Aktuell nybyggnation i Trosa

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder mm i Trosa
Detaljplaneområdet har en area om cirka 25 650 m2 och omfattar del av fastigheterna Predikanten 3, Trosa 10:64 och Trosa 11:21, som alla ägs av Trosa kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa
Nybyggnad av 3 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa, etapp 1
Totalt 88 småhus (villor, radhus/kedjehus) och 14 lägenheter, byggs i 2 etapper.
Nytt handelsområde mm i Trosa
Detaljplanens syfte är att möjliggöra handelsverksamhet och möjlighet till drivmedelförsäljning inom Lånesta 4:14 m fl.
Ny vindkraftpark i Långgrund
Området för de planerade vindkraftsparkerna Långgrund 1 och Långgrund 2 ligger utanför Oxelösund och berör kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund, Norrköping och Söderköping.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa, etapp 3
Totalt 150 lägenheter i 4 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa
Nybyggnad av flerbostadshus, carport/förråd och sophus.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Trosa
Nybyggnad av Willys butik.
Nybyggnad av grupphus i Trosa
Nybyggnad av 8 enbostadshus på Överåda 3:298, 3:297, 3:290, 2:289, 3:291, 3:294, 3:295 och 3:296.
Nybyggnad av grupphus i Trosa
Nybyggnad av 4 enbostadshus på Spaden 2, Spaden 3, Spaden 4 och Spaden 5.
Utbyggnad av GC-väg i Trosa
Objektet avser nybyggnad av totalt ca 2000 meter ny gång- och cykelväg utmed Edanövägen och del av Rävuddsvägen, med tillhörande belysning och dagvattensystem. Gång- och cykelbanan är indelad i tre etapper.
Ny gång- och cykelväg i Trosa
Befintlig trottoar utmed Gnestavägen mellan Stationsvägen och Vagnhärads torg breddas och uppdateras till en gång- och cykelväg samt förnyad beläggning på Gnestavägens körbana mellan Stationsvägen och Vagnhärads torg.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Nybyggnad av 11 st parhus samt 3 st fristående hus.
Nybyggnad av kontor i Trosa
Nybyggnad av hamnkontor.
Nybyggnad av industrihus i Trosa
Nybyggnad av industribyggnad/affär.
Nybyggnad av industrihus i Trosa
Nybyggnad av industribyggnad/hallbyggnad.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Nybyggnad av uthus.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Nybyggnad av enbostadshus och garage. Överåda 3:322,3:313.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Nybyggnad av enbostadshus samt garage, ändra marknivå.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.