Aktuell nybyggnation i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och LSS-boende i Ursvik
Nybyggnad av flerbostadshus, LSS-boende och garage under mark.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Nybyggnad av punkthus i 16 våningar i kombination med tidigare 1800-tals byggnad. Totalt 87 hyresrätter plus kommersiella lokaler i gatuplan. Ny torgyta som binder samman strandpromenaden med livet längs Landsvägen. Projektet har p-tal 0 och kommer istället ha högt satt mobilitetsmål som generös cykelparkering med god tillgänglighet, cykelverkstad, laddstationer för elcykel, Sl-kort i ett år till alla hushåll mm.
Förtätning av bostäder i Hallonbergen, Sundbyberg
Ska bli ett centrumkvarter i trä med hyresrättar, bostadsrätter, äldreboende och mellanboende.
Nybyggnad av bostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg
Nybyggnad av 172 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för flerbostadshus med 200 lägenheter, garage och 4 lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Byggnationen omfattar en nybyggnation av 65 bostäder, restauranger och lokaler fördelade på fyra huskroppar i fem till sju våningsplan samt renovering av befintligt garage i källarplan.
Nybyggnad av uppställningshall längs Tvärbanan i Rissne
Uppställningshall för 12 spårvagnar.
Nybyggnad av radhus i Sundbyberg
Nybyggnad av 18 st radhus.
Nytt sopsugssystem till Kv Vandraren och Skidåkaren, Sundbyberg
Avser ett nytt sopsugssystem inklusive inkast för de två fastigheterna Kv Vandraren 9 och Kv Skidåkaren 7. Totalt 10 st inkastpunkter med mellan fem och nio inkast vardera, rördragning i mark och garage på totalt ca 700 m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för nyproduktion för bostadsfastighet.
Nybyggnad av mur i Sundbyberg
Bygglov för parkeringar och stödmur.
Nybyggnad av sophus i Sundbyberg
Bygglov för miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundbyberg
Bygglov för att anlägga parkeringsplatser.
Nya gång- och cykelbanor mm i Sundbyberg
Gång- och cykelbanor färdigställs på båda sidor om Tulegatan och de ansluts mot Solnas befintliga cykelbanor. Gränsgatan enkelriktas i norrgående riktning. Den södra öppna ytan får ny plattsättning samt planteringar och sittplatser med inbyggd belysning. Hela platsen ska få ny och mer effektiv belysning. Övergångsstället som korsar Tulegatan tillgänglighetsanpassas och en ny välkomnande vägmålning placeras på cykelbanorna både in och ut från Sundbyberg.
Nybyggnad av lager i Sundbyberg
Bygglov för nybyggnation av lager och förvaringsbyggnad.
Nybyggnad av bar i Sundbyberg
Bygglov för minigolfbar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.