Aktuell nybyggnation i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Rudboda, Lidingö
Planer för ca 80 bostäder i 5 st flerbostadshus på 4-6 våningar, garage under mark samt parkeringsplatser på Palmen 1, Lojo 1, Lidingö 5:136.
Nybyggnad av bostäder i Lidingö
Planerad säljstart 2020.
Nybyggnad av förskola, Dalénum, Lidingö
Nybyggnad av Kunskapsförskola i herrgårdsstil
Nybyggnad av varv i Lidingö
Avser uppförande av två varvs-/småindustribyggnader samt rivning av tre varvs-/småindustribyggnader. Samt tillbyggnad av varvsbyggnad samt rivning + uppförande av paviljong samt mur Stensätra 1,2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av hotell i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av hotell, ändrad användning industri till hotell samt rivning industribyggnader.
Nybyggnad av tennishall i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av sporthall - tennis/padel.
Nybyggnad av idrottshall i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av sporthall - truppgymnastikhall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidingö
Bygglov för uppförande av fotbollsplan och parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Lidingö
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad och kontor.
Nybyggnad av växthus i Lidingö
Anmälan av nybyggnad av komplementbyggnad - växthus.
Nybyggnad av mur i Lidingö
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidingö
Bygglov för uppförande av parkeringsplats.
Nybyggnad av ställverk i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för rivning och nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidingö
Bygglov för uppförande av två padelbanor.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidingö
Bygglov för uppförande av fem padelbanor.
Nybyggnad av brygga i Lidingö
Bygglov för uppförande av flytbryggor.
Nybyggnad av förråd i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - utestall/boxar.
Nybyggnad av småbåtshamn i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av en padelbana.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidingö
Marklov för schaktning/utfyllnad - rodelbana.
Nybyggnad av golfbana i Lidingö
Marklov för schaktning/utfyllnad golfbana - övningsområde.
Nybyggnad av väg i Lidingö
Tidsbegränsat lov för uppförande av tillfartsväg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.