Aktuell nybyggnation i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bussdepå på södra Färingsö
Plats för ca 80 bussar. Uppställningsytor för bussar, verkstadslokaler, tvätthallar, personalutrymmen, godsmottagning och anläggning för bränslehantering med tankplats för bussar. Även personalparkering med cirka 70 bilplatser tillkommer inom området.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt livsmedelsbutik i Träkvista, Ekerö
Projektet omfattar nybyggnation av ett äldreboende inom vård- och omsorg med tillhörande trädgård och parkeringsyta, samt COOP livsmedelsbutik och lokal anpassat för restaurang/butiksverksamhet. Byggnaden är fördelat på fem plan och källare (plan 09) med en yta på 9354.7 m2 och en innergård som angränsar mot grönområde vars ägare är Ekerö Kommun. Två parkeringsytor anläggs utomhus. Projektet ska certifieras genom BREEAM-SE 2017, nivå Excellent, i enlighet med B:s BREEAM-kontrollplan samt hållbarhetsprogram.
Nybyggnad av vård- & omsorgsboende samt trygghetsboende och parkering på Ekerö
Bygglov för nybyggnad av vård- och omsorgsbostäder (63 lgh) på fastigheten närlunda 41:3 samt anläggande av parkeringsyta på fastigheten närlunda 41:5.
Nybyggnad av bostäder butiker mm etapp 1 i Träkvista, Ekerö
Avser nybyggnad av ca 130 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av tvåplansvillor i Träkvista, Ekerö
Tre planlagda tomter som vi avser sälja inom de närmsta åren. Försäljning av dessa kommer ske på den öppna marknaden genom upphandlad mäklare.
Nybyggnad av förskola i Ekerö
4 avdelningar ca 1000-1500 kvm. Stommaterial ej fastställt än.
Nybyggnad av förskola i Ekerö
4 avdelningar ca 1000-1500 kvm.
Nyförläggning av kraftförsörjning i Västra Stockholm, Ekerö
Nyförläggning av mellanspänningskabel, skarvningsarbeten, om/in-kopplingar och inmätning av elanläggning. Två stycken 24kV-kabelförband ska förläggas mellan FS Älvnäs och FS Bryggavägen samt två stycken mellan FS Älvnäs och kunds ställverk. På kunds område kommer kund schakta och förläggning av kabel kommer ske med övervakare, SUA-kontroll kan komma att bli aktuellt. Befintliga mellanspänningskablar längs med sträckan på Ekerö kommer att raseras/slopas och ersättas med nyförlagda kablar vissa delsträckor. Sjökabelförläggningen över Fladen omfattas av två optioner, styrd borrning eller kabel i rör på sjöbotten varav en metod kommer ropas av och ingå i Entreprenad.
Rivning samt nybyggnad av av industrihus i Ekerö
Avser rivning samt nybyggnad av industrihus.
Utbyggnad av VA-ledningar vid Ekerö Strand, etapp 2
Etappen omfattar cirka halva den totala VA-anläggningen inom projekt Ekerö Strand och sträcker sig mellan Tegelbruksvägen och Mälaren/befintlig pumpstation intill Mälaren. Ekerö Strand är ett stort projekt uppdelat i totalt fyra etapper varav VA är uppdelad i två. Denna entreprenad avser Etapp 2 -VA.
Nybyggnad av kedjehus och villor på Ekerö, etapp 3
Projektet kommer att utföras i tre etapper. Denna etapp avser ca 16-22 bostäder.
Nybyggnad av parhus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av fem tvåbostadshus, garagelänga samt tio komplementbyggnader på fastigheten ilända 5:5.
Utbyggnad av gator, torg och VA-ledningar mm på Ekerö
Detaljplanen innebär att en relativt trafikerad korsning flyttas i sidled och förstärks trafiksäkerhetsmässigt. Ett torg, gator och övrig allmän platsmark inklusive ledningsdragningar i alla media ska projekteras. Även en del av Ekerövägen ska byggas om till en mer stadsmiljömässig gatumiljö. I anslutning till alla sidor av denna T-korsning medger planen tillkommande bebyggelse som ska försörjas med VA mm.
Utbyggnad av bredbandsnät på Lovön, Ekerö kommun
Avser utbyggnad av ett bredbandsnät som i huvudsak baseras på trådlös teknik, s.k. radiolänk, i kombination med traditionell fiberdragning.
Nybyggnad av ridhus i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av ridhus på fastigheten stav 1:4.
Nya parkeringsplatser på Ekerö
Ekerö kommun avser att direktupphandla författande konsult för framtagande av en parkeringsplan. Uppdraget är att projektleda och ta fram en parkeringsplan för Ekerö kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).