Aktuell nybyggnation i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön, Etapp 1
Väsjö Torg (fd Mellersta), avser nybyggnad av ca 154 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus med garage i nedre plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för nybyggnad av ca 65 lägenheter i 4 st bostadshus.
Nybyggnad av lägenheter & stadsradhus vid Väsjön i Sollentuna
Nu har Nordr tilldelats en markanvisning vid Väsjö Torg där de ska bygga nytt bostadskvarter med cirka 44 lägenheter, varav två så kallade townhouse.
Nybyggnad av bostäder på Edsberg
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheterna att uppföra flerfamiljshus omfattade totalt ca 100 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten eldstungan 2, solstigen 3, 5 & 7 samt fastigheten eldslågan 1, kastellgårdsvägen 1 & 3, frestavägen 124a & 124b.
Nybyggnad av lägenheter i Häggvik, Sollentuna
Planer för ca 34 bostadsrätter med garage under mark.
Utbyggnad av fjärrvärmeledningar mm, Sollentuna
Omfattar mark- och anläggningsarbeten, betongarbeten för utbyggnad av bef. kammare, samt nyförläggning av fjärrvärmeledningar samt mindre ombyggnationer av VA-anläggningar. Entreprenaden utförs i trafikmiljö utmed Bagarbyvägen i Sollentuna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 44).
Anläggande av dagvattendammar i Edsberg, Sollentuna
Entreprenaden omfattar två dagvattendammar, Trädgårdsdammen och Parkdammen. Finplanering, grundläggning och ledningsomläggning runt dammarna samt utloppsledning till Edsviken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 45).
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Kvarteret på Strandvägen i Edsviken ska gå i andan av trädgårdsstad och bestå av en blandning av stadsradhus och lägenheter, där alla har tillgång till gemensamt orangeri och odlingar.
Nybyggnad av produktionslokal i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad verksamhetslokal på fastigheten överby 10:15, överby ladugården 5.
Nya portaler med vägvisning sträckan Tureberg-Häggvik
Utförande av portaler med vägvisning och installation av elektronisk trafikutrustning. Huvuddel 1 påbörjas 2022-08-01 och ska vara klart 2023-01-31. Huvuddel 2 påbörjas 2023-06-05 och ska vara färdigställt 2023-10-01.
Nybyggnad av grupphus i Sollentuna
Avser nybyggnad av 12 st enbostadshus på fastigheten marsken 1.
Nybyggnad av padelhall i Sollentuna
Planer för en anläggning i 2 plan med totalt 14 banor.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar Eldhavet 1 och Eldhavet 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter och verksamhetslokal på fastigheten tidpunkten 1, Betselvägen 3.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 4 tvåbostadshus på fastigheten Elddopet 8,31,51,54.
Utbyggnad av Norrvikenleden och Hammarbacken i Sollentuna
Utbyggnad av delar av Norrvikenleden och Hammarbacken inkl den norra korsningen.
Nybyggnad av bensinstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal (servicestation) på fastigheten signalhornet 1, emblavägen 2.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).