Aktuell nybyggnation i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vega, etapp 7
Planer för 83 bostadsrätter och 76 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Handen
Med ca 100 nya lägenheter förtätar projektet Midgård på ett vackert sätt stadskärnan i Handen. Husen byggs på ett bekvämt avstånd från Handens pendeltågsstation beläget i centrum.
Förtätning av verksamheter och bostäder i Västerhaninge
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av verksamheter och bostäder i Västerhaninge centrum.
Nybyggnad av bostäder mm i Jordbro, Haninge, etapp 5
Totalt 5 etapper planeras. Ca 50-100 lägenheter i varje etapp. Samhällsbyggnadsbolaget och Botrygg har bildat ett gemensamt bolag för byggherrerollen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerhaninge
Nybyggnad av flerbostadshus. Projektet omfattar 67 nya hyresrätter i varierade storlekar som kommer att vara färdiga för inflyttning sommaren 2024.
Nybyggnad av bostadsrätter i Handen, etapp 3
Ett hus med 10 våningar som bjuder på storslagen utsikt över Haninge och spegelblanka Rudasjön. I markplan planeras lokaler som skapar ett tryggt och levande kvarter.
Ny ministad i Haninge
Krigslida stationsområde, Hammars småbruk 55:1 m.fl. Omfattar ca 10 hektar och avgränsas av Nynäsbanan och Allévägen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en samlad stadsbebyggelse med högt ställda krav på utformning av enskilda byggnader och utomhusmiljöer.
Nybyggnad av personalbyggnad i Fors, Haninge
Upphandling av entreprenad för byggnation av personalbyggnad, verkstad, förråd inkl mark och VA.
Nybyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Nyproduktion av hus B. 2 våningar. undervisningslokaler. Cirka 2300 m2 BTA.
Nybyggnad av bostäder och kommersiella verksamheter i Haninge kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och lokaler för kommersiella verksamheter på bottenvåningen.
Nybyggnad av gruppbostad i Tungelsta
Nybyggnad av gruppbostad på Backvägen-Lillgårdsvägen, Tungelsta.
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll i Haninge, etapp 1
Nybyggnad av vandrarhem med självhushåll för långtidsboende.
Nybyggnad av utloppsledning från Fors ARV till Horsfjärden, Haninge kommun
Utloppsledningen ska läggas från Fors avloppsreningsverk till Horsfjärden. Total ledningslängd ca 5,5 km inklusive ca 250 m sjöledning. Nya pumpstationen är belägen ca 400 meter SV om Fors avloppsreningsverk.
Nybyggnad av växthus i Haninge
"Agtira Greens", som nu planeras för ICA Maxi Haninge, innebär att en drygt 1 000 kvadratmeter stor anläggning byggs i anslutning till stormarknaden.
Nybyggnad av fastighet i Tyresta, Haninge
Detaljplan för området finns ej. 14,6 ha
Nybyggnad av grupphus i Haninge
Nybyggnad av 6 enbostadshus och komplementbyggnad, Herrstugan 1:50,1:59,1:51,1:47,1:60,1:48, Nybyggnad av reningsverk/teknikhus Herrstugan 1:50,1:56.
Nybyggnad av radhus och attefallshus i Vega
4 st radhus och 2 st attefallshus
Nybyggnad av friliggande villor i Vendelsö, Haninge
Avser nybyggnad av 5 friliggande villor.
Nybyggnad av ridhus i Haninge
Nybyggnad av ridhus.
Nyanläggning av konstgräsplan i Västerhaninge
Avser nyanläggning av en 11-manna konstgräsplan samt belysning. Entreprenaden innefattar även en option som avser demontering av befintlig belysning inklusive fundament och montering av nya master, fundament och armaturer vid befintlig naturgräsplan.
Utbyggnad gång- och cykelbana i Haninge, etapp 2
Avser utbyggnad av gång- och cykelbana längs det regionala cykelstråket (Nynässtråket) parallellt med Nynäsvägen. GC-vägen byggs om från golfhallen vid Jordbro och ca 1 700 m söderut.
Nybyggnad av plåthall vid Haninge garnison
Nybyggnad av hallbyggnad med stålstomme.
Nybyggnad av industrihus i Haninge
Nybyggnation av byggnader för avsaltningsverk.
Nybyggnad av kontor i Haninge
Nybyggnad av industri-/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av tvättinrättning i Haninge
Nybyggnad av tvättstuga och föreningslokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).