Aktuell nybyggnation i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggningsentreprenad för ny tunnelbana i Järla
Berg- och anläggningsentreprenad i Järla. Bergschakt för spårtunnel, uppställningsspår och stationsutrymmen och betongarbeten samt anslutande markarbeten. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-Nacka.
Nybyggnad av hyresrätter (lamellhus) och parkering i Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Wallenstam bygger totalt 169 hyresrätter och 12 lokaler. Huset består av 6 våningar, 2 garageplan och 12 trapphus som omger en gemensam innergård.
Nybyggnad av bostäder i Sickla
Avser nybyggnad av ca 96 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende och förskola i Fisksätra, Nacka
Här planeras en takterrass samt förskola i bottenplanet. Tillträde är planerat till våren 2024.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka Strand
Avser nybyggnad av 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Nybyggnad av flerbostadshus på Erstavik 26:428 och Erstavik 26:430.
Nybyggnad av punkt- & lamellhus på Kvarnholmen, Nacka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av vårdbostad i Nacka
Nybyggnad av vårdboende med 60 lägenheter.
Förtätning med flerbostadshus i Älta centrum, etapp 2
Totalt planeras 900 lägenheter i 6 etapper. Denna etapper avser 50 lgh och lokaler.
Nybyggnad av skola i Nacka
Nybyggnad av skola.
Nybyggnad av parhus/radhus i Nacka
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad på Velamsund 14:114, 14:113 och 14:112. 15 parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Finntorp, Sicklaön
Parkeringsdäck för att skapa ca 10-15 nya p-platser, totalt antal tillkommande lägenheter är 36 st.
Nybyggnad av bostäder i Nacka etapp 3
I denna etapp byggs det 17 st radhus
Nybyggnad av enbostadshus i Älta, etapp 8
22 villor om 158 kvadratmeter Totalt planeras ca 240 lägenheter i ca 8 etapper.
Nybyggnad av radhus i Ältadalen, Nacka, etapp 1
Avser nybyggnad av rad/kedjehus 30 st och gemensamhetslokal. Boplatsringen och Skiffervägen.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Nacka kommun
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Norra Boo, Nacka
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.
Utbyggnad av allmän platsmark i Älta Centrum
Deletapp Entreprenad 1 omfattar utbyggnad av en del av allmänna anläggningar med arbetsgator samt ny ledningsförläggning. Objektet avser nybyggnad av: Fjärrvärmeledningar, Dagvattenledningar, VA-anläggning (spill, vatten), Elförsörjningssystem, Belysningssystem, Fiberkanalisation, Arbetsgator, Park inklusive lekutrustning samt Elnätstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus och komplementbyggnad Kummelnäs 1:234,1:236.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad på Velamsund 14:88, 14:89, 14:118 och 14:119.
Nybyggnad av ridanläggning i Nacka
Avser nybyggnad av ridanläggning.
Nybyggnad av stall i Nacka
Avser nybyggnad av ridanläggning.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Avser nybyggnad av 2 tvåbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad Sicklaön 70:61,70:24.
Nybyggnad av grupphus i Nacka
Nybyggnad av 5 st tvåbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av tennis och padelhall i Ektorp, Nacka
En hallbyggnad för tennis och padeltennis med tillhörande verksamheter såsom café/butik föreslås.
Nybyggnad av parhus i Nacka
Nybyggnad av tvåbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av VA-ledning vid Nacka sjukhus
Projektet avser en nybyggnation av trycksatt avloppsledning vid Nacka Sjukhus.
Exploatering för bostäder i Nacka
Projektet är en del i stadsbyggnadsprojektet Södra Nacka strand, detaljplan 4. Södra Nacka strand är en del av en större utveckling i Nacka strand och utgör en del av detaljplaneprogrammet för Nacka strand.
Nybyggnad av återvinningsstation i Nacka
Bygglov för upplag, återvinningsstation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).