Aktuell nybyggnation i Nynäshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Nynäshamn
Nybyggnad av tre punkthus på fastigheterna Älgen 19 & Älgen 20. Husen kommer att bli 5, 9 och 10 våningar höga och sammanlänkas av en gemensam gård samt garage i två våningar under mark.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Nynäshamn
Boendet omfattar 4 500 BTA och rymmer 50 vård- och omsorgslägenheter. I huset planeras även för en LSS-gruppbostad med 6 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Nynäshamn
I korsningen Viagatan/Skolgatan planeras för 26 radhus där varje bostad är på cirka 113 kvadratmeter, fördelat på två plan.
Nybyggnad av vårdbostad i Nynäshamn
Nybyggnad som omfattar en friliggande huskropp med 28 små boenderum i två plan
Nybyggnad av vätgasproduktionsanläggning vid Grindsjön
Avser upprättande av lokal vätgasproduktionsanläggning till försörjning av mikronät. Mikronätet är en pilotanläggning för experimentell forskningsverksamhet med syfte att validera olika lastfall och att testa utrustningens robusthet mot externa påverkningsfaktorer.
Nybyggnad av lss-boende i Nynäshamn
Ett friliggande hus med 6 enhushålls lägenheter för LSS verksamhet. Med tillhörande förråd och sprinklerrum.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).