Aktuell nybyggnation i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lager- och logistikbyggnad, Ansökan om marklov Lövåsen 3:1.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus på Stortorget i Katrineholm
Byggnaden ska rymma 40 lägenheter både hyres- och bostadsrätter och i bottenplanet, lokaler för butiker, kafé och garage.
Nya brunnar/Ny råvattenledning i Forssjö, Katrineholm
Inom Forssjöåsens vattenskyddsområde har nyligen två grundvattenbrunnar borrats. Dessa två grundvattenbrunnar ska förses med pumpstationer inklusive grundläggning och överbyggnader. Ny råvattenledning ska förläggas mellan grundvattenpumpstationerna och vattenverket i Forssjö. Totalt ca 3200 m VA-ledning, mestadels dimension 500 PE.
Exploatering av industriområde i Katrineholm
Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industribebyggelsen inom planområdet samt möjliggöra för nyetableringar i området.
Förnyelse av vatten- och avloppsledningar på Gärdesgatan, Katrineholm
Arbetet avser: - Installera dagvattenledning i gatan. Leder bort vatten från regn och snösmältning. - Byta ut gamla vatten- och avloppsledningar i gatan. - Byta ut kopplingar in till fastighetsgräns.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).