Aktuell nybyggnation i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Täby
Totalt i området planeras det för ca 350 - 420 flerbostadshus och stadsradhus med lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna, offentlig service i form av en förskola i norr och ett nytt publikt torg intill korsningen Attundavägen - Stockholmsvägen, Strömmingen 1-7 m.fl.
Nybyggnad av bostäder i Täby, Etapp 2 mfl
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Avser nybyggnad av 187 bostadsrätter samt lokaler och ett garage med 88 platser.
Nytt bostadsområde i Täby, Etapp 3
Avser 4 kvarter med ca 400-500 bostäder, lokaler och handel. Projektet är delat i 4 etapper. Etapp 1: 1239193, etapp 2: 1494852, etapp 3: 1494853, etapp 4: 1494854 4-5 våningar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Täby
Ett kvarter bestående av 153 lägenheter och 5 st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus, parkeringsplatser, murar och komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Planer för nybyggnad av ca 140 lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Täby etapp 1
Avser uppförande av äldreboende med 90 platser.
Nybyggnad av bostadsrätter och parkering mm i Täby
Kvarter 2 (Topasen 1 och Topasen 2) i detaljplanen Hästen 2.
Nytt vård- och omsorgsboende på Byle Gård i Täby Kyrkby
Äldreboendet kommer att utformas som en stjärnformad byggnad med tre flyglar och ett gemensamt trapphus i mitten. Byggnaden uppförs i 4 våningar varav 1 mindre våning i suterräng. De 3 översta planen är i stort lika plan 2 har 28 lgh och plan 3 samt 4 har 29 lgh vardera. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
I Västra Roslags-Näsby bygger Villa Nest i samarbete med Botrygg tillgänglighetsanpassade lägenheter i bostadsrättsform utan att göra avkall på en attraktiv och tilltalande design. Med funktioner som bemannad reception och lounge, kafé och deli, mötesrum, gym och bilpool skapas bekvämlighet men också förutsättningar för en god social gemenskap. Vi erbjuder ett helhetskoncept för våra boende; där utöver själva boendet även preventivt hälsoarbete, gemensamma aktiviteter, omsorg och ett brett serviceutbud tillhandahålls av en och samma aktör - Villa Nest.
Nytt äldreboende Täby Park, Täby
Omfattar nybyggnad av ett äldreboende på ca 5600 kvm, och 80 lägenheter. Miljöcertifiering LEED. Betongen som levereras är grönbetong.
Nybyggnad av bostäder i Täby etapp 3
Totalt i Näsby Slottspark planeras ca 350 lägenheter. I denna del byggs det ca 74 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Avser nybyggnad av bostäder i Västra Roslags Näsby.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Planer för nybyggnad av ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Totalt i Näsby Slottspark planeras ca 350 lägenheter. Denna del avser ca 50 lägenheter mellan Djursholmsvägen och Näsbyviken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
I denna del byggs det ca 50 st lägenheter.
Nybyggnad av gång- och cykeltunnel i Täby
Avser en ny GC-tunnel under Bergtorpsvägen.
Nybyggnad av lss-boende och hyresrätter i Täby etapp 2
Kombination av gruppbostad (LSS) och vanliga hyresrätter. 19 lgh, tillbyggnad av växthus.
Nybyggnad av småhus i Arninge, Etapp 2
Avser nybyggnad av 17 st enbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Västra Roslags-Näsby
Nybyggnad av 7 st bostadsrätter i stadsradhus.
Nya teknikbyggnader i Täby
Nya teknikbyggnader i Täby kommun
Nybyggnad av dagvattenanläggning i Täby
Planer för nybyggnation av dagvattenanläggning vid Prästgårdsdammen.
Nybyggnad av tennishall i Täby
Återuppbyggnad efter brand
Hyra av paviljonger till skola i Täby
Avser hyra av paviljong till Näsbydalskolan, grundskola för årskurserna 6-9 med kapacitet för ca 520 elever. I entreprenaden ingår projektering, tillverkning, eventuella markarbeten, leverans, montage av moduler till fullt färdig paviljong och senare bortforsling och återställande av mark.
Anläggande av gator och park i Täby Park
Avser anläggande av gator och park.
Ny- och ombyggnad av gc-väg i Täby
Ny och ombyggnad av Erikslundstråket.
Anläggande av VA-ledningar i Täby Park
Avser VA-anslutning i Täby Park.
Nybyggnad av grupphus i Täby
Bygglov för uppförande av gruppbyggda småhus.
Nybyggnad av tillfällig tennishall i Täby
Bygglov för uppförande av tennishall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Täby
Bygglov för uppförande av återvinningsstation och skylt.
Nybyggnad av återvinningsstation i Täby
Bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av damm i Täby
Bygglov, marklov uppförande av cermoniplats och damm.
Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov, uppförande av mur och marklov för marksänkning.
Nybyggnad av staket i Täby
Bygglov för uppförande av mur och staket.
Nybyggnad av mur i Täby
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av förråd i Täby
Bygglov för uppförande av pergola.
Nybyggnad av plank i Täby
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Täby
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av barack i Täby
Bygglov för uppförande av byggbod.
Nybyggnad av carport i Täby
Bygglov för uppförande av carport.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad attefall.
Nybyggnad av förråd i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Täby
Tidsbegränsat uppförande av padelanläggning tom. 2029-12-31.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.