Aktuell nybyggnation i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Sigtuna
Avser nybyggnad av 212 lägenheter i flerbostadshus samt ett parkeringshus med 40 platser och en markparkering med 70 platser.
Nybyggnad av biokolsanläggning i Sigtuna
Avser nybyggnad av en bio-gasanläggning.
Nybyggnad av hotell, vattenland mm i Rosersberg, Sigtuna
Hotell, vattenland med ca 30 st rutschkanor, spa och relax mm
Nybyggnad av småhus i Granby
Planerat projekt ur program för bostadsbyggande 2018-2022. Planer för bostäder i landsbygden på Granby. CA 150 bostäder planeras. Privat fastighetsägare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Märsta
Ur bostadsförsörjningsprogram 2016-2020. Ca 75 lgh med lokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flerbostadshus 72 lgh.
Nybyggnad av hotell Arlandastad Sigtuna
Ca 150 rum. Arlandastad sjätte stadsdel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 2
Planer för ett andra Kvarter för SigtunaHem i Sigtuna Stadsängar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna stadsängar, etapp 1
Totalt i området ska ca 630 nya bostäder byggas, samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Kv 2:20
Totalt inom detaljplan 2:2 ska det byggas 4 st kvartar och Bonava ska bygga på 2 st kvarter med 75 + 75 st hyresrätter. Kv 2:23: 1527629.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av logistikcenter i Sigtuna
Avser nybyggnad av 68000 kvm logistiklager, 5000 kvm transportcentral samt 1500 kvm kontor. Det nya logistikcentret kommer inrymma DSVs tre affärsområden, Solutions, Air & Sea och Road.
Nybyggnad av 7-9 skola i Sigtuna etapp 3
Nybyggnad av 7-9 skola i Sigtuna. Ett planerat projekt efter etapp 2, 1461446.
Utbyte av bro vid väg 263 över Håtunaviken vid Erikssund
Objektet avser utförande av ny lyftsvängbro i ett nytt läge ca 40 meter öster om dagens bro. Väg 263 anpassas till det nya broläget längs en sträcka av ca 200-300 meter på ömse sidor om bron. Motsvarande delsträckor av befintlig väg kommer att rivas.
Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 2
Nybyggnad av flerbostadshus med 74st lägenheter.
Nybyggnad av brandstation i Märsta
Brandkåren Attunda upphandlar utförande/generalentreprenad för uppförande av en ny brandstation i Sigtuna Kommun
Nybyggnad av bostäder i Märsta
Avser nybyggnation av bostäder i Märsta. Omfattning är för dagen oklar.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna, etapp 2:3
Detaljplan 2:31 i Sigtuna stadsängar. Denna del avser nybyggnad av enbostadshus på Kompositören 1, 2, 3 och 4 samt anläggande av parkering på Kompositören 7.
Exploatering för nytt bostadsområde i Västra Rosersberg
Objektet omfattar: -nybyggnation av gata, gång- och cykelbana ca 1,3 km. -dagvattendammar -ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten -fjärrvärme, gatubelysning samt kanalisation för el och tele. -bullervall -ny anslutning via borrhål till Sigtuna kommuns avloppstunnel i norra och södra delen av området.
Förlängning av plattformar vid Arlanda C
Plattformsförlängning för inrymning av två tågsätt.
Nybyggnad av grundsärskola i Märsta
Avser nybyggnad av grundsärskola, ca 3500 kvm.
Nybyggnad av lager och kontor i Sigtuna
Avser nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad Sigtuna
Nybyggnad av verkstad och kontor Arlandastad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna, Etapp 1
Totalt handlar det om cirka 100 lägenheter. I första etappen byggs 53 st bostäder. Konstruktör är tyvärr okänd för oss just nu.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av 30 stycken radhus i Sigtuna.
Nybyggnad av parkeringshus i Arlandastad Sigtuna
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus på ca 800 platser.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Avser nybyggnad av 29 radhus.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnation av hotell, lager och garage.
Nybyggnad av padelhall i Sigtuna
Avser nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av bostäder i Steninge, Etapp 2
Avser totalt ca 700 bostäder, både villor, radhus och flerbostadshus. Denna del avser 18 st bostäder. Husen byggs efter beställning och säljs styckevis till privatpersoner.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av 15 radhus.
Nybyggnad av bilhall i Sigtuna
Avser nybyggnad av bilhall.
Exploatering inför kommande bebyggelse på Arlanda flygplats. Fas 1
Avser exploatering inför byggande av logistikpark på del av Arlanda 2:1.
Exploatering inför kommande bebyggelse på Arlanda flygplats. Fas 2
Avser exploatering inför byggande av logistikpark på del av Arlanda 2:1.
Markarbeten vid Arlandastad
Avser ca 25.000 kvm mark.
Nybyggnad av bostäder i Sigtuna
I området föreslås en komplettering, med cirka åtta enbostadshus.
Nybyggnad av seniorboende i Sigtuna
Planer finns för nybyggnation av seniorboende.
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnation av radhus, 11 lgh.
Nybyggnad av LSS-boende på Steningehöjden i Sigtuna
Nybyggnad av LSS-boende på Steningehöjden.
Utbyggnad av gata och VA i Odensala
Planer för utbyggnad av gata och va för ca 10 bostäder i Odensala-Herresta by.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Nybyggnation av kontor och lagerbyggnad.
Nybyggnad av helikopterhangar i Arlandastad
Detaljplanearbete för en helikopteranläggning vid Arlanda.
Finplanering av huvudgata i Märsta
Deletapp 1.3.2 omfattar finplanering av huvudgata inklusive belysning och planteringar.
Nybyggnad av gruppboende i Sigtuna
Avser nybyggnad av en gruppbostad.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Avser nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av båthall i Sigtuna
Nybyggnation av båthall.
Nybyggnad av lekpark i Sigtuna
Avser lekplats, multisportplan och andra ytor för gemenskap
Utbyggnad av spillvattensystem vid Sätuna torg i Märsta
Uppdraget avser schaktfritt byggande av spillvattensystem i anslutning till detaljplan för Sätuna Torg i Märsta. Byggnation av 7 st sänkbrunnar samt rörtryckning DN600 ca 400 m, varav delar innebär tryckning under järnvägsområdet. Ledningssystemet utförs som dykarledning med automatisk rensningsfunktion.
Nybyggnad av padelbanor i Vallentuna
Nybyggnad av padelhall med 6st inomhusbanor.
Nybyggnad av grupphus i Sigtuna
Nybyggnation av två enbostadshus.
Nybyggnad av lagerhall i Märsta
Nybyggnad av lager med måtten 16x 20 meter ( nockhöjd 10 m, vägghöjd 6,5 m) , betong platta
Nybyggnad av radhus i Sigtuna
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus på Steninge 1:108 och Steninge 1:1??.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av flerbostadshus, X lgh.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av pumpstation i Sigtuna
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Sigtuna
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Sigtuna
Nybyggnation av murar och plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Nybyggnation av två enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.