Aktuell nybyggnation i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skolor/utbildning, förskola och idrottshall i Huddinge
Totalt ca: 940 elever. Fullstor idrottshall på ca 1700 kvm. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trångsund, etapp 2
Huset kommer att ha olika höjder, som mest sju våningar. De flesta lägenheter får balkong och är ettor och tvåor, men det byggs också cirka 20 fyror. Bostäderna är på 35-90 kvadratmeter. Utanför huset byggs ett parkeringsgarage i två plan och en bullermur mot järnvägen. Nybyggnad av parkeringsdäck, etapp 1 ligger på 1138293.
Nybyggnad av showroom/kontor/verksamhetslokal/handel i Smista
Nybyggnad av lokaler för kontor, handel och mässa med icke störande verksamhet.
Exploatering för industrihus och kontor på Länna, Huddinge, etapp 1
Projektet omfattar entreprenad för utbyggnad av 400 m industrigata, grovplanering av tomter och markarbeten för ledningsomläggning och nyförläggning. Mycket bergsprängning.
Nybyggnad av parkeringsdäck m.m i Trångsund, etapp 1
Avser nybyggnad av ett parkeringsdäck med 98 platser, carport med 22 platser samt en genomfartsgata. Nybyggnad av bostäder etapp 2 ligger på 2073442.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Vidja, etapp 2A
Omvandling från fritids- och permanentboende. Ca 480 tomter. Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt en ny- och ombyggnad av befintligt vägnät. Projektering och utbyggnad av gator kommer att ske i tre etapper A-C, där denna förfrågan gäller etapp, Vidja 2A.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Huddinge
Projektet avser nybyggnad av 41 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenplan.
Nybyggnad av radhus i Snättringe, Huddinge
Avser nybyggnad av 24 st. radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Snättringe
Bygglov för nybyggnad av radhus samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av bostäder i Glömsta, Huddinge
Planer att bygga två stadslika radhus med totalt tjugotvå bostadsrätter. Lägenheterna blir 70 till 85 kvadratmeter stora.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Glömsta, Huddinge
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av parhus i Länna, Huddinge
16 enheter, 8 Parhus lägenheter och 8 Minivillor/Studiohus
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 25 enbostadshus Högmora 2:33,2:59,2:57,2:58,2:42,2:60,2:61,2:62,2:48,2:38, 2:43,2:39,2:36,2:35,2:47,2:40,2:44,2:41,2:32,2:31, 2:45,2:63,2:19,2:46,2:34.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 8 grupphus Högmora 2:54,2:51,2:50,2:53,2:52,2:56,2:55,2:49.
Nybyggnad av förvaltningslokal i Huddinge
Förvaltningsbyggnad och rivning
Nybyggnad av parhus i Skogås
Avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 5 parhus samt rivning samt marklov Klyvyxan 5,4,6,Skränktången 10,Skränktången 4.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning av skjul.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av två sammanbyggda enbostadshus och murar samt marklov för ändrad marknivå Gräslöken 14,21.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 6 enbostadshus - felreggat Ekbacken 17,18,19,20,16.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Nybyggnad av industri och verkstadsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).