Aktuell nybyggnation i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Södertälje
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 84 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Järna
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 98 st lägenheter och 19 st radhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och rivning av befintlig verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje hamn
Parkeringshuset uppföres i markplan plus 4 plan eventuellt med tak (väderskydd) på översta planet beroende på höjdbegränsningar. Byggnaden grundläggs på stödpålar av betong eller likvärdigt. Byggnadsarean är ca 10 000 kvm. Bruttoarea ca 50 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Nybyggnad av flerbostadshus. +55.
Nybyggnad av lagerlokaler på Almnäs industriområde i Södertälje
Företaget Midaq ska bygga ett ungefär 6000 kvadratmeter stort lager för förvaring av bohag.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järna
Denna upphandling avser Nyproduktion utav 22 lägenheter inklusive grund och markarbeten, parkeringsytor samt ett miljöhus. Projektet ska hålla en hög hållbarhetsprofil med solceller på taket och riktning mot miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av lager & logistikbyggnad i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industriverksamhet i Almnäs
Transportföretaget Budbee har köpt 16 600 kvadratmeter mark i Almnäs för att där bygga en logistisk terminal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och rivningslov på befintlig byggnad.
Nybyggnad av skola i Södertälje
Ny skolbyggnad på Soldalaskolans skolgård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av restaurang i Södertälje
Avser nybyggnad av restaurang samt uppsättande av skyltar.
Projektledare signal, tele till program Ostlänken
Projektledning för signal, tele för program Ostlänken huvudprojekt Södertälje. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om rivning och bygglov för nybyggnad av flerbostadshus Formningen 5,7.
Exploatering för bebyggelse i Södertälje
Avser att planlägga området med kommunalt vatten och avlopp och även öka möjligheten för större bebyggelse. Finns även planer att förbättra standarden på Stadanvägen.
Nybyggnad av skola i Södertälje
Sökt bygglov för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Installation av moloker m.m. i Södertälje
Projektet avser att installera moloker för hushållssopor i fastigheterna Grindstugan och Hemmanet i Södertälje.
Nybyggnad av avlopps- och vattenledning samt pumpstationer i Järna, Södertälje
Avser anläggning av avlopps- och vattenledning, totalt ca 4 km markförlagda och knappt 1 km sjöförlagd. Rivning av befintlig pumpstation samt 2 st. nya avloppsumpstationer.
Utbyggnad av infrastruktur i Järna, Södertälje
Avser nybyggnation av väg, GC väg som ansluts mot en befintlig väg, Vatten och Avlopp, EL, Belysning och stadsnät inkl. Pump/Elstation i området Kallfors i Järna.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad och rivning av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Almnäs, Södertälje
Söderenergi/Telge avser att bygga en ny pumpstation i Almnäs, Södertälje kommun, med 2 framledningspumpar och 2 returledningspumpar. Pumpstationsbyggnaden omfattar processrum, el-rum, operatörsrum med tillhörande ventilation och övriga installationer samt wc. Total byggnadsyta ca: 150 m2. Entreprenaden omfattar mark- och grundläggning inkl installationer rör under mark, montering och ingjutning av anslutande fjärrvärmerör, byggnad (stomme och huskompletteringar) samt VVS.
Nybyggnad av landfäste samt strandpromenad i Södertälje
Entreprenaden omfattar landfäste med tillhörande konstruktioner och El- och VA-ledningar till planerade flytande villor samt strandpromenad med tillhörande parkutrustningar.
Nybyggnad av pumpstation samt ledningsnät i Mölnbo
Avser utförandeentreprenad för rivning av befintlig, och nybyggnation av VA-pumpstation samt tillhörande ledningsnät.
Ny bränslemottagning vid Igelstaverket, Södertälje
Avser ny bränslemottagning vid Igelstaverket i Södertälje. Söderenergi ska bygga om en komplett anläggning gällande bränslehanteringen för panna3 (IGV3).
Uppförande av utlastningsficka vid återvinningscentral i Södertälje
Avser byggnation av en utlastningsficka med tak och väggar. Objektet är beläget vid Tveta Återvinningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).