Aktuell nybyggnation i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus och garage i Solna
Projektet omfattar ca 54150 m2 inom Tygeln 1.
Nybyggnation av vagnhall i Solna
Nybyggnation av en ny vagnhall med fordonslyftar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus.
Bygg- och installationsarbeten vid station Södra Hagalund
Bygg- och installationsarbeten inom en station, Södra Hagalund, samt i anslutande servicetunnel. Uppgångarna utgår från mitten av plattformrummet upp till entréplan. Avser stomkomplettering med lättväggar, murade väggar, väggpaneler, smide, glaspartier, golv, undertak och övriga ytskikt. VS, luftbehandling, sprinkler, el och reservkraft samt belysning, transport vertikalhiss och snedbanehiss mm. VA-arbeten och pumpstationer för stationerna Södra Hagalund, Arenastaden och Hagastaden ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna etapp 1 och 2
Bygglov för nybyggnad, flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage.
Nybyggnad av undervisningslokaler på Karolinska institutet i Solna
Avser om- och tillbyggnad av Tomtebodaskolan i Solna stad. Totalt omfattar projektet ca 16 000 kvm BTA varav ca 1300 kvm nybyggnad och ca 13 500 kvm mark. Samtliga byggnader renoveras, förses med nya ventilationssystem, delvis nytt elsystem och med nya utvändiga trappor för utrymning. Innergården mellan byggnaderna anpassas till skolgård med lekutrustning, förskoleyta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad, flerbostadshus ca 85 st lägenheter
Nybyggnad av bostäder i Solna
Bygglov för nybyggnad, flerbostadshus med 75 lägenheter, Albygård 2, 3. Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse omfattande cirka 70 lägenheter och kontorshus inom det befintliga kvarteret Albygård. Detaljplanen syftar även till att utveckla den befintliga lågdelen mot Huvudstagatan med en tillbyggnad som ska inrymma lokaler för centrumändamål samt parkeringsgarage.
Ny kök-, matsals- och mässbyggnad vid Karlberg i Huvudsta, Solna
Militärhögskolan på Karlberg genomgår en kraftig expansion där Fortifikationsverket leder byggprojekt och utveckling av fastigheter. Ett steg i detta arbete är att ta fram underlag för en ny kök-, matsal- och mässbyggnad. Uppdraget omfattar att som vinnande generalkonsult genomföra projektering för en totalentreprenad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Nybyggnad av flerbostadshus 45 st lägenheter.
Förberedande arbeten för exploatering i Hagalund, Solna
Solna stad ska förbereda en exploatering inom fastigheten Hagalund 4:10 m fl. De förberedande arbetena omfattar i huvudsak bergschakt.
Nybyggnad av parkeringsplatser, laddstolpar mm i Solna
Parkeringar, laddstolpar och cykelskjul.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).