Aktuell nybyggnation i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Täby
Totalt i området planeras det för ca 350 - 420 flerbostadshus och stadsradhus med lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna, offentlig service i form av en förskola i norr och ett nytt publikt torg intill korsningen Attundavägen - Stockholmsvägen, Strömmingen 1-7 m.fl.
Nybyggnad av bostäder i Täby, Etapp 2 mfl
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Planer för nybyggnad av ca 140 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Täby, Etapp 1
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser 1a etappen om ca 100 bostäder och parkeringsgarage.
Nytt bostadsområde i Täby, Etapp 3
Avser 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854 4-5 våningar. Miljöbyggnad Silver.
Nytt bostadsområde i Täby, Etapp 2
Detta avser etapp 2. Det planeras 131 hyresrätter, varav sex LSS-lägenheter (funktionsnedsättnings-anpassad lägenhet reds. anm), som kommer att fördelas i två huskroppar med fyra respektive sex våningar. Det kommer även byggas ett underjordiskt garage om 42 platser där cirka 10 procent av bilplatserna planeras vara laddningsbara.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus, parkeringsplatser, murar och komplementbyggnad.
Nybyggnad av äldreboende i Täby etapp 1
Avser uppförande av äldreboende med 90 platser.
Nytt vård- och omsorgsboende på Byle Gård i Täby Kyrkby
Äldreboendet kommer att utformas som en stjärnformad byggnad med tre flyglar och ett gemensamt trapphus i mitten. Byggnaden uppförs i 4 våningar varav 1 mindre våning i suterräng. De 3 översta planen är i stort lika plan 2 har 28 lgh och plan 3 samt 4 har 29 lgh vardera. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av besöksnäring i Täby
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser besöksnäringen med tennishall och restaurang.
Nytt äldreboende Täby Park, Täby
Omfattar nybyggnad av ett äldreboende på ca 5600 kvm, och 80 lägenheter. Miljöcertifiering LEED. Betongen som levereras är grönbetong.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
I Västra Roslags-Näsby bygger Villa Nest i samarbete med Botrygg tillgänglighetsanpassade lägenheter i bostadsrättsform utan att göra avkall på en attraktiv och tilltalande design. Med funktioner som bemannad reception och lounge, kafé och deli, mötesrum, gym och bilpool skapas bekvämlighet men också förutsättningar för en god social gemenskap. Vi erbjuder ett helhetskoncept för våra boende; där utöver själva boendet även preventivt hälsoarbete, gemensamma aktiviteter, omsorg och ett brett serviceutbud tillhandahålls av en och samma aktör - Villa Nest.
Nybyggnad av bostäder i Täby etapp 3
Totalt i Näsby Slottspark planeras ca 350 lägenheter. I denna del byggs det ca 74 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Avser nybyggnad av bostäder i Västra Roslags Näsby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
I denna del byggs det ca 50 st lägenheter.
Nybyggnad av gång- och cykeltunnel i Täby
Avser en ny GC-tunnel under Bergtorpsvägen.
Anläggande av gator och park i Täby Park
Avser anläggande av gator och park.
Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Nybyggnad av 7 st bostadsrätter i stadsradhus.
Ny tillfart till idrottsplats i Täby
Infart, p-plats, lekplats, vändplan, gc-väg, belysning.
Hyra av paviljonger till skola i Täby
Avser hyra av paviljong till Näsbydalskolan, grundskola för årskurserna 6-9 med kapacitet för ca 520 elever. I entreprenaden ingår projektering, tillverkning, eventuella markarbeten, leverans, montage av moduler till fullt färdig paviljong och senare bortforsling och återställande av mark.
Nybyggnad av tennishall i Täby
Återuppbyggnad efter brand
Ny- och ombyggnad av gc-väg i Täby
Ny och ombyggnad av Erikslundstråket.
Anläggande av VA-ledningar i Täby Park
Avser VA-anslutning i Täby Park.
Nybyggnad av altan i Täby
Bygglov för uppförande av altan och plank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Täby
Bygglov för uppförande av bullerskyddskärm.
Nybyggnad av barack i Täby
Bygglov för uppförande av byggbod.
Nybyggnad av barack i Täby
Bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av carport i Täby
Bygglov för uppförande av carport.
Nybyggnad av barack i Täby
Bygglov för uppförande av container.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad attefall.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Marklov anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av garage i Täby
Bygglov för uppförande av garagebyggnad.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Täby
Bygglov för uppförande av padelbanor.
Nybyggnad av badbassäng i Täby
Bygglov för uppförande av pool och altan.
Nybyggnad av pumpstation i Täby
Bygglov för uppförande av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Täby
Bygglov för uppförande av transformatorstation och teknikbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Täby
Bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov och rivningslov för uppförande av förråd.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov, uppförande av komplementbyggnad och rivningslov, rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Täby
Tidsbegränsat uppförande av padelanläggning tom. 2029-12-31.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.