Aktuell nybyggnation i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt handels- och verksamhetsområde i Österåker, etapp 1
Marken kommer att exploateras av byggherren.
Nybyggnad av bostäder i Österåker
Totalt ca 400 bostäder, kommer att etappindelas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Planområdet är beläget i centrala Åkersberga mellan Centralvägen och Åkers kanal. Avser Berga 11:19, Berga 11:20 och Berga 11:76.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av ICA-Maxi-butik mm i Åkersberga
ICA Maxi på ca 6500 kvm, med Apotek Hjärtat i Goda Grannar-koncept.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 19 st parhus (76 lgh) med tillhörande förråd.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Denna del av etapp 2 avser 23 parhus.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Denna del av etapp 2 avser 29 enbostadshus plus parhus.
Nybyggnad av sport- och rekreationsbyggnad i Österåker
Avser ytor för olika typer av idrottsaktiviteter genom att möjliggöra byggnation av en multihall. Området är beläget i närheten av Åkers Runö station invid korsningen mellan Svinningevägen och Näsvägen.
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av 5 st radhuslängor (30 st lgh) och 6 st förråd.
Nybyggnad av parhus i Österåker, etapp 1
Avser nybyggnad av 26 parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av ca 25st hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Detaljplanen är antagen och avser nybyggnad av 8 parhus samt 1 länga med 6 radhuslägenheter. Finns även möjlighet för ombyggnad av befintlig byggnad till 3 st lägenheter eller kontor.
Nybyggnad av radhus och parhus i Åkersberga
1:a etappen avser 29 bostadsrätter på 5 parhus och 4 radhuslängor.
Nybyggnad av radhus i Österåker
11 st radhus i brf form. Projektet kommer byggas enligt miljöbyggnad Silver.
Nytt exploateringsområde på Brännbacken, Etapp 2
Denna del avser mark- och exploateringsarbeten på ca 400´000 m2. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av10 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus Österåker
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 3 parhus, 3 komplementbyggnader samt anläggande av stödmur och parkering.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av fyra parhus (16 lgh).
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av radhus (18 st lgh).
Nybyggnad av förskola i Svinninge
Nybyggnad av förskola i Svinninge i Österåkers kommun.
Nybyggnad av bostäder i Österåker
Syftet med den föreslagna planläggningen är att öka andelen bostäder i kollektivtrafiknära och strategiska lägen med lokaler i bottenvåningen samt att medverka till en effektiv markanvändning och en hållbar stadsutveckling.
Nybyggnad av förskola i Österskär
Ur investeringsbudget 2017-2027. Nybyggnad av förskola på Täljö 2:8.
Nybyggnad av park och gc-väg i Åkersberga
Planområdet är beläget i centrala Åkersberga mellan Centralvägen och Åkers kanal. Denna del avser Berga 11:1 och Berga 12:1 som ägs av kommunen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Avser nybyggnad av 2 lgh och samlingslokal.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 4 st tvåbostadshus (8 lgh) och 4 st komplementbostadshus.
Nybyggnad av infra inför bostadsbyggande Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Nybyggnad av scen mm i Österåker
Planer finns för renovering med nya anläggningar och upprustning av Slussholmen, Åkers kanal. Planer för möjlighet till en utomhusscen med tillhörande omklädningsrum på Ekbackens friluftsområde utreds även.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbostadshus.
Nytt regionalt cykelstråk, Rydbo/Ullna
Avser nytt regionalt cykelstråk i Rydbo/Ullna. En arbetsväg vid Tälje/Ribbo är gjord under 2018.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Sökt bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Undal 1:21,1:22,1:20.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av radhus (11 lgh) och förråd Berga 6:738,6:739.
Nybyggnad av förskola i Österåker
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 10 parhus och förråd Svartgarn 2:610,2:609,2:617,2:613,2:608,2:616,2:612,2:614,2:615,2:607.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av 6 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus (39 lgh).
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 8 st tvåbostadshus (16 lgh).
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av förråd samt barnvagnsförråd.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnader samt anläggande av brygga, Nybyggnad av fritidshus och rivning av fritidshus Örsö 1:157,1:159,1:160.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Mellansjö 2:20,2:10.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning (dyviks marina) Slätten 2:1.
Nybyggnad av gäststuga i Österåker
Bygglovfri åtgärd - nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga).
Nybyggnad av garage i Österåker
Nybyggnad av garagelänga och rivning av garagelänga.
Nybyggnad av klubbhus i Österåker
Nybyggnad av klubbhus (åbip).
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation n155694.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar tom 2022-05-17.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av visningsbod.
Nybyggnad av vågbrytare i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av vågbrytare.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation ib331054.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation n148917.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation n153795 nickmoravägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation n156571.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.