Aktuell nybyggnation i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trafikplatser i Stockholm
Del av Projekt Tvärförbindelse Södertörn. Breddning av väg 259 till 2+2 körfält mellan trafikplatserna ca 4700 meter lång sträcka, 8 vägbroar, VA-anläggningar, bullerskyddsskärmar. Ny vägbro över befintligt spårområde för Nynäsbanan. Ca 5700 m lång gc-väg.
Utveckling av bostadsområde mm i Haninge
Utveckling av Handenterminalen, Söderbymalm 3:466 och 3:408.
Nybyggnad av bostäder i Haninge
Avser nybyggnation av bostäder i Haninge, 6-7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge, etapp 1 mfl
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder mm i Jordbro, Haninge, etapp 2
Ca 300-400 lägenheter i 3-4 etapper. Etapp 1: 1474816 Etapp 2: 1537546 Etapp 3-4: 1537547.
Nybyggnad av radbostadshus i Haninge
Planer finns för nybyggnad av ca 130 radhus.
Nybyggnad av bostäder i Vega
Planer för 61 bostadsrätter och 76 hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 7
Planer för 83 bostadsrätter och 76 hyresrätter.
Nybyggnad av kultur- och föreningshus i Jordbro
Olika alternativ finns: bygga om befintligt kulturhus (gamla Jordbromalmskolan) eller riva den och bygga nytt.
Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 7
Totalt 124 lägenheter, 82 bostadsrätter och 42 hyresrätter med balkong eller uteplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerhaninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter i Handen, etapp 3
Ett hus med 10 våningar som bjuder på storslagen utsikt över Haninge och spegelblanka Rudasjön. I markplan planeras lokaler som skapar ett tryggt och levande kvarter.
Nybyggnad av bostäder mm i Jordbro, Haninge, etapp 4
Totalt 5 etapper planeras. Ca 50-100 lägenheter i varje etapp. Samhällsbyggnadsbolaget och Botrygg har bildat ett gemensamt bolag för byggherrerollen.
Nybyggnad av bostäder i Stadsdel Vega, etapp 3
Totalt ca 400-500 lägenheter. Etapp 1: 1235067, Etapp 2: 1467924 , etapp 3: 1467925, etapp 4: 1467926, etapp 5: 1467927.
Nybyggnad av bostäder i Stadsdel Vega, etapp 4
Totalt ca 400-500 lägenheter. Etapp 1: 1235067, Etapp 2: 1467924 , etapp 3: 1467925, etapp 4: 1467926, etapp 5: 1467927.
Nybyggnad av bostäder i Stadsdel Vega, etapp 5
Totalt ca 400-500 lägenheter. Etapp 1: 1235067, Etapp 2: 1467924 , etapp 3: 1467925, etapp 4: 1467926, etapp 5: 1467927.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Planer finns för rivning av befintlig lokal och nybyggnad av totalt ca 250-300 bostäder i minst 3 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Visionen är att Torvalla ska bli ett välkomnande och livfullt evenemangs- och rekreationsområde med närhet till skolor, möjligheter till olika sportaktiviteter, kultur och umgänge. Satsningen innebär en långsiktig utveckling av hela området som innefattar byggande av 1.500 nya bostäder, samt nya anläggningar för idrott och evenemang. Tillsammans med Haninge kommun kommer alltså Fopha Invest att utarbeta en plan för utvecklingen av Torvalla till ett område präglat av just idrott, kultur och evenemang. Söderbymalm 1:1, 7:13, 7:1 m.fl. Torvalla.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Haninge
Bostäder och förskola på Gaffelseglet, Vega.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jordbro, detaljplan 2
60-70 lägenheter i 1-2 huskroppar.
Nybyggnad av industri och kontor i Haninge kommun
Planer finns på nybyggnad av industri och kontor.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849.
Nybyggnad av förskola i Vega, Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849.
Nybyggnad av bostäder och kommersiella verksamheter i Haninge kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och lokaler för kommersiella verksamheter på bottenvåningen.
Nya transformeringar vid Kolbotten
Kolbotten FT41 nya 400/130 kV-transformeringar.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Jordbro, Haninge
Nybyggnad av allaktivitetshus i Jordbro.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Planer på nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av radhus i Vega, etapp 9
Brf Vårtriangeln består av 26 ljusa och välplanerade stadsradhus i två till tre plan i storlekar om 100-129 kvm.
Nybyggnad av butik & gym i Haninge
Turbinen bygger en Hemköp-butik med gym med takterrass i Vegastaden Haninge.
Nybyggnad av bostadshus, Dalarö
Planförslaget reglerar kvartersmarken som bostäder och ger planförutsättning för bebyggelse med en största byggnadsarea om 450 kvadratmeter och högsta tillåtna nockhöjd 9,5 meter. Maximalt åtta lägenheter får inredas, inklusive vind.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad av industri.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Haninge kommun
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av friliggande villor i Vendelsö, Haninge
Avser nybyggnad av 5 friliggande villor.
Utbyggnad av gc-bana längs Torfastleden i Haninge
Entreprenaden avser breddning för ny gång- och cykelbana mellan Söderbyleden och Nynäsvägen som utgör en sträcka av ca 700 m.
Nybyggnad av godsbrygga på Nåttarö, Haninge Kommun
Entreprenaden är en mark- och vattenentreprenad där följande arbeten ingår. Ny godsbrygga med betongdäck och markarbeten byggs på Nåttarö, Kajen och betongdäcket grundläggs på långa stålrörspålar
Nybyggnad av grupphus i Haninge
Nybyggnad av 4 enbostadshus Runsten 1:107,1:109,1:108,1:116.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Haninge
Nybyggnad av fritidshus och mur samt rivningslov av befintligt fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Haninge
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Haninge
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Haninge
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av barack i Haninge
Tidsbegränsat lov för bodar.
Nybyggnad av barack i Haninge
Tidsbegränsat lov för bodetablering t.o.m. 2023-07-31.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.