Aktuell nybyggnation i Upplands-Bro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelsplats i Bro
Bro Handel är en ny handelsplats som är strategiskt belägen längs E18 i Bro.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av lager och logistik i Upplands-Bro
Nybyggnad av lokaler för lager och logistik.
Nybyggnad av verksamhetslokaler och handel i Bro
Planer för verkstad, lager & logistik. Del av Bro Önsta 2:10 samt del av Klöv och Lilla Ullevi 1:5.
Nybyggnad av förskola i Kungsängen, Upplands-Bro
Nybyggnad av förskola. 8 avdelningar i 2 plan med tillagningskök.
Nybyggnad av stadsradhus i Bro
Projektet omfattar uppförande av Stadsradhus längs Köpmanvägen i Bro. Bygglov för nybyggnad av 16 st. stadsradhus.
Utbyggnad av gata och va-ledning i Bro, Detaljplan 3
Totalt i området planeras ca 800 bostäder, skolor, idrottshall samt finn det möjlighet att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen och kolonilottsområden.
Utbyggnad av gata och va-ledning i Bro, Detaljplan 2
Totalt i området planeras ca 800 bostäder, skolor, idrottshall samt finn det möjlighet att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen och kolonilottsområden.
Nybyggnad av LSS boende i Kungsängen
Projektet avser uppförande av nytt LSS boende på fastigheten Brunna 6:1. LSS boende inrymmer 6 lägenheter, personalytor, gemensamhetsytor och teknikutrymmen.
Nybyggnad av överföringsledningar samt gc-väg i Tjusta
Tjusta VA arbeten etapp B: Anlägga överföringsledningar ca 1800 m för vatten och avlopp med servisledningar och förbindelsepunkter mot de närliggande fastigheterna. GC-väg längs Tjustavägen etapp B: Anlägga en gång-och cykelväg på ca 1700 m till största delen parallellt över VA-ledningarna på etapp B. Optioner: 1. LTA-ledningsnät på ca 340 m. 2. Väg för fordon-, gång- och cykeltrafik på ca 800 m
Nybyggnad av grusväg Upplands-Bro
Uppdraget avser en totalentreprenad av en grusväg. I uppdraget ingår även markförberedelser för el-anslutning för vägen samt för de tre plattformarna som ska byggas i skogen. Grusvägen ska ligga i skogen norr om Finstaskolan.
Nybyggnad av staket runt Finnstaskolans bollplan i Bro
Avser ett nytt staket runt bollplan intill Finnstaskolan i Bro.
Nybyggnad av gågata i Kungsängen
Marklov för anläggande av gångväg med diken.
Nya plattformar till Naturrum i Bro
Uppdraget omfattar Upplands-Bro arbetar genom projektet Omdaning Bro med utveckling av rekreationsmöjligheterna i Bro året om. Detta uppdrag är en del av projektet. Uppdraget avser en snickeriarbeten av plattformar som ska byggas i skogen bakom Finstaskolan.
Nybyggnad av staket vid återvinningsstation i Kungsängen
Kommunen kommer att flytta FTI containrar (Återvinningsstationer) till en plats centralt i Bro. För att motverka att skräp blåses runt i området så behövs 2 staket tillföras på platsen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).