Aktuell nybyggnation i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder i Åkers Styckebruk
Ca 350-500 bostäder, förskola, besöksverksamhet och mindre lokal service, inom ett område direkt öster om centrala Åkers styckebruk. Även en ny gång- och cykelbro över Råcksta å. Vrang 1, Råcksta 2:3.
VA-utbyggnad i Strängsnäs kommun
Entreprenaden omfattar nybyggnad av VA-ledningar i område Edsala Kalkudden öst om Mariefred i Strängnäs kommun.
Återuppbyggnad av Kungsladugård i Mariefred
Återuppbyggnad efter brand, statligt byggnadsminne.
Nybyggnad av parhus och enbostadshus i Mariefred, Etapp 1
Totalt planeras ca 60 radhus, parhus och villor samt ca 50 st lägenheter i flerbostadshus. Första etappen avser 28 parhus och villor.
Nybyggnad av förskola i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggande av förskola södra skogen 1:70.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhus pendlaren 1.
Nybyggnad av Padelhall i Strängnäs
Bygglov för nybyggnation av padelcenter på larslunda ip strängnäs 3:67.
Ny rötningsanläggning vid reningsverk i Strängnäs
Ny rötningsanläggning vid Strängnäs reningsverk, Totalentreprenad.
Exploatering för industri i Strängnäs Etableringspark
Avser ny industrigata, ny gång- och cykelbana och ny belysning i Gorsingeskogen, Skiffergatan och Marmorgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
14 stycken hyreslägenheter skall byggas, i Strängnäs Finningerondellen.
Nybyggnad av produktionslokal i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal slakteriet 10, industrihall.
Nybyggnad av anläggning med kontor i Strängnäs
Avtalet innefattar en lokalyta på 3 434kvm indelat på tre verkstadslokaler för tvätt, bilrekond och inspektion med tillhörande kontor och personalutrymmen samt 1 590 kvm uppställningsyta för personbilar inomhus.
Ny tankstation för biogas vid bussdepån i Strängnäs
Befintlig bussdepå ska byggas om och förse 34 bussar med biogas och därutöver ska 8 bussar förses med el från laddstationer. Den nya tankningsanläggningen uppförs på befintlig tomt.
Nybyggnad av verkstad/reparationshall i Härad, Strängnäs
Byggnaden kommer att vara ca 1000 kvm (stålhallsbyggnad) i Härad/(Strängnäs). Funktioner i hallen är bland annat förvaring av skjutmål, snickeri för reparationer av skjutmål, vårdhall, metallverkstad och fordonsvårdslokal. Byggnaden ska ha en takhöjd på minst 5 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stallarholmen
Förslaget syftar till att göra befintlig markanvändning vid industrihuset planenlig samt prova möjligheten till kompletteringsbebyggelse med verksamheter och bostäder.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Marklov för beredning av mark för uppförande av enbostadshus toresunds-sundby 1:220.
Nybyggnad av återvinningsstation i Strängnäs
Tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation samt informationsskylt gorsinge 1:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus skedinge 5:31.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, göksjötorp 1 åker 9:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation lotorp 1:12.
Nybyggnad av mast i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av 5g mast ytterselö-viggeby 1:4.
Nybyggnad av enbostadshus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus toresunds-sundby 1:220.
Nybyggnad av automatstation i Strängnäs
Bygglov för uppförande av drivmedelsanläggning malmby 2:15, Rivningslov för drivmedelsanläggning malmby 2:15 Malmby 2:15.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser breshammar 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglovsansökan, nybyggnad transformatorstation södra skogen 1:68.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation hälleby 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation nr 9510997 lommen 12.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, resedan 6.
Nybyggnad av pumpstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation näsbyholm 3:47.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.