Aktuell nybyggnation i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Danderyd
Avser en ny vårdbyggnad, By 61, belägen väster om akutvårdsbyggnaden, By 52, samt söder om höghuset, By 20. Den nya byggnaden skall ansluta mot dessa båda befintliga byggnader. Byggnaden planeras i huvudsak innehålla mottagningsverksamhet kopplad till akutvårdsbyggnaden, slutenvårdsavdelningar för somatisk vård samt ett barnuppdrag med minst 164 vårdplatser samt helikopterflygplats på taket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Restaurang/butik i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Ca 150 lgh, ev lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Projektet avser uppförande av ett flerfamiljshus inom fastigheten Invernessbacke 8, Invernessvägen 7. Den nuvarande byggnaden är nergången och fuktskadad varför den föreslås rivas och ersättas med ny byggnad.
Nya bostäder i Danderyd
Fastigheten är belägen i Stocksund i korsningen Johan Banérs väg och Svanholmsvägen och omfattar ca 4866 kvadratmeter. Förslaget innebär att nya bostäder uppförs inom fastigheten genom att befintliga lägenheter byggs om till radhus och att fastigheten kompletteras med nya radhus. De befintliga huskropparna som idag innehåller 20-25 lägenheter är i stort behov av renovering och föreslås i samband med upprustning byggas om till radhus. Sammanlagt bedöms omkring 14-15 radhus kunna inrymmas inom fastigheten.
Nytt flerbostadshus i Stocksund, Danderyd
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Stocksund.
Nybyggnad av restaurang i Danderyd
Nybyggnad av restaurang samt rivning av bef. restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Danderyd
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Danderyd
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Danderyd
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Danderyd
Nybyggnad av plank och altan.
Nybyggnad av enbostadshus i Danderyd
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Danderyd
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av växthus i Danderyd
Nybyggnad av växthus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Danderyd
Anläggande av parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.