Aktuell nybyggnation i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna, etapp 1
Kristineberg ligger strax öster om Vallentuna centrum. Området är inne i ett expansivt skede och ska utvecklas till en stadsdel med omkring 1 800 bostäder av olika slag, skolor, förskolor och ett stadsdelscentrum. Titanias del i projektet omfattar 19 kedjehus, 88 radhus och 10 villor.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna, Etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 198 lägenheter med garage under mark.
Nybyggnad av gruppbostad i Ormsta
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med ca 60 platser.
Exploatering för nytt bostadsområde i Vallentuna etapp 2
Fortsättning på etapp 1. Alla etapper avser exploatering inför nybyggnation av ca 1800 bostäder.
Nybyggnad av industri/lagerhus i Vallentuna
Uppförande av 2 st industri/Lagerlokaler á 600m2 samt 1800m2.
Ny huvudvattenledning mellan Molnby-Kullbacka, Roslagsvatten
Den kommande upphandlingen avser Etapp 2 som omfattar sträckan Molnby-Kullbacka/Lindholmen. Etapp 2 är ca 2,6 km och består av en nyanläggning av dricksvattenledning. Ledningen ska förläggas i schakt bredvid befintliga ledningar med schakt och styrd borrning.
Nybyggnad av fritidshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 fritidshus inklusive installation eldstad. Ansökan om bygglov för nybyggnad av maskinhall/ slakteri/ tvätthall och lager Vivelsta 1:10.
Nybyggnad av industrihus i Vallentuna
Bygglovet avser återställande av den del av fastigheten som brandskadats. Halva byggnaden har klarat sig utan större skada, den andra halvan skall nu återuppbyggas.
Nybyggnad av kolonistugor i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av koloniområde, 75 odlingslotter med kolonistugor (attefallshus i gammal stil) och växthus.
Nybyggnad av snickeri i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av snickeri.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).