Aktuell nybyggnation i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall på Lidingö
Simhallen byggs med höga krav på tillgänglighet. Moderna och miljövänliga tekniska lösningar ska ge låga drifts- och förbrukningskostnader samtidigt som miljöpåverkan ska vara låg. Flexibla lösningar ska göra de möjligt att använda bassängerna effektivt för olika verksamheter. Planerade funktioner: - 25 x 25 meters bassäng med 10 banor för simträning, tävling och aktiviteter - Multibassäng/undervisningsbassäng med ställbart vattendjup - Mindre familjebad med barnpooler och attraktioner för de yngsta - Friskvårdslokal - Omklädningsrum för badgäster, friskvårdsbesökare och fotboll - Bastu i dam- och herromklädning samt familjebastu - Servering/café - Föreningslokal, kansli - Personalutrymmen (kontor, omklädning, pausrum) - Teknikutrymmen för installationer för husets fulla funktion och drift
Ny anläggning för mottagning/lagring av fällningskemikalier vid Käppalaverket på Lidingö
Denna entreprenad omfattar ny anläggning för mottagning/lagring av fällningskemikalier för verkets funktion (järnklorid och polymer), cirka 800 m2 BTA. Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet.
Utbyggnad av VA-ledningar på Lidingö
Entreprenaden omfattar anläggning av VA-nät i Rävviken på Lidingö.
Kringåtgärder vid Bodalshallen på Lidingö
Följande kringåtgärder, i stora drag, ingår i denna entreprenad: Ett sophus för den nya hallens sopkärl byggs i anslutning till Bodalsskolans sophus på fastigheten Matrosen 1. Hallen behöver kompletteras med en ny brandpost, där ledning utgår från Bodalsvägen och brandposten placeras norr om fastigheten 8:30. En stentrappa från Bodalsskolan, som har tagits bort ska återbyggas i nytt läge. Gångvägar runt hallen samt breddning av gångväg på hallens norra sida, ska iordningställas. Cykelparkering, parkeringsplatser för rörelsehindrade, åsnetrappa, plantering på norra sidan av hallen, samt en bom ska uppföras.
Nybyggnad av stödmur på Lidingö
Södra Kungvsägen/Skärsätra stödmur

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).