Aktuell nybyggnation i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Nyköping
Totalt planeras det för 1600 bostäder i området Nöthagen, SBB och HSB planerar för ca 400 av dessa.
Nybyggnad av flerbostadshus på Brandholmen, Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus och cykelförråd/soprum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus i vinkel med 4-6 våningar. Ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping, etapp 4
Ca 50 lgh, hyresrätter med boende för 55+.
Nybyggnad av verkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för verkstad.
Nybyggnad av idrottshall i Nyköping
Upphandlingen avser nybyggnad av idrottshall i Oppeby. Idrottshallen är i ett plan med en bruttoarea om ca 2300 m2.
Nybyggnad av skola i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Projektet omfattar nyläggning av ledningar som ett förberedande arbete för kommande byggnationer kopplat till Nyköpings resecentrum. Projektet är indelat i ett antal olika etapper i syfte att möjliggöra en säker framdrift, inkoppling och rivning av befintligheter. Befintliga ledningar ska vara i drift och i funktion under hela byggtiden. Projektet omfattar även dimensionering samt installation av sänkbrunn för att möjliggöra arbeten utan påverkan på befintliga grundvattennivåer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping, etapp 2
Etapp 2 omfattar ca 24 lägenheter om 3-4 rok.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Koncept Låghus och populära Punkthus, kommer att fördelas om 2 – 4 rum och kök, på 53 stycken lägenheter totalt.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Nybyggnad av lager ca 3000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Nyköping
Mark avsedd för villor.
Nybyggnad av reservoarbyggnad med tillhörande anordningar i Nyköping
En ny reservoar med två kamrar med en sammanlagd reservoarvolym på 4500 m3 (vardera på 2250 m3) ska anläggas med tillhörande mätkammare för styr- och regleranordningar. En ny fördelningskammare ska anläggas. Vattenledningar DN 710-500PE ska anläggas mellan anläggningarna och kopplas in.
Nybyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för lager för båtar, ca 10 meter hög.
Nybyggnad av vårdbostad i Nyköping
Nybyggnation av boende för vård omfattande fyra lägenheter, ca 345 m2.
Nybyggnad av parhus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för befintligt enbostadshus och bygglov för uppförande av 3 st radhuslängor, 13 parhus, 1 teknikhus och 6 bostadsförråd.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av radhus.
Nybyggnad av gc-väg i Nyköping
Planer att ersätta passagen över järnvägen mellan Kråkbergsvägen och St Annegatan (idag en gångfålla) med en ny gång- och cykelväg längs med ån.
Anläggning av gator, belysning och VA i Nyköping
Anläggning av gator, belysning samt flytt och rivning av VA-system.
Nybyggnad av verkstad i Nyköping
Nybyggnad av verkstadsindustri.
Ombyggnad av VA vid Ostlänken i Nyköping
Entreprenaden avser förläggning av nya vattenledningar, tryckledning för spillvatten, tomrör för kanalisation samt en ny tryckstegringsstation inkl. markarbeten. Arbetena omfattar även korsning av järnväg.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av byggnad för kontor och garage förråd.
Nybyggnad av byggnad för handel i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel.
Nybyggnad av scen till A-hallen i Rosvalla, Nyköping
Avser byggnation av scen för inne- och utomhusbruk, samt där tillhörande styrsystem, vid A-hallen i Rosvalla.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).