Aktuell nybyggnation i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionscenter (NPC) och logistikcenter (NLC) för Operan och Dramaten i Flemingsberg
Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska Teatern AB har nu tecknat avtal med Fabege för uppförande av nytt produktions- och logistikcenter. Byggnaden kommer att uppföras i kvarteret Regulatorn 1 i Flemingsberg.
Nybyggnad av bostäder i Fullersta, Huddinge
Avser Tingshuset 1 och 2 samt del av kommunens gatufastighet Fullersta Gård 1:170. Fastigheterna ligger i kommundelen Fullersta.
Nybyggnad av bostäder i Skogås
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Skogås
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trångsund, etapp 2
Huset kommer att ha olika höjder, som mest sju våningar. De flesta lägenheter får balkong och är ettor och tvåor, men det byggs också cirka 20 fyror. Bostäderna är på 35-90 kvadratmeter. Utanför huset byggs ett parkeringsgarage i två plan och en bullermur mot järnvägen. Nybyggnad av parkeringsdäck, etapp 1 ligger på 1138293.
Nybyggnad av bostäder i Huddinge
Gruppbebyggda småhus och flerbostadshus
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsvillor i Huddinge
Totalt på Vista skogshöjd planeras för omkring 400-500 bostäder och en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus på Segeltorp, Huddinge
En ny detaljplan ska tillåta ett flerbostadshus med 100 lägenheter i området nordost om Häradsvägen/Gamla Södertäljevägen. Projektet möjliggör förbättrad närservice med lokaler i bottenplan, en offentlig lekplats och en multisportplan.
Nybyggnad av parkeringsdäck m.m i Trångsund, etapp 1
Avser nybyggnad av ett parkeringsdäck med 98 platser, carport med 22 platser samt en genomfartsgata. Nybyggnad av bostäder etapp 2 ligger på 2073442.
Nybyggnad av industrihus och kontor på Länna, Huddinge
Detaljplanen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt att medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde.
Nybyggnad av grupphus, enbostadshus i Vårby gård
Planer för ca 52 st enfamiljshus.
Nybyggnad av grupphus, enbostadshus i Vårby gård
Detaljplanen syftar till att skapa ett attraktivt bostadsområde med arkitektoniska kvaliteter som är nära kopplade till områdets natur och sjönära läge. Läget vid Mälaren, närheten till Vårby gårds centrum och strövvänliga grönområden gör området lämpligt för bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av tunnel under Flemingsbergsskogen
Del av Projekt Tvärförbindelse Södertörn. 0,85 km ytväg och 2 st tunnlar á 3 km. Ytväg, bro, bergskärningar, betongtråg, bergtunnlar och markförlagda installationer. 3 st pumpstationer och 4 st eldriftutrymmen i tunneln samt en stor teknikbyggnad vid västra påslaget. Ca 500 m ny gc-väg, omdragning av Lännavägen.
Nybyggnad av trafikplatser i Stockholm
Del av Projekt Tvärförbindelse Södertörn. Breddning av väg 259 till 2+2 körfält mellan trafikplatserna ca 5300 meter lång stäcka, 15 vägbroar, 4 rörbroar, 3 stödmurar, VA-anläggningar, bullerskyddsskärmar. Ca 7600 m lång gc-väg.
Nybyggnad av trafikplats i Stockholm
Del av Projekt Tvärförbindelse Södertörn. Cirkulationsplats i 3 plan, ytväg, 8 vägbroar, bergskärning, betongtråg, betongtunnel, grundläggning och markförlagda installationer. GC-väg ca 1300 m.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Vidja, etapp 2A
Omvandling från fritids- och permanentboende. Ca 480 tomter. Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt en ny- och ombyggnad av befintligt vägnät. Projektering och utbyggnad av gator kommer att ske i tre etapper A-C, där denna förfrågan gäller etapp, Vidja 2A.
Nybyggnad av bostäder, kontor och service i Huddinge
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumverksamhet.
Nybyggnad av skolor/utbildning, förskola och idrottshall i Huddinge
Totalt ca: 940 elever. Fullstor idrottshall på ca 1700 kvm. Projektet omfattar fyra skeden: Skede 1, omfattadr förstudie, utredning, kalkyl och anbudslämnande till kommunen. Skede 2: Utredning- och Programhandlingsskede. Skede 3: Systemhandlingsskede. Skede 4: Detaljprojektering och byggnation. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av kontor/handel i Smista
Nybyggnad av lokaler för kontor, handel och mässa med icke störande verksamhet.
Nybyggnad av radhus i Snättringe
Ca 40 st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av trafikplats i Stockholm
Del av Projekt Tvärförbindelse Södertörn. Broar, ledningskulvertar, pumpstationer, bullerskyddsskärmar, gc-väg. Ca 1750 m ny motortrafikled, totalt 7 nya vägbroar, ca 2200 m ny gc-väg, ledningskulvertar.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus parhus Taktpinnen 10,43,44.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Avser nybyggnad av butikslokal samt padelhall.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Avser nybyggnad av en industribyggnad med 2 padelbanor.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus parhus samt rivning samt installation av eldstad samt marklov.
Byte av ställverk i Huddinge
Entreprenaden omfattar rivning av befintliga hög och lågspänningsställverk, transformatorer och högspänningsförband. Entreprenaden omfattar nyinstallation av högspänningsställverk, transformatorer, lågspänningsställverk, kanalisation- och elsystem.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Stråket ingår även i avtalet med Sverigeförhandlingen för utbyggnad av cykelinfrastruktur.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad tvåbostadshus parhus.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus parhus.
Nybyggnad av idrottsplats i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats.
Nytt cykelgarage vid huvudentrén på Huddinge sjukhus
Avser nybyggnad av ett oisolerat cykelgarage om ca 75 kvadratmeter med väggar av härdat glas på en platta av betong. I uppdraget ingår elinstallationer och sanitetsinstallationer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus Sjömärket 13,15.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov Poststämpeln 19,20,12.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 4 tvåbostadshus samt marklov och rivning av byggnad Klyvkilen 14,12,13,15.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och anmälan för installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad Borrsvängen 27,28.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning samt marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, komplementbyggnad och mur samt marklov och installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad komplementbyggnad samt ändra bärande konstruktion.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för mobiltelefoni samt rivning samt mur och plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation telestati samt rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus Kornknarren 8,30.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av cistern i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av gasolcistern och container.
Nybyggnad av lager i Huddinge
Bygglov för nybyggnad, lagertält.
Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för nybyggnad, marklov, mur/plank, sätta upp skylt.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Huddinge
Bygglov för uppförande av bullerskärm.
Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur, Bygglov för uppförande av mur/plank Högmora 5:5,4:80,5:3.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur/plank samt delvis nedgrävda sopkärl med krantömning.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Bygglov för uppförande av parkeringsplats.
Nybyggnad av återvinningsstation i Huddinge
Bygglov för uppförande av återvinningsstation samt plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av industribyggnad/lagertält tom 23 januari 2025.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppställning/uppförande av idrottsplats.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Marklov för ändring av marknivå, bygglov för mur och plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.