Aktuell nybyggnation i Nykvarn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Planeras för ca 600 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Nykvarn
Planer för utbyggnad med cirka 300 bostäder, en blandning av bostadstyper och upplåtelseformar, avser del av fastigheten Vidbynäs 1:60.
Nybyggnad av testanläggning i Nykvarn
För att bidra till omställningen mot en mer hållbar transportsektor och förstärka förutsättningarna för svensk fordonsindustri i att möta det teknikskifte mot elektrifierade fordon som nu sker, planerar RISE att i samverkan med industri och akademi uppföra ett testcenter för elektromobilitet. Detta för att möjliggöra forskning, utveckling och provning inom området för att på så sätt utveckla nästa generations hållbara lösningar för elbilar och andra elfordon. Aktuell upphandling syftar till att genom ett hyreskontrakt tillhandahålla en byggnad för SEEL AB:s planerade verksamhet i Nykvarn. Målet är att RISE tillsammans med Kvarnkrysset AB, vilka kommer att fungera som hyresvärd, upphandla en byggentreprenad anpassad för SEEL AB:s planerade verksamhet i Nykvarn. Byggnaden kommer att omfatta c:a 3 500 m2 LOA, och innehålla såväl tung som komplex utrustning för forskning, utveckling och provning avseende laddnings- och batteriteknik, elmotorer och drivlinor för fordon.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn, etapp 1
Nybyggnad av 62 bostadsrätter. Storlek: 2 – 4 rok, 50,5 – 109,5 kvm. Nybyggnad av 24 radhus. Storlekar: 4 – 5 rok, 125 – 143,5 kvm.
Exploateringsarbeten för nytt industriområde i Nykvarn
Denna upphandling avser genomförandet av kommunal infrastruktur för planområde Mörby 5. Nya gator, VA-ledningar, fjärrvärme, fiber och dagvattendammar.
Förnyelse av Nykvarn centrum, etapp 3
Ca 88 lägenheter i stålmodul hus.
Nybyggnad av vårdboende i Nykvarn
Avser nybyggnad av vårdboende med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Området ligger vid Yngerns östra strand.
Uppförande av evakueringslägenheter (moduler) vid kv Karaffen i Nykvarn
Projektet avser projektering och mark- och husbyggnadsarbeten för uppförande av komplett fullt färdiga evakueringslägenheter på Karaffen 1 och 4 med tillhörande tillfartsvägar/gångar, trappor, loftgångar. Avser 39 lägenheter i 18 månader som kan förlängas upp till 24 månader.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Nykvarn
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde och föreslås tillåta lättare verksamheter, lager, logistik och fordonsservice.
Nybyggnad av skol- & förskoleverksamhet i Nykvarn
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för utökade skol- och förskoleverksamhet längst Tjusarstigen.
Exploatering för radhus i Nykvarns kommun
Avser exploatering inför nybyggnad 1637312.
Nybyggnad av grupphus i Nykvarn
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Avser återuppnybyggnad av lager efter brand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och lokaler, kvarter 6.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, butik och lokaler, kvarter 4,5,7.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av leveransbyggnad Ströpsta 3:612,3:613.
Nybyggnad av sophus i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av sopsorteringsrum.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nykvarn
Bygglov för tillfällig parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nykvarn
Bygglov för anläggning av parkeringsplatser och cykelparkeringar.
Nybyggnad av fritidshus i Nykvarn
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med moduler.
Nybyggnad av damm i Nykvarn
Strandskyddsdispens för anläggning av fosfordamm.
Nybyggnad av markanläggning i Nykvarn
Strandskyddsdispens för markmontage av solcellsanläggning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.