Aktuell nybyggnation i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder i Åkers Styckebruk
Ca 350-500 bostäder, förskola, besöksverksamhet och mindre lokal service, inom ett område direkt öster om centrala Åkers styckebruk. Även en ny gång- och cykelbro över Råcksta å. Vrang 1, Råcksta 2:3.
Nytt bostadsområde i Mariefred
Parhus, kedjehus, småhus mm planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs, etapp 3
Kung Göstas väg/Regementsgatan.
VA-utbyggnad i Strängsnäs kommun
Entreprenaden omfattar nybyggnad av VA-ledningar i område Edsala Kalkudden öst om Mariefred i Strängnäs kommun.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Inom ramen för projektet Stavlund kommer 27 radhus uppföras i ett nytt familjevänligt bostadsområde med närhet till centrum och den omkringliggande naturen. Radhusen byggs i två olika utföranden med 82 eller 102 kvm boyta och har en flexibel planlösning som köparna själva kan anpassa utifrån hushållets egna behov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Omvandla nuvarande mark med tidigare bensinstation till bostads-/verksamhetsbebyggelse. Syftet är att uppföra flerbostadshus med möjlighet till centrumverksamheter i bottenvåningen.
Nybyggnad av villaområde i Tosterö, Strängnäs, etapp 2
Nybyggnad av bostäder, 27 st småhustomter.
Nybyggnad av parhus och enbostadshus i Mariefred, Etapp 2
Totalt planeras ca 60 radhus, parhus och villor samt ca 50 st lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av seniorboende stockenström 2.
Nybyggnad av verksamhetsområde med småindustrier i Strängnäs
Syftet med arbetet är att möjliggöra utveckling av det befintliga verksamhetsområdet. Berört planområde ligger i närheten av riksväg 55. Området ligger på vägen mot återvinningscentralen mellan Västerportsleden och Kvittenvägen.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 15 st enbostadshus, jaktlaget 2.
Nybyggnad av trygghetsboende i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av trygghetsboende lärkan 2.
Nybyggnad av produktionslokal i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal slakteriet 10, industrihall.
Nybyggnad av anläggning med kontor i Strängnäs
Avtalet innefattar en lokalyta på 3 434kvm indelat på tre verkstadslokaler för tvätt, bilrekond och inspektion med tillhörande kontor och personalutrymmen samt 1 590 kvm uppställningsyta för personbilar inomhus.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 8 st enbostadshus, vildsvinet 1.
Utbyggnad av infrastruktur i Östra Sandbacksberget, Näsbyholm
Objektet avser utförande av nya gator, nya gång- och cykelbanor i Östra Sandbacksberget i Härad. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, pumpstation, EL och opto.
Nybyggnad av verkstad/reparationshall i Härad, Strängnäs
Byggnaden kommer att vara ca 1000 kvm (stålhallsbyggnad) i Härad/(Strängnäs). Funktioner i hallen är bland annat förvaring av skjutmål, snickeri för reparationer av skjutmål, vårdhall, metallverkstad och fordonsvårdslokal. Byggnaden ska ha en takhöjd på minst 5 meter.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus, språnget 2.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 4 st enbostadshus, legan 1.
Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av parhus strängnäs 2:48 -57.
Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av parhus toresunds-sundby 1:348.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser strängnäs 3:1.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av pumpstation eldsund 7:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation elma 6:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation rävsnäs 3:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation stora koltorp 2:7.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av utomhusbanor för padel strängnäs 3:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus & carport med förråd sanda 1:53.
Nybyggnad av maskinhall i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av fordonshall gertre 3:2.
Nybyggnad av förråd i Strängnäs
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av befintligt aspö-edeby 2:32.
Nybyggnad av bastu i Strängnäs
Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu tynnelsö 1:4.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.