Aktuell nybyggnation i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Väsjön Sollentuna
Nu har startskottet gått för byggnationen av det kvarter som Tornstaden ska uppföra åt Magnolia Bostad och SBB i Väsjön i Sollentuna. Kvarteret kommer att innehålla 206 hyresrätter och inflyttning planeras till våren 2023.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Kvarteret på Strandvägen i Edsviken ska gå i andan av trädgårdsstad och bestå av en blandning av stadsradhus och lägenheter, där alla har tillgång till gemensamt orangeri och odlingar.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
Väsjö Torg (fd Mellersta), etapp 5. Kv Kompassen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer för ca 85 bostäder i Häggviks Dunge med ett attraktivt läge i Sollentuna. Bostäderna ligger i anslutning till Norrviken och med närhet till kommunikationer såsom pendeltåg och Norrortsleden. Projektet omfattar totalt 85 bostadsrättslägenheter och ligger på en lugn återvändsgata i en fin skogsdunge.
Nybyggnad av LSS boende & äldreboende i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av LSS-boende på fastigheten Trollvagnen 1, Kanalvägen 11.
Omledning av E4 samt ny bro vid Helenelund
Huvuddel 1: omledning av E4 vid Helenelund, grundläggning för provisorisk bro, ny arbetsväg. Huvuddel 2: rivning av vägport vid Helenelund, uppbyggnad av ny permanent bro, rivning av omledningsväg, återställande av mark, ny fjärrvärmepumpstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tureberg, Sollentuna
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt påbyggnad av radhus i Tureberg.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planer för 84 nya bostäder med varierande bostadsformer; 48 lägenheter, 31 radhus och 6 villor.
Nybyggnad av lägenheter & stadsradhus vid Väsjön i Sollentuna
Nu har Nordr tilldelats en markanvisning vid Väsjö Torg där de ska bygga nytt bostadskvarter med cirka 45 lägenheter, varav två så kallade townhouse. Säljstarten för de nya bostäderna är planerad till årsskiftet 2021/2022 och målsättningen är att de första köparna ska kunna flytta in under 2023. Det nya bostadskvarteret kommer att vara format som en hästsko och i mitten ska två stadsparhus byggas. Bostadshuset blir fyra våningar högt och lägenheterna i huset kommer att ha varierande storlekar och utformningar. Alla bostäder kommer att ha balkonger eller terrasser, många med utsikt över sjön och slalombacken. Bostadshuset ska ha gröna tak och de boende kommer även att ha tillgång till en gemensam takterrass med vacker utsikt över närområdet.
Nybyggnad av F-6 skola i Sollentuna
Väsjöskolan, som är planerad att stå klar tidigast 2022 kommer att byggas i två etapper. I den första etappen ingår en F-3-skola med plats för ca 360 elever. I etappen ingår också en tillfällig förskola. I etapp två byggs Väsjöskolan ut till en F-9 skola med plats för totalt 900 elever. Väsjöskolan kommer att ligga vid området Väsjö torg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rotebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förtätning med nya bostäder och verksamhetslokaler inom fastigheten Ritsalen 1 i Rotebro. Planarbetet ska bedrivas i enlighet med vision Rotebro.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Väsjö Torg i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten ekoeffekten 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten eldstungan 2, solstigen 3, 5 & 7 samt fastigheten eldslågan 1, kastellgårdsvägen 1 & 3, frestavägen 124a & 124b.
Nybyggnad av studentbostäder i Sollentuna
Planer för 72 st studentbostäder. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av lägenheter i Häggvik, Sollentuna
Planer för ca 37 bostadsrätter med garage under mark.
Nybyggnad av förskola i Sollentuna
I planerna finns en förskola i Södersätra.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Totalt på Ribbings väg planeras ca 310 bostäder och Sollentuna hem har 2 områden. Denna del avser 3 punkthus med totalt ca 40 lgh varav 6 lgh i LSS-boende. 4-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
33 bostäder under produktion i naturnära stadsmiljö i Sollentuna. Bostäderna är på 4 RoK i stolekarna 88 – 171 kvm. Lägenheterna är fördelade på 6 huskroppar med 3 – 6 lägenheter per huskropp. Brf Solstaden Väsjön ligger i nära anslutning till Väsjön och dess natursköna och avkopplande miljö.
Nybyggnad av förskola i Väsjön, Sollentuna
I Södra Väsjön planeras för en ny förskola. Förskoletomten utgörs av fastigheten Elddonet 1 som är i kommunens ägo. Fastigheten är ca 3 400 kvm stor och består idag av naturmark samt en äldre byggnad som är obebodd. Fastigheten angränsar till gatorna Fjätursvägen och Hemmings väg.
Ny 400 kV-ledning Hamra - Överby
Hamra-Överby ny 400 kV-ledning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus, äganderätter.
Nybyggnad av produktionslokal i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokaler på fastigheten eldmärket 2, bergväggsvägen 14a.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 10.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 9.
Nybyggnad av produktionslokal i Sollentuna
Avser nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
6 parhus. Elddopet 38,39,40,41,42 och 43.
Nybyggnad av padelhall i Sollentuna
Planer för en anläggning i 2 plan med totalt 14 banor.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar Eldhavet 1 och Eldhavet 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter och verksamhetslokal på fastigheten tidpunkten 1, Betselvägen 3.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler vid Väsjön, Sollentuna
Markområdet är avsett för kontorsverksamt alt ej störande industri.
Nybyggnad av sjösportcenter i Sollentuna
Upphandlingen avser rivning av befintliga byggnader samt nybyggnation av en föreningsbyggnad samt två förrådsbyggnader och tillhörande anläggningsarbeten på fastigheten med bla en parkering med ca 50 p-platser. Projektet består av tre nya byggnader; en huvudbyggnad (Hus A), två förrådsbyggnader (Hus B & C) och två nya bryggor anpassade för verksamheten och dess sommar- och vinteraktiviteter. Projektet utförs som utförandeentreprenad med inslag av Totalentreprenad för nya bryggor samt styrentreprenaden.
Utbyggnad av Norrvikenleden och Hammarbacken i Sollentuna
Utbyggnad av delar av Norrvikenleden och Hammarbacken inkl den norra korsningen.
Nybyggnad av hoppbacke K60 i Sollentuna
Avser nybyggnad av en större hoppbacke med måtten K60. Leverans av material och arbete plastöveryta underbacke kommer att upphandlas av Sollentuna kommun.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 2 tvåbostadshus samt förråd SÖDERSÄTTRA 3:10,ELDDOPET 52.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten ekosystemet 1 & 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten ekosystemet 4.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 4 st parkeringsplatser på fastigheten rotsystemet 68, tomtegränd 1.
Nybyggnad av sophus i Sollentuna
Bygglov för kärlskåp på fastigheten rörskarven 1, celsings väg 23 - ärendet återtaget.
Nybyggnad av pumpstation i Sollentuna
Bygglov för pumpstation på fastigheten edsberg 10:8, slalomvägen.
Nybyggnad av mur i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av mur på fastigheten edsberg 10:1, landsnoravägen 82.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av betongindustri i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för betongfabrik tom 2027-06-30 på fastigheten rotebro 4:56, norrvikenleden 145.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetablering tom mars 2024 på fastigheten väsby 5:1, norra kolonnvägen 5.
Nybyggnad av lager i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för lagertält tom 2026-06-01 på fastigheten titanen 1, knistavägen 3.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Sollentuna
Tidsbegränsat lov t.o.m 2031-05-01 för nybyggnad av padelbanor.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.