Aktuell nybyggnation i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 19 st parhus (76 lgh) med tillhörande förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus Österåker
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
20 parhus och 19 villor
Nybyggnad av parhus i Österåker, etapp 2
Avser nybyggnad av 22 parhus.
Nybyggnad av parhus i Österåker, etapp 6
Ca 20 lägenheter. Tvåbostadshus, additionsbostad i komplementbyggnad och förråd Mellansjö 1:93,1:91,1:96,1:95,1:94.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad och stödmurar.
Nybyggnad av vårdboende i Åkersberga
Avser nybyggnation av Vårdboende med 6 st lägenheter, gemensamma utrymmen samt administration/personal utrymmen.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad Åkers-åsättra 1:122,1:123.
Nybyggnad av lager i Österåker
Nybyggnad av 2 st lagerhallar.
Anläggande av aktivitetspark i Åkersberga
Omfattar en ny aktivitetspark med planteringsytor, mötesplatser och lekupplevelser. Det berörda området omfattar en grusplan, ett topografiskt högre naturmarksområde, del av gång- och cykelväg samt ytor i anslutning till gång- och cykelväg som ansluter till Norrgårdsvägen.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av parhus (4 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av flerbostadshus (3 lgh) - strandskyddsdispens.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av personallokal i Österåker
Nybyggnad av garage med personalrum.
Anläggande av båtbottentvätt i Åkersberga
Borsttvättanläggningen ska ha en uppsamlingsbassäng för tvättrester och vara anpassad för fritidsbåtar, både motor- och segelbåtar.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).