Aktuell nybyggnation i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Täby
F-9 skolan med plats för 900 elever
Nybyggnad av handelslokaler vid Arninge handelsområde i Täby
ICA Maxi, apotek, ca 600 parkeringsplatser. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av vårdboende och förskola i Täby
Avser vårdboende med ca 100 lägenheter och en förskola med 6st avdelningar.
Nybyggnad av tennishall i Täby
I augusti 2020 totalförstördes den kommunägda tennishallen belägen inom fastigheten Fogden 2 vid en brand. Projektet avser uppförande av en ny tennishall med fem tennisplaner inom del av fastigheten Viggbyholm 74:36, vid Bergtorpsvägen. Likt den tidigare tennishallen inom fastigheten Fogden 2 kommer omklädningsrum, kansli och uppehållsutrymmen att uppföras inom två våningsplan mellan tennisplanerna.
Nybyggnad av bostäder i Täby, Etapp 2
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av handelshus i Täby
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser nytt handelshus.
Påslag på Käppalatunneln vid Ellagårdsvägen, Täby
Avser en kompletterande anslutning vid Ellagårdsvägen till Käppalas spillvattentunnel. Det område som avlastas från det nedströms liggande ledningsnätet består av cirka 5000 personer. Anslutningen ska göras med självfall, sträckan är drygt 200 meter. Käppalaförbundet kräver att flödesmätning anordnas innan påsläpp på tunneln, varför även en mätarkammare ska anläggas.
Finentreprenad gällande gator och torg mm i Roslags-Näsby
Entreprenaden omfattar byggnation av gator, torgytor och GC-bana längs med och mellan nyproduktion av bostäder och affärslokaler. Installationer och grovplanering av vägar upp till AG är utfört i tidigare entreprenader.
Nybyggnad av LSS boende i Täby
Omfattar nybyggnation av LSS-boende med 6 lgh samt personalutrymmen och komplementbyggnader. Objektet är beläget på Libbyvägen 19-20.
Nybyggnad av omklädningsrum i Täby
Nybyggnation av omklädningsrum på Kryssarvallen
Ny tillfart till idrottsplats i Täby
Infart, p-plats, lekplats, vändplan, gc-väg, belysning.
Ledningsomläggning för VA i Täby
Avser ledningsomläggning inför kommande bostads byggande.
Ny väg och ramp till MOB-förråd vid Hagby Återvinningsanläggning, Täby
Objektet avser nybyggnation av en ramp på en existerande hårdgjord yta och genom att schakta genom en befintlig vall. Rampen ska sedan anslutas till ny väg på en sträcka där det idag går att framföra fordon.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).