Aktuell nybyggnation i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ca 121 st bostadsrätter om 1-4 rum och kök.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av ca 25st hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Österåker
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 5 enbostadshus samt additionsbostad i komplementbyggnad samt rivning av uthus Svartgarn 2:570, 2:569,2:568,2:571.
Nybyggnad av produktionslokal i Österåker
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal ullna kvarn, Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus - strandskyddsdispens, Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad - strandskyddsdispens Rydboholm 2:1.
Nybyggnad av vårdboende i Åkersberga
Avser nybyggnation av Vårdboende med 6 st lägenheter, gemensamma utrymmen samt administration/personal utrymmen.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 4 st parhus (10 lgh).
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av fyra enbostadshus.
Anläggande av aktivitetspark i Åkersberga
Omfattar en ny aktivitetspark med planteringsytor, mötesplatser och lekupplevelser. Det berörda området omfattar en grusplan, ett topografiskt högre naturmarksområde, del av gång- och cykelväg samt ytor i anslutning till gång- och cykelväg som ansluter till Norrgårdsvägen.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av villa i Österåker
Nybyggnad av 1 villa
Nybyggnad av personallokal i Österåker
Nybyggnad av garage med personalrum.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).