Aktuell nybyggnation i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, Ystad
Planer finns för nybyggnad av 182 st hyreslägenheter, med gemensamma utrymmen inrymmande pool, gym och bastu. Avser även garage på första våningen. Rivning av bef byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostadsområde, i Ystad
Omfattar nybyggnad av ett bostadsområde i Ystad som avser ca 300 bostadsenheter, 10 hektar. Eventuellt kan del av mark upplåtas till nybyggnad av skola.
Nybyggnad av kontors- och omklädnadsbyggnad i Ystad
Planer finns för ny kontors-och omklädnadsbyggnad.
Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad av 32 radhuslägenheter.
Nybyggnad av kedjehus i Ystad
Byggherren har ett optionsavtal med Ystad kommun.
Rivning av ridhus och nybyggnad av idrottshall i Ystad
Planer finns för ridhus sant nybyggnad av idrottshall.
Utbyggnad av livsmedelsbutik i Ystad
Syftet med ändringen av detaljplanen är att tillåta en tillbyggnad för handelsändamål, och medge att det tillkommer ytterligare en butik inom fastigheten Almelund 1. Exploateringsgraden ökas från 4 500 m2 till 5 500 m2, och att bestämmelsen om att marken inte får bebyggas tas bort för delen mellan byggnaden och fastighetsgränsen i söder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av pumpstation i Ystad
Avser nybyggnation av pumpstation.
Nytt ställverk i Ystad
Nytt ställverk bestående av sex 20kV-fack och tio 10kV-fack. Ramavtal med inriktning på Prefabbyggnad.
Anläggande av nya gator, p-platser mm i Västra Sjöstaden Etapp 2, Ystads kommun
Avser färdigställande av byggator till färdiga gator, anläggande av nya p-platser och finplanering av mark m.m.
Nybyggnad av butik i Ystad
Nybyggnad av butik och lager.
Nybyggnad av butik i Ystad
Nybyggnad av butik.
VA-utbyggnad i Ystad
Projektet avser att anlägga tryckspillvattenledningar, självfallsledningar, pumpstationer samt vattenledningar.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Ystad
Nybyggnad av enbostadshus, komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Ystad
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad av lagerbyggnad samt stödmur.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.