Aktuell nybyggnation i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping, etapp 4
Ca 50 lgh, hyresrätter med boende för 55+.
Nybyggnad av verkstad & lager i Nyköping
Uppförande av byggnad för verkstad.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus, Svalsta ängar.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av radhus i Nyköping
Uppförande av radhus.
Exploatering för handel i Stenbro
Påljungshage fortsätter att förberedas för mer handel, service och lättare industri som ett led i den långsikta planen för utveckling av området. Ytan blir totalt 100 000 kvm.
Utbyggnad av allmän plats/gata i Nävekvarn, Nyköping
Omfattar projektering av allmän plats Gata inklusive erforderliga ledningar (VA, el, fiber, belysning). Syftet med gatan är att möjliggöra för nio (9) nya småhustomter i området.
Anläggning av gator, belysning och VA i Nyköping
Anläggning av gator, belysning samt flytt och rivning av VA-system.
Nybyggnad av verkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av byggnad för industri.
Nybyggnad av batteristation, ställverk mm i Nyköping
Nybyggnad av batteristation med ställverk och transformatorstation för att förstärka tillgången till elkraft i Nyköpings kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).