Aktuell nybyggnation i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Solna
Planer för utveckling av fastigheterna Tygeln 1 och Tygeln 3. Projektet omfattar ca 14 000 m2 inom Tygeln 3 samt ca 41 000 m2 inom Tygeln 1, allt för kontorsändamål.
Nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda, Solna
Ca 250 nya hyresrätter varav 10 LSS-bostäder, 5-6 våningar, kontor & lokaler. Parkering i garage under kvarteret. Byggs vid korsningen Stråkvägen/Vintervägen.
Nybyggnad av kontor med terass samt parkering i Solna, etapp 1
Ballongflygaren omfattar nybyggnation av en kontorsfastighet med 12 luftiga och flexibla våningsplan samt generösa takterrasser, inklusive tillhörande garage för bilar och cyklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Nybyggnad av flerbostadshus med 213 bostäder i kvarteret Ängsklockan. Projektet ska byggas i mellan fem och sex våningar plus en indragen våning samt två garageplan under marken med en byggnadsarea på 5 347 kvadratmeter, bruttoarea på 27 197 kvadratmeter och öppenarea på 2 347 kvadratmeter.
Nybyggnad av bostäder i Järvastaden, Solna, Etapp 1
I första etappen i Kv Linnean planeras 114 st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för nybyggnad, flerbostadshus samt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus med butiker och förskola i Solna etapp 2
I denna etapp kommer det att byggas 124 lägenheter. Ca 330 lgh, butiker i bottenplan, förskola samt garage under bostadshusen. 5-7 våningar.
Nybyggnad av skola/förskola i Järvastaden, Solna
Avser uppförande av en ny skola och förskola inom kv Skogsstjärnan i Järvastaden Solna. Byggnaden ska kunna fungera både som skola och förskola. Skolan ska inrymma ca 240 elever med tillhörande personal.
Nybyggnad av gc bro och gc-väg i Solna
Planer finns att bygga en ny gc-bro över Ålkistan.
Nybyggnad av park i Solna
Den nya stadsdelen Järvastaden växer fram på gränsen mellan Solna och Sundbyberg. Parken kommer även att ha många funktioner som är viktiga för välbefinnandet, den ska tillföra attraktiva och positiva värden för stadsdelens sociala liv, samtidigt som estetiska och ekologiska värden ska förenas med trygghetsskapande planering av området.
Projekteringsledare planskede till Program Mälarbanan sträckan Huvudsta-Duvbo
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare två år. Kontraktet förlängs 1+1 år.
Ny markförlagd fjärrvärmekulvert vid Nobel Forum i Solna
Kulvert för egen anslutning/abonnemang för fjärrvärme. Uppdraget avser schakt och ledningsförläggning av ca 60 m FJV kulvert i mark med förenliga arbeten. Arbetsområdet är lokaliserat på Akademiska hus mark samt SFV´s mark i Solna, Nobels väg/Berzelius Väg.
Förberedande arbeten för exploatering i Hagalund, Solna
Solna stad ska förbereda en exploatering inom fastigheten Hagalund 4:10 m fl. De förberedande arbetena omfattar i huvudsak bergschakt.
Nya kollektivkörfält och sidoräcken längs E4/E18 vid Järva krog
Nytt kollektivkörfält på den södergående avfarten från E4 vid trafikplats Järva krog.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).