Aktuell nybyggnation i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro över Skurusundet
Projektet avser en ny motorvägsbro över Skurusundet samt ombyggnad av trafikplatserna Skuru och Björknäs. Bron får 6 körfält totalt, 3 st i vardera riktningen, bullerplank. Renovering av bron över Bastusjön.
Nybyggnad av bostäder mm i centrala Nacka
Järla stationsområde kommer att bli en av de centrala platserna i Nacka stad när en av de tre tunnelbanestationer placeras här. I Järla stationsområde planeras en blandning av bostäder, hotell, kontor, förskola och service. Att bygga 250-350 bostäder här är ett av de förslag som ska prövas i planarbetet.
Nybyggnad av bostadsrätter i Orminge
Här planeras för cirka 200 nya bostäder, utveckling av befintlig bebyggelse, verksamheter, förskolor och en attraktiv och levande miljö.
Nybyggnad av hyresrätter i Orminge
Här planeras för cirka 200 nya bostäder, utveckling av befintlig bebyggelse, verksamheter, förskolor och en attraktiv och levande miljö.
Nybyggnad av parkeringshus i Orminge centrum
Parkeringshus med ca 700 st platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge
Pylonen ligger på en höjd intill Skarpövägen, norr om Orminge centrum nära Myrsjön. Här föreslås en bebyggelse i form av punkthus med fyra till sju våningar med utsikt över Myrsjön.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kvarnholmen, Nacka, etapp 4
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 3.
Nybyggnad av hyresrätter (lamellhus) och parkering i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Wallenstam bygger totalt 169 hyresrätter och 12 lokaler. Huset består av 6 våningar, 2 garageplan och 12 trapphus som omger en gemensam innergård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka, Etapp 3
Avser nybyggnad av bostäder samt underjordiskt garage i Nacka Strand dp 3, kv 10. Totalt planeras ca 200 bostäder i 4 etapper.
Nybyggnad av äldreboende och förskola i Fisksätra, Nacka
Nybyggnad av äldreboende och förskola (4 avd).
Nybyggnad av bostäder i Sickla
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka Strand
Avser nybyggnad av 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Nybyggnad av flerbostadshus på Erstavik 26:428 och Erstavik 26:430.
Nybyggnad av ridanläggning i Nacka
Avser nybyggnad av ridanläggning. Velamsund Ridanläggning har en befintlig byggnad i mycket dåligt skick som ska rivas för att ge plats åt en nybyggnation av stallet. Stallet ska inrymma ca 50 hästar och alla ska vara uppstallade på box. Utöver detta finns två politiska beslut om att ersätta befintligt ridhus med en ny byggnad samt att bygga ytterligare ett ridhus, ett ponnyridhus.
Nybyggnad av bostäder i Nacka
Avser nybyggnad av bostadsrätter i radhusform.
Nybyggnad av parhus i Nacka
I Kummelnäs i Nacka planeras för 75 moderna arkitektritade parhus och studiohus. Oklart när försäljning startar.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sicklaön, Nacka etapp 1
I etapp 1 planeras 75 bostäder. Parkering i garage under husen. Omfattar totalt ca 198 lägenheter. Idag ligger här en kontorsfastighet som kommer att rivas för att ge plats åt två flerbostadshus med en helt ny gata mellan sig. Vattentornet Södra är först ut av de två kvarteren och består av totalt 198 bostäder med gemensam grön innergård och underliggande garage. Vi förbereder också för kommersiella lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka, Etapp 4
Avser nybyggnad av bostäder i Nacka Strand dp 3, kv 10. Totalt planeras ca 200 bostäder i 4 etapper.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad på Stjärnhöken 14:53, 14:54, 14:60, 13:104, 14:105 och 14:103.
Nybyggnad av vårdbostad i Nacka
Nybyggnad av vårdboende med 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka kommun
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av par och radhus i Nacka etapp 3
Velamsund 14:54, 14:103, 14:102 och 14:53.
Nybyggnad av flerbostadshus i Finntorp, Sicklaön
Parkeringsdäck för att skapa ca 10-15 nya p-platser, totalt antal tillkommande lägenheter är 36 st.
Nybyggnad av parhus/radhus i Nacka etapp 1
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad på Velamsund 14:114, 14:113 och 14:112. 15 parhus.
Nybyggnad av huvudledning i Nacka kommun
Avser nybyggnad av huvudvattenledning.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Nacka kommun
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Nacka kommun
Avser nybyggnad av huvudvattenledning.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Nacka kommun
Avser nybyggnad av huvudvattenledning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka kommun
Planförslaget innehåller cirka 90 lägenheter och möjliggör för kontorslokaler i bottenvåningen på fastigheten Björknäs 1:719 (Boo Energi). Flerbostadshuset söder om Värmdövägen föreslås utgöras av studentbostäder.
Nybyggnad av mötesstation i Fisksätra
Nya spår vid Fisksätra station, nya trappor och ramper vid plattformar, hiss till gångbron, förbättrad tillgänglighet, väderskydd, ny belysning, förbättring av plattformar, spår och växlar mm.
Nybyggnad av mötesstation i Tattby
Nytt dubbelspår (ca 200 m), nya sidoplattformar som nås via ramper från gc-vägen, befintlig plankorsning vid Samskolevägen tas bort, 2 m höga stängsel, nytt teknikhus. Saltsjöbanan km 14+000 - km 14+450.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Uppförande av pelletspannanläggning i Fisksätra, Nacka
Avser upphandling av hyrpannor för pellets vid panncentralen i Fisksätra. Upphandlingen omfattar uppställning av en fullständig pelletspannanläggning. Uppdraget avser även drift, underhåll samt kontinuerlig påfyllning av pellets.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad på Velamsund 14:88, 14:89, 14:118 och 14:119.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad på Velamsund 14:55, 14:56, 14:57, 14:106, 14:107, 14:108 och 14:109.
Exploatering för bostäder i Nacka
Projektet är en del i stadsbyggnadsprojektet Södra Nacka strand, detaljplan 4. Södra Nacka strand är en del av en större utveckling i Nacka strand och utgör en del av detaljplaneprogrammet för Nacka strand.
Anläggande av dagvattendammar i Storängen, Nacka kommun
Avser anläggande av dagvattendammar.
Nybyggnad av grupphus i Nacka
Nybyggnad av 5 st tvåbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av radhus i Nacka
Avser nybyggnad av rad/kedjehus.
Nybyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av tennis och padelhall i Ektorp, Nacka
En hallbyggnad för tennis och padeltennis med tillhörande verksamheter såsom café/butik föreslås.
Nybyggnad av VA-ledning vid Nacka sjukhus
Projektet avser en nybyggnation av trycksatt avloppsledning vid Nacka Sjukhus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).