Aktuell nybyggnation i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Miljöbyggnad Silver. Tre hus med 8-10 våningar samt ett hus på 3 våningar.
Nytt förbigångsspår i Katrineholm
Utbyggnad av förbigångsspår öster om Katrineholm C, totalt ca 1600 meter.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Nybyggnad av villor, parhus och flerbostadshus. Området är inramat av Södergatan, Västergatan, Värmbolsvägen och Järnbanevägen.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus på Stortorget i Katrineholm
Byggnaden ska rymma 40 lägenheter både hyres- och bostadsrätter och i bottenplanet, lokaler för butiker, kafé och garage.
Nybyggnad av bostäder mm i Forssjö
Syftet är att möjliggöra för cirka 200 villor, radhus och mindre flerbostadshus, livsmedelsbutik och samhällsservice, samt en mindre småbåtshamn.
Energioptimering vid Backavallen samt nybyggnad av omklädningsrum i Katrineholm
Nybyggnad av omklädningsrum samt energioptimering.
Nybyggnad av trygghetsboende i Katrineholm
Linnévägen/Drottninggatan.
Nya kedjehus i Katrineholm
Nybyggnad av kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Avser nybyggnad av 16st bostäder i 4 hus.
Nybyggnad av parhuslägenheter i Katrineholm
Nybyggnad av parhuslägenheter i Katrineholm.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
140 nya bostäder planeras på Duvestrand.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sprinklerhus ovan nedgrävd sprinklertank.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnation av transformatorstation samt rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nyybyggnad av sprinklerhus ovan nedgrävd sprinklertank.
Nybyggnad av fritidshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning av befintligt fritidshus samt nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om nybyggnad av enbostadshus med komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.