Aktuell nybyggnation i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av station och kontor i Nacka
Avser stationshus vid Sickla Station med lokaler för kontor, gemensamma konferenslokaler, gröna terrasser, restauranger m.m. I bottenplan finns en separat entré till kontoren tillsammans med caféer, service och så småningom uppgången till nya tunnelbanan. Ytan är ca 18000 - 23000 kvm. 2600 p-platser varav 150 laddplatser och 700 cykelparkeringar
Anläggningsentreprenad för ny tunnelbana i Järla
Berg- och anläggningsentreprenad i Järla. Bergschakt för spårtunnel, uppställningsspår och stationsutrymmen och betongarbeten samt anslutande markarbeten. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-Nacka.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka Strand, etapp 2 mfl
Totalt planeras 300-400 bostäder i detaljplan 3. Sicklaön 13:24, 13:77, 13:79, 13:80, 13:82, 13:87, 369:32, 369:33
Nybyggnad av skola och idrottshall i Nacka
Avser rivning av nuvarande Stavsborgsskolan som är en grundskola F-9 om ca 6 600 kvm och uppföra en ny större skolbyggnad om ca 14 000 kvm innehållande grundskola F-9, förskola om 6 avdelningar samt en halv- och en fullstor idrottshall.
Förtätning med punkthus och livsmedelsbutik i Älta centrum, etapp 1
Totalt planeras ca 900 lägenheter i 6 etapper. Denna etapp avser 200 lgh och lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 2
Totalt bedöms ca 90 st bostäder byggas i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i norra delen av Sickla, Nacka
Norra delen av Sickla-Plania ingår i programmet för Planiaområdet. Det är en del av Nacka stad, som kommunen bygger på västra Sicklaön. Fri upplåtelseform, ca 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka, Etapp 3
Avser nybyggnad av bostäder samt underjordiskt garage i Nacka Strand dp 3, kv 10. Totalt planeras ca 200 bostäder i 4 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Sickla
Avser nybyggnad av ca 96 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Nacka, Etapp 1-2
Avser nybyggnad av bostäder i Nacka Strand dp 3, kv 10. Totalt planeras ca 200 bostäder i 4 etapper.
Utbyggnad av allmän platsmark i Älta Centrum
Avser utbyggnad av allmän platsmark.
Nya lägenheter och förskola i Nacka
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 90 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Nacka
Avser nybyggnad av bostadsrätter i radhusform.
Nybyggnad av bostäder i Skuru, Nacka kommun
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Nacka etapp 2
I denna etapp byggs det 16 st radhus
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Förtätning med flerbostadshus i Älta centrum, etapp 2
Totalt planeras 900 lägenheter i 6 etapper. Denna etapper avser 50 lgh och lokaler.
Nybyggnad av gator, gång- & cykelbanor, VA-lednigar samt bussgata i Orminge, Nacka, etapp 3:1
Bussgata, tillfällig bussterminal, fjärrvärmeledningar, ny dagvattenbrunn m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Finntorp, Nacka
Nybyggnad av flerbostadshus.
Exploatering för bostäder i Orminge, Nacka
För de planerade bostäderna kommer trafiklösningar och annan teknisk infrastruktur i området behöva byggas ut och kompletteras
Nybyggnad av tryckavloppsledning i Nacka kommun
Avser nybyggnad av tryckavloppsledning.
Nybyggnad av bostäder i Kummelnäs, Nacka, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av bostäder i Kummelnäs, Nacka, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av bostäder i Kummelnäs, Nacka, etapp 5
Projektet avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av fotbollsplan i Nacka
Bygglov för nybyggnad av två fotbollsplaner och 82 parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Nacka
Tidsbegränsat lov för plank.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).