Aktuell nybyggnation i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Mark-, anläggnings- och VA-arbeten i genomförandet av stadsutvecklingsprojektet Övre Bryggårdsgärdet.
Nybyggnad av grundskola i Norrtälje
Nybyggnad av F-6 skola med plats för ca 360st elever Gustavslund 1 och 2
Nybyggnad av bostäder vid Norrtälje Hamn, Etapp 3
Kvarter 17, 18 och 19 Avser totalt ca 400 hyresrätter i 3 kvarter, Rödalen, Alen och Gråalen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser stadsutveckling av Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje stad. denna del av detaljplanen avser Handelsmannen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus totalt 116 lgh Älmsta 1:114,1:31.
Nybyggnad av bostäder och lokaler vid Norrtälje Hamn etapp 1
120 lägenheter med takterrass. Projektet byggs i två etapper med start i början av 2022 och planerad inflyttning 2024.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Planens syfte är att pröva möjligheten att ersätta befintliga stadsvillor på fastigheterna Sparven 1-5 med flerbostadshus. Planförslaget innebär cirka 85 lägenheter fördelat på tre flerbostadshus i tre till fem våningar som underbyggs med parkeringsgarage. Planförslaget möjliggör för centrumverksamhet i entréplan.
Nybyggnad av skola i Norrtälje
Vigelsjöskolan i centrala Norrtälje så att en ny skola kan byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rimbo
Nybyggnad av ca 82 st hyresrätter i Kvarter Tälje 2195.
Nybyggnad av skola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av skola/förskola.
Nybyggnad av radhus i Norrtälje
Radhusen” på kvarter 9 har 26 stycken radhus i storlekarna 4-5 rum och kök. Kvarteret ligger längst österut precis vid infarten till bostadsområdet
Nybyggnad av seniorbostäder vid Norrtälje Hamn
Bonum Seniorboende vid Norrtälje Hamn
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar på Åkerö
Anslutning av 205 fastigheter till kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (14 lgh), rivning av befintlig byggnad samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Karljohansvampen 1 samt del av Tälje 3:1.
Nybyggnad av skola i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av skola/förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av vårdcentral i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av vårdbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av 6 enbostadshus. Gottröra-håsta 2:9,Forsa 1:23.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av 6 enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av 6 enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av personallokal i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad personalbyggnad för arv och vattenverket samt schaktning/fyllning och trädfällning Hallsta 2:214,1:166,1:175,1:205.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken enbostadshus med komplementbyggnader.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt skylt.
Utbyggnad av va-ledningar på Rådmansö
Projektet omfattar utbyggnad av huvudledningar för vatten och tryckspill, anläggning av sex förbindelsepunkter till fastigheter samt uppbyggnad av väg.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus Adamsberg 7:94,7:95,7:96,7:97.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 lgh).
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Gottröra 5:49,5:50,5:51.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Nybyggnad av industribyggnad.
Upphandling av bodar för personalutrymme vid avfallsanläggning i Norrtälje
Viktiga funktioner: Separata omklädningar dam och herr, Separat ingång och utgång för renakläder och smutskläder, Utrymme för tvättstuga samt Städutrymme.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).