Aktuell nybyggnation i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola och idrottshall på Ekerö
Nybyggnad av skola och idrottshall.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende samt livsmedelsbutik i Träkvista, Ekerö
Projektet omfattar nybyggnation av ett äldreboende inom vård- och omsorg med tillhörande trädgård och parkeringsyta, samt COOP livsmedelsbutik och lokal anpassat för restaurang/butiksverksamhet. Byggnaden är fördelat på fem plan och källare (plan 09) med en yta på 9354.7 m2 och en innergård som angränsar mot grönområde vars ägare är Ekerö Kommun. Två parkeringsytor anläggs utomhus. Projektet ska certifieras genom BREEAM-SE 2017, nivå Excellent, i enlighet med B:s BREEAM-kontrollplan samt hållbarhetsprogram. I projektet ingår även uppförande av kommersiella ytor i entréplan såsom en livsmedelsbutik för COOP och handel.
Nybyggnad av ventilationstorn på Lovön
8 stycken till- och frånluftstorn på Lovön i massivt tegel ovan luftutbytesschakt. Fundament av betong. Serviceväg runt tornen. Tornen har en oktagonal form med en diameter på ca 10 meter, höjden varierar mellan 7 och 12 meter.
Nybyggnad av villor och parhus i Ekerö
Ca 50 st villor och parhus
Nybyggnad av skola i Ekerö kommun
Avser anläggning för skolverksamhet, inklusive skolbyggnad, separat miljöhus samt mark- och anläggningsarbeten av skolgård, gång- och cykelväg, parkering med körytor, logistikyta med körytor och förgårdsmark, m.m.
Nybyggnad av idrottshall på Ekerö
Nybyggnad av sporthall (sportskyttecenter) samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av förskola på Ekerö
Nybyggnad av förskola för ca 120 barn.
Nybyggnad av kedjehus och villor på Ekerö, etapp 3
Projektet kommer att utföras i tre etapper. Denna etapp avser 22 bostäder.
Rivning samt nybyggnad av av industrihus i Ekerö
Avser rivning samt nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihall i Ekerö
Nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av pumpstation i Ekerö
Markundersökning föreslår placering av ny station strax norr om befintlig station. Då marken är sank förespråkas en sänkbrunn, med överbyggnad.
Nyanslutning av VA-ledningar i Södra Färingsö, Ekerö kommun
Avser nyanslutning 6 fastigheter VA, dock dimensionerat för 12 fastigheter (vid avstyckning) i Ekerö kommun.
Nybyggnad av gc-banor i Ekerö
Avser nybyggnad av GC-bana bredvid Jungfrusundsvägen.
Nybyggnad av återvinningsstation mm i Ekerö
Bygglov för gångbana, återvinningsstation och p-platser på fastigheten träkvista 3:283.
Nybyggnad av maskinhall i Ekerö
Nybyggnad av kall maskinhall på fastigheten skytteholm 1:2.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).