Aktuell nybyggnation i Nykvarn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av testanläggning i Nykvarn
Avser nybyggnad av en testanläggning för eldrivna fordon.
Exploateringsarbeten för nytt industriområde i Nykvarn
Denna upphandling avser genomförandet av kommunal infrastruktur för planområde Mörby 5. Nya gator, VA-ledningar, fjärrvärme, fiber och dagvattendammar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Förnyelse av Nykvarn centrum, etapp 3
Ca 88 lägenheter i stålmodul hus
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Avser nybyggnad av ca 60 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nykvarn
Avser nybyggnad av totalt 160 hyresrätter i flerbostadshus, industriell produktion av volymelement i trä med kompletteringar, fasad & tak.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Nykvarns kommun
Avser nybyggnad av ca 10 parhus.
Exploatering för radhus i Nykvarns kommun
Avser exploatering inför nybyggnad 1637312.
Nybyggnad av padelhall i Nykvarn
Förhandsbesked för nybyggnad av padelcenter.
Nybyggnad av industrihus i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad. Nya kontor med bättre arbetsmiljö för containeranpassningar.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Avser nybyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av yrkesskola i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av yrkesskola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nykvarn
Bygglov för anläggning av parkeringar.
Nybyggnad av enbostadshus i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av sprinklertank och pumphus.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av tidigare transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Selebo Häradsallmänning S:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Nykvarn
Förhandsbesked för tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tälthall (padel).
Nybyggnad av bilvtvätt i Nykvarn
Förhandsbesked för nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av regionnät i Nykvarn
Strandskyddsdispens för anläggning av kabel.
Nybyggnad av regionnät i Nykvarn
Strandskyddsdispens för förläggning av markkabel.
Nybyggnad av transformatorstation i Nykvarn
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation Herrvik 1:3,3:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.