Aktuell nybyggnation i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ostlänkens anslutningspunkt till Västra Stambanan i Gerstaberg
Ostlänkens anslutningspunkt till Västra Stambanan där planskild anslutning (flyover bro) ska byggas. Anläggnings och BEST-entreprenad med flertalet broar. Ca 3 km lång komplett dubbelspårig järnvägsanläggning på bro, i skärning och på bank. Ställverksbyte i Järna.
Nybyggnad av logistikcentral i Södertälje
Nybyggnad av logistikcentral, lagerbyggnad, pumphus & sprinklertank och solceller på taket samt anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av logistikhallar i Södertälje
Nybyggnad av två logistikhallar och uppförande av stödmurar samt anläggning av parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av befintlig verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av industri i Södertälje
Etablering av industri.
Nybyggnad av handelsfastighet i Södertälje
Nybyggnad av 3000 kvm handelsfastighet.
Nybyggnad av vårdboende och förskola i Västergård, Södertälje
Nybyggnad av vårdboende, ca 80 lägenheter, och en förskola i bottenplan.
Nybyggnad av kontor och handel i Södertälje
Mark finns och är detaljplanelagd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Hölö
Nya planer för bostäder nära Hölöskolan ger plats åt radhus, parhus och flerbostadshus. Det är Bolaget SM Property som vill bygga söder om korsningen mellan Österbyvägen och Eriksbergsvägen.
Nybyggnad av industri och logistikverksamhet i Almnäs, del 2a
Nybyggnad av industribyggnad. Detaljplanen syftar till att ändra naturmark (två diken) till kvartersmark för industri.
Byggnation för driftverksamhet i Södertälje
Planarbetet för området Åkerkullan, intill bussdepån och Hovsjö arbetsområde, dit man vill flytta den kommunala driftverksamheten.
Nybyggnad av verkstad, lager å kontor i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av däckverstad/lagerbyggnad, uppförande av mur och uppsättande av skyltar samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av skola i Södertälje
Nybyggnad av skola samt rivning.
Nybyggnad av cistern i Södertälje
Detaljplanen syftar en planändring av maximalhöjder samt prickmark. Avsikten med planen är att möjliggöra byggnation av cementcistern på 42 meter samt underlätta för utvecklingen av hamnverksamheten inom området.
Anläggande av lekplats i Enhörna, Södertälje
Avser park- och markarbete för anläggande av en ny lekplats. Ny belysningsanordning för parken tillskapas, ny boulebana tillskapas, planeringar samt växtbäddar tillskapas samt montering av lekutrustning.
Ny förbindelse mellan Hovsjö - Tvetabergs gård i Södertälje kommun
Den nya kabelförläggningen blir från en ny nätstation som ersätter den gamla nätstationen och förläggs hela vägen till Hovsjö och skarvas med bef Hsp 3x240 24kV. Gamla 144 Tvetabergs Gård stationen 10 kV raseras och ersätts med 1597 Tvetabergs Gård 24 kV. Ny kabelförläggning till Hovsjö och skarv mot bef kablage.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).