Aktuell nybyggnation i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Strängnäs
Detaljplanen tillåter en bruttoarea (BTA) om cirka 32.600 kvadratmeter för uppförande av cirka 350 hyresrätter. Byggnationen kommer att ske etappvis och etapp 1 planeras kunna påbörjas från och med 2022. Tillträde utav området beräknas ske under första kvartalet 2022.
Nybyggnad av bostäder i Stallarholmen
Totalt ca 80 bostäder.
Ny solcellspark i Strängnäs
50 000 solpaneler på 45 hektar.
Nybyggnad av villor och parhus i Strängnäs
Nybyggnad av 35 bostäder; 29 radhus på 120 kvadratmeter samt tre parhus på 137 kvadratmeter.
Nybyggnad av bildningscenter i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att anlägga ett bildningscenter med plats för en gymnasieskola, vuxenutbildning och gymnasiesärskola vid del av fastigheten Strängnäs 3:1. Centret ämnar ge plats för cirka 1000 elever.
Utbyggnad av solcellspark i Strängnäs
För lite mer än ett år sedan invigdes Sveriges största solcellspark utanför Strängnäs. De planerar att bygga ut solcellsparken. Den kommer att gå från 14 till 21 megawatt.
Nybyggnad av äldreboende (SÄBO) i Strängnäs
Strängnäs kommun inbjuder er att lämna anbud avseende uppdrag som s.k. omsorgsoperatör på ett nytt särskilt boende för äldre i Södra stadsskogen, Strängnäs. I uppdraget ska följande ingå:Tomträttsavtal gällande den av kommunen avsedda tomten i Södra stadsskogen; Uppförande av ett nytt särskilt boende för äldre på den avsedda tomten; Drift av det nya särskilda boendet; Tillhandahållande av ett specificerat antal vård- och omsorgsplatser för beställarens räkning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Omvandla nuvarande mark med tidigare bensinstation till bostads-/verksamhetsbebyggelse. Syftet är att uppföra flerbostadshus med möjlighet till centrumverksamheter i bottenvåningen.
Renovering alternativt nybyggnad av bostadsrätter och lokaler i Strängnäs
Planer för renovering av befintliga fastigheter alternativt nybyggnad av bostadsrätter m.m.
Ny campinganläggning i Strängnäs
Strängnäs kommun bjuder in till markanvisningstävling för att anlägga och långsiktigt driva en attraktiv året-runt-camping vid Mälaren.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av stadsradhus i Mariefred
Nybyggnad av stadsradhus.
Nybyggnad av radhus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av radhus Åldfrun 1.
Nybyggnad av gruppboende i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av gruppboende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Nybyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av gator och VA i Strängnäs
Objektet avser utförande av nya gator inom fastigheten Strängnäs 3:21 m.fl. Måsen. I objektet ingår även arbeten med förläggning av VA, EL, opto och fjärrvärme.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Strängnäs
Nybyggnad av grupphus.
Nybyggnad av industrihus i Strängnäs
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Strängnäs
Förhandsbesked för panncentral.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).