Aktuell nybyggnation i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, butik mm i Storvreten
Planer för utveckling av Storvreten med nya bostäder, lokaler för service och butiker bland annat. Denna del avser Harbro Backe mellan Storvreten och Huddingevägen.
Nybyggnad av dagvattenparker i Botkyrka
Avser stadsdelarna Fittja och Alby.
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, etapp 3
Etapp 1: 1330047 Etapp 2: 1493137 Etapp 3: 1493138
Nybyggnad av bostäder i Slagsta Strand
Avser nybyggnation av bostäder i Slagsta Strand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ny förskola i Alby
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Nybyggnad av radhusområde i Rikstens friluftsstad, Tullinge
Här planeras parhus och större trädgårdar längst ut mot väster. Här kommer Götenehus att bygga rad- och parhus i två plan mellan 106–130 kvm. I den östra delen av kvarteret som angränsar till Vandrarvägen planeras stadsradhus i två plan om 106 kvm med uppdelade huskroppar och parkering emellan. Mitt i kvarteret planeras en gång och cykelväg.
Nybyggnad av förskola i Botkyrka kommun
Avser nybyggnad av förskola.
Rivning och nybyggnad av resurscenter i Norsborg
Objektet omfattar fastigheten Kvarnhagen 2 där daglig verksamhet enligt LSS bedrivs. Entreprenadens syfte är att uppföra ändamålsenliga lokaler för att säkra en god kvalitet för deltagarna och en god arbetsmiljö för Botkyrka kommuns medarbetare. Total BTA 2593 kvm.
Nybyggnad av lager i Botkyrka
Nybyggnad av lagerbyggnad och kontor.
Nybyggnad av byggvaruhus i Botkyrka
Denna nya butik och brädgård kommer att ersätta en befintliga lokal i Botkyrka.
Nybyggnad av kontor i Botkyrka kommun
Avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av ställverk i Norsborg
Avser leverans och installation av ställverk och trafos till råvattenpump, Östraverket Norsborg.
Nybyggnad av radhus i Tumba
Detaljplanen syftar till att i ett förslag till ny detaljplan pröva möjligheten att bygga 13 radhus på fastigheten Tumba 8:455.
Exploatering för ny stadsdel i Tullinge, DP 4
Entreprenaden omfattar utbyggnad av gator och teknisk försörjning för exploateringsområdet Riksten DP 4 etapp 3.
Nybyggnad av konstgräsplan i Botkyrka kommun
Avser anläggande av konstgräsplan på Storvretens IP.
Nybyggnad av industribyggnad i Loviseberg, Botkyrka
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Botkyrka
Avser nybyggnad av verkstad och kontor.
Nybyggnad av konstgräsplan i Botkyrka kommun
Avser anläggande av konstgräsplan på Brantbrink.
Nybyggnad av konstgräsplan i Botkyrka kommun
Avser anläggande av konstgräsplan på Trädgårdsskolan.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Botkyrka
Nybyggnad av lagerbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).