Aktuell nybyggnation i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola, förskola och gruppbostad i Mariefred
Ca 15 850 kvm skola/förskola/idrottshall samt ca 600 kvm gruppbostad planeras. Just nu pågår projektering av gator, vägar och VA. Planen är att området ska få sammanlagt 1 700 bostäder.
Nybyggnad av produktionsanläggning i Strängnäs
Byggnationen innefattar totalt 3 byggnader som kompletterar varandra.
Nybyggnad av radhus, parhus och flerbostadshus i Mariefred
Nybyggnad av ca 100 nya bostäder i form av radhus, parhus, flerbostadshus och enstaka enbostadshus planeras.
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Detaljplanen tillåter en bruttoarea (BTA) om cirka 32.600 kvadratmeter för uppförande av cirka 350 hyresrätter. Byggnationen kommer att ske etappvis och etapp 1 planeras kunna påbörjas från och med 2022. Tillträde utav området beräknas ske under första kvartalet 2022.
Nybyggnad av sporthall och simhall i Strängnäs
Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud avseende nybyggnation av ny simhall på Larslunda IP.
Nybyggnad av bostäder i Härad, Strängnäs
Upp till 200 bostäder i 3 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Härad, Strängnäs
Upp till 200 bostäder i 3 etapper.
Exploatering inför bostäder i Åkers Styckebruk, Strängnäs
Kommunen handlar upp exploatering på område Råcksta 2:1.
Nybyggnad av F-9 skola i Strängnäs
Planer på en F-9 skola vid Läggesta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Omvandla nuvarande mark med tidigare bensinstation till bostads-/verksamhetsbebyggelse. Syftet är att uppföra flerbostadshus med möjlighet till centrumverksamheter i bottenvåningen.
Renovering alternativt nybyggnad av bostadsrätter och lokaler i Strängnäs
Planer för renovering av befintliga fastigheter alternativt nybyggnad av bostadsrätter m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus på Språnget 1 och Haren 1.
Nybyggnad av verksamhetsområde med småindustrier i Strängnäs
Syftet med arbetet är att möjliggöra utveckling av det befintliga verksamhetsområdet. Berört planområde ligger i närheten av riksväg 55. Området ligger på vägen mot återvinningscentralen mellan Västerportsleden och Kvittenvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariefred
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Planens syftar till att möjliggöra främst bostadsbebyggelse men även mindre del centrumverksamhet.
Nybyggnad av transformatorstation i Åker
Ny transformatorstation 400 kv 3 fack
Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus på Spoven 1 och Strängnäs 3:1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Strängnäs
Nybyggnad av parhus på Toresunds-Sundby 1:367, 1:345, 1:346 1:358, 1:357, 1:359, 1:360, 1:368, 1:369, 1:370 och 1:371.
Nybyggnad alt förhyrning av servicebostäder LSS i Strängnäs kommun
Avser möjlighet att förhyra alternativt nybyggnad av 10-12 stycken lägenheter samt gemensamhetslokal och personalutrymmen enligt LSS inom Strängnäs Kommun.
Nybyggnad av gruppboende i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av gruppboende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggand av flerbostadshus.
Nytt exploateringsområde i Norra Finninge, Strängnäs
Strängnäs kommun bjuder in att lämna anbud avseende utbyggnation av detaljplanen Södra Stadsskogen etapp 1 i Strängnäs kommun.
Nya bostäder i Strängnäs
Planens syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse på befintligt verksamhetsområde. Planen är en del av att omforma stadsentréfunktionen längs Eskilstunavägen. Planområdet är beläget mellan Grenvägen och Eskilstunavägen.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark, etapp 3
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen, Skiffergatan och Marmorgatan. Kommunens avsikt är att sälja tomtmark i området när det finns färdig infrastruktur på plats och när höjdsättningen på kvartersmarken har bestämts.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Industritomt för verkstad, lagerlokal.
Exploatering för nya bostäder, Östra stadsskogen i Strängnäs
Strängnäs 3:1 m.fl. Bostäder på: 1332047.
Utbyggnad av detaljplaneområde i Mariefred
Objektet avser utförande av nya gator, nya gång- och cykelbanor i Mariefred, Södra skogen. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, EL, och opto.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av padelbanor i Sandlycke
850 kvm hall och utebanorna mäter 21 x 11 meter styck

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).