Aktuell nybyggnation i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer för ca 95 bostäder.
Nybyggnad av LSS boende & äldreboende i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av lss-boende på fastigheten trollvagnen 1, kanalvägen 11.
Omledning av E4 samt ny bro vid Helenelund
Huvuddel 1: omledning av E4 vid Helenelund, grundläggning för provisorisk bro, ny arbetsväg. Huvuddel 2: rivning av vägport vid Helenelund, uppbyggnad av ny permanent bro, rivning av omledningsväg, återställande av mark, ny fjärrvärmepumpstation.
Nybyggnad av flerbostadshus på Häggvik, Sollentuna
100-120 lgh, 3-4 våningar höga hus. Garage under husen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten eldsjälen 1, frestavägen 116.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna, etapp 2
Ca 220 bostäder totalt för hela området på Sollentunavägen/Silverdalsvägen på del av Helenelund 7:5.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Säljstart under vintern 2021.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna, etapp 3
Ca 220 bostäder totalt för hela området på Sollentunavägen/Silverdalsvägen på del av Helenelund 7:5.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Projektet avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus samt 6 st radhus på fastigheten träbjälken 9, tellusvägen 1.
Nybyggnad av bostäder på Tureberg
Planer för nybyggnad av bostäder på Sollentunavägen-Tellusvägen.
Ny 400 kV-ledning Hamra - Överby
Hamra-Överby ny 400 kV-ledning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus, äganderätter.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Sollentuna
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar del av fastigheten med tidigare namn Törnskogen 3:2. Allmän platsmark har färdigställts under 2018 (1149694). Avser nybyggnad av verkstad/maskinhall och kontor.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler vid Väsjön, Sollentuna
Markområdet är avsett för kontorsverksamt alt ej störande industri.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
6 parhus. Elddopet 38,39,40,41,42 och 43.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokal på fastigheten tidpunkten 1, Betselvägen 3.
Nybyggnad av padelhall i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av padelcenter på fastigheten sjöhjälten 7, danderydsvägen 113.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av fem st parhus + 10 st attefallshus. Fastigheten haken 19, almvägen 39.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 37.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 6 tvåbostadshus på fastigheten 41 Elddopet 4,5,27,35,36.
Nybyggnad av gata i Sollentuna
Planer finns för en ny vägförbindelse mellan Norra Malmvägen och Danderydsvägen.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten Eldprovet 23,24,25,27.
Nybyggnad av temalekpark i Edsvik
Ur investeringsbudget 2017-2020. Temalekpark Edsvik.
Nybyggnad av fotbollsplan i Sollentuna
Avser nyläggning av 11-mannakonstgräsplan samt tillhörande parkeringsytor, förråd och belysning på del av fastigheten Helenelund 7:5. På fastigheten idag finns en tillfällig förskola som ämnas rivas innan entreprenaden påbörjas.
Nybyggnad av lekplats i Sollentuna
Bygglov för lekplats invid tegelhagsskolan på fastigheten helenelund 7:5, minkvägen 53.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 4 tvåbostadshus samt komplementsbyggnad på fastigheten Eldsoppen 6,Eldvapnet 29,Eldprovet 4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser nybyggnad av 5 flerbostadshus på fastigheten elddopet 35
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt kompletteringsbyggnad på fastigheten södersättra 3:3, södersätravägen 13.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten södersättra 2:49, hövdingevägen 77.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten eldgallret 8, väsjövägen 14.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten eldskenet 6, hövdingevägen.
Nybyggnad av elverk i Sollentuna
Bygglov för reservkraftsstation på fastigheten häggvik 2:1, knista gårds väg 1.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd) på fastigheten eldsläckaren 11, hövdingevägen 98.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbostad av på fastigheten eldgaffeln 16, väsjövägen 8c.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbyggnad på fastigheten eldgaffeln 18, väsjövägen 6a.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetablering (t.o.m. 2023-04-30) på fastigheten tureberg 29:40, allfarvägen 35.
Nybyggnad av lager i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för komposithall tom 2026-01-01 på fastigheten rotorn 3, bergkällavägen 21.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för säljbod och skyltar till 2025-12-31, på fastigheten tårpilen 11, sollentunavägen 132d.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov t o m 2021-12-22 för bodetablering på fastigheten elddopet 6, molnstigen.
Nybyggnad av sophus i Sollentuna
Tidsbegränsat marklov för 4 sopskåp tom 2030-12-31 på fastigheten centrum 3.
Nybyggnad av sophus i Sollentuna
Tidsbegränsat marklov för sopskåp tom 2030-12-31 på fastigheten tureberg 25:1,.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.