Aktuell nybyggnation i Trosa

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av idrottshall & isrink i Trosa
Ny idrottshall och isrink vid Tomtaklintskolan i Trosa.
Nybyggnad av radhus i Trosa
Avser nybyggnad av radhus med 18 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vagnhärad, Trosa
Nybyggnad av flerbostadshus med 20 lgh, carport, förråd och miljöhus.
Nybyggnad av padelhall i Trosa
Syftet med detaljplanen är därmed att möjliggöra för en utökning av Trosa-Vagnhärad Tennisklubbs befintliga verksamhet utan att riva befintlig bebyggelse. Den planerade tillkommande bebyggelsen föreslås uppföras mellan tennishallen och väg 218.
Nybyggnad av grupphus i Trosa
Nybyggnad av 4 enbostadshus på Spaden 2, Spaden 3, Spaden 4 och Spaden 5.
Utbyggnad av GC-väg i Trosa
Objektet avser nybyggnad av totalt ca 2000 meter ny gång- och cykelväg utmed Edanövägen och del av Rävuddsvägen, med tillhörande belysning och dagvattensystem. Gång- och cykelbanan är indelad i tre etapper.
Nybyggnad av industrihus i Trosa
Nybyggnad av industribyggnad/hallbyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Trosa
Nybyggnad av maskinhall/förrådsbyggnad, ändra marknivå.
Nybyggnad av pumpstation i Trosa
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av servering i Trosa
Nybyggnad av uteservering.
Nybyggnad av enbostadshus i Trosa
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av plank i Trosa
Bygglov plank/staket.
Nybyggnad av förråd i Trosa
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av uthus i Trosa
Nybyggnad av förråd/uthus.
Nybyggnad av gäststuga i Trosa
Nybyggnad av gäststuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.