Aktuell nybyggnation i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Planer finns för nybyggnad av tre kvarter där det ska byggas mellan 700-900 lägenheter. Punkthusen planeras byggas mellan 10, 12 och 16 våningar. De boende i de översta våningarna får en vidsträckt utsikt. I de båda andra två kvarteren är tanken att bygga femvåningshus med en indragen sjätte våning. Det blir samma antal våningar som hos grannen Sockerhusen på andra sidan Industrigatan.
Ny stadsdel i Ystad
Planens syfte är att skapa en hållbar och attraktiv ny stadsdel i Ystad. Stadsdelen ska vara en naturlig utveckling av tätorten Ystad och utgöra ett naturnära och grönt boende, samt ett komplement till de förtätningsprojekt som sker i andra delar av Ystad. Stadsdelen ska erbjuda en blandad stad kring Öja gård, med bostäder, skola, handel och grönområden.
Nybyggnad av vårdboende och trygghetsboende i Ystad
Projektet omfattar nybyggnation av ett vård- och trygghetsboende med 119 lägenheter i 5-6 plan. Trädgårdsstaden, Ystad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Ystad
Utbyggnaden ligger längst söderut i Nybrostrands nya bostadsområde, i en grön och lummig del som gränsar till golfbanan. I den första etappen byggs 17 radhus, av totalt 43 radhus och 24 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus, fd Stenhuggeritomten.
Exploateringsarbeten inom stadsdelen Västra Sjöstaden i Ystads kommun
Avser anläggande av gator, VA, och fjärrvärme i nya stadsdelen Västra Sjöstaden i Ystad. Området är beläget med Dag Hammarskjölds väg i väster, Edvinshemsvägen i Söder och Drottning Margarethas väg i norr.
Konstruktion, tillverkning och leverans av krafttransformatorer, Ystad Energi AB
Avser konstruktion, tillverkning, transport/leverans, montage av Alternativ 1: 2 stycken Krafttransformatorer 40 MVA 50/10 kV. Alternativ 2: 2 stycken Krafttransformatorer 50 MVA 50/10 kV. Objekten ska levereras / placeras på adressen : Fridhemsgatan 24 (station M1) och Granatvägen 7 (station M2) i Ystad.
Nybyggnad av industrihus i Ystad
Nybyggnad av industri.
Anläggande av laddstolpar vid flerbostadshus i Ystad
Planer finns för nybyggnad av 4 st sopsorteringslokaler, samt 12 st laddningsstationer för elbilar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).