Aktuell nybyggnation i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av långsamfilter på vattenverk i Norsborg
Byggnation av 6st. nya långsamfilter, yta totalt 12 00 m3. Förutom betongarbeten ingår tillhörande installationer såsom rör, el och styrsystem samt förstärkning av vatten och dagvattensystem.
Nybyggnad av F-9 skola och idrottshall i Hallunda
Hallunda nya skola, rivning, nybyggnad skola samt idrottshall. Huvuddel 1: Rivning av befintliga byggnader inom fastigheten. Befintliga skyddsrum ska bevaras. Huvuddel 2: Nybyggnad skola Byggnad A med befintliga skyddsrum, idrottshall samt tillhörande förråd och undercentral. Alla markarbeten ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tumba, Botkyrka kommun
Nybyggnad av 70 lägenheter, lokaler, tvättstugor, takterrass samt därtill hörande övriga utrymmen. Ska anslutas till fjärrvärme, fiber samt kommunalt VA.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Botkyrka etapp 3
Öster om den befintliga centrumbyggnaden finns idag en parkeringsyta där exploatering av främst bostäder i två hus och handel/vård på bottenvåning och våning ovan planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 108 st lägenheter samt cykelrum, miljörum.
Nybyggnad av radhus i Tullinge, Botkyrka kommun
Nybyggnad av cirka 15-20 radhus/parhus. Cirka 7 237 m2 stort och omfattar Ringblomman 1, 2, 3 och 4 samt Tullinge 17:319.
Nybyggnad av flerbostadshus i Slagsta, Botkyrka
Projektet är uppdelat på Slagsta Strand kvarter 3-6.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av 6 st flerbostadshus samt miljöhus, förråd. Utkiken 1,2 och 3.
Nybyggnad av kontor i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av annan byggnad, kontor och lager, handel.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Botkyrka
Nybyggnad av verkstadsbyggnad, kontor samt rivning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av flerbostadshus ca 800 kvm och komplementbyggnad samt rivning av bef. byggnad.
Nybyggnad av radhus i Skräcklinge, Tumba
Detaljplanen syftar till att i ett förslag till ny detaljplan pröva möjligheten att bygga 13 radhus på fastigheten Tumba 8:455.
Nybyggnad av gokartbana i Botkyrka
Entreprenaden omfattar nybyggnation av en Racehall gokartbana i Botkyrka kommun. Gokartbanan är en inomhushall med tillhörande omklädningsrum, driftsrum, konferensrum samt restauranganläggning.
Nybyggnad av lagerhall i Botkyrka
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av gc bro i Botkyrka
Avser nybyggnad av GC-bro över Huddingevägen/SJ/Römossevägen.
Nybyggnad av bro i Botkyrka
Avser nybyggnad av bro över SJ, KP Arnoldsvägen.
Nybyggnad av dagvattendamm i Grödinge, Botkyrka
Dagvattendammarna kommer att ligga intill Bremoravägen i Vårsta.
Nybyggnad av gångbana i Botkyrka kommun
Avser ombyggnad av gångbana.
Nybyggnad av konstgräsplan i Botkyrka kommun
Avser anläggande av 5-spelsplan konstgräs på Brantbrinks IP.
Nybyggnad av kontor i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av anläggning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).