Aktuell nybyggnation i Upplands-Bro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenheter, förskola samt äldreboende i Brunna, Kungsängen
Avser utökning av bostadsområdet i Brunna Park med cirka 240 lägenheter, ett äldreboende, ett hotell och en förskola. Fastigheten avser Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde, Kungsängens-Tibble 1:331 mfl.
Nybyggnad av bostäder i Säbyholm
Ca 100 lägenheter i flerbostadshus, parhus och friliggande hus.
Nybyggnad av bostäder i Bro, Etapp 1
Totalt planeras ca 900 bostäder. Denna del avser ca 70-80 st.
Nya bostäder i Upplands-Bro
Aros Bostad har tecknat avtal om förvärv av byggrätter, motsvarande 39 radhus, inom bostadsutvecklingsområdet Bro Mälarstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av kedjehus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av 22 st kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Bygglov och marklov för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av bostadsområde i Bro Mälarstrand
Bygglov för nybyggnad av radhus/parhus/singelhus, brogård 1:87 samt 1:211.
Utbyggnad av gata och va-ledning i Bro, Detaljplan 2
Totalt i området planeras ca 800 bostäder, skolor, idrottshall samt finn det möjlighet att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen och kolonilottsområden.
Nybyggnad av parhus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av 6 st parhus.
Nybyggnad av industrihus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av spillvattenledning och överföringsledning mm i Tjusta
VA-Upplands-Bro kommun ska bygga ut kommunalt VA-ledningsnät till flera bebyggelseområden på Norra Upplands-Bro. Ledningsnätet kommer att bestå av överföringsledningar till stor del. Dessa ledningar kopplar ihop bebyggelseområden och de närliggande fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp. Projektet är delat på 4 etapper och denna entreprenad utgör sista etappen.
Nybyggnad av regional gc-väg genom Bro, etapp 3
Gång- och cykelvägen som går längs med Enköpingsvägen från Järfälla kommun och Kungsängen i öster, tar idag slut i Bro. Detta är en del av den regionala cykelförbindelsen mellan Kungsängen, Bro och Bålsta och pekas ut i den regionala cykelplanen. Denna del avser etapp 2; Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Brorondellen och Håtunavägen.
Nybyggnad av industrihus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Kungsängen
Marklov för industrifastighet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).