Aktuell nybyggnation i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Haninge
Totalt 250 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Västerhaninge, Haninge, etapp 1
Totalt 300-400 lägenheter uppdelat på 5 etapper.
Nybyggnad av industri, kontor eller hotell i Haninge
Fastigheten lämpar sig för industri, kontor eller hotell. För området gäller detaljplan för Albyberg etapp 1. Ca 21 000 kvm mark
Nybyggnad av restaurang och idrottsanläggning i Haninge kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av en restaurang med idrottsanläggning.
Nybyggnad av reningsverk i Fors, Haninge
Haninges just nu största entreprenadprojekt går nu ut på anbudsräkning. Södra Stockholms framtida avloppsrening byggs för att regionen ska kunna utvecklas och expandera enligt den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050.
Nybyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Nyproduktion av skolbyggnad i två plan. Bruttoarea cirka 2300 kvm. Rivning av befintlig skolbyggnad hus B. Upphandlas tillsammans med rsm-id 1334019, 1476176 och 2027027.
Nybyggnad av vandrarhem i Haninge
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Utbyggnad av gång- och cykelbana i Haninge kommun
Den nya gång- och cykelbanan placeras längs nordöstra sidan om Vendelsömalmsvägen och längs västra sidan om Vendelsö skolväg. Gång- och cykelbanan kopplas samman med befintlig infrastruktur som finns längs Gudöbroleden och vid Vendelsömalmsvägen. Inom uppdraget ingår också bl.a. nya passager.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).