Aktuell nybyggnation i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt handels- och verksamhetsområde i Österåker, etapp 1
Marken kommer att exploateras av byggherren.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Nybyggnad av flerbostadshus med 146 lägenheter. Smedby 19:227 och 19:555
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkersberga
Planer finns för rivning av befintlig fastighet och nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av bostäder mm i Österåker
Bostäder i varierad kvartersstruktur av flerfamiljshus, uppblandat med servicefunktioner, butiker och restauranger.
Nybyggnad av bostäder i Åkersberga
Delar av Storängsvägen söder om Hackstavägen, samt fastigheterna Hacksta 2:134 och Berga 10:6
Nybyggnad av ICA-Maxi-butik mm i Åkersberga
ICA Maxi på ca 6500 kvm, med Apotek Hjärtat i Goda Grannar-koncept. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av butik i Åkersberga
Syftet med planförslaget är att pröva en ändring från industri- till handelsändamål för fastigheten Runö 7:123.
Nybyggnad av bostäder i Boda gård
Förslag finns för planer om 23 enbostadshus och 22 parhus i Svartgarn 2:183, 2:381, 2:188, 2:193, 2:192, 2:189. Marken ägs idag av privatpersoner.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 19 st parhus (76 lgh) med tillhörande förråd.
Nybyggnad av bostäder på Täljöhalvön
39 st bostadsrätter Näs 7:10,7:12
Nybyggnad av parhus i Österåker, etapp 2
Avser nybyggnad av 22 parhus.
Nybyggnad av parhus i Österåker, etapp 2
Avser nybyggnad av 11 parhus.
Nybyggnad av bostäder i Täljö, Etapp 2:3
I etapp 2 på Täljöhalvön planeras ca 59 bostäder som byggs i 3 delar; Vidar, Freja och Frode. Denna del avser Frode. Projektet är Svanenmärkt.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 10 st enbostadshus.
Nybyggnad av båtbutik i Österåker
Nybyggnad av butik/båthall, verkstad och förråd samt rivning av varvsbyggnader. Byggstart tidigast 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus Österåker etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av 3 parhus, 3 komplementbyggnader samt anläggande av stödmur och parkering.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av fyra parhus (16 lgh).
Nybyggnad av förskola i Österåker
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad och rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av radhus i Österåker
Nybyggnad av radhus (18 st lgh).
Nybyggnad av bostäder i Österåker
Syftet med den föreslagna planläggningen är att öka andelen bostäder i kollektivtrafiknära och strategiska lägen med lokaler i bottenvåningen samt att medverka till en effektiv markanvändning och en hållbar stadsutveckling.
Nybyggnad av affärshus i Österåker
Lokaler för handel/uthyrning.
Nybyggnad av vårdboende i Åkersberga
Avser nybyggnation av Vårdboende med 6 st lägenheter, gemensamma utrymmen samt administration/personal utrymmen.
Nybyggnad av badanläggning, Gottsunda
Avser nybyggnad av badanläggning i Gottsunda.
Nybyggnad av park och gc-väg i Åkersberga
Planområdet är beläget i centrala Åkersberga mellan Centralvägen och Åkers kanal. Denna del avser Berga 11:1 och Berga 12:1 som ägs av kommunen.
Nybyggnad av scen mm i Österåker
Planer finns för renovering med nya anläggningar och upprustning av Slussholmen, Åkers kanal. Planer för möjlighet till en utomhusscen med tillhörande omklädningsrum på Ekbackens friluftsområde utreds även.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av tennishall i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av padelhall och multihall, Nybyggnad av komplementbyggnad (solboden) och 2 transformatorstationer, Rivning av lada Rydboholm 2:1.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Förhandsbesked om nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av ladugård i Österåker
Nybyggnad av ladugård för 15 mjölkkor och 15 kvigor.
Nybyggnad av infartsväg, VA-anläggning mm i Åkersberga
Ett nytt bostadsområde planeras att byggas i Österåkers kommun. En cirka 400 meter lång infartsväg ska byggas inklusive tillhörande VA-anläggning och belysning.
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus och garage samt båthus.
Nybyggnad av affärshus i Österåker
Nybyggnad av affärsbyggnad (svinninge handel).
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad Åkers-åsättra 1:122,1:123.
Nybyggnad av industrihus i Österåker
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Österåker
Nybyggnad av 3 enbostadshus och komplementbyggnad och mur/plank Svartgarn 2:703,2:37,2:704.
Nybyggnad av parhus i Österåker
Nybyggnad av sju st tvåbostadshus (14 st lgh) med tillhörande förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av tak över cykelparkering.
Nybyggnad av uthus i Österåker
Nybyggnad och rivning av uthus.
Nybyggnad av förråd i Österåker
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Österåker
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Nybyggnad av fritidshus och gäststuga samt rivning av fritidshus och tre uthus.
Nybyggnad av fritidshus i Österåker
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod - strandskyddsdispens.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av arbetsbodar t.o.m. 2022-12-31 (nordost om rydbo station).
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering & förråd.
Nybyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering.
Nybyggnad av barack i Österåker
Uppförande av container - gångväg från solskiftesskolan (för reservkraftaggregat till pumpstation p52 spånlöt).
Nybyggnad av barack i Österåker
Uppförande av container - päronkröken/margretelundsvägen (för reservkraftaggregat till pumpstation p15).
Nybyggnad av barack i Österåker
Uppförande av container - trälhavsvägen/rödbosundsvägen (för reservkraftaggregat till pumpstation p16).
Nybyggnad av barack i Österåker
Nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av carport i Österåker
Nybyggnad av 2 st carportlängor (återuppbyggnad efter brand).
Nybyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av cykelparkering med tak.
Nybyggnad av skärmtak i Österåker
Nybyggnad av cykeparkering med tak.
Nybyggnad av väg i Österåker
Marklov för anläggande av väg.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.