Aktuell nybyggnation i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Nyköping
Totalt planeras det för 1600 bostäder i området Nöthagen, Backastad planerar för ca 150-200 av dessa.
Nybyggnad av F-6 skola i Nyköping
För ca 700 elever. 8000-9000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Avser uppförande av 1 punkthus i 4 våningar och 12 låghus i 2 våningar, samt miljöhus/förråd. Total BTA 9022 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lamellhus i Nyköping etapp 1
I denna etapp byggs 47 lägenheter. Lamellhus med 5-7 våningar.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
10 avdelningar. Konceptförskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus och sophantering.
Nybyggnad av bostäder på Brandkärr
Nybyggnad av radhus och friliggande villor. Ca 30 bostäder.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av radhus och miljöhus/fastighetsförråd. Området kommer att bestå av 16 bostadsrätter i form av radhus på 128 kvm i 2 plan. Det blir 4 stycken radhuslängor med 4 bostadsrätter i varje.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Nybyggnad av 15 villor.
Nybyggnad av radhus i Stigtomta
Exploateringsprojekt på 1539949. Två radhustomter: 910888, 1546260.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Nybyggnad av 9 villor eller alternativt radhus.
Exploatering inför nybyggnad av bostäder vid Bråviken, Nyköping
Exploatering inför nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av LSS-boende och miljöhus & förråd (1st).
Nybyggnad av skidhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri/skidhall.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor.
Nybyggnad av gc-väg i Nyköping
Planer att ersätta passagen över järnvägen mellan Kråkbergsvägen och St Annegatan (idag en gångfålla) med en ny gång- och cykelväg längs med ån.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 23 st radhus och miljöhus.
Nybyggnad av parhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 tvåbostadshus Bergshammars-ekeby 6:75,6:76,6:78.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 enbostadshus och garage Lästringe-brink 1:25,1:26,1:27.
Nybyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel - restaurang.
Nybyggnad av båthall i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri (båthall).
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager - tälthall.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens uppförande av byggnad för lager.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om marklov för parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats, gångväg samt ris- och virkesupplag.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av studentlägenhet i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av studentboende.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om tidsbegänsat bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av mast i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av mast och teknikbodar.
Nybyggnad av mast i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av mast.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.