Aktuell nybyggnation i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje, etapp 2
Avser nybyggnad av 204 hyresrätter i Norrtälje.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 2
Denna upphandling gäller uppdrag att såsom totalentreprenör svara för mark-, anläggnings- och VA-arbeten i genomförandet av stadsutvecklingsprojektet Lommarstranden etapp 1 (rsm-id 1313715) och 2. Etapp 1 är preliminärt indelad i tio huvuddelar vilka beskrivs i Kontraktet. Etapp 2 är under våren 2021 i förstudiefas i vilken entreprenadarbetenas omfattning inklusive huvuddelar är under utredning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad av 55 lägenheter samt en lokal. Garage under mark.
Nybyggnad av skola i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av skola/förskola.
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar på Åkerö
Anslutning av 205 fastigheter till kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Avser nybyggnad 5 parhus, 1 flerbostadshus, lanthandel, stall och teknikhus samt installation av eldstad. Installation av solceller samt central bergvärme med kulvert till varje enhet.
Nybyggnad av bostäder i Norrtälje
Karljohansvampen 1 samt del av Tälje 3:1.
Nybyggnad av skola i Norrtälje
Avser nybyggnad av förskola med ca 100 hemvister.
Nybyggnad och rivning av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av befintligt bostadshus och uthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (11 lgh) samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Förhandsbesked nybyggnad flerbostadshus 2 våningar, totalt 10 lägenheter á 55 m², 3 RoK.
Nya VA-ledningar i Norrtälje
För att förbättra vattenförsörjningen till Drottningdal kommer Norrtälje Vatten och Avfall att anlägga en överföringsledning för dricksvatten från Svanberga. På så sätt kommer man att kunna ansluta samhället till Norrtälje stads vattenförsörjning, med vatten från kommunalförbundet Norrvatten. Man tittar även på om en ledning för spillvatten kan dras fram till Svanberga reningsverk i samband med att man anlägger överföringsledningen för dricksvatten. Det skulle innebära att man kan avveckla reningsverket i Drottningdal. Ledningarna kommer att bli c:a 4 km långa och markägare som kan komma att bli berörda av ledningsdragningarna kommer löpande att informeras om vad som händer i projektet.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av HVB-boende i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av vårdbyggnad.
Markarbete vid avfallsanläggning i Norrtälje
Avser markarbete vid avfallsanläggning i Norrtälje.
Nybyggnad av lager i Norrtälje
Avser nybyggnad av garage och lagerbyggnad samt personalbyggnad.
Nybyggnad av solcellspark i Norrtälje
Avser leverans av komplett driftsatt anläggning (solcellspark) på anvisad yta. Solcellsparken ska byggas på en övertäckt deponi som klassas som förorenad mark vilket ställer krav på utförandet.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av sex enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av sex stycken enbostadshus.
Bojstenar/förankring vid Blidöleden och Ljusteröleden
Tillverkning och utplacering av bojstenar (eller annat förslag på fäste/sten som ger motsvarande kraft), kräver dykning.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nis 305952).
Nybyggnad av grupphus i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus.
Exploatering för grupphus i Norrtälje
Exploatering inför nybyggnad av 4 enbostadshus.
Nybyggnad av matsal i skola i Norrtälje
Nybyggnad av matsal i Freinetskolan
Nybyggnad av stall i Norrtälje
Nybyggnad av stall.
Nybyggnad av industrihus i Norrtälje
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av villor i Norrtälje
Nybyggnad av exploateringsområde ca 14000 kvm.
Nybyggnad av butik i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av exploateringsområde i Norrtälje
Nybyggnad av exploateringsområde ca 14000 kvm.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).