Aktuell nybyggnation i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 6
Ca 1200 bostäder totalt planeras. Ca 240 - 300 bostäder planeras i denna etapp.
Nybyggnad av bostäder mm i Jordbro, Haninge, etapp 3-4
Ca 300-400 lägenheter i 3-4 etapper. Etapp 1: 1474816 Etapp 2: 1537546 Etapp 3-4: 1537547
Nybyggnad av bostäder i Västerhaninge, Haninge, etapp 2
Totalt 350 lägenheter i 2 etapper.
Nybyggnad av bostäder mm i Jordbro, Haninge, etapp 2
Ca 300-400 lägenheter i 3-4 etapper. Etapp 1: 1474816 Etapp 2: 1537546 Etapp 3-4: 1537547
Nybyggnad av bostäder mm i Jordbro, Haninge, etapp 1
Ca 300-400 lägenheter i 3-4 etapper. Etapp 2: 1537546 Etapp 3-4: 1537547
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Haninge
Bostäder och förskola på Gaffelseglet, Vega.
Nybyggnad av trafikplatser i Stockholm
Del av Projekt Tvärförbindelse Södertörn. Breddning av väg 259 till 2+2 körfält mellan trafikplatserna ca 4700 meter lång sträcka, 8 vägbroar, VA-anläggningar, bullerskyddsskärmar. Ny vägbro över befintligt spårområde för Nynäsbanan. Ca 5700 m lång gc-väg.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849.
Nybyggnad förskola i Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849.
Nybyggnad av skola i Tungelsta Haninge
F-6 skola för 400 elever.
Nybyggnad av bostäder och kommersiella verksamheter i Haninge kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och lokaler för kommersiella verksamheter på bottenvåningen.
Nybyggnad av gruppbostad i Tungelsta
Nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Haninge
Nyproduktion av en byggnad, om ca 390 kvm, med kontor, omklädningsrum och matsal till stadsbyggnadsförvaltningens personal i Håga industriområde.
Nybyggnad av bostadshus, Dalarö
Planförslaget reglerar kvartersmarken som bostäder och ger planförutsättning för bebyggelse med en största byggnadsarea om 450 kvadratmeter och högsta tillåtna nockhöjd 9,5 meter. Maximalt åtta lägenheter får inredas, inklusive vind.
Nybyggnad av parhus i Haninge
Nybyggnad av 3 st tvåbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kedjehus i Haninge
Nybyggnad av kedjehus.
Nybyggnad av lager i Haninge
Nybyggnad av lagerhotell.
Nybyggnad av mast i Haninge
Nybyggnad av mast för mobiltelefoni med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Haninge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Haninge
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Haninge
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Nybyggnad av skärmtak i Haninge
Tidsbegränsat lov för väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Haninge
Nybyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av förråd i Haninge
Nybyggnad av komplementbyggnad (teknikhus).
Nybyggnad av förråd i Haninge
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Haninge
Nybyggnad av industritält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Haninge
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Haninge
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Haninge
Nybyggnad av fritidshus och rivning av fritidshus.
Nybyggnad av plank i Haninge
Uppförande av plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.