Aktuell nybyggnation i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av centrala Sundbyberg
Järnvägen genom Sundbyberg ska grävas ned en del av sträckan och det blir ny stadsbebyggelse inom fastigheterna del av Kabeln 6, Eken 3, 6, 7, 14 och 15, del av Eken 8, 9, 10, 11 och 13 samt del av Sundbyberg 2:4.
Nybyggnad av flerbostadshus och LSS-boende i Ursvik
Nybyggnad av flerbostadshus, LSS-boende och garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus och butiker i Ursvik
Kvarteret består av två byggnader var av en är i 14 våningar och är ett mellanboende för 70+ . Den andra byggnaden är 6 våningar mot torget är ett kulturhus i 4 våningar med handel i bottenvåningen och de 2 översta våningarna är bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Projektet har namnet Kv. Smedjan 2 och består av 232 nya lägenheter i två separata bostadshus samt garageplatser.
Förtätning av bostadshus i Ör, Sundbyberg
Nybyggnad av bostäder i Klockstapeln i Ör/Malins park, Sundbyberg 2:39, Gullvivan 2, Hundlokan 3, Hästhoven 2.
Nybyggnad av bostadsrätter i Ursvik, etapp 3
Ca 50-60 lgh/etapp i etapp 3. kv Vaktstugan, Doktoranden och Lektorn.
Nybyggnad av bostäder & lokaler i Ursvik
Ursviks Torn kommer att bestå av en höghusbyggnad på 14 våningar, tre lägre byggnader som sträcker sig från två till sju våningar över marken, 70 parkeringsplatser och ett antal butiker. Lägenheterna kommer att ha hög standard och utgöras av 1–4 rok, med en genomsnittlig lägenhetsstorlek på 45,2 m2.
Nybyggnad av bostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg
Avser nybyggnad av 4-10 våningar på Sundbyberg 2:30, Vandraren 8 mfl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rissne
Nya bostäder längs Kavallerivägen på fastigheterna Sundbyberg 2:57 och del av Sundbyberg 2:26.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallonbergen, Etapp 5
Avser nybyggnation av flerbostadshus. (oklart antal lgh)
Nybyggnad av flerbostadshus med butiker och restauranger i Sundbyberg
Nybyggnad av flerbostadshus med butiker och restauranger
Nybyggnad av bostäder i Hallonbergen
Totalt planeras ca 800 bostäder i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Byggnationen omfattar en nybyggnation av 65 bostäder, restauranger och lokaler fördelade på fyra huskroppar i 8 våningsplan samt renovering av befintligt garage i källarplan.
Nybyggnad av uppställningshall längs Tvärbanan i Rissne
Uppställningshall för 12 spårvagnar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Syftet med planarbetet är att riva befintligt flerbostadshus och utreda möjligheten för nybyggnation av 22 stycken bostäder till fastigheten Ringaren 10.
Nybyggnad av bostäder och verksamheter i Sundbyberg
Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten till nybyggnation av bostäder med inslag av kommersiella lokaler och kontor. Detaljplanearbete för nybyggnation av bostäder och verksamheter inom fastigheterna Vagnfjädern 1 och Sundbyberg 2 :69 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:42 i Brotorp ska föregås av ett detaljplaneprogram innefattande området söder om Enköpingsvägen.
Nybyggnad av radhus i Sundbyberg
Nybyggnad av 18 st radhus.
Ny gc-bro i Sundbyberg
Avser en ny gång- och cykelbro över Enköpingsvägen, ca 170 m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnadsprojekt.
Nybyggnad av ridanläggning Milo-omårdet Sundbyberg
Planer för nybyggnad av ridanläggning men sanering av marken krävs först.
Nybyggnad av padelhall i Sundbyberg
Bygglov för padelhall.
Nytt sopsugssystem till bostadsområde i Sundbyberg
Totalentreprenaden omfattar utförande av inkast och rörsystem på kvartersmark till sopsugsystemet i Orienteraren Hallonbergen, Sundbyberg. Inkasten skall betjäna 222 lägenheter på gården samt ytterligare 32 som ska byggas i befintliga lokaler.
Stationär sopsugsanläggning i Rissne
Syftet med planarbetet är att utreda möjligheten till att bygga en ny stationär sopsug.
Nybyggnad av sophus i Sundbyberg
Bygglov för 2 miljöhus.
Nybyggnad av barack i Sundbyberg
Bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av isbana i Sundbyberg
Bygglov för ispist med tillhörande byggnader.
Nybyggnad av förråd i Sundbyberg
Bygglov för komplement av en hygienbod.
Nybyggnad av bar i Sundbyberg
Bygglov för minigolfbar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.