Aktuell nybyggnation i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Orminge
Nybyggnad av flerbostadshus, garage och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Nacka
Genova och SBB har gemensamt förvärvat Nackahusen Holding i Nacka Strand bestående av initialt sex fastigheter innehållande byggrätter om cirka 40 000 kvm ljus BTA.
Nybyggnad av bilanläggning i Nacka
Nybyggnad av bilanläggning
Nybyggnad av hyresrätter (lamellhus) och parkering i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 169 hyresrätter och 12 lokaler. Huset består av 6 våningar, 2 garageplan och 12 trapphus som omger en gemensam innergård. Projektet miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver 3.1.
Nybyggnad av bostäder i Sydöstra Boo på delområde 1
Planer på nybyggnation av 140 bostäder (totalt ca 180 på området).
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av ridanläggning i Nacka
Nybyggnad av ridanläggning. Förutom stall, ridhus och ridbana ska befintliga rasthagar och uteridbana rustas. Den nya ridanläggningen kommer att ha plats för cirka 50 ridskolehästar. BTA ca 4000 kvm.
Nybyggnad av sporthall och skola i Sickla
Avser nybyggnad av skola och en sporthall.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sicklaön, Nacka etapp 1
I etapp 1 planeras 75 bostäder. Parkering i garage under husen. Omfattar totalt ca 198 lägenheter. Idag ligger här en kontorsfastighet som kommer att rivas för att ge plats åt två flerbostadshus med en helt ny gata mellan sig. Vattentornet Södra är först ut av de två kvarteren och består av totalt 198 bostäder med gemensam grön innergård och underliggande garage. Vi förbereder också för kommersiella lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Nybyggnad av moderna arkitektritade parhus och studiohus. Velamsund 14:116, 14:100, 14:99 & 14:35. Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad på Velamsund 14:68, 14:81,14:97, 14:127, 14:141, 14:80 , 14:140 samt nybyggnad/ rivning av tvåbostadshus samt nybyggnad av komplementbyggnad på Velamsund 1:142.
Nybyggnad av industri i Nacka
Två tomter med en sammanlagd markareal om cirka 13 000 kvadratmeter. Igelboda 2:18 och 2:19.
Exploateringsarbeten inför bostäder i Nacka kommun
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av parhus i Nacka etapp 1
Nybyggnad av 9 tvåbostadshus.
Signalarbeten för ny tunnelbana mellan Kungsträdgården-Nacka samt Sofia-Sockenplan
Signalinstallationer för sträckan Kungsträdgården-Nacka samt Sofia-Sockenplan. Signalsystemet är lika det befintliga på blå tunnelbana, dvs ett Union&Switch system (reläbaserat system).
Nybyggnad av driftdepå för Södra länken i Nacka
Drifts- och underhållsdepå innehållande kontor med mötesrum, pentry, arkiv, varm- och kallförråd, möjlighet till enklare reparationer samt omklädningsrum med sanitäranläggning. Rivning av gammal depå.
Nybyggnad av parhus i Nacka etapp 3
Nybyggnad av 8 tvåbostadshus. Lännersta 1:817 ,1:1276
Nybyggnad av parhus i Nacka etapp 2
Nybyggnad av 9 tvåbostadshus. Lännersta 1:817 ,1:1276
Exploatering för bostäder på Sicklaön
Exploatering för bostäder.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad på Velamsund 14:55, 14:56, 14:57, 14:106, 14:107, 14:108 och 14:109.
Nybyggnad av LSS-boende i Nacka
Nybyggnad av LSS-boende.
Utbyggn gata/VA för förskola/bostäder i Sydöstra Boo, delomr 1
På detta område planeras totalt ca 180 nya bostäder
Anläggande av gator och VA-ledningar i Fisksätra, Nacka
Anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av skola i Nacka
Bygglov för nybyggnad av skolbyggnad, stödmurar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).