Aktuell nybyggnation i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Häggvik, Sollentuna
Utveckling av Städet i Häggvik med bostäder, kontor och lokaler för handel. Projektet kommer delas och byggas i etapper, men inget är fastställd i dagsläget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer för ca 95 bostäder.
Omledning av E4 samt ny bro vid Helenelund
Huvuddel 1: omledning av E4 vid Helenelund, grundläggning för provisorisk bro, ny arbetsväg. Huvuddel 2: rivning av vägport vid Helenelund, uppbyggnad av ny permanent bro, rivning av omledningsväg, återställande av mark, ny fjärrvärmepumpstation.
Nybyggnad av LSS boende & äldreboende i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av lss-boende på fastigheten trollvagnen 1, kanalvägen 11.
Nybyggnad av flerbostadshus på Häggvik, Sollentuna
100-120 lgh, 3-4 våningar höga hus. Garage under husen.
Nybyggnad av F-6 skola i Sollentuna
Väsjöskolan, som är planerad att stå klar tidigast 2022 kommer att byggas i två etapper. I den första etappen ingår en F-3-skola med plats för ca 360 elever. I etappen ingår också en tillfällig förskola. I etapp två byggs Väsjöskolan ut till en F-9 skola med plats för totalt 900 elever. Väsjöskolan kommer att ligga vid området Väsjö torg.
Nybyggnad av bostäder i Sollentuna, etapp 3
Ca 220 bostäder totalt för hela området på Sollentunavägen/Silverdalsvägen på del av Helenelund 7:5.
Nybyggnad av förskola i Sollentuna
I planerna finns en förskola i Södersätra.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 45).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten elddopet 28 (blivande elddopet 44).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Nybyggnad av flerbostadshus, äganderätter.
Ny 400 kV-ledning Hamra - Överby
Hamra-Överby ny 400 kV-ledning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter och verksamhetslokal på fastigheten tidpunkten 1, Betselvägen 3.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler vid Väsjön, Sollentuna
Markområdet är avsett för kontorsverksamt alt ej störande industri.
Nybyggnad av kontor & industrilokaler vid Väsjön, Sollentuna
Markområdets omfattning är 5047 m². Avsett för kontorsverksamt alt ej störande industri, bilservice mm.
Nybyggnad av padelhall i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av padelcenter på fastigheten sjöhjälten 7, danderydsvägen 113.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Nybyggnad av fem st parhus + 10 st attefallshus. Fastigheten haken 19, almvägen 39.
Nybyggnad av radhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av 5 st radhus på fastigheten etuiet 4, malvastigen 15b.
Nybyggnad av fotbollsplan i Sollentuna
Avser nyläggning av 11-mannakonstgräsplan samt tillhörande parkeringsytor, förråd och belysning på del av fastigheten Helenelund 7:5. På fastigheten idag finns en tillfällig förskola som ämnas rivas innan entreprenaden påbörjas.
Nybyggnad av lekplats i Sollentuna
Bygglov för lekplats invid tegelhagsskolan på fastigheten helenelund 7:5, minkvägen 53.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldklotet 13, hemmings väg 31 Eldklotet 12,13.
Nybyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten eldgallret 10.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Bygglov för bodetablering vid väsjö torg på fastigheten törnskogen 4:56, frestavägen 94.
Nybyggnad av förråd i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad komplementbyggnad på fastigheten eldgaffeln 18, väsjövägen 6a.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för bodetablering på fastigheten edsberg 10:30, malla silfverstolpes väg 3.
Nybyggnad av sophus i Sollentuna
Tidsbegränsat marklov för 4 sopskåp tom 2030-12-31 på fastigheten centrum 3.
Nybyggnad av sophus i Sollentuna
Tidsbegränsat marklov för sopskåp tom 2030-12-31 på fastigheten tureberg 25:1,.
Nybyggnad av begravningsplats i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad/utbyggnad av griftegårdsanläggning på fastigheten helenelund 7:9, griftegårdsstigen 7.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.