Aktuell nybyggnation i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Häggvik, Sollentuna
Bostadsutvecklingen kommer vid ny detaljplan att ske etappvis. Cirka 1500 bostäder planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rotebro
Ca 2000 nya bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Sollentuna, Etapp 1
Totalt planeras för ca 400 bostäder, kommersiella lokaler, kontor, skola, hotell som kommer utföras i etapper.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Kvarteret på Strandvägen i Edsviken ska gå i andan av trädgårdsstad och bestå av en blandning av stadsradhus och lägenheter, där alla har tillgång till gemensamt orangeri och odlingar.
Nya bostäder i Sollentuna
Möjliggöra uppförande av flerbostadshus, rad- och parhus, samt friliggande villor. Vård och bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus med garage i nedre plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tureberg, Sollentuna
Sollentunahem vill också bidra till Turebergs utveckling och ge större möjlighet att välja olika typer av bostäder i området. De har ansökt om en planändring för att bygga cirka 86 nya lägenheter i form av radhus på befintliga tak och ett 17 våningar högt hus på gården, båda i trä. Ansökan gäller kvarteret Traktören 6-13. Tanken är att Sollentunahems radhus kan placeras på låghusen längst söderut i kvarteret vid Malmvägen/Mässvägen och bestå av en våning med loft.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten eldstungan 2, solstigen 3, 5 & 7 samt fastigheten eldslågan 1, kastellgårdsvägen 1 & 3, frestavägen 124a & 124b.
Nybyggnad av förskola i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten elddonet 1, Hemmings väg 8.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Kvarteret på Strandvägen i Edsviken ska gå i andan av trädgårdsstad och bestå av en blandning av stadsradhus och lägenheter, där alla har tillgång till gemensamt orangeri och odlingar.
Nybyggnad av sjösportcenter i Sollentuna
Rivning av befintliga byggnader samt nybyggnation av en föreningsbyggnad samt två förrådsbyggnader och tillhörande anläggningsarbeten på fastigheten men bla en parkering med ca 50 p-platser. Föreningsbyggnaden skall samnyttjas av skridskoförening och kanotklubb. Projektet består av tre nya byggnader; en huvudbyggnad (Hus A), två förrådsbyggnader (Hus B & C) och två nya bryggor anpassade för verksamheten och dess sommar­ och vinteraktiviteter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter och verksamhetslokal på fastigheten tidpunkten 1, Betselvägen 3.
Ny spillvattenanslutning i Edsberg, Sollentuna
Objektet avser nyanläggning av borrad spillvattenanslutning till Käppalaförbundets befintliga bergtunnel med hjälp av mikrotunnelteknik, kontaktinjekterat inklädnadsrör, nyanläggning av spillvattenledningar och -brunnar, markkanalisation för kablar samt tillhörande markarbeten så som spontning, schaktning, fyllning mm.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 4 tvåbostadshus på fastigheten Elddopet 8, 31, 51, 54.
Nya portaler med vägvisning sträckan Tureberg-Häggvik
Utförande av portaler med vägvisning och installation av elektronisk trafikutrustning. Huvuddel 1 påbörjas 2022-08-01 och ska vara klart 2023-01-31. Huvuddel 2 påbörjas 2023-06-05 och ska vara färdigställt 2023-10-01.
Nybyggnad av dagvattenpumpstation i Sollentuna
Avser nybyggnad av dagvattenpumpstation med mobil reservkraft och kapacitet 1730 l/ s. Nyanläggning av dagvattenledningar, brunnar och utlopp samt tillhörande arbeten så som schaktning, återfyllning mm. Markplanering och nybyggnad av GC-väg.
Nybyggnad av pumpstation för fjärrvärme i Sollentuna
Entreprenad El och Automationsinstallation för ny uppförd pumpstation för fjärrvärme Helenelund. I samband med byggnationer av bostäder inom kv. Hoppet samt utbyggnaden av Tvärbanan till Helenelund kommer dagens pumpstation för fjärrvärme att rivas för att möjliggöra exploatering av området. Entreprenaden omfattar nyinstallation av kraftförsörjning och automation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).