Aktuell nybyggnation i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsområde i Upplands Väsby
Avser att utforma ett nytt bostadsområdet med 150-180 bostäder längs Mälarvägen.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby etapp 4
Avser Eds Allé Sydost och sydöst, ca 90 lägenheter med sjöläge samt 25 småhus.
Nybyggnad av bostäder och parkeringshus i Upplands-Väsby
Kv Soltäppan, inom Fyrklövern. Projektet utförs i en samverkansentreprenad och omfattar 125 stycken hyresrätter, 300 stycken garageplatser Byggnaderna uppförs med ett fokus på hållbarhet och livscykelperspektiv och ska Svanenmärkas. Adresser: Drabantgatan 1A, Drabantgatan 1B, Drabantgatan 1C, Drabantgatan 1D, Husarvägen 26, Husarvägen 28, Husarvägen 30, Husarvägen 32. Förskola finns på obj: 1636392
Rivning och nybyggnad av skola i Upplands Väsby
Avser rivning och nybyggnad av skola, Viraskolan.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsradhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby Centrum
Nybyggnad av hyresrätter samt garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Upplands Väsby
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ca 300-400 bostäder samt ett parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby, Etapp 1
Totalt planeras ca 400 bostäder, mestadels smålägenheter. Både bostadsrätter och hyresrätter söder om Mälarvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands-Väsby, kvarter 4 etapp 1
Bostadsrätter på 3-5 våningar. Brf ska bildas.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Upplands Väsby
Flerbostadshus med förskola i botten
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands-Väsby, kvarter 7
74 bostadsrätter, 3-5 våningar. Brf har bildas för byggherrerollen.
Nybyggnad av radhus/parhus i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av ca 40 radhus/parhus.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
33 st radhus Eds Allé, Etapp 4
Nybyggnad av förskola i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands-Väsby, kvarter 8
34 bostadsrätter, 2-3 våningar. Brf har bildas för byggherrerollen.
Nybyggnad av parhus i Upplands Väsby, etapp 1
Nybyggnad av 11 radhus och 10 parhus.
Nybyggnad av hotell i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av hotell. Omfattning oklar.
Nybyggnad av specialhall för gymnastik i Vilundaparken
Avser utredning av möjligheten att bygga en specialhall för gymnastik i Vilundaparken, och samtidigt hitta möjliga samverkanspunkter med övriga funktioner i Vilundaparken.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industribyggnad med entresol, 1500 i LOA.
Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby, äganderätt 3
Nybyggnad av 15 enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av 2 st. suterräng hus med 4 lägenheter i varje hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av 2 stycken radhus med 4 lägenheter i varje hus.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Upplands Väsby etapp 3
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Almungevägen
Nybyggnad av körbanor/gator & VA-ledningar i Upplands Väsby
Uppbyggnad av körbanor 700m, tryck+spont och VA-arbeten.
Nybyggnad av föreningslokal i Upplands Väsby
Avser nybyggnad av föreningslokal.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av sophus i Upplands Väsby
Förhandsbesked för sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Upplands Väsby
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad Harva 1:29,1:30.
Nybyggnad av skärmtak i Upplands Väsby
Bygglov för nybyggnad av 6 cykelparkeringar med tak tunavägen Skälby 1:1,Frestaby 1:4,Eds Prästgård 1:67,Vilunda 1:548,Grimsta 51:1.
Nybyggnad av skärmtak i Upplands Väsby
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Upplands Väsby
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Upplands Väsby
Nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning.
Nybyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av barack i Upplands Väsby
Tidsbegränsat lov för byggbod.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.