Aktuell nybyggnation i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Åkersberga
Utbyggnaden av Margretelunds ARV kommer att handlas upp som en total-entreprenad med upphandlingsformen generalentreprenad i samverkan (partnering). Entreprenaden omfattar process-, maskin- och styrsystem med tillhörande montage samt entreprenadarbeten avseende mark, bygg, VVS och el.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Planer för nybyggnad av ca 150 bostäder, villor, radhus, parhus och små flerbostadshus om ca 20000 BTA, ägande rätter och bostadsrätter. Projektet kommer att etappindelas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Planområdet är beläget i centrala Åkersberga mellan Centralvägen och Åkers kanal. Avser Berga 11:19, Berga 11:20 och Berga 11:76.
Nybyggnad av flerbostadshus på Gottsunda
Ca 60 lgh och 60 p-platser.
Nybyggnad av ICA-Maxi-butik mm i Åkersberga
ICA Maxi på ca 6500 kvm, med Apotek Hjärtat i Goda Grannar-koncept.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 19 st parhus (76 lgh) med tillhörande förråd.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Denna del av etapp 2 avser 23 parhus.
Nybyggnad av sport- och rekreationsbyggnad i Österåker
Avser ytor för olika typer av idrottsaktiviteter genom att möjliggöra byggnation av en multihall. Området är beläget i närheten av Åkers Runö station invid korsningen mellan Svinningevägen och Näsvägen. Gipsentreprenad – Kungsmontage, kontakt Jean-Pierre Pellicano i Saltsjö-Boo.
Nybyggnad av parhus i Österåker, etapp 1
Avser nybyggnad av 26 parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Nybyggnad av ca 25st hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Täljö, Etapp 2:3
I etapp 2 på Täljöhalvön planeras ca 59 bostäder som byggs i 3 delar; Vidar, Freja och Frode. Denna del avser Frode. Projektet är Svanenmärkt.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Detaljplanen är antagen och avser nybyggnad av 8 parhus samt 1 länga med 6 radhuslägenheter. Finns även möjlighet för ombyggnad av befintlig byggnad till 3 st lägenheter eller kontor.
Nytt exploateringsområde på Brännbacken, Etapp 2
Denna del avser mark- och exploateringsarbeten på ca 400´000 m2. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 10 st enbostadshus.
Nybyggnad av hotell i Österåker
Nybyggnad av hotell/vandrarhem.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 8 st tvåbostadshus (16 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus Österåker etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Åkersberga
Avser nybyggnad av 20 villor.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 3 parhus, 3 komplementbyggnader samt anläggande av stödmur och parkering.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av fyra parhus (16 lgh).
Nybyggnad av förskola i Österåker
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av parhus och rivning av befintliga bostäder.
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av radhus (18 st lgh).
Nybyggnad av vårdboende i Åkersberga
Avser nybyggnation av Vårdboende med 6 st lägenheter, gemensamma utrymmen samt administration/personal utrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Österåker
Avser nybyggnad av 2 lgh och samlingslokal.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av parhus Hacksta 1:84,1:85
Nybyggnad av infra inför bostadsbyggande Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Sökt bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Undal 1:21,1:22,1:20.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Österåker
Nybyggnad av affärsbyggnad (svinninge handel).
Nybyggnad av växthus i Österåker
Nybyggnad av 3 st växthus på skoltomt.
Nybyggnad av väg i Österåker
Marklov för anläggande av vägar.
Nybyggnad av garage i Österåker
Nybyggnad av golfbilsgarage/förråd (ljusterö gk).
Nybyggnad av gäststuga i Österåker
Nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av drivhus i Österåker
Nybyggnad av drivhus samt anläggande av upplag.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Mellansjö 2:20,2:10.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av klubbhus i Österåker
Nybyggnad av klubbhus (åbip).
Nybyggnad av kontor i Österåker
Nybyggnad av komplemenbyggnad (förråd/kontor).
Nybyggnad av mast i Österåker
Nybyggnad av mast (ersätta och förlänga befintlig mast).
Nybyggnad av pumphus i Österåker
Nybyggnad av mindre pumphus med tillhörande brygga.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Österåker
Nybyggnad av padelhall (vid ullna golftält).
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tre komplementbyggnader (vagnställ, runt skärmtak och skärmtak vid grillplats).
Nybyggnad av verkstad i Österåker
Nybyggnad av verkstad samt nybyggnad av garage.
Nybyggnad av kaj i Österåker
Tidsbegränsat lov för anläggande av kaj/brygga.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering (vid slussen - slussbrovägen).
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering.
Nybyggnad av telestation i Österåker
Uppförande av mobilmast och nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av plank i Österåker
Uppförande av plank vid uteplats.
Nybyggnad av pumpstation i Österåker
Uppförande av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation n156571.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.