Aktuell nybyggnation i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av gator och VA-ledningar i Huddinge
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av parkeringsdäck m.m i Trångsund, etapp 1
Avser nybyggnad av ett parkeringsdäck med 98 platser, carport med 22 platser samt en genomfartsgata. Nybyggnad av bostäder etapp 2 ligger på 2073442.
Nybyggnad av bostäder, kontor och service i Huddinge
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumverksamhet.
Nybyggnad av skolor/utbildning, förskola och idrottshall i Huddinge
Totalt ca: 940 elever. Fullstor idrottshall på ca 1700 kvm. Projektet omfattar fyra skeden: Skede 1, omfattadr förstudie, utredning, kalkyl och anbudslämnande till kommunen. Skede 2: Utredning- och Programhandlingsskede. Skede 3: Systemhandlingsskede. Skede 4: Detaljprojektering och byggnation. Miljöbyggnad Silver.
Exploatering för bostäder i Snättringe
Utbyggnad av infrastruktur, gator och ledningar i allmän platsmark
Nybyggnad av radhus i Snättringe
Ca 40 st bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Glömsta
Planer att bygga två stadslika radhus med totalt tjugotvå bostadsrätter. Lägenheterna blir 70 till 85 kvadratmeter stora.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Avser nybyggnad av förskola med plats för ca 84 barn fördelat på sju avdelningar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Tillbyggnad i 3 plan med restaurang i bottenplan samt 2 lägenheter ovanpå. Nybyggnad av flerbostadshus med 12 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av häststall i Huddinge
Stall för ca 40 hästar.
Utbyte av högspänningsställverk vid Huddinge Maskincentral
Objektet avser utbyte av befintligt HSP-ställverk V 20. Som del av ställverksutbytet ingår även integrering mot befintlig styrning samt omläggning av allt nödvändigt kablage.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov Poststämpeln 19,20,12.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge. etapp 1
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov Poststämpeln 19,20,12.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge. etapp 2
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov Poststämpeln 19,20,12.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge. etapp 3
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt mur och plank samt komplementbyggnad samt marklov Poststämpeln 19,20,12.
Nybyggnad av lekplats i Huddinge
Ny lekplats i Glömsta mellan Regnbågsvägen, Sverkersvägen och Lindgårdsvägen.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus parhus samt rivning samt installation av eldstad samt marklov.
Byte av ställverk i Huddinge
Entreprenaden omfattar rivning av befintliga hög och lågspänningsställverk, transformatorer och högspänningsförband. Entreprenaden omfattar nyinstallation av högspänningsställverk, transformatorer, lågspänningsställverk, kanalisation- och elsystem.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Stråket ingår även i avtalet med Sverigeförhandlingen för utbyggnad av cykelinfrastruktur.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Ur samhällsbyggnads och lokalförsörjningsprogrammet. Avser utbyggnad av gång- och cykelväg som en del av huvudcykelnätet ger en betydligt mer framkomlig förbindelse mellan Länna och Vega pendeltågsstation.
Nybyggnad av idrottsplats i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 3 tvåbostadshus. installation av eldstad., . Högmora 2:59,2:60,2:61.
Nybyggnad av radhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av radhus samt marklov.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Huddinge
Bygglov för uppförande av bullerskärm.
Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur, Bygglov för uppförande av mur/plank Högmora 5:5,4:80,5:3.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Huddinge
Bygglov för uppförande av parkeringsplats.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Bygglov för uppförande av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av sophus i Huddinge
Bygglov för uppförande av sopmoloker.
Nybyggnad av återvinningsstation i Huddinge
Bygglov för uppförande av återvinningsstation samt plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation telestati samt rivning.
Nybyggnad av mur i Huddinge
Marklov för ändring av marknivå, bygglov för mur och plank.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt komplementbyggnad Timmersvansen 8,1.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus. installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av övrigt samt marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad enbostadshus, rivningslov samt marklov.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad förrådsbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Huddinge
Bygglov för nybyggnad, lagertält.
Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för nybyggnad, marklov, mur/plank, sätta upp skylt.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad samt marklov Skränktången 10,Klyvyxan 5.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt mur och plank samt marklov.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning samt marklov.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, komplementbyggnad och mur samt marklov och installation av eldstad.
Nybyggnad av sophus i Huddinge
Bygglov för flyttbara kärlskåp för sortering av hushållsavfall.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad komplementbyggnad Högmora 3:94,3:95,5:32.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad komplementbyggnad samt ändra bärande konstruktion.
Nybyggnad av förråd i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.