Aktuell nybyggnation i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, butik mm i Storvreten
Planer för utveckling av Storvreten med nya bostäder, lokaler för service och butiker bland annat. Denna del avser Harbro Backe mellan Storvreten och Huddingevägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tumba, Botkyrka
Planer finns på nybyggnad av ca 500-700 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tumba
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 550 bostäder.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Tumba
Avser att skapa möjligheter för en helt ny stadsdel i anslutning till Tumba Centrum med att utveckla Hamradalen för ytterligare verksamheter, nytt boende och utökad service.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Botkyrka, etapp 2
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter samt handelslokaler. Området ligger på fastigheten Tegelbruket 1 och Fittja 17:1 invid Exploria nöjescenter och Fittja moské. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Botkyrka, etapp 3
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter samt handelslokaler. Området ligger på fastigheten Tegelbruket 1 och Fittja 17:1 invid Exploria nöjescenter och Fittja moské. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Botkyrka, etapp 4
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter samt handelslokaler. Området ligger på fastigheten Tegelbruket 1 och Fittja 17:1 invid Exploria nöjescenter och Fittja moské. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Botkyrka, etatt 1
Avser nybyggnad av ca 200 lägenheter samt handelslokaler. Området ligger på fastigheten Tegelbruket 1 och Fittja 17:1 invid Exploria nöjescenter och Fittja moské. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av äldreboende i Slagsta, etapp 2
Planer finns för nybyggnad av bostäder och handel i Slagsta Strand.
Nybyggnad av bostäder vid Kassmyra grustag, Botkyrka, Etapp 1
Totalt i området planeras ca 500 bostäder.
Nybyggnad av bostäder och service i Tumba
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att utveckla området vid Tuna torg med bostäder och service.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alby
Kommersiella lokaler i bottenplan mot torget.
Nybyggnad av radhus i Tullinge, Botkyrka kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av 6 huskroppar med ca 70 lägenheter i fem plan.
Nybyggnad av besöksmål i Hågelby, område B
Område B omfattar åkermarken norr om Hågelby Gård med en totalyta om cirka 250 000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Tullinge, Botkyrka
Avser nybyggnad av 58 bostadsrätter.
Nybyggnad av kommunalhus i Tumba, Botkyrka
Syftet med förslaget till detaljplan är ett nytt kommunhus och parkeringsgarage på fastigheterna Kunskapen 3 samt Bangården 1.
Nybyggnad av hotell i Botkyrka kommun
Planer finns på nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka kommun
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Tumba
Planer finns på nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av bostäder i Tumba
Planer finns på nybyggnad av villor.
Nybyggnad av bostäder i Alby, etapp 1
Projektet kommer att delas i 3-4 etapper. Se projektnummer: 1530565. Totalt ca 230 bostäder i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder mm i Slagsta, Botkyrka, etapp 2
Slagsta strand prövar möjligheten att utveckla en stadsdel nära vattnet prioriterat för gång och cykel. Vidare prövas om området är lämpligt för bostäder och förslaget kan ge upp till 1200 nya bostäder, i form av hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Slagsta Strand
Avser nybyggnation av bostäder i Slagsta Strand.
Nybyggnad av bostäder i Alby, etapp 2
Ny bostadsbebyggelse och en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Riksten, Botkyrka
Avser nybyggnad av ca 52 hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Riksten, Botkyrka
Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskola om ca 2 200 kvm inklusive anläggning och finplanering av förskole gård. Markarbeten i form av uppfyllnad av förskoletomten efter tidigare sanering, grundläggning samt förläggning av ledningar från serviser förlagda i tomtgräns in till fastighetsliv ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av äldreboenden på Norsborg
50-60 lägenheter. Fastigheten som fanns på plats tidigare brann ner och kvar finns den gjutna grunden.
Nybyggnad av förskola i Botkyrka kommun
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av tillfällig skolpaviljong i Tumba
Avser tillfällig skolpaviljong uppdelad i 2 etapper, för ca 550 st elever och ca 80 st personal, belägen på Björkhaga skola.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Vårsta, Grödinge
Objektet avser nybyggnad av totalt 60 vård- och omsorgsboenden i Vårsta, Grödinge. Total BTA 5449 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Tumba, Botkyrka kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus med parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av radhus i Norsborg
Planer finns på nybyggnad av 38 radhus.
Rivning och nybyggnad av resurscenter i Norsborg
Objektet omfattar fastigheten Kvarnhagen 2 där daglig verksamhet enligt LSS bedrivs. Entreprenadens syfte är att uppföra ändamålsenliga lokaler för att säkra en god kvalitet för deltagarna och en god arbetsmiljö för Botkyrka kommuns medarbetare. Total BTA 2593 kvm.
Utbyggnad av va-ledningar/gator i Rikstens företagspark, detaljplan 2
Rikstens företagspark detaljplan 1: 1096767
Nybyggnad av lager i Botkyrka
Nybyggnad av lagerbyggnad och kontor.
Nybyggnad av kontor i Botkyrka
Nybyggnad av kontor, restaurang och butik på ca 500 kvm.
Nybyggnad av radhus i Tumba
Detaljplanen syftar till att i ett förslag till ny detaljplan pröva möjligheten att bygga 13 radhus på fastigheten Tumba 8:455.
Nybyggnad av vägar och torg i Fittja, Botkyrka
Avser nybyggnad av torg och park.
Nybyggnad av parkering i Alby
Att öka parkeringsmöjligheterna i Alby Centrum som samverkar på ett bättre sätt med platsen som helhet än hur det ser ut idag.
Nybyggnad av ställverk i Norsborg
Avser nybyggnad av ställverk vid Norsborgs vattenverk.
Nybyggnad av lager i Botkyrka
Avser nybyggnad av annan lagerbyggnad.
Utvidgning av kyrkogård i Botkyrka
Planer att möjliggöra en utvidgning av Botkyrka kyrkas kyrkogård med cirka 1700 kistgravar och cirka 3500 urngravar på fastigheten Eriksberg 2:9 och del av fastigheterna Eriksberg 2:27 och 2:1.
Nybyggnad av cricketcenter i Norsborg
Nybyggnad av Botkyrka cricketcenter.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av brygga i Botkyrka
Förhandsbesked för nybyggnad av brygga 2 st.
Nybyggnad av sopstation i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av anläggning, sopstationer.
Nybyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Botkyrka
Nybyggnad av parkeringsplatser samt förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Botkyrka
Nybyggnad av transformatorstation på Tumba 8:13 och Timba 7:112.
Nybyggnad av växthus i Botkyrka
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av barack i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av annan byggnad, byggbodar, t.o.m 2022-12-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.