Aktuell nybyggnation i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Haninge
Avser nybyggnation av bostäder i Haninge, 6-7 våningar.
Nybyggnad av bostäder & förskola i Jordbro, Haninge, etapp 1
Ca 300-400 lägenheter i 3-4 etapper. Etapp 2: 1537546 Etapp 3-4: 1537547.
Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 7
Planer för 83 bostadsrätter och 76 hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder i Vega
Ca 110 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostadsrätter i Handen, etapp 3
Ett hus med 10 våningar som bjuder på storslagen utsikt över Haninge och spegelblanka Rudasjön. I markplan planeras lokaler som skapar ett tryggt och levande kvarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerhaninge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Stadsdel Vega, etapp 4
Totalt ca 400-500 lägenheter. Etapp 1: 1235067, Etapp 2: 1467924 , etapp 3: 1467925, etapp 4: 1467926, etapp 5: 1467927.
Nybyggnad av bostäder i Vega
Ca 70 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Haninge
Bostäder och förskola på Gaffelseglet, Vega.
Nybyggnad av bostäder i Vega
Ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Vega, Haninge
Se projektnummer: 1193465, 1421105, 1191785, 1522682, 1325036, 1331849.
Nybyggnad av bostäder i Haninge
Villor, parhus och lägenheter i idyllisk skärgårdsmiljö. Den nya bostadsbebyggelsen omfattar 29 bostäder fördelade på elva byggnader. Delar av området underbyggs med ett garage.
Nybyggnad av gruppbostad i Tungelsta
Nybyggnad av gruppbostad på Backvägen-Lillgårdsvägen, 137 57 Tungelsta.
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 1
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av förskola, Västerhaninge
Kommunen arbetar nu fram en ny detaljplan för del av Åby 1:27, som möjliggör bostäder med inslag av verksamheter. Detaljplanen ska även inrymma en förskola som avser försöja planområdet och de lägenheter som tillkommer.
Nybyggnad av lastbilsverkstad i Haninge
Avser nybyggnad av industri, lastbilsverkstad.
Utbyggnad av väg, vatten och avloppsledningar mm i Haninge
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Förbättra vägstandarden samt möjliggöra förtätning med utgångspunkt i områdets förutsättningar och karaktär. Området omfattas av ca 3 km väg. Delar av följande ska upprättas: VA-ledningar, gata, väg, belysning, el och opto, dagvattendiken, dagvattenpark, dagvattendammar etc.
Nybyggnad av ridhus i Haninge
Nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av parhus i Haninge
Nybyggnad av 3 st tvåbostadshus.
Nybyggnad gc-väg i Haninge
Hammarbergsvägen ska förses med gång- och cykelbana. Vägen ligger i Tungelsta och är en länk mellan Tungelstavägen och Stavsvägen. Kring vägen ligger det villor och en skola.
Nyanläggning av konstgräsplan i Västerhaninge
Avser nyanläggning av en 11-manna konstgräsplan samt belysning. Entreprenaden innefattar även en option som avser demontering av befintlig belysning inklusive fundament och montering av nya master, fundament och armaturer vid befintlig naturgräsplan.
Utbyggnad av gc-bana längs Torfastleden i Haninge
Utbyggnad av ny gång- och cykelbana längs Torfastleden i Haninge kommun.
Ny provisorisk idrottshall i Haninge
Avser en idrottshall i form av en tälthall som är tänkt att användas i fem (5) år. Den ska främst användas av grundskola för undervisning.
Nybyggnad av kontor i Haninge
Nybyggnad av industri-/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av lekplats i Haninge
Nybyggnad av lekhus/lekplats.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).