Aktuell nybyggnation i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus och cykelförråd/soprum.
Nya bostäder i Nyköping
Husen levereras med färdiga ytskikt.
Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping
Total yta av hela området är 260 000 kvm (160 000 kvm ledigt).
Nybyggnad av hotell i Nyköping
Ca 80-100 rum och mellan 300-400 bäddar.
Nybyggnad av idrottshall i Nyköping
Upphandlingen avser nybyggnad av idrottshall i Oppeby. Idrottshallen är i ett plan med en bruttoarea om ca 2300 m2.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
10 avdelningar. Konceptförskola.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel.
Nybyggnad av logistik i Nyköping
Nybyggnad av logistiklokaler, industri och kontor
Nybyggnad av flerbostadshus & gruppboende i Nyköping
Planer på Assessorn 1 bestående av 28 hyresbostäder och ett gruppboende i Malmbryggshagen. Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus och miljöhus, miljöhus, cykelförråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping, etapp 2
Etapp 2 omfattar ca 24 lägenheter om 3-4 rok.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Tilldelningsområdet utgörs av fastigheten Bordet 9 vilken är 3049m2 stor och omfattar en maximal byggrätt om 1828m2 BTA. Största tillåtna byggandsarea är 914m2.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Kyrkvärden 3 är till ytan 7587 m² och omfattar en byggrätt om 4552 m² BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Koncept Låghus och populära Punkthus, kommer att fördelas om 2 – 4 rum och kök, på 100 stycken lägenheter totalt.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Nybyggnad av lager ca 3000 kvm
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Nybyggnad av 15 villor.
Nybyggnad av villor i Nyköping
Mark avsedd för villor.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av 9 st enbostadshus.
Nybyggnad av verksamheter i Nyköping
Nybyggnad av butik, lager & verkstadslokaler i ett plan.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Rivning och nybyggnad av industri.
Ny industrigata, VA och belysning i Arnö, Nyköping
Avser nybyggnation av industrigata ca 450 m, ny förläggning av VA och belysning samt planering av tomter.
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Projektet omfattar nyläggning av ledningar som ett förberedande arbete för kommande byggnationer kopplat till Nyköpings resecentrum. Projektet är indelat i ett antal olika etapper i syfte att möjliggöra en säker framdrift, inkoppling och rivning av befintligheter. Befintliga ledningar ska vara i drift och i funktion under hela byggtiden. Projektet omfattar även dimensionering samt installation av sänkbrunn för att möjliggöra arbeten utan påverkan på befintliga grundvattennivåer.
Nybyggnad av parhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 tvåbostadshus Bergshammars-ekeby 6:68,6:67,6:74.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av byggnad för kontor och garage förråd.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager.
Nybyggnad av scen till A-hallen i Rosvalla, Nyköping
Avser byggnation av scen för inne- och utomhusbruk, samt där tillhörande styrsystem, vid A-hallen i Rosvalla.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).