Aktuell nybyggnation i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder i Åkers Styckebruk
Ca 350-500 bostäder, förskola, besöksverksamhet och mindre lokal service, inom ett område direkt öster om centrala Åkers styckebruk. Även en ny gång- och cykelbro över Råcksta å. Vrang 1, Råcksta 2:3.
VA-utbyggnad i Strängsnäs kommun
Entreprenaden omfattar nybyggnad av VA-ledningar i område Edsala Kalkudden öst om Mariefred i Strängnäs kommun.
Återuppbyggnad av Kungsladugård i Mariefred
Återuppbyggnad efter brand, statligt byggnadsminne.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av Padelhall i Strängnäs
Bygglov för nybyggnation av padelcenter på larslunda ip strängnäs 3:67.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, Etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus näsbyholm 3:48.
Nybyggnad av verksamhetsområde med småindustrier i Strängnäs
Syftet med arbetet är att möjliggöra utveckling av det befintliga verksamhetsområdet. Berört planområde ligger i närheten av riksväg 55. Området ligger på vägen mot återvinningscentralen mellan Västerportsleden och Kvittenvägen.
Ny rötningsanläggning vid reningsverk i Strängnäs
Ny rötningsanläggning vid Strängnäs reningsverk, Totalentreprenad.
Nybyggnad av trygghetsboende i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av trygghetsboende lärkan 2.
Nybyggnad av produktionslokal i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal slakteriet 10, industrihall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
14 stycken hyreslägenheter skall byggas, i Strängnäs Finningerondellen.
Nybyggnad av anläggning med kontor i Strängnäs
Avtalet innefattar en lokalyta på 3 434kvm indelat på tre verkstadslokaler för tvätt, bilrekond och inspektion med tillhörande kontor och personalutrymmen samt 1 590 kvm uppställningsyta för personbilar inomhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus flädern 4.
Utbyggnad av infrastruktur i Östra Sandbacksberget, Näsbyholm
Objektet avser utförande av nya gator, nya gång- och cykelbanor i Östra Sandbacksberget i Härad. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, pumpstation, EL och opto.
Ny tankstation för biogas vid bussdepån i Strängnäs
Befintlig bussdepå ska byggas om och förse 34 bussar med biogas och därutöver ska 8 bussar förses med el från laddstationer. Den nya tankningsanläggningen uppförs på befintlig tomt.
Nybyggnad av verkstad/reparationshall i Härad, Strängnäs
Byggnaden kommer att vara ca 1000 kvm (stålhallsbyggnad) i Härad/(Strängnäs). Funktioner i hallen är bland annat förvaring av skjutmål, snickeri för reparationer av skjutmål, vårdhall, metallverkstad och fordonsvårdslokal. Byggnaden ska ha en takhöjd på minst 5 meter.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 8 st enbostadshus vildsvinet 1.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 15 st enbostadshus jaktlaget 2.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus språnget 2.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 4 st enbostadshus legan 1.
Nybyggnad av maskinhall i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av fordonshall gertre 3:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation elma 6:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation rävsnäs 3:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation stora koltorp 2:7.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av utomhusbanor för padel strängnäs 3:1.
Nybyggnad av automatstation i Strängnäs
Bygglov för uppförande av drivmedelsanläggning malmby 2:15, Rivningslov för drivmedelsanläggning malmby 2:15 Malmby 2:15.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser breshammar 1:1.
Nybyggnad av mast i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 5g mast ytterselö-viggeby 1:4.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus & carport med förråd sanda 1:53.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus toresunds-sundby 1:220.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation lotorp 1:12.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglovsansökan, nybyggnad transformatorstation södra skogen 1:68.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus skedinge 5:31.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, göksjötorp 1 åker 9:1.
Nybyggnad av bastu i Strängnäs
Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu tynnelsö 1:4.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Marklov för beredning av mark för uppförande av enbostadshus toresunds-sundby 1:220.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.