Aktuell nybyggnation i Upplands-Bro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager i Bro, etapp 1
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av lägenheter, förskola samt äldreboende i Brunna, Kungsängen
Avser utökning av bostadsområdet i Brunna Park med cirka 240 lägenheter, ett äldreboende, ett hotell och en förskola. Fastigheten avser Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde, Kungsängens-Tibble 1:331 mfl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Avser fyra flerbostadshus med hyreslägenheter, fördelade på två kvarter, Kvarter 5 och Kvarter 6. Båda kvarteren har två huskroppar som delvis är sammanbundna med underjordiskt garage i ett plan och bostäder i suterräng. Fastigheterna innehåller totalt 152 lägenheter från 1 ROK till 4 ROK. Projektet inramas av de tre befintliga gatorna Ringvägen, Kokillbacken och Enköpingsvägen.
Nybyggnad av bostäder i Kungsängen
Planer för bostäder på Ekhammar 4:200 m.fl.
Nybyggnad av bostäder i Kungsängen, etapp 1
Totalt planeras det ca 2900 bostäder i området.
Nybyggnad av bostäder i Kungsängen
Planer för ca. 150 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder mm i Upplands-Bro
Nybyggnad av 61 st bostäder, förskola 2-4 avd, vårdboende 54 rum, korttidsboende 30 rum, 42 st lägenheter trygghetsboende och service för hästsporten
Nybyggnad av höghus i Kungsängen
Nybyggnad av 87 hyreslägenheter. Husen kommer att ha 13 respektive 6 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Bro
Både småhus, parhus och radhus planeras.
Nybyggnad av bostadsområde i Bro Mälarstrand
Etappindelas. Totalt i området planeras ca 950 bostäder, flerbostadshus med upp till 6 våningar samt radhus, kedjehus och villor. KF fastigheter äger hälften och Magnolia hälften.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Bro, Etapp 2 mfl
Totalt ca 900 bostäder. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av bostäder i Bro, Etapp 1
Totalt planeras ca 900 bostäder. Denna del avser ca 70-80 st.
Utbyggnad av infrastruktur i Bro, Detaljplan 1
Groventreprenad Trädgårdsstaden i Bro, etapp 1. Syftet med utbyggnaden är att direkt söder om järnvägen i Bro möjliggöra utvecklandet av ett område för bostäder med inslag av verksamheter och service. Planen omfattar ca 900 nya bostäder, två förskolor, en F-9 skola och en idrottshall samt övriga ytor så som parker och naturlek. Den ger också möjlighet att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen samt möjlighet till odling/kolonilottsområden. Planen är den första detaljplaneetappen av tre för det område som behandlades i planprogrammet ”Trädgårdsstaden i Bro”. Inför groventreprenaden pågår en förberedande markförstärkningsentreprenaden med kalkcementstabilisering, entreprenaden beräknas vara färdigställd det tredje kvartalet 2021. I kommande upphandling ingår lednings- och mediaförläggning, uppbyggnad av körbanor upp till en grov överbyggnadsnivå. I vissa delar kommer även finplanering ingå.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Kungsängen
Nybyggnad av bilanläggning med verkstad, rekond och showrooms samt nybyggnad av biltvätt och tankstation.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av småhus i Bro
Både småhus, parhus och radhus planeras.
Nya bostäder i Upplands-Bro
Aros Bostad har tecknat avtal om förvärv av byggrätter, motsvarande 40 radhus, inom bostadsutvecklingsområdet Bro Mälarstad.
Nybyggnad av logistikanläggning i Brunna, Upplands-Bro
Planer för nybyggnad av en logistikpark i Brunna i Upplands-bro.
Uppförande av evakueringsbostäder (moduler) vid Fasanstigen i Bro
Projektet avser bostadsmoduler där Entreprenören bereds att medverka i ett tidigt skede av projektet. Projektet är planerad att genomföras i två (2) huvuddelar: Huvuddel 1: Planerings- och projekteringsfas. Huvuddel 2: Detaljprojekterings-, produktions- och överlämningsfas. Adress: Fasanstigen 42, 197 32 BRO.
Nybyggnad av radhus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av 15 st radhus.
Nybyggnad av slamlager i Bro
2 hektar stor anläggning.
Nybyggnad av parhus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av 6st parhus.
Nybyggnad av radhus i Kungsängen
Planer finns för nybyggnation av 11 stycken radhus.
Nybyggnad av industrihus i Kungsängen
Förhandsbesked för nybyggnad av industri, padel, idrott.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av spillvattenledning och överföringsledning mm i Tjusta
VA-Upplands-Bro kommun ska bygga ut kommunalt VA-ledningsnät till flera bebyggelseområden på Norra Upplands-Bro. Ledningsnätet kommer att bestå av överföringsledningar till stor del. Dessa ledningar kopplar ihop bebyggelseområden och de närliggande fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp. Projektet är delat på 4 etapper och denna entreprenad utgör etapp B.
Nybyggnad av spillvattenledning och överföringsledning mm i Tjusta
VA-Upplands-Bro kommun ska bygga ut kommunalt VA-ledningsnät till flera bebyggelseområden på Norra Upplands-Bro. Ledningsnätet kommer att bestå av överföringsledningar till stor del. Dessa ledningar kopplar ihop bebyggelseområden och de närliggande fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp. Projektet är delat på 4 etapper och denna entreprenad utgör etapp C.
Nybyggnad av spillvattenledning och överföringsledning mm i Tjusta
VA-Upplands-Bro kommun ska bygga ut kommunalt VA-ledningsnät till flera bebyggelseområden på Norra Upplands-Bro. Ledningsnätet kommer att bestå av överföringsledningar till stor del. Dessa ledningar kopplar ihop bebyggelseområden och de närliggande fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp. Projektet är delat på 4 etapper och denna entreprenad utgör första delen etapp A. Utbyggnaden gäller för överföringsledningar på 1010 meters sträckning med korta av stickande huvud- och servisledningar till närliggande fastigheter med förbindelsepunkter.
Nybyggnad av grupphus i Kungsängen
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av GC-väg i Kungsängen, Etapp 2
Byggnation av gång- och cykelbana på Artistvägen etapp 2.
Nybyggnad av gc-bana samt busshållplatser vid Österhagen i Bro, etapp 2
Entreprenaden omfattar: Byggnation av anslutande gång- och cykelbanor, nytt övergångsställe på Enköpingsvägen, två nya busshållplatser vid Österhagen samt trafiksäkerhetsåtgärder på Enköpingsvägen.
Nybyggnad av industrihus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av industri byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av förråd Kungsängens-tibble 1:28,1:34.
Nybyggnad av förråd i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage Öråker 2:44,2:45.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av elverk i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av reservkraftstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ändrig av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kungsängen
Bygglov för uppförande av 4 st utomhusbanor för padel.
Nybyggnad av bod i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av 20st bodar.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av tälthall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov tom 2031-05-08 för nybyggnad av parkeringsplats.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.