Aktuell nybyggnation i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Mark-, anläggnings- och VA-arbeten i genomförandet av stadsutvecklingsprojektet Övre Bryggårdsgärdet.
Nybyggnad av bostäder och lokaler vid Norrtälje Hamn etapp 1
120 lägenheter med takterrass. Projektet byggs i två etapper med start i början av 2022 och planerad inflyttning 2024.
Nybyggnad av skola i Norrtälje
Vigelsjöskolan i centrala Norrtälje så att en ny skola kan byggas.
Nybyggnad av stugby och ombyggnad av restaurang mm i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 16 fritidshus, bastu, till- och ombyggnad av restaurang/matsal samt rivning av flygelbyggnader och installation av eldstad.
Förtätning med bostäder i Norrtälje
Cirka 60 nya bostäder fördelat på tre punkthus i fem våningar.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bostäder, kontor och parkeringshus i Norrtälje
Gäller fastigheterna Jupiter 1, 10, 13 och 15 Bostäder, kommunalt parkeringshus, kontor
Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Radhusen” på kvarter 9 har 26 stycken radhus i storlekarna 4-5 rum och kök. Kvarteret ligger längst österut precis vid infarten till bostadsområdet
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av mottagningsstation i Finsta
Norrtälje Energi AB ska uppföra en ny station (Finsta) 20/10 kV. Den nya stationen ska innehålla 10- och 20 kV-ställverk samt två nya krafttransformatorer (placerade inomhus).
Anläggande av renhållningskaj i Norrtälje
Anläggande av renhållningskaj samt tillhörande anläggningsarbete.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av 6 enbostadshus.
Nybyggnad av solcellspark i Norrtälje
Avser leverans av komplett driftsatt anläggning (solcellspark) på anvisad yta. Solcellsparken ska byggas på en övertäckt deponi som klassas som förorenad mark vilket ställer krav på utförandet.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av sex enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av 6 enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken enbostadshus med komplementbyggnader.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av personallokal i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad personalbyggnad för arv och vattenverket samt schaktning/fyllning och trädfällning Hallsta 2:214,1:166,1:175,1:205.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Nysättra 11:32,11:34,11:33.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad för svetsning bockning och tillverkning av armeringkonstruktioner.
Ny GCM-passage längs väg 76 i Estuna
Trafiksäkerhetsåtgärder.
Nybyggnad av va-ledning i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av vattenförsörning/avlopp.
Uppsättning av tälthall i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).