Aktuell nybyggnation i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikfastigheter/lager i Eskilstuna
Totalt täcker MG Park Eskilstuna en yta på 56 000 kvadratmeter.
Nybyggnad av äldreboende i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av äldreboende med 62 lägenheter. BTA nybyggnad: ca 6220 m², behandlad tomtarea: 3200 m². Adress: Rosenforsvägen/Carl Lewanders väg Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av trygghetsboende i Torshälla
Nybyggnad av trygghetsboende.
Nybyggnad av bilhall i Esklistuna
Ny anläggning för Renault, Dacia och multibrand i Eskilstuna
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder- och centrumändamål på fastigheterna Valnöten 6 och 14.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 56 mellan Hällbybrunn-Gröndal
Anläggande av gång- och cykelväg, 2,7 km. Utförande av enfilig cirkulationsplats inkl. anpassning av avfartsramp till E20 samt anslutningsvägar.
Nybyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Det finns planer på att bygga en fullstor idrottshall som främst ska användas för grundskoleeleverna vid den nuvarande Fristadsskolan samt S:t Eskils gymnasium.
Uppförande av byggnad i Södermanlands län
Entreprenaden omfattar totalt 5 byggnader som ska uppföras. 2 stycken byggnader kommer uppförs i Blekinge län, 2 stycken byggnader kommer uppföras i Gotlands län, 1 stycke byggnad kommer att byggas i Södermanlands län.
Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad av gruppboende samt förråd på Ekeby 3:66 samt nybyggnad av gruppboende (1 huvudbyggnad samt 8 singelboende) på Uddetorp 1:1 samt nybyggnad av gruppboende på Valtomta 1:11 och Valtomta 1:7.
Nybyggnad av LSS-boende i Ärla, Eskilstuna
Objektet avser nybyggnation bestående av: 8 st singelboende varav 2 med förhöjd tillgänglighet, en huvudbyggnad för gemensamma aktiviteter, kök samt personalutrymmen bestående av kontor, omklädningsrum samt sovrum, utvändigt förråd, parkering och grönytor. BTA huvudbyggnad: ca 230 kvm, BTA Singelboende: 2 st på vardera ca 70 kvm 6 st på vardera ca 50 kvm, BTA Förråd: 10 kvm. Behandlad tomtarea: 5 200 kvm
Nybyggnad av affärshus i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av affärshus.
Förtätning med rad- och kedjehus i Eskilstuna
Förtätning med 10 st byggnader av rad- och kedjehuskaraktär.
Nybyggnad av GC-väg samt lekplats i Stenby, Eskilstuna
Omfattar byggnation av cirka 350 m ny gång- och cykelbana, anläggande av områdeslekplats samt terrängmodulering och ny gräsyta för lek.
Nybyggnad av golfbana i Eskilstuna
Anordnande av golfbana (13 hål).
Tillbyggnad soprum mm på affärshus i Eskilstuna
Nytt soprum och ombyggnad av lastkaj på affärshus
Nybyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av multihall för fotboll.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).