Aktuell nybyggnation i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, Västerhaninge
Planer för nybyggnad av flerbostadshus, ca 250 lgh. Våningsantalet kommer att variera mellan 3-7 våningar.
Nya bostäder mm i Haninge
Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, att tillåta förtätning med friliggande villor och att rusta upp vägsystemet samtidigt som områdets karaktär bevaras. Syftet är också att bygga ut området med radhus, kedjehus, förskola och park - bland annat tillkommer 270 nya byggrätter.
Nybyggnad av bostadsrätter i Handen, etapp 3
Nybyggnad av flerbostadshus på Haningeterrassen.
Nybyggnad av industri, kontor eller hotell i Haninge
Fastigheten lämpar sig för industri, kontor eller hotell. Ca 21 000 kvm mark
Rivning och nybyggnad av pir 5 vid Muskö
Fortifikationsverket planerar att riva befintlig träpir och ersätta den med en ny pir av betong (BK1). Pirens längd och bredd är lika som den gamla, dvs. 120 meter lång 7,2 meter bred. Höjd på piren ska vara som befintlig pir. Ca 190 st nya stålpålar med en medellängd på 20 m ska förankras. Piren ska förses med 2 st vattenkanoner för brandbekämpning. Rivning av befintlig träpir ingår i projektet.
Nybyggnad av samligslokal, konferens- och idrottsanläggning i Haninge kommun
Huvudsyftet med detaljplanen är att stärka Albybergs verksamhetsområde som en attraktiv arbetsplats genom att möjliggöra etablering av verksamheter som till exempel butiker, restauranger, kontor, idrott och konferens.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vega, Haninge
Nybyggnad av 68 st brf lägenheter i stadsdelen Vega.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vega, Haninge
Nybyggnad av 62 st hyreslägenheter i stadsdelen Vega.
Nybyggnad av parhus i Haninge
Nybyggnad av parhus och studiohus. Hermanstorp 1:32, 1:33, 1:103, 1:104, 1:105, 1:106, 1:107.
Nybyggnad av förskola i Haninge
Förskola med plats för cirka 140 barn, förskolegård.
Nybyggnad av skola i Haninge
Ny högstadieskola, utvändig ändring av verksamhetslokal (najaden), markändring samt bullerskärm.
Förnyelse av VA-system vid Jökelvägen/Tromsövägen i Haninge
Ledningssträckan är totalt ca 1000 m och det är vatten, spill och dagvattensystemet som ska förnyas, dimensionerna varierar mellan 200 mm till 315 mm. En del av sträckan som ska läggas om är schaktfri genom hammarborrning.
Nybyggnad av vandrarhem i Haninge
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av studentbostäder i Haninge kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av två nya punkthus med cirka 100 nya studentbostäder.
Nybyggnad av va-ledningar mm i Tungelsta
Exploateringsarbeten för bostäder och förskola.
Byte av ställverk inom Haninge garnison, Muskö
Entreprenaden omfattar komplett utbyte av 2 st hög, - och lågspänningsställverk i så kallade ”kiosker”. Objekten är belägna på Haninge Garnison (Muskö).
Nybyggnad av natur och skogspark i Haninge
Vega stadspark att byggas som blir en natur- och skogspark längs med järnvägsspåren och med närhet till Vega skola- och aktivitetshus.
Uppställning av kontorsmoduler i Haninge
Uppställning av kontorsmoduler.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).