Aktuell nybyggnation i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionsanläggning i Strängnäs
Byggnationen innefattar totalt 3 byggnader som kompletterar varandra.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Ca 100-150 nya lgh, 4-6 våningar, lokaler i delar av bottenvåningarna.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Detaljplanen tillåter en bruttoarea (BTA) om cirka 32.600 kvadratmeter för uppförande av cirka 350 hyresrätter. Byggnationen kommer att ske etappvis och etapp 1 planeras kunna påbörjas från och med 2022.
Nybyggnad av lager & logistik i Strängnäs
Nybyggnad av lager & logistik. Hus 1: 20000 kvm botten 3000 kvm entrésol Hus 2: 40000 kvm botten 5000 kvm entrésol
Nybyggnad av simhall i Strängnäs
Avser nybyggnation av nu simhall.
Nybyggnad av bostäder i Härad, Strängnäs
Upp till 200 bostäder i 3 etapper.
Exploatering inför bostäder i Åkers Styckebruk, Strängnäs
Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud avseende exploateringsprojekt utbyggnation av detaljplaneområde Råcksta 2:1 i Åkers Styckebruk, där tidigare upphandling av detta projekt avbrutits och nu annonserats på nytt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus med boende för 55+.
Nybyggnad av bildningscenter i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att anlägga ett bildningscenter med plats för en gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola vid del av fastigheten Strängnäs 3:1. Centret ämnar ge plats för cirka 1000 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Omvandla nuvarande mark med tidigare bensinstation till bostads-/verksamhetsbebyggelse. Syftet är att uppföra flerbostadshus med möjlighet till centrumverksamheter i bottenvåningen.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter.
Ny campinganläggning i Strängnäs
Strängnäs kommun bjuder in till markanvisningstävling för att anlägga och långsiktigt driva en attraktiv året-runt-camping vid Mälaren.
Nybyggnad av kontor, hotell-verksamhet mm i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontor, hotell-verksamhet, småindustri, hälsovård och handel samt möjlighet till utbyggnad.
Nybyggnad av verksamhetsområde med småindustrier i Strängnäs
Syftet med arbetet är att möjliggöra utveckling av det befintliga verksamhetsområdet. Berört planområde ligger i närheten av riksväg 55. Området ligger på vägen mot återvinningscentralen mellan Västerportsleden och Kvittenvägen.
Nybyggnad alt förhyrning av servicebostäder LSS i Strängnäs kommun
Avser möjlighet att förhyra alternativt nybyggnad av 10-12 stycken lägenheter samt gemensamhetslokal och personalutrymmen enligt LSS inom Strängnäs Kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariefred
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Planens syftar till att möjliggöra främst bostadsbebyggelse men även mindre del centrumverksamhet.
Nybyggnad av transformatorstation i Åker
Ny transformatorstation 400 kv 3 fack
Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av parhus på Toresunds-Sundby 1:367, 1:345, 1:346 1:358, 1:357, 1:359, 1:360, 1:368, 1:369, 1:370 och 1:371.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus på Spoven 1 och Strängnäs 3:1.
Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Nybyggnad av radhus i 2 längor om 3 bostäder i varje.
Nya bostäder i Strängnäs
Planens syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse på befintligt verksamhetsområde. Planen är en del av att omforma stadsentréfunktionen längs Eskilstunavägen. Planområdet är beläget mellan Grenvägen och Eskilstunavägen.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark, etapp 3
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen, Skiffergatan och Marmorgatan. Kommunens avsikt är att sälja tomtmark i området när det finns färdig infrastruktur på plats.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Industritomt för verkstad, lagerlokal.
Exploatering för nya bostäder, Östra stadsskogen i Strängnäs
Strängnäs 3:1 m.fl. Bostäder på: 1332047.
Nybyggnad av spolhall samt varmgarage i Strängnäs
Avser nybyggnad av en spolhall med vattenrening och ett uppvärmt garage. Total byggnadsarea ca 294 m2.
Utbyggnad av detaljplaneområde i Mariefred
Objektet avser utförande av nya gator, nya gång- och cykelbanor i Mariefred, Södra skogen. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, EL, och opto.
Nytt exploateringsområde i Norra Finninge, Strängnäs
Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud avseende utbyggnation av detaljplanen Södra Stadsskogen etapp 1 i Strängnäs kommun.
Nybyggnad av padelbanor i Sandlycke
850 kvm hall och utebanorna mäter 21 x 11 meter styck

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).