varmdömarknaden.
Nyb av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken, Etapp 3
Avser nybyggnad av huvudledning för avlopp mellan Lövhamra-Mölnviksviken. Denna sträcka avser Kolströms Bro - Varmdömarknaden.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av 4 enbostadshus Kalvsvik 1:190,1:193,1:194,1:195.
Nybyggnad av enbostadshus m.m. i Gustavsberg
Ansökan om tillbyggnad av huvudbyggnad (mangårdsbyggnad), uppförande av två st enbostadshus, uppförande komplementbyggnad (garage/förråd) samt uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Avser uppförande av tvåbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Avser uppförande av gruppbyggda småhus/ radhus.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Avser uppförande av parhus.
Nybyggnad av parhus i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande av parhus.
Nybyggnad av gc-väg i Gustavsberg
Anläggande av ny gång/cykelväg. Ca 200m.
Nybyggnad av hotell i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av personalbostäder/hotell samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för omklädningsrum med dusch.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat bygglov för materialgård samt byggetablering.
Nybyggnad av tvätthall i Gustavsberg
Ansökan tidsbegränsat bygglov uppförande av tvätthall.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Anmälan attefall uppförande av komplementbyggnad och installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Anmälan attefall uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Gustavsberg
Ansökan bygglov anläggning av parkering.
Nybyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan bygglov bryggor.
Nybyggnad av garage i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av enbostadshus, rivning av befintlig byggnad, marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av enbostadshus, rivning av befintlig huvudbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av padelbana.
Nybyggnad av pumpstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov uppförande av upplag (återvinningsstation).
Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan förhandsbesked uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av mur i Gustavsberg
Ansökan marklov och bygglov på stödmur.
Nybyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av befintlig komplementbyggnad.
Nya verkstadsbodar till fältstation på Djurö
KTH har initierat ett samarbete med Värmdö kommun och som en del av detta samarbete kommer en mindre fältstation att etableras på Djurö. För detta ändamål krävs utrymmen för arbete över dagen på plats samt förvaring av instrument och utrustning i form av verkstadsbodar som kan ställas upp tillfälligt ute på fältstationen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.