Aktuell nybyggnation i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Tre nya plattformsspår, total sträcka ca 2 km. Anläggning och BEST.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Projektet omfattar 91 hyreslägenheter om 1-4 rok i kvarteret Johannesörten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tystberga
Lamellhus, ca 40-45 lgh samt lokaler för centrumfunktioner i bottenvåningen.
Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping
Total yta av hela området är 260 000 kvm (160 000 kvm ledigt).
Nybyggnad av hotell i Nyköping
Ca 80-100 rum och mellan 300-400 bäddar.
Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Svensk Husproduktion AB har av Nyköpings kommun valts ut att bygga nytt rad- och parhusområde i Nyköping, Stenbro. Svensk Husproduktion kommer att bygga 2-våningshus på 128 kvm under sitt varumärke LB-Hus. Samtliga hus kommer att utföras i trä med flexibla rumsindelningar i energieffektiva boendemiljöer. Tid för sälj- och byggstart är ännu inte fastställd.
Nybyggnad av lamellhus i Nyköping etapp 1
I denna etapp byggs 47 lägenheter. Lamellhus med 5-7 våningar.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
10 avdelningar. Konceptförskola.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av logistik i Nyköping
Nybyggnad av logistiklokaler
Nytt verksamhetsområde i Nyköping
Ledig företagsmark. 26000 kvm avstyckat i mindre tomter.
Nybyggnad av bostäder på Brandkärr
LSS-boendet kommer att inrymma 6 st lägenheter och allmänna utrymmen med en total yta på ca 600 m2. Radhusen kommer att utföras som 2-planshus med 2 olika typer, 16 st mindre lägenheter (106 m2) och 8 st större (130 m2). Projektet ska starta under juni månad 2021 och ska vara färdigställt 31 mars 2022 och radhusen 17 oktober 2022.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av hallbyggnad.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 23 st radhus och miljöhus.
Nybyggnad av radhus i Nyköping, etapp 1
Etapp 1 avser nybyggnad av 14 radhus i två våningar. Radhusen har 5 rum och kök, 110 kvm. Parkering, miljöhus och lekplats.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus i Enstaberga, Nyköping
Syftet med planläggningen är att skapa förutsättningar för exploatering av bostäder i en eller två våningar samt tillfartsväg till området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus och frd/cykel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Strax öster om centrala Nyköping precis intill inloppet till Nyköpings hamn ligger det natursköna området Brandholmen. De 12 st lägenheterna är utformade som 2-4 ROK i storlekarna 59-96 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Stigtomta
Exploateringsprojekt på 1539949. Två radhustomter: 910888, 1546260.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av LSS-boende i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av LSS-boende och miljöhus & förråd (1st).
Ny industrigata, VA och belysning i Arnö, Nyköping
Avser nybyggnation av industrigata ca 450 m, ny förläggning av VA och belysning samt planering av tomter.
Ny - & ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för ändring av byggnad för lager.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av byggnad för handel.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av radhus.
Nybyggnad av parhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 tvåbostadshus och carport/förråd samt installation av eldstad Bergshammars-ekeby 6:80,6:77,6:69.
Nybyggnad av grupphus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 enbostadshus och garage Lästringe-brink 1:25,1:26,1:27.
Nybyggnad av biltvätt i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för bilservice.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnader för lager.
Nybyggnad av carport i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av carport och cykelparkering.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av skärmtak för drivmedelsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av plank.
Nybyggnad av carport i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av carportar och parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av källsorteringshus/miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.