Aktuell nybyggnation i Trosa

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Långsjön-Sillekrog
Ca 13 km varav mer än hälften i tunnel eller på bro, markarbeten och BEST. Den längsta tunneln blir cirka fyra kilometer lång och passerar under Tullgarns naturområde. Den längsta bron blir cirka 1,7 kilometer och går över kulturmiljöområdet Trosaåns dalgång. Nytt resecentrum i Vagnhärad.
Nya bostäder mm i Trosa
Detaljplaneområdet har en area om cirka 25 650 m2 och omfattar del av fastigheterna Predikanten 3, Trosa 10:64 och Trosa 11:21, som alla ägs av Trosa kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa
Nybyggnad av 3 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa, etapp 1
Totalt 88 småhus (villor, radhus/kedjehus) och 14 lägenheter, byggs i 2 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Trosa. etapp 2
Totalt 88 småhus (villor, radhus/kedjehus) och 14 lägenheter, byggs i 2 etapper.
Nytt handelsområde mm i Trosa
Detaljplanens syfte är att möjliggöra handelsverksamhet och möjlighet till drivmedelförsäljning inom Lånesta 4:14 m fl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa, etapp 3
Totalt 150 lägenheter i 4 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trosa
Nybyggnad av flerbostadshus, carport/förråd och sophus.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Nybyggnad av 11 st parhus samt 3 st fristående hus.
Nybyggnad av grupphus i Trosa
Nybyggnad av 8 enbostadshus på Överåda 3:298, 3:297, 3:290, 2:289, 3:291, 3:294, 3:295 och 3:296.
Ny- & tillbyggnad av padelhall i Trosa
Syftet med detaljplanen är därmed att möjliggöra för en utökning av Trosa-Vagnhärad Tennisklubbs befintliga verksamhet utan att riva befintlig bebyggelse. Den planerade tillkommande bebyggelsen föreslås uppföras mellan tennishallen och väg 218.
Utbyggnad av GC-väg i Trosa
Objektet avser nybyggnad av totalt ca 2000 meter ny gång- och cykelväg utmed Edanövägen och del av Rävuddsvägen, med tillhörande belysning och dagvattensystem. Gång- och cykelbanan är indelad i tre etapper.
Nybyggnad av kontor i Trosa
Nybyggnad av hamnkontor.
Ny gång- och cykelväg i Trosa
Befintlig trottoar utmed Gnestavägen mellan Stationsvägen och Vagnhärads torg breddas och uppdateras till en gång- och cykelväg samt förnyad beläggning på Gnestavägens körbana mellan Stationsvägen och Vagnhärads torg.
Nybyggnad av industrihus i Trosa
Nybyggnad av industribyggnad/affär.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Nybyggnad av uthus.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Nybyggnad av enbostadshus och garage. Överåda 3:322,3:313.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Nybyggnad av enbostadshus samt garage, ändra marknivå.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Trosa
Bygglov multiarena och cykeltak.
Nybyggnad av plank i Trosa
Bygglov mur/plank/staket.
Nybyggnad av toalett i Trosa
Bygglov nybyggnad offentlig toalett samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av toalett i Trosa
Bygglov nybyggnad offentlig toalett.
Nybyggnad av asfaltsverk i Trosa
Bygglov tillfällig åtgärd asfaltsverk.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.