Aktuell nybyggnation i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Nyköping
Totalt planeras det för 1600 bostäder i området Nöthagen, Backastad planerar för ca 150-200 av dessa.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet omfattar 91 hyreslägenheter om 1-4 rok i kvarteret Johannesörten.
Ny F-6 skola på Brandholmen
Nybyggnad av koncept-skola F-6.
Nytt bostadsområde i Nyköping, Etapp 1
Totalt planeras det för 1600 bostäder i området Nöthagen, Amasten står för ca 750-900 av dessa uppdelat i etapper. 1a etappen består av ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Avser uppförande av 1 punkthus i 4 våningar och 12 låghus i 2 våningar, samt miljöhus/förråd. Total BTA 9022 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Svensk Husproduktion AB har av Nyköpings kommun valts ut att bygga nytt rad- och parhusområde i Nyköping, Stenbro. Svensk Husproduktion kommer att bygga 2-våningshus på 128 kvm under sitt varumärke LB-Hus. Samtliga hus kommer att utföras i trä med flexibla rumsindelningar i energieffektiva boendemiljöer. Tid för sälj- och byggstart är ännu inte fastställd.
Nybyggnad av lamellhus i Nyköping etapp 1
I denna etapp byggs 47 lägenheter. Lamellhus med 5-7 våningar.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
10 avdelningar. Konceptförskola.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av hallbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder på Brandkärr
Nybyggnad av radhus och friliggande villor. Ca 30 bostäder.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av radhus och miljöhus/fastighetsförråd. Området kommer att bestå av 16 bostadsrätter i form av radhus på 128 kvm i 2 plan. Det blir 4 stycken radhuslängor med 4 bostadsrätter i varje.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus och frd/cykel.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Planer på att uppföra en ny lagerbyggnad på det 15 000 kvadratmeter stora området som ligger i korsningen mellan Flättnaleden och Bilvägen inom kv Oljan.
Nybyggnad av radhus i Stigtomta
Exploateringsprojekt på 1539949. Två radhustomter: 910888, 1546260.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av LSS-boende i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av LSS-boende och miljöhus & förråd (1st).
Exploatering inför nybyggnad av bostäder vid Bråviken, Nyköping
Exploatering inför nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Bussterminal, skärmtak, cykelgarage, rivning/flytt av godsmagasin, ombyggnad Brunnsgatan, ramper/trappor/torg etc vid Västra passagen, busstorg, parker, parkering, markplanering/stödmurar, omläggning av ledningar, bro över järnvägsspåret vid Hemgården mm.
Ny industrigata, VA och belysning i Arnö, Nyköping
Avser nybyggnation av industrigata ca 450 m, ny förläggning av VA och belysning samt planering av tomter.
Nybyggnad av skidhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri/skidhall.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor.
Ny - & ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för ändring av byggnad för lager.
Nybyggnad av gc-väg i Nyköping
Planer att ersätta passagen över järnvägen mellan Kråkbergsvägen och St Annegatan (idag en gångfålla) med en ny gång- och cykelväg längs med ån.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 23 st radhus och miljöhus.
Nybyggnad av parhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 tvåbostadshus Bergshammars-ekeby 6:75,6:76,6:78.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 enbostadshus och garage Lästringe-brink 1:25,1:26,1:27.
Nybyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel - restaurang.
Nybyggnad av båthall i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri (båthall).
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager - tälthall.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av carport i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av carportar och parkeringsplats.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av parkeringsplats, gångväg samt ris- och virkesupplag.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om tidsbegänsat bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av mast i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av mast.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.