Aktuell nybyggnation i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Miljöbyggnad Silver. Tre hus med 8-10 våningar samt ett hus på 3 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Här planeras för 100 nya bostäder i klassisk svensk stil i trä. Samtliga hus byggs i trä med maximalt tre plan. Ägandeformen blir både hyresrätt och bostadsrätt. I huvudsak planeras för 2, 3 och 4 rums bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
140 nya bostäder planeras på Duvestrand.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Nybyggnad av villor, parhus och flerbostadshus. Området är inramat av Södergatan, Västergatan, Värmbolsvägen och Järnbanevägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
60-65 lägenheter, Malmgatan.
Nytt bostadsområde i Katrineholm
10 villatomter samt ca 14 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Syfte med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 30 nya enbostadshus i form av parhus, radhus och friliggande villor.
Nya tomter i Katrineholm
30-tal tomter.
Nybyggnad av idrottshall i Katrineholm
Nybyggnation av idrottshall som ska anslutas mot befintlig hall.
Nytt bostadsområde i Katrineholm
Totalt inom planområdet ges möjlighet till ca 100 nya bostäder i form av villor, rad/kedjehus och lägenheter samt en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Katrineholm
Nybyggnation av trygghetsboende, förråd, miljöbod samt iordningställande av mark.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Möjliggöra för bostäder på fastigheten.
Nya kedjehus i Katrineholm
Nybyggnad av kedjehus.
Exploatering av industriområde i Katrineholm
Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industribebyggelsen inom planområdet samt möjliggöra för nyetableringar i området.
Nybyggnad av industriområde i Katrineholm
Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industribebyggelsen inom planområdet samt möjliggöra för nyetableringar i området.
Nybyggnad av parhus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus.
Rivning samt nybyggnad av pumpstationer i Katrineholm
Totalentreprenaden omfattar projektering, anläggning och anslutning av nya pumpstationer och rivning av befintliga pumpstationer. Pumpstationerna ligger på Sjölandsvägen och Strandvägen centralt i Katrineholm.
Ny våtmark i Katrineholm
Planer finns för ny våtmark vid Mejeridiket ut i sjön Näsnaren för att bygga bort ett utloppsdike, utforma ett rekreationsområde och klimatanpassa.
Nybyggnad av servering i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av serveringsbod.
Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod med reservkraft.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t150.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t602.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t658.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t661 intill befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t662 intill befintlig station.
Nybyggnad av barack i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av sluss till baracker.
Nybyggnad av skärmtak i Katrineholm
Ansökan om bygglov för två skärmtak.
Nybyggnad av staket i Katrineholm
Ansökan om marklov för ändring av marknivån inför borttag av jordvallen och uppsättning av staket.
Nybyggnad av nätstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kopplingsstation hks8038, Ansökan om bygglov för nybyggnad av kopplingsstation hks8021 samt rivning av befintlig station Sköldinge-valla 16:1,Fyrö 1:9.
Nybyggnad av sophus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus med underjordsbehållare.
Nybyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av bastu i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av tvätthall i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av carport i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage och förråd.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.