Aktuell nybyggnation i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Ca 300 bostäder i flerbostadshus och stadsradhus. Marken ägs både av privata aktörer och kommunen.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Vallentuna
Projektet i tellhuskvarteren i centrala Vallentuna planläggs för bostäder och verksamheter samt parkområde.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna, Etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 198 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Planer för ca 30 Småa stadsradhus och 20 Småa lägenheter.
Nytt exploateringsområde i Vallentuna
I Åbyholm, etapp 1 ska ledningar (infrastruktur så som VA, el mm) och arbetsgator anläggas för att möjliggöra för byggherrarna att bygga bostäder. I Åby ängar ska det slutliga iordningställandet av gator, park och naturområden nu genomföras. Objektet består av två huvuddelar: Huvuddel 1: Åbyholm, etapp 1. Huvuddel 2: Åby ängar, finplanering, etapp 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Avser nybyggnad av flerbostadshus med kommersiella lokaler på bottenplan.
Nybyggnad av lätt industri verkstad i Vallentuna
Förhandsbesked för nybyggnad av lätt industri verkstad.
Nybyggnad av sport- och rekreationsanl. i Vallentuna
Avser nybyggnad av idrottsanläggning avsedd för främjande för spontanidrott så som skateboadrd, kickbike och parkour. Avser även nybyggnation av en scen/pergola.
Ny överföringsledning samt pumpstation för spillvatten i Ormsta-Stensta, Vallentuna
Objektet avser en överföringsledning och en pumpstation för spillvatten mellan planområdet och befintlig ledning strax öster om Roslagsbanan. Det är ca 700 m självfallsledning och vattenledning (servis till pstn) till pumpstationen och ca 500 m tryckspilledning från pumpstation till befintlig ledning. Pumpstationen ska förses med ett bräddmagasin och tillfartsväg med vändplan för driftfordon.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vallentuna
Avser nybyggnad av 4 vindkraftverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).