Aktuell nybyggnation i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionscenter och logistikcenter för Kungliga Operan och Dramaten i Flemingsberg
Fabege kommer att skapa teatrarnas ateljéer och verkstäder (innehållande smedja, snickeri, måleri och tapetseri), två repetitionssalar samt kostymförråd i en helt ny byggnad på cirka 12000 kvm som beräknas stå klar under 2024. Både Operan och Dramaten har ett uppdrag från staten att vårda och vidareutveckla hantverksskickligheten i sina ateljéer och verkstäder, en tradition som har bedrivits sedan 1700-talet.
Nybyggnad av kontor & laboratorium i Flemingsberg, Huddinge
Byggnaden som planeras inom Centralmarkens planområde avser innehålla kontor, restaurang samt utvecklings- och innovationscenter för Alfa Laval * med tillhörande utemiljöer i form av förgårdsmark, entréplats och taklandskap. Planområdet utgörs även av lokalgata, torg och park.
Nybyggnad av studenbostäder i Flemingsberg, etapp 1
Planer för nybyggnad av ca 450 studentbostäder. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Flemingsberg, Huddinge
Avser 209 bostäder om 6-7 våningar, butikslokaler och en förskola för 160 barn. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av parkeringsdäck m.m i Trångsund, etapp 1
Avser nybyggnad av ett parkeringsdäck med 98 platser, carport med 22 platser samt en genomfartsgata. Nybyggnad av bostäder etapp 2 ligger på 2073442.
Nybyggnad av flerbostadshus på Segeltorp, Huddinge
Inom planområdet för Lövdungen 2 planerar vi för cirka 85 lägenheter i flerbostadshus. Vi planerar också för en ny park med en lekplats som ersätter den tidigare grusplanen. Parkering planeras i första hand i garage under den nya byggnaden.
Nya bostäder i Huddinge
Avser nybyggnad av ca 120 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skogås, Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trångsund
Huset kommer att ha olika höjder, som mest sju våningar. De flesta lägenheter får balkong och är ettor och tvåor, men det byggs också cirka 20 fyror. Bostäderna är på 35-90 kvadratmeter. Utanför huset byggs ett parkeringsgarage i två plan och en bullermur mot järnvägen. Nybyggnad av parkeringsdäck, etapp 1 ligger på 1138293.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Huddinge
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av exploateringsområde och va-ledning i Skogås
Avser utbyggnad av va-ledning inför kommande bostadsproduktion om ca 2500 m. Länna 4:9, Länna 4:7, Västra Skogås 1:13 m.fl.,
Exploatering för industrihus och kontor på Länna, Huddinge, etapp 1
Projektet omfattar entreprenad för utbyggnad av 400 m industrigata, grovplanering av tomter och markarbeten för ledningsomläggning och nyförläggning. Mycket bergsprängning.
Nybyggnad av punkthus i Snättringe
Nybyggnad av punkthus.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Huddinge
Projektet, Svanenprojekt, avser nybyggnad av 41 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenplan.
Nybyggnad av parhus och studiohus i Huddinge
Nybyggnad av par- & studiohus totalt 30 enheter byggs som 20 parhus och 10 studiohus. Mossberga 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 och 33.
Nybyggnad av bostäder i Glömsta, Huddinge
Planer att bygga två stadslika radhus med totalt tjugotvå bostadsrätter. Lägenheterna blir 70 till 85 kvadratmeter stora.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Avser nybyggnad av förskola med plats för ca 84 barn fördelat på sju avdelningar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Nybyggnad av tvåbostadshus samt marklov.
Om- och tillbyggnad av industri- och verkstadsbyggnad på Gladö, Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad industri- och verkstadsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Huddinge
Nybyggnad av kontors- och servicebyggnad samt marklov.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Nybyggnad av parhus (samt marklov Klyvkilen 9,Timmersaxen 6,Skotaren 2,Skotaren 1,10,11,8).
Tillbyggnad av ambulanshall på Karolinska sjukhuset, Huddinge
Projektet avser tillbyggnad av ambulanshall K3 med tillhörande markarbeten och två utvändiga hissar, Huddinge sjukhus.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Nybyggnad av industri och verkstadsbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av 4 tvåbostadshus parhus samt mur och plank samt marklov, Korallroten 3,18,19,20.
Utbyggnad av allmän plats i Skogås, Huddinge
Avser utbyggnad av allmän plats inom detaljplan Låset 1 m.fl. Inom entreprenaden byggs allmän plats ut med lokalgator, gång- och cykelvägar, trappor, stödmur, hållplats samt ledningsarbete.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt marklov, Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank samt marklov Sjömärket 13,15.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Projektet består av 7 större parhuslägenheter, 7 mindre parhuslägenheter samt 7 minivillor/studiolägenheter i Attefallsutförande som är placerade i lummiga och barnvänliga Länna.
Nybyggnad av beachvolleyplan i Huddinge
Avser nybyggnad av beachvolleyplan.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Huddinge
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Utbyggnad av dagvattennät i Huddinge
Utbyggnad av dagvattennät.
Bullerskydd av uteplatser längs Västra Stambanan, paket 7
Ca 30 fastigheter i befintlig miljö. Huddinge, Botkyrka och Salem.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Ingår i Sverigeförhandlingen.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Ingår i Sverigeförhandlingen.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Ingår i Sverigeförhandlingen.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Ingår i Sverigeförhandlingen.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Ingår i Sverigeförhandlingen.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av garage.
Projekteringsledare till program Tvärförbindelse Södertörn, sektion Masmo-Gladö
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av grupphus i Huddinge
Nybyggnad av enbostadshus samt mur och plank samt marklov på Högmora 3:117 samt nybyggnad av enbostadshus samt marklov på Högmora 3:119, Högmora 3:121, Högmora 3:31 och Högmora 3:33.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).