Aktuell nybyggnation i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Vårby, Huddinge
Utbyggnad av gator och VA för en ny stadsdel i Huddinge. I området planeras för 1800 bostäder tillsammans med skola, förskolor, vårdboenden, butiker och hotell.
Nybyggnad av bostäder i Skogås
Avser nybyggnad av bostäder. Länna 4:9, Länna 4:7, Västra Skogås 1:13 m.fl.,
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Vidja
Avser utbyggnad av infrastruktur, gator och ledningar i allmän platsmark i ett så kallat omvandlingsområde. Vägarna i Vidja etapp 2 B och 2C omfattar ca 9 km väg och ett bostadsområde som omfattar ca 350 fastigheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Projektet byggs med Lindbäcks trästommar från de norrländska skogarna, vilket kraftigt reducerar koldioxidutsläppet jämfört med traditionell betongstomme. Lindbäcks uppdrag omfattar nybyggnation av 264 hyresrättslägenheter fördelade på fyra hus i fem till sju våningar. Lägenheterna är varierande i storlek om 1-3 rum och kök inklusive balkong. Bostäderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Nivå Silver med höga krav på materialval, energi och klimatpåverkan. Nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnad, stödmurar och uppförande av bil- och cykelparkeringar samt marklov.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Storängen, Huddinge
Anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av kontor, bostäder mm i Flemingsberg
Huddinge kommun, Vectura Fastigheter och Stiftelsen Clara har tecknat en avsiktsförklaring avseende två fastigheter i centrala Flemingsberg. Ambitionen är att utveckla dessa till en knutpunkt för akademi, forskning och näringsliv i Flemingsbergsdalen som ska bli en dynamisk och multifunktionell plats med 35 000 nya arbetstillfällen, 5 000 nya bostäder, service och handel.
Nybyggnad av hotell i Stuvsta, Huddinge
Nybyggnad av Hotell i Stuvsta
Nybyggnad av lokal för lätt industri samt kontor i Huddinge
Nybyggnad av kontors- och servicebyggnad/lätt industri.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av verksamhetsbyggnader med 48 lokaler.
Förlängning av konstsnöspår i Ågesta friluftsområde, Huddinge
Stockholms stad, genom idrottsförvaltningen, har tidigare anlagt ett belyst konstsnö-besprutat skidspår om 2,1 km i Ågesta friluftsområde. Anläggningen är dimensionerad för en total spårlängd på 5 km. Denna markentreprenad avser markanläggning av ett skidspår på 900 meter, så att den totala spårlängden blir 3 km.
Rivning och nybyggnad av industri i Huddinge
Bygglov för nybyggnad samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Huddinge
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av parhus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av parhus, plank och marklov för ändrade marknivåer. Mandolinen 25 och 26 det är 1 parhus.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Ingår i Sverigeförhandlingen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).