Aktuell nybyggnation i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor & laboratorium mm i Flemingsberg, Huddinge
Byggnaden som planeras inom Centralmarkens planområde avser innehålla kontor, restaurang samt utvecklings- och innovationscenter för Alfa Laval * med tillhörande utemiljöer i form av förgårdsmark, entréplats och taklandskap. Planområdet utgörs även av lokalgata, torg och park.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Vidja
Avser utbyggnad av infrastruktur, gator och ledningar i allmän platsmark i ett så kallat omvandlingsområde. Vägarna i Vidja etapp 2 B och 2C omfattar ca 9 km väg och ett bostadsområde som omfattar ca 350 fastigheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trångsund
Huset kommer att ha olika höjder, som mest sju våningar. De flesta lägenheter får balkong och är ettor och tvåor, men det byggs också cirka 20 fyror. Bostäderna är på 35-90 kvadratmeter. Utanför huset byggs ett parkeringsgarage i två plan och en bullermur mot järnvägen. Nybyggnad av parkeringsdäck, etapp 1 ligger på 1138293. Byggnaden ska certifieras enligt systemet Miljöbyggnad 3.2.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Huddinge
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Ombyggnad till livsmedelsbutik i Huddinge
Ombyggnad från garage till livsmedelsbutik.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Avser nybyggnad av förskola med plats för ca 84 barn fördelat på sju avdelningar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 7 enbostadshus och komplementbyggnad samt uppförande av mur. marklov för ändrade marknivåer. Bågsträngen 2,3,19,21,18,22,20.
Om- och tillbyggnad av industri- och verkstadsbyggnad på Gladö, Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad industri- och verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av lokal för lätt industri samt kontor i Huddinge
Nybyggnad av kontors- och servicebyggnad/lätt industri.
Nybyggnad av lager i Huddinge
Förhandsbesked nybyggnad av byggnad för privat- och företagsförvaring.
Nybyggnad av förvaltningslokal i Huddinge
Förvaltningsbyggnad och rivning
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus parhus samt marklov.
Rivning och nybyggnad av industri i Huddinge
Bygglov för nybyggnad samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Utbyte av lågspänningsställverk vid Huddinge Maskincentral
Objektet avser utbyte av befintligt LSP-ställverk 0,4 kV. Som del av ställverksutbytet ingår även integrering mot befintlig styrning samt omläggning av allt nödvändigt kablage.
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Huddinge
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av lekplats i Huddinge kommun
Nyanläggning av parkanläggning innefattande bl a: nyanläggning av lekplats, nyanläggning samt kompletteringar av ytskikt, belysningsåtgärder samt planteringar.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Ingår i Sverigeförhandlingen.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Ingår i Sverigeförhandlingen.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Ingår i Sverigeförhandlingen.
Nybyggnad av upplag mur i Huddinge
Bygglov för upplag och mur för planlager.
Installation av laddstolpar för elbilar i Huddinge
Avser installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).