Aktuell nybyggnation i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
I Södra Väsjön planeras för ca 700 nya bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Väsjön Sollentuna
Nu har startskottet gått för byggnationen av det kvarter som Tornstaden ska uppföra åt Magnolia Bostad och SBB i Väsjön i Sollentuna. Kvarteret kommer att innehålla 206 hyresrätter och inflyttning planeras till våren 2023. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön, Etapp 1
Väsjö Torg (fd Mellersta), avser nybyggnad av ca 154 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Kvarteret på Strandvägen i Edsviken ska gå i andan av trädgårdsstad och bestå av en blandning av stadsradhus och lägenheter, där alla har tillgång till gemensamt orangeri och odlingar.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
Väsjö Torg (fd Mellersta), etapp 5. Kv Kompassen.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Marken ägs till största delen av privatpersoner.
Nybyggnad av bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Avser nybyggnad av bostäder och förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten eldsjälen 1, frestavägen 116.
Nybyggnad av flerbostadshus på Häggvik, Sollentuna
Ca 100 lgh, 3-4 våningar höga hus. Garage under husen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus med garage i nedre plan.
Omledning av E4 samt ny bro vid Helenelund
Huvuddel 1: omledning av E4 vid Helenelund, grundläggning för provisorisk bro, ny arbetsväg. Huvuddel 2: rivning av vägport vid Helenelund, uppbyggnad av ny permanent bro, rivning av omledningsväg, återställande av mark, ny fjärrvärmepumpstation.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna
Planer för 84 nya bostäder med varierande bostadsformer; 48 lägenheter, 31 radhus och 6 villor.
Nybyggnad av lägenheter & stadsradhus vid Väsjön i Sollentuna
Nu har Nordr tilldelats en markanvisning vid Väsjö Torg där de ska bygga nytt bostadskvarter med cirka 45 lägenheter, varav två så kallade townhouse. Säljstarten för de nya bostäderna är planerad till årsskiftet 2021/2022 och målsättningen är att de första köparna ska kunna flytta in under 2023. Det nya bostadskvarteret kommer att vara format som en hästsko och i mitten ska två stadsparhus byggas. Bostadshuset blir fyra våningar högt och lägenheterna i huset kommer att ha varierande storlekar och utformningar. Alla bostäder kommer att ha balkonger eller terrasser, många med utsikt över sjön och slalombacken. Bostadshuset ska ha gröna tak och de boende kommer även att ha tillgång till en gemensam takterrass med vacker utsikt över närområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rotebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förtätning med nya bostäder och verksamhetslokaler inom fastigheten Ritsalen 1 i Rotebro. Planarbetet ska bedrivas i enlighet med vision Rotebro.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Väsjö Torg i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten ekoeffekten 1.
Nybyggnad av bostäder på Edsberg
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheterna att uppföra flerfamiljshus omfattade totalt ca 100 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus & stadsradhus vid Väsjön
Markanvisningstävlingen omfattar denna gång fyra kvarter planerade för främst bostadsrätter i form av lägenheter och inslag av stadsradhus.
Nybyggnad av lägenheter i Häggvik, Sollentuna
Planer för ca 37 bostadsrätter med garage under mark.
Nybyggnad av studentbostäder i Sollentuna
Planer för 72 st studentbostäder. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av studentbostäder mm i Rotebro, Sollentuna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förtätning med nya bostäder och verksamhetslokaler inom fastigheten Ritsalen 1 i Rotebro. Planarbetet ska bedrivas i enlighet med vision Rotebro.
Exploatering för nya bostäder vid Väsjön i Sollentuna
Avser exploatering för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av idrottsanläggningar vid Väsjön i Sollentuna
Avser nybyggnad av idrottsanläggningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten ekosystemet 1 & 2.
Nybyggnad av förskola i Väsjön, Sollentuna
I Södra Väsjön planeras för en ny förskola. Förskoletomten utgörs av fastigheten Elddonet 1 som är i kommunens ägo. Fastigheten är ca 3 400 kvm stor och består idag av naturmark samt en äldre byggnad som är obebodd. Fastigheten angränsar till gatorna Fjätursvägen och Hemmings väg.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler vid Väsjön, Sollentuna
Ett verksamhetsområde avsedd för bland annat kontor, lättare industri och bilservice i Väsjön.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler i Sollentuna
Ett verksamhetsområde avsedd för bland annat kontor, lättare industri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten ekosystemet 4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus, äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 10.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten städet 9.
Nybyggnad av produktionslokal i Sollentuna
Avser nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
6 parhus. Elddopet 38,39,40,41,42 och 43.
Nybyggnad av padelhall i Sollentuna
Planer för en anläggning i 2 plan med totalt 14 banor.
Nybyggnad av småindustrier & kontor vid Väsjön, Sollentuna
Planområdet omfattar Eldhavet 1 och Eldhavet 2.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler vid Väsjön, Sollentuna
Sollentuna kommun har tagit fram en detaljplan för ett verksamhetsområde avsedd för bland annat kontor, lättare industri och bilservice i Väsjön.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter och verksamhetslokal på fastigheten tidpunkten 1, Betselvägen 3.
Nybyggnad av sjösportcenter i Sollentuna
Upphandlingen avser rivning av befintliga byggnader samt nybyggnation av en föreningsbyggnad samt två förrådsbyggnader och tillhörande anläggningsarbeten på fastigheten med bla en parkering med ca 50 p-platser. Projektet består av tre nya byggnader; en huvudbyggnad (Hus A), två förrådsbyggnader (Hus B & C) och två nya bryggor anpassade för verksamheten och dess sommar- och vinteraktiviteter. Projektet utförs som utförandeentreprenad med inslag av Totalentreprenad för nya bryggor samt styrentreprenaden.
Nybyggnad av parkeringsplatser vid Väsjön i Sollentuna
Ca 450 parkeringsplatser. Sanering: 1449494
Utbyggnad av Norrvikenleden och Hammarbacken i Sollentuna
Utbyggnad av delar av Norrvikenleden och Hammarbacken inkl den norra korsningen.
Nybyggnad av hoppbacke K60 i Sollentuna
Avser nybyggnad av en större hoppbacke med måtten K60. Leverans av material och arbete plastöveryta underbacke kommer att upphandlas av Sollentuna kommun.
Nybyggnad av stugby i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 6 fritidshus på fastigheten Sjöberg 5:5 Sjöberg 5:2, Edsberg 12:10, Edsberg 12:9, 5:6, 5:5.
Nybyggnad av mur i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av mur på fastigheten edsberg 10:1, landsnoravägen 82.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten häggvik 2:1, kuskvägen (9).
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten elddopet 52, södersätravägen 13.
Nybyggnad av pumpstation i Sollentuna
Bygglov för pumpstation på fastigheten edsberg 10:8, slalomvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för transformatorstation på fastigheten signalhornet 2, emblavägen 2.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollentuna
Bygglov för flytt av transformatorstation på fastigheten helenelund 7:5, skogstorpsvägen.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 2 st komplementbyggnader på fastigheten hyresgästen 3, stupvägen 11.
Nybyggnad av signalkiosk i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 4 signalkiosker på fastigheten tureberg 25:1, sollentuna station 1 & helenelunds station 1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 4 st parkeringsplatser på fastigheten rotsystemet 68, tomtegränd 1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sollentuna
Ansökan om bygglov för anläggande av en ny tennisbana, en padelbana och parkering på fastigheten helenelund 6:39, sportvägen 35.
Nybyggnad av betongindustri i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för betongfabrik tom 2027-06-30 på fastigheten rotebro 4:56, norrvikenleden 145.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetablering tom 2023-12-31 på fastigheten helenelund 7:4.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetablering tom mars 2024 på fastigheten väsby 5:1, norra kolonnvägen 5.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för byggbodar t o m 2024-12-31 på fastigheten tureberg 29:33.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.