Aktuell nybyggnation i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Energioptimering vid Backavallen samt nybyggnad av omklädningsrum i Katrineholm
Nybyggnad av omklädningsrum samt energioptimering.
Nybyggnad av idrottshall i Katrineholm
Ny idrottshall vid Skogsborgsskolan.
Exploatering & nybyggnad av handelsområde i Katrineholm
Planer för en fastighet för företagare. Det kommer att bli en byggnad på närmare 4000 kvadratmeter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Katrineholm
Linnévägen/Drottninggatan.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
140 nya bostäder planeras på Duvestrand.
Nybyggnad av vagnhall i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad/uppförande av vagnhall.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nyybyggnad av sprinklerhus ovan nedgrävd sprinklertank.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig och nybyggnad av transformatorstation t293.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig tranformatorstation och nybyggnad av transformatorstation t299 backalund.
Nybyggnad av fritidshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning av befintligt fritidshus samt nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning samt nybyggnad av transformatorstation t218 slättfall.
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om nybyggnad av enbostadshus med komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om rivning av befintlig transformatorstation och nybyggnad av transformatorstation t333 änglund.
Nybyggnad av barack i Katrineholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggnation av baracker.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för 3 nya transformatorstationer.
Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en 72 meter hög stagad mast och två tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sprinklerhus ovan nedgrävd sprinklertank.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.