Aktuell nybyggnation i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola & idrottshall på Ekerö
Nybyggnad av skola och idrottshall.
Nybyggnad av förskola, bostäder och parkmark i Ekerö kommun
Planer finns på nybyggnad av bostäder, förskola och parkmark.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Ekerö kommun
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus på Ekerö
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Utbyggnad av VA-ledningar vid Ekerö Strand, etapp 2
Etappen omfattar cirka halva den totala VA-anläggningen inom projekt Ekerö Strand och sträcker sig mellan Tegelbruksvägen och Mälaren/befintlig pumpstation intill Mälaren. Ekerö Strand är ett stort projekt uppdelat i totalt fyra etapper varav VA är uppdelad i två. Denna entreprenad avser Etapp 2 -VA.
Nybyggnad av kedjehus och villor på Ekerö, etapp 2
Projektet kommer att utföras i tre etapper. Denna etapp avser ca 16-22 bostäder.
Nybyggnad av lager i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av lager- och förrådsbyggnad på fastigheten asknäs 1:296.
Utbyggnad av bredbandsnät på Lovön, Ekerö kommun
Avser utbyggnad av ett bredbandsnät som i huvudsak baseras på trådlös teknik, s.k. radiolänk, i kombination med traditionell fiberdragning.
Nybyggnad av förvarings-/servicelokal på Lovö, Ekerö kommun
Projektet omfattar nybyggnation av lokal för verksamhet omfattande förvaring och service av båtar mm för SLU, om 355 m2 BTA. Gjuten platta på mark, träfasad, plåttak, vatten, avlopp, el samt luft/vatten värmepump för uppvärmning.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).