Aktuell nybyggnation i Upplands-Bro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Avser fyra flerbostadshus med hyreslägenheter, fördelade på två kvarter, Kvarter 5 och Kvarter 6. Båda kvarteren har två huskroppar som delvis är sammanbundna med underjordiskt garage i ett plan och bostäder i suterräng. Fastigheterna innehåller totalt 152 lägenheter från 1 ROK till 4 ROK. Projektet inramas av de tre befintliga gatorna Ringvägen, Kokillbacken och Enköpingsvägen.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av bostadsområde i Bro Mälarstrand
Etappindelas. Totalt i området planeras ca 950 bostäder, flerbostadshus med upp till 6 våningar samt radhus, kedjehus och villor. KF fastigheter äger hälften och Magnolia hälften.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Kungsängen
Nybyggnad av bilanläggning med verkstad, rekond och showrooms samt nybyggnad av biltvätt och tankstation.
Nybyggnad av bostäder i Upplands-Bro kommun, etapp 5
Detta avser etapp 5 för nybyggnad av bostäder i Upplands-bro. Etapp 6: 1500601.
Utbyggnad av gata och va-ledning/Grundförstärkning i Bro, Detaljplan 1
Syftet med planen är att direkt söder om järnvägen i Bro möjligöra byggandet av ett område med bostäder med inslag av verksamheter och service. Planen omfattar ca 800 nya bostäder, två förskolor, en F-9 skola och en idrottshall till denna. Den ger också möjlighet att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen samt möjlighet till odling/kolonilottsområden. Uppdraget för grundförstärkningen kommer innefatta de delar som infattar infrastruktur i etapp 1.
Nybyggnad av grupphus i Kungsängen
Nybyggnad av bostadshus och förråd på Brogård 1:217, 1:219, 1:220, 1:221, 1:222 och 1:223.
Nybyggnad av hamburgerrestaurang i Bro
Planer finns för en nybyggnad av hamburger-restaurang.
Nybyggnad av spillvattenledning och överföringsledning mm i Tjusta
VA-Upplands-Bro kommun ska bygga ut kommunalt VA-ledningsnät till flera bebyggelseområden på Norra Upplands-Bro. Ledningsnätet kommer att bestå av överföringsledningar till stor del. Dessa ledningar kopplar ihop bebyggelseområden och de närliggande fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp. Projektet är delat på 4 etapper och denna entreprenad utgör etapp B.
Nybyggnad av spillvattenledning och överföringsledning mm i Tjusta
VA-Upplands-Bro kommun ska bygga ut kommunalt VA-ledningsnät till flera bebyggelseområden på Norra Upplands-Bro. Ledningsnätet kommer att bestå av överföringsledningar till stor del. Dessa ledningar kopplar ihop bebyggelseområden och de närliggande fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp. Projektet är delat på 4 etapper och denna entreprenad utgör första delen etapp A. Utbyggnaden gäller för överföringsledningar på 1010 meters sträckning med korta av stickande huvud- och servisledningar till närliggande fastigheter med förbindelsepunkter.
Nybyggnad av rondell i Bro
Planer för ny rondell vid korsningen Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen.
Nybyggnad av regional gc-väg genom Bro, etapp 2
Gång- och cykelvägen som går längs med Enköpingsvägen från Järfälla kommun och Kungsängen i öster, tar idag slut i Bro. Detta är en del av den regionala cykelförbindelsen mellan Kungsängen, Bro och Bålsta och pekas ut i den regionala cykelplanen. Denna del avser etapp 2; Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Brorondellen och Råbyrondellen.
Nybyggnad av va-ledningar på Ådöhalvön
VA-utbyggnad till område B omfattar Ådö Skog, Lilla Lugnet, Stora Lunget samt Ekbacken.
Nybyggnad av gc-väg längs Kockbackavägen, etapp 1
Etapp 1 avser ombyggnad av gång- och cykelbana längs med Kockbackavägen med anslutning till befintlig GC-väg samt ett övergångställe på Kockbackavägen.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kvistaberg, Bro
Projektet är beläget inom området för Kvistaberg, befintlig VA-anläggning ska avvecklas. Ny anläggning kommer utföras med sk LTA system.
Nybyggnad av grupphus i Kungsängen
Marklov för grovterrassering inför bostadsbyggnation.
Nybyggnad av damm i Kungsängen
Marklov för anläggande av dagvattendammar Brogård 1:39,1:200,1:212.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsängen
Förhandsbesked för uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av padelhall i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungsängen
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsängen
Bygglov för parkering och skibord samt marklov för uppförande av dagvattendamm.
Nybyggnad av utfart i Kungsängen
Bygglov för uppförande av utfart.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av byggetablering.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för parkering.
Nybyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod.
Nybyggnad av lager i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av industritält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.