Aktuell nybyggnation i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och butiker i Ursvik
Projektet avser nyproduktion för Kv Kvarnstugan i Ursvik Sundbyberg. Inom fastigheten planeras en 6 våningsbyggnad i trä mot torget innehållande lokaler, samt ett punkthus på 14 våningar i betong. De båda byggnaderna sitter ihop via entréplanet vars fotavtryck upptar hela fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnation av 236 lgh och 2 lokaler.
Mark och anläggningsarbeten längs Mälarbanan mellan Duvbo-Spånga (Bromsten)
Duvbo-Spånga, etapp 1 på sträckan ca km 10+660 - 11+000. Rivning och demontering av befintlig BEST-anläggning och växlar, mark och kanalisationsarbeten, ny BEST-anläggning. Bandel 445.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Planer för nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus på 9-10 våningar.
Ny gc-bro i Sundbyberg
Avser en ny gång- och cykelbro över Enköpingsvägen, ca 170 m.
Nybyggnad av förskola i Sundbyberg
Bygglov för förskoleverksamhet.
Konsult för projekterings- och utredningsarbete Sundbyberg-Solna, program Mälarbanan
Uppdraget består av att, under upphandling och utförande av entreprenad E9965, bistå beställaren med projekterings- och utredningsarbeten samt med expertstöd och resursförstärkning för ingående och angränsande anläggningsdelar.
Stationär sopsugsanläggning i Rissne
Syftet med planarbetet är att utreda möjligheten till att bygga en ny stationär sopsug.
Nytt sopsugssystem till bostadsområde i Sundbyberg
Totalentreprenaden omfattar byggnation av inkast och rörsystem på kvartersmark i Kv. Gullvivan Hallonbergen, Sundbyberg. Totalentreprenaden omfattar även 2 st miljöhus. Inkasten skall betjäna 117 lägenheter på gården och vara fördelade på två inkastpunkter som placeras i miljöhusen.
TA-plansamordnare till Program Mälarbanan
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare tre år. Förlängning sker då med ett år i taget.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).