Aktuell nybyggnation i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Rudboda, Lidingö
Planer för ca 80 bostäder i 5 st flerbostadshus på 4-6 våningar, garage under mark samt parkeringsplatser på Palmen 1, Lojo 1, Lidingö 5:136.
Nybyggnad av hotellägenheter på Lidingö, etapp 1
62 bostadsrätter, 39 kvm/styck.
Nybyggnad av förskola, Dalénum, Lidingö
Nybyggnad av Kunskapsförskola i herrgårdsstil
Nybyggand av garage vid Lidingövallen
Nybyggnad av mindre garage för driftens fordon.
Anläggande av konstgräsplan på Lidingö
Upphandlingen omfattar byggnation av fotbollsplan vid Dalénum på Lidingö. I arbetet ingår bergschakt, jordschakt, dräneringsarbeten, finplanering, VA, och el, belysning samt anläggning av konstgräsplan med kringytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av hotell i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av hotell, ändrad användning industri till hotell samt rivning industribyggnader.
Nybyggnad av grupphus i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus, tre garage samt schaktning/utfyllnad.
Nybyggnad av idrottshall i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av sporthall - truppgymnastikhall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidingö
Bygglov för uppförande av fotbollsplan och parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidingö
Bygglov för uppförande av parkeringsplats.
Nybyggnad av ställverk i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av telekomtorn och teknikskåp.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Lidingö
Planer finns för installation av laddstolpar.
Nybyggnad av väg i Lidingö
Tidsbegränsat lov för uppförande av tillfartsväg.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för rivning och nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidingö
Bygglov för uppförande av två padelbanor.
Nybyggnad av brygga i Lidingö
Bygglov för uppförande av flytbryggor.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats - en padelbana.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats - två padelbanor.
Nybyggnad av ateljé i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - ateljé.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - utestall/boxar.
Nybyggnad av småbåtshamn i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av grindstuga.
Nybyggnad av växthus i Lidingö
Anmälan av nybyggnad av komplementbyggnad - växthus.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Anmälan av nybyggnad av komplementbyggnad attefall samt installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Anmälan av nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av en padelbana.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.