Aktuell nybyggnation i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parkeringshus och flerbostadshus på Larsberg
Syftet med planen är att skapa möjligheter för nya lägenheter på den befintliga tomten på Larsbergsvägen 31. Även rivning av befintligt parkeringshus.
Nybyggnad av bostäder i Lidingö
Planerad säljstart 2020.
Nybyggnad av hotellägenheter på Lidingö, etapp 1
62 bostadsrätter, 39 kvm/styck.
Nybyggnad av longstay hotell på Lidingö
Bygglov för nybyggnad av hotell, ändrad användning industri till hotell samt rivning industribyggnader.
Nybyggnad av förskola, Dalénum, Lidingö
Nybyggnad av Kunskapsförskola i herrgårdsstil
Nybyggnad av idrottshall i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av sporthall - truppgymnastikhall.
Nybyggnad av kontor på Lidingö
Avser nybyggnad av kontor i Lidingö,
Nybyggnad av förskola på Lidingö
En förskola för 70-100 barn, ca 1350 kvm planeras. 1 eller 2 våningar, fd Kalvhagens förskola.
Nybyggnad av varv i Lidingö
Avser uppförande av två varvs-/småindustribyggnader samt rivning av tre varvs-/småindustribyggnader. Samt tillbyggnad av varvsbyggnad samt rivning + uppförande av paviljong samt mur Stensätra 1,2.
Nybyggnad av ställverk i Lidingö
Upphandlingen avser en utförandeentreprenad för uppförandet av en ny komplett ställverksbyggnad, renovering av gamla ventilationstunneln samt nytt transformatorrum i FT21
Nybyggnad av garage i Lidingö
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget 2017-2020. Nybyggnad av garage vid idrottsområde.
Nybyggnad av villor i Lidingö
Aktuell markanvisningstävling avser byggnation av de två nya villafastigheterna.
Nybyggnad av affärshus i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av affärslokal samt schaktning/utfyllnad.
Nybyggnad av sporthall i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av sporthall - tennis/padel.
Nybyggnad av enbostadshus på Lidingö
Bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus samt tre garage.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Bygglov för uppförande av komplementbyggnader - cykelförråd.
Nybyggnad av mur i Lidingö
Bygglov för uppförande av mur + p-platser.
Nybyggnad av mur i Lidingö
Bygglov för uppförande av mur Fredriksberg 14,18.
Nybyggnad av mur i Lidingö
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av mur i Lidingö
Bygglov för uppförande av murar.
Nybyggnad av plank i Lidingö
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av skärmtak i Lidingö
Bygglov för uppförande av plank/bullerskärm gåshagaleden, Bygglov för uppförande av väderskydd - väpnarparken Lidingö 11:419.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidingö
Tidsbegränsat lov för uppförande av parkeringsplats.
Nybyggnad av telestation i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/reservkraft.
Nybyggnad av transformatorstation i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, Marklov för schaktning/utfyllnad Käppalaverket 2.
Nybyggnad av bastu i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - bastu.
Nybyggnad av båthus i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - båthus.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och rivning.
Nybyggnad av fritidshus i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Anmälan av nybyggnad av komplementbyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.