Aktuell nybyggnation i Nykvarn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Planer för utbyggnad med cirka 300 bostäder, en blandning av bostadstyper och upplåtelseformar, avser del av fastigheten Vidbynäs 1:60.
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av ett nytt bostadsområde med cirka 292 nya bostäder i form av småhus, radhus och stadsvillor. Förslagna bostäder består av en blandning av sammanlagt cirka 192 radhus och kedjehus samt 11 mindre flerbostadshus (stadsvillor) med cirka 8/9 lägenheter i varje villa. Radhusen och kedjehusen föreslås uppföras i två våningar medan stadsvillorna varierar mellan två till tre våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn, etapp 1
Nybyggnad av 62 bostadsrätter. Storlek: 2 – 4 rok, 50,5 – 109,5 kvm.
Nybyggnad av testanläggning i Nykvarn
Avser nybyggnad av en testanläggning för eldrivna fordon.
Exploateringsarbeten för nytt industriområde i Nykvarn
Denna upphandling avser genomförandet av kommunal infrastruktur för planområde Mörby 5. Nya gator, VA-ledningar, fjärrvärme, fiber och dagvattendammar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Förnyelse av Nykvarn centrum, etapp 3
Ca 88 lägenheter i stålmodul hus
Nytt industriområde i Nykvarn, etapp 5
Exploatering på 1220574.
Nybyggnad av radhus i Nykvarn, etapp 2
Nybyggnad av 24 radhus. Storlekar: 4 – 5 rok, 125 – 143,5 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Avser nybyggnad av totalt 160 hyresrätter i flerbostadshus, industriell produktion av volymelement i trä med kompletteringar, fasad & tak.
Nybyggnad av förskola i Nykvarn
Förskola, 8 avdelningar.
Nybyggnad av idrottsändamål i Nykvarn
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett större sammanhängande område för idrottsändamål.
Exploatering för radhus i Nykvarns kommun
Avser exploatering inför nybyggnad 1637312.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad. Nya kontor med bättre arbetsmiljö för containeranpassningar.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Avser återuppnybyggnad av lager efter brand.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av yrkesskola i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av yrkesskola.
Nybyggnad av förråd i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader samt schaktning.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av lagertält, Bygglov för nybyggnad av orangeri Tomtsätra 2:9.
Nybyggnad av pumpstation i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av sprinklertank och pumphus.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av tidigare transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Selebo Häradsallmänning S:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nykvarn
Bygglov för anläggning av parkeringar.
Nybyggnad av regionnät i Nykvarn
Strandskyddsdispens för anläggning av kabel.
Nybyggnad av regionnät i Nykvarn
Strandskyddsdispens för förläggning av markkabel.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation Herrvik 1:3,3:1.
Nybyggnad av bilvtvätt i Nykvarn
Förhandsbesked för nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Förhandsbesked för tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthall (padel).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.