Aktuell nybyggnation i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola i Sollentuna
Som option har beställaren möjlighet att avropa byggandet av ett mobilitetshus som är tänkt att fungera som mobilitetshubb
Nybyggnad av bostäder och livsmedelsbutik vid Väsjön
Magnolia Bostad har tecknat avtal med Sollentuna kommun om förvärv av fastigheten Ekosystemet 3 i Väsjön, Sollentuna kommun för utveckling av 128 bostäder och en livsmedelsbutik, totalt omfattande cirka 9 500 kvm BTA.
Nybyggnad av lägenheter i Häggvik, Sollentuna
Planer för ca 34 bostadsrätter med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
Markanvisningstävlingen omfattar denna gång fyra kvarter planerade för främst bostadsrätter i form av lägenheter och inslag av stadsradhus.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planarbete för att komplettera området med bostäder, parkering och lokaler för handel på Rotfrukten 2, 43 och en del av Rotebro 4:54.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planer finns för nybyggnad av bostäder.
Ombyggnad av station Tureberg (130)/70/10 kV i Sollentuna
Objektet avser att uppföra en ny stationsbyggnad innehållande nytt 145 kV luftisolerat ställverk, tre (3) stycken befintliga transformatorer, nya/befintliga nollpunktsutrustningar och nya EK batterier. Stationen kommer att matas med 70 kV men i framtiden planeras en spänningshöjning till 130 kV.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler vid Väsjön, Sollentuna
Ett verksamhetsområde avsedd för bland annat kontor, lättare industri och bilservice i Väsjön.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler i Sollentuna
Verksamhetsområde avsedd för lättare industri.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Uppförande av 12 st radstående enbostadshus, 8 vid Rådanvägen och 4 vid Margreteborgsvägen, i två plan byggda i trä med källare och soutterrängvåning åt Rådanvägen.
Utbyggnad av dagvattendammar, VA-ledningar mm i Väsjön, Sollentuna
Beställaren har för avsikt att upphandla en entreprenör i partnering gällande ”Anslutningsprojekt Väsjön”. Entreprenaden består av tre huvuddelar enligt nedan: HD 1 ”Edsberg dagvattendammar”, HD 2 ”Landsnoravägen – Bäckvägen” och HD3 ”Bäckvägen – Skogängsvägen”, varav den tredje huvuddelen är en option.
Nybyggnad av LSS-boende i Sollentuna
Entreprenaden avser nyproduktion av LSS-boende för 6 lägenheter inklusive gemensamhets- och personalutrymmen i Kv Nocken 7.
Nybyggnad av LSS-boende i Sollentuna
Avser nyproduktion av LSS-boende för 6 lgh inklusive gemensamhets- och personalutrymmen i fastigheten Tureberg 26:80.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler vid Väsjön, Sollentuna
Markområde avsedd för bland annat kontor, lättare industri och bilservice i Väsjön.
Tillbyggnad av vinterträdgård i Sollentuna
Nybyggnad av vinterträdgård.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).