Aktuell nybyggnation i Nykvarn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av seniorbostäder i Nykvarn
Planer finns för seniorbostäder i Nykvarn på sportklubbens konstgräsplan.
Förnyelse av Nykvarn centrum, etapp 3
Ca 88 lägenheter i stålmodul hus
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Avser nybyggnad av totalt 160 hyresrätter i flerbostadshus, industriell produktion av volymelement i trä med kompletteringar, fasad & tak.
Nybyggnad av industriområde i Nykvarn etapp 6
Nybyggnad av handel, industri, kontor, lättare verksamheter, lager och logistik.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Nykvarn
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde och föreslås tillåta lättare verksamheter, lager, logistik och fordonsservice.
Exploateringsarbeten för nytt industriområde i Nykvarn etapp 6
Exploateringsområde för handel, industri, kontor, lättare verksamheter, lager och logistik.
Nybyggnad av parhus i Nykvarns kommun
Avser nybyggnad av ca 10 parhus.
Exploatering för radhus i Nykvarns kommun
Avser exploatering inför nybyggnad 1637312.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning i Nykvarn
Omfattar nybyggnation av en redundant fjärrvärmeledning i dimension 200 (serie 2) motsvarande en ledningssträcka på 665 meter inklusive 3 stycken nya sektionsventiler samt ansluta bef. MPC i Färgvägen invid befintlig panncentral.
Nybyggnad av grupphus i Nykvarn
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Avser nybyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt parkeringshus Kaffebryggaren 3,5.
Nybyggnad av förråd i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader och parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nykvarn
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av regionnät i Nykvarn
Strandskyddsdispens för schakt och kabelförläggning.
Nybyggnad av barack i Nykvarn
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodar.
Nybyggnad av barack i Nykvarn
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar och materialupplag.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.