Aktuell nybyggnation i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelslokaler vid Arninge handelsområde i Täby
ICA Maxi, apotek, ca 600 parkeringsplatser på markplan samt idrottshall. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 156 bostäder, 2 lokaler och 75 p-platser i garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter i 1 huskropp med 3 trapphus samt 1 lokal.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Täby.
Nybyggnad av skola och förskola i Täby
Nybyggnad av skola med minst 3 våningar och nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av parkeringshus i Täby
Avser nybyggnation av parkeringshus (1 plan) med ca 236 platser.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Täby kommun
Planer finns på nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av grupphus i Täby
Avser nybyggnad av 18 kedjehus.
Nybyggnad av motorikhall i Täby
Entreprenaden omfattar nybyggnad av en fristående motorikhall för truppgymnastik inklusive omklädningsrum, kansli och konferensrum. Motorikhallens BYA är ca 1500 m². Motorikhallen ska anslutas med kompletterande åtgärder till den befintliga bergvärmeanläggningen som delas med hela Täby IP.
Nybyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för nybyggnad av handelsbyggnad/handelslokal.
Nybyggnad av matsal samt fläktrum, ombyggnad av ventilation vid grundskola i Täby
Entreprenaden avser nybyggnad av en fristående matsalsbyggnad inkl mottagningskök. Matsalsbyggnad BYA cirka 310 m². Dessutom ska en ny fläktrumsbyggnad på gaveln av skolbyggnaden tillskapas. Fläktrumsbyggnad BYA cirka 70 m². Ventilationsanläggningen i skolbyggnaden ska moderniseras så dagens krav uppfylls och en god inomhusmiljö skapas.
Renovering av skola i Täby
Avser renovering av skola.
Nybyggnad av gångbana i Täby
Avser anläggande av en gångbana med p-fickor/lastzoner samt mindre vistelseytor med trädplantering längs kvarteret Strömmingen 1-7 beläget vid Stockholmsvägen i Täby kommun. Projektet delas in i tre etapper. Två etapper vid Stockholmsvägen samt en tredje etapp längs Attundavägen. Totala gatusektionens bredd är 15,5 meter.
Utbyggnad av park/naturmark/lekplats vid Näsby slott i Täby
Entreprenaden omfattar utbyggnad av Näsby slottsområdet gällande mark planlagd som park/natur.
Utbyggnad av allmän plats inom Täby Park, Täby kommun
Entreprenaden avser grovplanering av allmän platsmark som innefattar gatumark kring två av kvarteren, en park och grönytor. Nya gång- och cykelvägar ska genomkorsa grönytorna och ett befintligt skogsparti.
Nybyggnad av kallförråd i Täby
Bygglov för tillbyggnad av kallförråd.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).