Aktuell nybyggnation i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionscenter (NPC) och logistikcenter (NLC) för Operan och Dramaten i Flemingsberg
Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska Teatern AB har nu tecknat avtal med Fabege för uppförande av nytt produktions- och logistikcenter. Byggnaden kommer att uppföras i kvarteret Regulatorn 1 i Flemingsberg.
Nybyggnad av bostäder mm i Huddinge
Planer för utveckling av Björnkulla med nya bostäder, förskolor och skola, torg, park och verksamhetsområde.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Planer för utveckling av Björnkulla med nya bostäder, förskolor och skola, torg, park och verksamhetsområde.
Nybyggnad av skola i Flemingsberg
Planer för utveckling av Björnkulla med nya bostäder, förskolor och skola, torg, park och verksamhetsområde.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Skogås
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av bostäder, äldreboende samt förskola i Skogås
Avser ca 450 bostäder samt äldreboende och förskola.
Nybyggnad av bostäder i Skogås
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Storängen, Huddinge, etapp 1
Förslag har lämnats in för planändring för Hängbjörken 1-3 och Asken 1 och 4, samt hela kvarteret Hängbjörken och Asken 1 och 4 och en förskola. Förslagen innebär flerbostadshus med 85 lägenheter alternativt 260 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Storängen, Huddinge, etapp 2
Förslag har lämnats in för planändring för Hängbjörken 1-3 och Asken 1 och 4, samt hela kvarteret Hängbjörken och Asken 1 och 4 och en förskola. Förslagen innebär flerbostadshus med 85 lägenheter alternativt 260 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Skogås
Ca 100 lägenheter samt 85 småhus. Sanering pågår: 1305292.
Nybyggnad av flerbostadshus på Segeltorp, Huddinge
En ny detaljplan ska tillåta ett flerbostadshus med 100 lägenheter i området nordost om Häradsvägen/Gamla Södertäljevägen. Projektet möjliggör förbättrad närservice med lokaler i bottenplan, en offentlig lekplats och en multisportplan.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsvillor i Huddinge
Denna fastighet: Vistaberg 3:64 och Vistaberg 3:377. Totalt på Vista skogshöjd planeras för omkring 400-500 bostäder och en förskola.
Nybyggnad av förskola i Storängen, Huddinge
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B
Totalt ca 200 lägenheter för område B samt område A, se projnr 938422.
Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A
Totalt ca 200 lägenhter för område A samt B, se projnr 939137. Förskola 4-5 st avdelningar, 1000 BTA.
Nybyggnad av bostäder i Glömsta, Huddinge
Planer finns på ny stadsdel med 6500 nya bostäder.
Nya bostäder i Huddinge
Avser nybyggnad av ca 120 bostadsrättslägenheter.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Huddinge
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av skolor/utbildning, förskola och idrottshall i Huddinge
Totalt ca: 940 elever. Fullstor idrottshall på ca 1700 kvm. Projektet omfattar fyra skeden: Skede 1, omfattadr förstudie, utredning, kalkyl och anbudslämnande till kommunen. Skede 2: Utredning- och Programhandlingsskede. Skede 3: Systemhandlingsskede. Skede 4: Detaljprojektering och byggnation. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsvillor i Huddinge
Totalt på Vista skogshöjd planeras för omkring 400-500 bostäder och en förskola.
Nybyggnad av parkeringsdäck m.m i Trångsund, etapp 1
Avser nybyggnad av ett parkeringsdäck med 98 platser, carport med 22 platser samt en genomfartsgata. Nybyggnad av bostäder etapp 2 ligger på 2073442.
Nybyggnad av hotell i Stuvsta, Huddinge
Nybyggnad av Hotell i Stuvsta
Utbyggnad av gatunät i Huddinge kommun
Avser utbyggnad av gatunät, VA-ledningar samt upphöjning av gator.
Nybyggnad av bostäder, kontor och service i Huddinge
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumverksamhet.
Nybyggnad av LSS-boende i Storängen, Huddinge
Avser nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av radhus i Huddinge
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus, i Flemingsberg
Område mot Doktorsgången (tidigare Spektrumgången).
Nybyggnad av förskola i Trångsund
Avser nybyggnad av en förskola med 7 avdelningar med plats för 140 barn.
Nybyggnad av kontor/handel i Smista
Nybyggnad av lokaler för kontor, handel och mässa med icke störande verksamhet.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Avser nybyggnad av förskola.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Huddinge kommun
Avser ny lokalgata om ca 250 m samt en vändplan.
Exploatering för bostäder i Snättringe
Utbyggnad av infrastruktur, gator och ledningar i allmän platsmark
Nybyggnad av radhus i Snättringe
Avser nybyggnad av 15 st radhus.
Nybyggnad av radhus i Snättringe
Avser nybyggnad av 50 st bostäder.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Avser nybyggnad av förskola med plats för ca 84 barn fördelat på sju avdelningar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola i Östra Huddinge
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder i Glömsta
Planer att bygga två stadslika radhus med totalt tjugotvå bostadsrätter. Lägenheterna blir 70 till 85 kvadratmeter stora.
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tillbyggnad i 3 plan med restaurang i bottenplan samt 2 lägenheter ovanpå. Nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Glömsta, Huddinge
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Skogås, etapp 2
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av fastighet, Huddinge
13 500 kvm tomtareal. Byggnad på max 90 m höjd får uppföras på ca 3000 kvm av tomten.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 25 enbostadshus Högmora 2:33,2:59,2:57,2:58,2:42,2:60,2:61,2:62,2:48,2:38, 2:43,2:39,2:36,2:35,2:47,2:40,2:44,2:41,2:32,2:31, 2:45,2:63,2:19,2:46,2:34.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Vidja, etapp 2C
Omvandling från fritids- och permanentboende. Ca 480 tomter. Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt en ny- och ombyggnad av befintligt vägnät. Projektering och utbyggnad av gator kommer att ske i tre etapper A-C.
Anläggande av fördamm till Kyrkdammen i Huddinge
Objektet avser nybyggnad av dagvattendamm vid Kyrkdammen, Huddinge kommun i syfte att förbättra reningen till sjön Trehörningen.
Nytt LSS-boende i Trångsund
Ur plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning.
Nybyggnad av häststall i Huddinge
Stall för ca 40 hästar.
Nybyggnad av stadsradhus i Stuvsta, Huddinge
Avser nybyggnad av stadsradhus.
Utbyte av högspänningsställverk vid Huddinge Maskincentral
Objektet avser utbyte av befintligt HSP-ställverk V 20. Som del av ställverksutbytet ingår även integrering mot befintlig styrning samt omläggning av allt nödvändigt kablage.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov Poststämpeln 19,20,12.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge. etapp 1
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov Poststämpeln 19,20,12.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge. etapp 2
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov Poststämpeln 19,20,12.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge. etapp 3
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov Poststämpeln 19,20,12.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 5 parhus samt rivning samt marklov Klyvyxan 5,4,6,Skränktången 10,Skränktången 4.
Nybyggnad av lekplats i Huddinge
Avser ny lekplats i Glömsta mellan Regnbågsvägen, Sverkersvägen och Lindgårdsvägen.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av skjul.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 2 tvåbostadshus, marklov för ändrad marknivå, rivningslov för rivning av befintliga byggnader rivning samt anmälan för installation av eldstad Gladö Kvarn 1:404,1:99.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad kontor, tvåbostadshus samt ändra marknivån.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Avser nybyggnad av industrihus.
Byte av ställverk i Huddinge
Entreprenaden omfattar rivning av befintliga hög och lågspänningsställverk, transformatorer och högspänningsförband. Entreprenaden omfattar nyinstallation av högspänningsställverk, transformatorer, lågspänningsställverk, kanalisation- och elsystem.
Nybyggnad av kontor i Huddinge
Avser nybyggnad av kontors- och affärshus.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad transformatorstation telestati.
Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Bygglov för tidsbegränsat bygglov byggbodar.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur samt marklov för nya marknivåer.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, marklov samt uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av fritidshus, marklov samt anmälan för installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats samt mur.
Nybyggnad av pumpstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation samt rivning.
Nybyggnad av skärmtak i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av sopkärl.
Nybyggnad av skärmtak i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av två fristående komplementbyggnader för väderskydd.
Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av övrigt samt mur och plank.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.