Aktuell nybyggnation i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionsanläggning i Strängnäs
Byggnationen innefattar totalt 2 byggnader som kompletterar varandra med 2 entresoldelar.
Nybyggnad av äldreboende (SÄBO) i Strängnäs
Strängnäs kommun inbjuder er att lämna anbud avseende uppdrag som s.k. omsorgsoperatör på ett nytt särskilt boende för äldre i Södra stadsskogen, Strängnäs. I uppdraget ska följande ingå:Tomträttsavtal gällande den av kommunen avsedda tomten i Södra stadsskogen; Uppförande av ett nytt särskilt boende för äldre på den avsedda tomten; Drift av det nya särskilda boendet; Tillhandahållande av ett specificerat antal vård- och omsorgsplatser för beställarens räkning.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Detaljplanen tillåter en bruttoarea (BTA) om cirka 32.600 kvadratmeter för uppförande av cirka 350 hyresrätter. Byggnationen kommer att ske etappvis och etapp 1 planeras kunna påbörjas från och med 2022.
Nybyggnad av simhall i Strängnäs
Avser nybyggnation av simhall.
Nybyggnad av sporthall i Strängnäs
Avser nybyggnation av ny sporthall i Strängnäs kommun.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter.
Exploatering för nytt bostadsområde i Mariefred
Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud avseende utbyggnation av detaljplan Södra Årby etapp 2.
Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad alt förhyrning av servicebostäder LSS i Strängnäs kommun
Avser möjlighet att förhyra alternativt nybyggnad av 10-12 stycken lägenheter samt gemensamhetslokal och personalutrymmen enligt LSS inom Strängnäs Kommun.
Nybyggnad av gruppbostad i Strängnäs
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter.
Nytt garage till ÅVC Kvitten i Strängnäs
Entreprenaden omfattar en komplett leverans och montage av en garagelösning med plats för 20 st fordon och utrymme för teknik (värme, ventilation, elcentral) samt markarbeten.
Nybyggnad av sågverk i Strängnäs
Avser nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av spolhall samt varmgarage i Strängnäs
Avser nybyggnad av en spolhall med vattenrening och ett uppvärmt garage. Total byggnadsarea ca 294 m2.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Nybyggnad av enbostadshus på Södra Skogen 1:95, Södra Skogen 1:107, Södra Skogen 1:112 och Södra Skogen 1:113.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av 14 miljöhus i Strängnäs, Mariefred och Åkers Styckebruk
Projektet avser nybyggnation av 14 miljöhus i Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk. Miljöhusen är placerade i anslutning till förskolor, möteslokal och verksamhet (räddningstjänsten).
Nybyggnad av omklädningsrum mm i industrihus i Strängnäs
Nytt omklädningsrum och dusch, 2 nya portar i fasad.
Renovering av brygga i Göröns naturreservat, Strängnäs
Avser rivning av befintlig brygga med stenkista samt byggnation av ny brygga med stenkista, Strängnäs Mälsåker 1:3, Götön naturreservat.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).