Aktuell nybyggnation i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gymnasieskola i Ystad
Avser nybyggnad av gymnasium i Ystad. Skolan kommer att ha en yta på 1300 kvm med plats för upp till 320 elever. En option om förhyrning på ytterligare 1000 kvm finns.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad av 2 flerbostadshus med 73 lägenheter. Arkitekt: Per Dahlman
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av polishus i Ystad
Planens syfte är att göra det möjligt att stycka av en fastighet och att bebygga den med ett nytt polishus. Tomten ska ge plats för parkering för polisen och för besökare .
Nya magasinet, Ystad
Entreprenaden omfattar nybyggnad av kontor, verkstad och lager. Byggnaden kommer förvaltas av Ystad Industrifastigheter och inhysa verksamhet från Ystads museer.
Nybyggnad av särskilt boende i Ystad
Planer finns för nybyggnad av äldrebostäder. Planer är att det kan bli från 56 lägenheter till 96 lägenheter, det är oklart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad .
Nybyggnad av bensinstation i Ystad
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Ystad
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad av lager.
Anläggande av ny gata, gc-väg, va-ledning m.m på Regementsområdet i Ystad
Avser anläggande av ny lokalgata, gång- och cykelväg, parkytor, naturmark, diverse VA arbete, förläggning av ledningar samt belysning och el. Området ligger i den nordöstra delen av Regementsområdet tillhörande Ystad kommun.
VA-utbyggnad i Ystad
Projektet avser att anlägga tryckspillvattenledningar, självfallsledningar, pumpstationer samt vattenledningar.
VA-utbyggnad i Ystad
Projektet avser att anlägga tryckspillvattenledningar, självfallsledningar, pumpstationer samt vattenledningar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).