Aktuell nybyggnation i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikfastigheter/lager i Eskilstuna
Totalt täcker MG Park Eskilstuna en yta på 60 000 kvadratmeter, med en minsta enhetsyta på 11 000 kvadratmeter.
Nybyggnad av studentbostäder och kontor i Eskilstuna
Nybyggnad av studentbostäder och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus med lokaler och förskola i Eskilstuna
Nybyggnad av trygghetsboende (+65), hyresrätter, förskola med kök samt lokaler för handel. Objektet är beläget i kvarteret Nougaten 1, Eskilstuna. Nordvallgatan 2/Verkstadsgatan 13-17/Spårgatan 1.
Nybyggnad av äldreboende i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av äldreboende med 63 lägenheter. BTA nybyggnad: ca 6220 m², behandlad tomtarea: 3200 m². Adress: Rosenforsvägen/Carl Lewanders väg
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Strategisk partnering i flera etapper/optioner, programhandling för ett helt nytt område gällande förtätning av Skogsängen. I etapp 1 B så ingår det byggnation av 16 våningar. Utformning kommer att framgå i detaljplanen. Utformning av torget och rivning av del i befintlig byggnad och ledningsflytt ingår även i denna etapp.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Strategisk partnering i flera etapper/optioner, programhandling för ett helt nytt område gällande förtätning av Skogsängen. I etapp 1A planeras höghus 16 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder- och centrumändamål på fastigheterna Valnöten 6 och 14.
Ny kombiterminal i Gunnarskäl, Eskilstuna
Syftet med förstudien är att få fram underlag för kommunstyrelsens vägvalsbeslut i kombiterminalfrågan senast augusti-september 2023.
Nybyggnad av spa i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av hotell.
Nybyggnad av butik i Eskilstuna
Nybyggnad av butik Blomsterlandet.
Nybyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Nybyggnad av gruppboende samt förråd på Ekeby 3:66 samt nybyggnad av gruppboende (1 huvudbyggnad samt 8 singelboende) på Uddetorp 1:1 samt nybyggnad av gruppboende på Valtomta 1:11 och Valtomta 1:7.
Nybyggnad av gruppboende i Eskilstuna
Nybyggnad av gruppboende
Nybyggnad av parhus i Eskilstuna
Nybyggnad av 12 radhus och 2 parhus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av LSS-boende i Ärla, Eskilstuna
Objektet avser nybyggnation bestående av: 8 st singelboende varav 2 med förhöjd tillgänglighet, en huvudbyggnad för gemensamma aktiviteter, kök samt personalutrymmen bestående av kontor, omklädningsrum samt sovrum, utvändigt förråd, parkering och grönytor. BTA huvudbyggnad: ca 230 kvm, BTA Singelboende: 2 st på vardera ca 70 kvm 6 st på vardera ca 50 kvm, BTA Förråd: 10 kvm. Behandlad tomtarea: 5 200 kvm
Nybyggnad av personalbyggnad i Ekeby, Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av personalbyggnad, omklädningsrum och lunchrum, om BYA ca 545 m2 och BTA ca 481,5 m2 i markplan med teknikrum på vind BTA ca 58 m2.
Utbyggnad av infrastruktur för bostäder i Eskilstuna, E1
Objektet avser att snabbt förlägga permanent elkabel till de husen som för tillfället håller på att färdigställas. Efter det ska elnätet i övriga området förläggas samt gatan ska färdigställas framför pågående husbygge. Ingående arbeten är tillfälliga trafikanordningar, demontering/rivning av kantstenar, fällning träd, stubbrytning, rivning stängsel, fräsning/rivning beläggningar, schaktarbeten, kabelförläggning, sättning belysningsfundament, grusöverbyggnad, lättfyllning, beläggningsarbeten, plattläggning, planteringsgropar, mm.
Nybyggnad av radhus i Eskilstuna
Rivning av fritidshus samt förråd samt nybyggnad av radhus.
Rivning och nybyggnad av pumpstationer i Eskilstuna
Objektet innebär att två befintliga pumpstationer ska ersättas med två nya kompletta pumpstationer. Ny utloppsledning till ån samt nya el-servis ska även utföras. Befintliga pumpstationer ska rivas efter att de nya är driftsatta. Entreprenaden omfattar anläggande av provisorisk väg, spontarbeten, schaktarbeten, pålningsarbeten, betongarbeten, installation av komplett pumpstation, fyllningsarbeten, stålarbeten, ledningsförläggning, återställningsarbeten.
Ny snabbmatsrestaurang i Eskilstuna
Avser nybyggnad av snabbmatsrestaurangen ChopChop.
Nybyggnad av verkstad i Eskilstuna
Nybyggnad av maskinhall med verkstad.
Nybyggnad av singelboende i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av singelboenden samt huvudbyggnad belägen på fastigheten Valtomta 1:11 utanför Eskilstuna. BTA Singelboende: 2 st på vardera 49,5 kvm samt 1 st på 63,8 kvm.
Nybyggnad av GC-väg samt lekplats i Stenby, Eskilstuna
Omfattar byggnation av cirka 350 m ny gång- och cykelbana, anläggande av områdeslekplats samt terrängmodulering och ny gräsyta för lek.
Ny belysning till fotbollsplan i Fröslunda
Eskilstuna kommun avser att installera ny LED-belysningsanläggning på A-plan vid Fröslunda IP.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).