Aktuell nybyggnation i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Fullersta, Huddinge
Avser Tingshuset 1 och 2 samt del av kommunens gatufastighet Fullersta Gård 1:170. Fastigheterna ligger i kommundelen Fullersta.
Nytt bostadsområde i Huddinge
I kvarteren Verkstaden, Hantverket och Tonfisken planeras det för ca 1800 bostäder, 2 förskolor mm
Nybyggnad av flerbostadshus Flemingsberg, omr C
Avser nybyggnad av ca 300 lägenheter varav 11 radhus och 30 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Skogås
Ca 100 lägenheter samt 85 småhus. Sanering pågår: 1305292
Nybyggnad av grundskola och skola i Solgård, Huddinge
En F-6 skola 400 elever inklusive en förskola 100 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Flemingsberg, omr B
Totalt ca 200 lägenheter för område B samt område A, se projnr 938422.
Nybyggnad av bostadshus, förskola, butik i Flemingsberg, omr A
Totalt ca 200 lägenhter för område A samt B, se projnr 939137. Förskola 4-5 st avdelningar, 1000 BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Huddinge
Ur samhällsbyggnads- och lokalförsörjningsprogrammet. Planer för ca 130 bostäder i flerbostadshus med 4-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trångsund
Huset kommer att ha olika höjder, som mest sju våningar. De flesta lägenheter får balkong och är ettor och tvåor, men det byggs också cirka 20 fyror. Bostäderna är på 35-90 kvadratmeter. Utanför huset byggs ett parkeringsgarage i två plan och en bullermur mot järnvägen.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Huddinge
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Huddinge
Avser nybyggnad av 60 lägenheter.
Nybyggnad av kontorshus i Huddinge
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och stadsvillor i Huddinge
Totalt på Vista skogshöjd planeras för omkring 400-500 bostäder och en förskola.
Nybyggnad av grupphus, enbostadshus i Vårby gård
Planer för ca 52 st enfamiljshus.
Nybyggnad av industrihus och kontor på Länna, Huddinge
Detaljplanen syftar till att justera gatu- och kvartersstruktur samt att medge en mer flexibel användning av marken i den norra delen av Länna industriområde.
Nybyggnad av bostäder, kontor och service i Huddinge
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumverksamhet.
Nybyggnad av radhus, i Flemingsberg, omr E
Område mot Doktorsgången (tidigare Spektrumgången).
Nybyggnad av skolor/utbildning, förskola och idrottshall i Huddinge
Totalt ca: 940 elever. Fullstor idrottshall på ca 1700 kvm. Projektet omfattar fyra skeden: Skede 1, omfattadr förstudie, utredning, kalkyl och anbudslämnande till kommunen. Skede 2: Utredning- och Programhandlingsskede. Skede 3: Systemhandlingsskede. Skede 4: Detaljprojektering och byggnation. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola i Balingsnäs, Huddinge
Planer för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för ca 160 barn. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av vårdboende i Skogås
Avser nybyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av exploateringsområde och va-ledning i Skogås
Avser utbyggnad av va-ledning inför kommande bostadsproduktion om ca 2500 m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Huddinge
Mark och betongarbete samt tillhandahållande och installation av pumputrustning.
Nybyggnad av bostäder i Skogås, etapp 2
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av dagvattenmagasin i Skogås
Avser nybyggnad av dagvattenmagasin vid Snättringe IP för att avhjälpa de akuta problem med marköversvämningar som råder i Snättringe.
Nybyggnad av förskola i Gladö kvarn
Planer på nybyggnad av en förskola på fastigheten Gladö kvarn 1:1.
Nybyggnad av hamburgerestaurang i Huddinge
Rivning av kontorsbyggnad. Nybyggnad av hamburgerrestaurang.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Kungens kurva
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus parhus Taktpinnen 10,43,44.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Avser nybyggnad av butikslokal samt padelhall.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Avser nybyggnad av en industribyggnad med 2 padelbanor.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av gator, GC-väg och VA-ledningar i Huddinge kommun
Avser utbyggnad av gator, GC-väg och VA-ledningar vid Hälsovägen.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Stråket ingår även i avtalet med Sverigeförhandlingen för utbyggnad av cykelinfrastruktur.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus parhus.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad tvåbostadshus parhus.
Tillfälliga skolpaviljonger i Huddinge
Tillfälliga paviljonger i väntan på beslut vart den nys skolan ska placeras.
Nytt cykelgarage vid huvudentrén på Huddinge sjukhus
Avser nybyggnad av ett oisolerat cykelgarage om ca 75 kvadratmeter med väggar av härdat glas på en platta av betong. I uppdraget ingår elinstallationer och sanitetsinstallationer.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 4 tvåbostadshus samt marklov och rivning av byggnad Klyvkilen 14,12,13,15.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad industribyggnad, marklov för ändrade marknivåer och rivningslov, Bygglov för uppsättning av skylt, Rivningslov för rivning av hel byggnad Segmentet 2.
Nybyggnad av idrottsplats i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats.
Nybyggnad av sophus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av kärlskåp.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av nätstation, rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av pumpstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tidsbegränsad skola från 20210101-20310101 med två tillhörande komplemenbyggnader.
Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation och rivninglov för rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Bygglov för nybyggnad parkeringsplatser samt stödmurar.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad teknikkiosk.
Nybyggnad av återvinningsstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation samt rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus Granaten 2,7.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus och marklov Fornlämningen 30,31.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglov för nybyggnad övrigt, cykelgarage.
Nybyggnad av skola i Huddinge
Bygglov för tidsbegränsat bygglov tillfälliga skolmoduler 20210101-20260101.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Bygglov för uppförande av parkeringsplats.
Nybyggnad av skärmtak i Huddinge
Bygglov för uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Bygglov för uppförande och ombyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av skärmtak i Huddinge
Bygglov för uppsättning av skyltar och skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov och marklov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov uppförande av murar.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och anmälan för installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad, rivningslov för rivning av befintliga byggnader, marklov för trädfällning samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad Vårby Gård 2:3,2:5.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, del av parhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, komplementbyggnad, mur och plank, marklov för trädfällning samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av paviljong i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 2 st paviljonger samt inreda lokal till bostad.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för 7 st byggbodar 2020-09-20 - 2023-06-30.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för bodar, förskola 2020-12-01 till 2022-01-31.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar samt vepa 20201026 - 20220430.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för solfagraskolan 2021-06-01 - 2026-06-01.
Nybyggnad av sophus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av sophus.
Nybyggnad av skärmtak i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av väderskydd.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppställning/uppförande av idrottsplats.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppställning/uppförande av industri och verkstadsbyggnad.
Nya laddstolpar för elbilar i Huddinge
Planer finns på nya laddstolpar till elbilar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.