Aktuell nybyggnation i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Tre nya plattformsspår, total sträcka ca 2 km. Anläggning och BEST.
Nybyggnad av bostäder, handel och kontor mm på Brandholmen
Vid Tessinområdet i stadsdelen Fågelbo planerar kommunen upp till 600 nya bostäder samt plats för skola/förskola och matbutik.
Nybyggnad av bostäder mm i Nyköping
Avser att pröva möjligheten att kunna bygga olika typer av bostäder inom området. På de två fastigheterna föreslår sökanden en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, trygghetsboende och ett äldreboende för 60-80 personer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus och cykelförråd/soprum.
Nybyggnad av ev logistik, kontor och butik mm i Nyköping
Total yta av hela området är 260 000 kvm (160 000 kvm ledigt).
Nybyggnad av hotell i Nyköping
Ca 80-100 rum och mellan 300-400 bäddar.
Nybyggnad av flerbostadshus eller radhus i Stenbro
Svensk Husproduktion AB har av Nyköpings kommun valts ut att bygga nytt rad- och parhusområde i Nyköping, Stenbro. Svensk Husproduktion kommer att bygga 2-våningshus på 128 kvm under sitt varumärke LB-Hus. Samtliga hus kommer att utföras i trä med flexibla rumsindelningar i energieffektiva boendemiljöer. Tid för sälj- och byggstart är ännu inte fastställd.
Nybyggnad av lamellhus i Nyköping etapp 2
Sammanlagt 145 lägenheter. Lamellhus med 5-7 våningar.
Nybyggnad av verkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för verkstad.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av logistik i Nyköping
Nybyggnad av logistiklokaler, industri och kontor
Nytt verksamhetsområde i Nyköping
Ledig företagsmark. 26000 kvm avstyckat i mindre tomter.
Utbyte av signalställverk sträckan Skogstorp-Vrena
Utbyte centralenheter M85 till utbredd M95.
Nybyggnad av multisportarena i Nyköping
Avser nybyggnad av multisportarena.
Nytt verksamhetsområde i Nyköping
Arnö företagspark ligger ca 4 km från Nyköpings centrum i direkt anslutning till motorvägsleden Oxelösund-Nyköping med bland annat närhet till djuphamnen i Oxelösund. Vi planerar att bygga ut vägnätet ytterligare för fler tomter. Här har du möjlighet att etablera industri-, logistik- och lagerverksamhet samt fordonsservice. Den totala ytan av området är 100 000 kvm (avstyckningsbara tomter från ca 2 000 kvm).
Nybyggnad av radhus i Nyköping, etapp 1
Etapp 1 avser nybyggnad av 14 radhus i två våningar. Radhusen har 5 rum och kök, 110 kvm. Parkering, miljöhus och lekplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Enstaberga, Nyköping
Syftet med planläggningen är att skapa förutsättningar för exploatering av bostäder i en eller två våningar samt tillfartsväg till området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus och undercentral/förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ett 30-tal lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Stigtomta
Exploateringsprojekt på 1539949. Två radhustomter: 910888, 1546260.
Nybyggnad av villor i Nyköping
Mark avsedd för villor.
Nybyggnad av LSS-boende i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av LSS-boende och miljöhus & förråd (1st).
Exploatering inför nybyggnad av bostäder vid Bråviken, Nyköping
Exploatering inför nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av verksamheter i Nyköping
Nybyggnad av butik, lager & verkstadslokaler i ett plan.
Ny industrigata, VA och belysning i Arnö, Nyköping
Avser nybyggnation av industrigata ca 450 m, ny förläggning av VA och belysning samt planering av tomter.
Förnyelse av dricksvattenledningar mellan Väderbrunn - Minninge, Nyköping
Avser anläggning av 2 st huvudvattenledningar och tillhörande anläggningar mellan Väderbrunn ventilkammare och Minninge.
Nybyggnad av stugby i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av 3 fritidshus Svärdsklova 2:90,2:91,2:92.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager.
Nybyggnad av verkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av byggnad för verkstad.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av byggnad för handel.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggnad för handel.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av tältbyggnad.
Nybyggnad av mast i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av mast.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av parkeringsplats.
Nybyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av skärmtak (fristående).
Nybyggnad av staket i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av förråd.
Nybyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av källsorteringshus/miljöhus.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av containrar.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus och carport samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel (kundvagnsgarage).

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.