Aktuell nybyggnation i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av biokolsanläggning i Sigtuna
Avser nybyggnad av en bio-gasanläggning.
Nybyggnad av hotell, vattenland mm i Rosersberg, Sigtuna
Hotell, vattenland med ca 30 st rutschkanor, spa och relax mm
Nybyggnad av förskola och skola i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av Aspbackens förskola samt Tingvallaskolan vid Tingvallavägen i Märsta. Storlek på nybyggnaden är cirka 12 000 m2. Nya Aspbackens förskola ska uppföras med åtta avdelningar, totalt 160 barn samt 30 personal. Nya Tingvallaskolan skall byggas för tre paralleller i årskurserna F-6, totalt 630 elever samt 80 personal. Skolan skall utformas så att omställning till två paralleller för årskurs F-9 kan genomföras i skolan. En gemensam matsal uppförs med tillagningskök samt gymnastikhall för skoländamål som båda verksamheterna har tillgång till med invändig kommunikation.
Nybyggnad av småhus i Granby
Planerat projekt ur program för bostadsbyggande 2018-2022. Planer för bostäder i landsbygden på Granby. CA 150 bostäder planeras. Privat fastighetsägare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus 72 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Märsta
Planer för ca 70-100 lägenheter. Lägenheterna ska uppföras i flerbostadshus med bostadsrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 2
Planer för ett andra Kvarter för SigtunaHem i Sigtuna Stadsängar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna stadsängar, etapp 1
Totalt i området ska ca 630 nya bostäder byggas, samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Kv 2:20
Totalt inom detaljplan 2:2 ska det byggas 4 st kvartar och Bonava ska bygga på 2 st kvarter med 75 + 75 st hyresrätter. Kv 2:23: 1527629.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av tre flerbostadshus, 80 lgh .
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta
Avser nybyggnad av ca 60 bostäder i flerbostadshus.
Nybyggnad av helikopterhangar i Sigtuna kommun
Avser hangar för helikoptrar i Sigtuna kommun.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnation av hotell 124 rum och konferens.
Utbyte av bro vid väg 263 över Håtunaviken vid Erikssund
Objektet avser utförande av ny lyftsvängbro i ett nytt läge ca 40 meter öster om dagens bro. Väg 263 anpassas till det nya broläget längs en sträcka av ca 200-300 meter på ömse sidor om bron. Motsvarande delsträckor av befintlig väg kommer att rivas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca. 50 lägenheter.
Nybyggnad av brandstation i Märsta
Brandkåren Attunda upphandlar utförande/generalentreprenad för uppförande av en ny brandstation i Sigtuna Kommun
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna, etapp 2:3
Detaljplan 2:31 i Sigtuna stadsängar. Denna del avser nybyggnad av enbostadshus på Kompositören 1, 2, 3 och 4 samt anläggande av parkering på Kompositören 7.
Nybyggnad av grundsärskola i Märsta
Avser nybyggnad av grundsärskola, ca 3500 kvm.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus, 40 lgh på Märsta 1:240,1:241.
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad Sigtuna
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 2
Totalt handlar det om cirka 100 lägenheter i 2st etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 1
Totalt handlar det om cirka 100 lägenheter. I första etappen byggs 53 st bostäder. Konstruktör är tyvärr okänd för oss just nu.
Nybyggnad av parkeringshus i Arlandastad Sigtuna
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus på ca 800 platser.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Avser nybyggnad av 29 radhus.
Nybyggnad av idrottshall i Märsta
Avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnation av hotell, lager och garage.
Nybyggnad av padelhall i Sigtuna
Avser nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, etapp 1
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, etapp 2
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 2
Avser totalt ca 700 bostäder, både villor, radhus och flerbostadshus. Denna del avser 18 st bostäder. Husen byggs efter beställning och säljs styckevis till privatpersoner.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av 15 radhus.
Nybyggnad av bilhall i Sigtuna
Avser nybyggnad av bilhall.
Markarbeten vid Arlandastad
Avser ca 25.000 kvm mark.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnation av radhus, 11 lgh.
Nybyggnad av helikopterhangar i Arlandastad
Avser nybyggnad av helikopteranläggning vid Arlanda.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnation av ca 10000 kvm lager och 1000 kvm kontor.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av radhus på Rävsta 5:371-5:385.
Nybyggnad av gruppboende i Sigtuna
Avser nybyggnad av en gruppbostad.
Nybyggnad av padelhall i Sigtuna
Avser nybyggnad av en padelhall med ca 10-12 banor.
Nybyggnad av lekpark i Sigtuna
Avser lekplats, multisportplan och andra ytor för gemenskap
Utbyggnad av spillvattensystem vid Sätuna torg i Märsta
Uppdraget avser schaktfritt byggande av spillvattensystem i anslutning till detaljplan för Sätuna Torg i Märsta. Byggnation av 7 st sänkbrunnar samt rörtryckning DN600 ca 400 m, varav delar innebär tryckning under järnvägsområdet. Ledningssystemet utförs som dykarledning med automatisk rensningsfunktion.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Avser nybyggnad av en gruppbostad med 6 lägenheter.
Nybyggnad av padelbanor i Vallentuna
Nybyggnad av padelhall med 6st inomhusbanor.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Nybyggnation av två enbostadshus.
Nybyggnad av lagerhall i Märsta
Nybyggnad av lager med måtten 16x 20 meter ( nockhöjd 10 m, vägghöjd 6,5 m) , betong platta
Upprustning av utemiljö i Sigtuna, etapp A
* Ny lekplats med nya lekredskap * Utanför lekplats monterade möbler och ny grill * Ny gård med nya lekredskap för förskolan * Förskolans område utökas med 260 kvm * Nya planteringar * Nya uteplatser * Ny pergola och fasta utemöbler utanför Buregatan 6 * Ny grill och fasta möbler på baksidan av Buregatan 5 * Träden gallras och föryngras * Ny stödmur längs hus 8 och 10 * Ny gång- och cykelväg ner mot Sleipnergatan * Breddade ytor med plattor utanför entréerna * Nya cykelställ * Föreningslokalen får ny grill- och uteplats * Gångstråken mellan husen asfalteras
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Förhandsbesked för nybyggnad av två st. enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Nybyggnation av två enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Nybyggnation av komplementbyggnad samt rivning av bef. komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Nybyggnation av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.