Aktuell nybyggnation i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Planer för ca 170 bostäder.
Nybyggnad av bostäder, skola, kontor och lokaler med centrumändamål i Eskilstuna
Syftet med planen är att pröva möjligheten till bostäder, skola, kontor och lokaler med centrumändamål på platsen.
Nybyggnad av lager & logistik i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad (lager och logistik).
Nybyggnad av äldreboende i Eskilstuna
Avser nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av ca 100 lägenheter i stadsdelen Flacksta i Eskilstuna.
Nybyggnad av biogasanläggning i Eskilstuna
Vid Lilla Nyby avfallsanläggning.
Nybyggnad av loftgångshus i Skogstorp
Loftgångshus med 108 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Torshälla
Nybyggnad av trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus & radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av flerbostadshus samt radhus (Del 1 hus 11-14) samt Nybyggnad av flerbostadshus samt radhus (Del 2 hus 21-25) samt Nybyggnad av 7 flerbostadshus samt 8 radhus. (Del 3 hus 41-44) samt nybyggnad av flerbostadshus och radhus (Del 4).
Nya bostäder och vård-omsorgsboende i Eskilstuna
Här planeras för bostäder i form av par-, rad-, kedjehus och friliggande villor samt vård- och omsorgsboende. Detaljplanen ska också ge förutsättningar för ett LSS-boende inom fastigheten Mesta 6:40 utmed Borsöknavägen.
Nya bostäder i Eskilstuna
Här planeras för att kunna bygga par-, rad- och flerfamiljshus.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en ny förskola för 120 barn.
Nybyggnad av brandstation i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av gruppbostad i Skogstorp
Nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av förskola i Skogstorp
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av hyreslägenheter i Eskilstuna
Fastigheten är på 2000 m2.
Nybyggnad av sällanköpshandel i Eskilstuna
Nybyggnad av sällanköpshandel
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad. Rivning av kontorshus. Källstalöt 1:8.
Nybyggnad av korttidscentrum i Eskilstuna
85 platser. Nybyggnad av 2 gruppbostadshus (trygghetsboende) samt 2 garage och 3 förråd samt installation av eldstad.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 12 radhus och 2 parhus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av radhus och förråd.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad samt tillbyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av parhus på Dagfjärilen 10 och Dagfjärilen 11.
Nybyggnad av industrihus i Eskilstuna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 9 radhus samt miljöhus.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av exploateringsområde i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva området för ändamålen handel, industri och logistik.
Nybyggnad av drivmedelsanläggning i Eskilstuna
Drivmedelsanläggning, Grindsjön.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Kommunen upplåter mark nära Hamngatan/Nybron för restaurangverksamhet. Gör en intresseanmälan senast 30 november 2022.
Ny gc-väg inkl belysning längs Falkvägen i Eskilstuna
Objektet avser att bygga en cykelbana med tillhörande belysning och dagvatten.
Nybyggnad av grupphus i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).