Aktuell nybyggnation i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Täby.
Nybyggnad av bostäder i Täby, Etapp 3
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park.
Utökning av kapacitet i spillvattensystem i Täby, etapp 1
Entreprenaden innefattar utbyggnad av cirka 2 800 löpmeter nya spillvattenledningar samt två pumpstationer. I uppdraget ingår även att bygga ut en del av Norrvattens dricksvattenssystem, cirka 700 löpmeter. Option 1 avser ny kanalisation för Vattenfalls kommande högspänningsledning utmed Bergtorpsvägen, cirka 400 löpmeter.
Nybyggnad av parkeringshus i Täby
Avser nybyggnation av parkeringshus (1 plan) med ca 236 platser.
Nybyggnad av bostäder och handel i Täby
Planer för ca 26 bostäder och lokaler för handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter i 1 huskropp med 3 trapphus samt 1 lokal.
Nybyggnad av radhus i Roslags-Näsby
Nybyggnad av 12 st radhus.
Nytt VA-stråk samt dagvattendamm (E5) i Arninge centrum, Täby
Avser utbyggnad av etapp två av kapacitetshöjande åtgärderna inom området. Åtgärden omfattar nyanläggning av dagvattenledning DN 1400-1600 mm, spillvattenledning DN 500-600 mm, vattenledning DN 160-200 mm och en dagvattendamm i bergig terräng.
Nybyggnad av industri i Täby
Möjliggöra en ny industri- och kontorsfastighet söder om Antennvägen i Arninge. Planen syftar också till att möjliggöra en ny lokalisering för befintlig gång- och cykelväg samt förbättra entré- och parkeringssituationen till Rönninge by-Skavlötens naturreservat.
Nybyggnad av matsal samt fläktrum, ombyggnad av ventilation vid grundskola i Täby
Entreprenaden avser nybyggnad av en fristående matsalsbyggnad inkl mottagningskök. Matsalsbyggnad BYA cirka 310 m². Dessutom ska en ny fläktrumsbyggnad på gaveln av skolbyggnaden tillskapas. Fläktrumsbyggnad BYA cirka 70 m². Ventilationsanläggningen i skolbyggnaden ska moderniseras så dagens krav uppfylls och en god inomhusmiljö skapas.
Exploatering av bostadsområde i Täby
Exploatering för: flerbostadshus, studentbostäder, förkola och ev. andra verksamheter
Nybyggnad av restaurang i Täby
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser ny restaurang.
Nybyggnad av gångbana i Täby
Avser anläggande av en gångbana med p-fickor/lastzoner samt mindre vistelseytor med trädplantering längs kvarteret Strömmingen 1-7 beläget vid Stockholmsvägen i Täby kommun. Projektet delas in i tre etapper. Två etapper vid Stockholmsvägen samt en tredje etapp längs Attundavägen. Totala gatusektionens bredd är 15,5 meter.
Anläggande av gång- och cykelvägar i Täby
Bergtorpsvägen GC: 600 m befintlig gång- och cykelväg breddas från nuvarande ca 3 m till regional standard 4,3 m. Delar av sträckan förses med ny belysning. Stockholmsvägen GC: 100 m trottoar/gångbana breddas från nuvarande 1,5 m till lokal standard för gång- och cykelvägar i Täby 3,0m. Inkluderar passager över Hedåsvägen och Tingsvägen. Ytterby grindväg GC-passage: Upphöjning av befintlig gång- och cykelpassage.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).