Aktuell nybyggnation i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, förskola, parkeringshus mm i Ystad
Avser ny stadsdel i Ystad. Hamnstaden blir en blandstad där bostäder är prioriterade, och småskaligt, varierat, skyddat och stadsmässigt är värdeord för den nya strukturen. Utbyggnaden ger 232 000 kvm BTA och 1500 lägenheter med en bebyggelse i 3 till 6 våningar. Inom området planeras förskolor, parkeringshus, restauranger, barer, butiker och kontor.
Nybyggnad till bostäder och verksamhetslokaler i Ystad
Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 340 st hyresrätter samt ca 150 seniorbostäder. Projektet kommer att etappindelas. Hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus, Ystad
Planer finns för nybyggnad av 182 st hyreslägenheter, med gemensamma utrymmen inrymmande pool, gym och bastu. Avser även garage på första våningen. Rivning av bef byggnad.
Nybyggnad till bostäder i Ystad
Planer finns för nybyggnad av ca 60-tal bostäder.
Nybyggnad av kontors- och omklädnadsbyggnad i Ystad
Planer finns för ny kontors-och omklädnadsbyggnad.
Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad av 32 radhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad seniorbostäder 48 lägenheter. vinterträdgård 1500 kvm, prefabbadrum.
Nybyggnad av bostäder i Trädgårdsstaden, Ystad
Avser nybyggnad av 22 radhuslägenheter i 4 längor i 2-3 plan.
Nybyggnad av kedjehus i Ystad
Byggherren har ett optionsavtal med Ystad kommun.
Nybyggnad av bostäder-, och gruppboende i Ystad
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, gruppboende och lägenhetsdaghem samt tekniska anläggningar och parkeringar inom den södra delen av kvarteret Elverket.
Utbyggnad av livsmedelsbutik i Ystad
Syftet med ändringen av detaljplanen är att tillåta en tillbyggnad för handelsändamål, och medge att det tillkommer ytterligare en butik inom fastigheten Almelund 1. Exploateringsgraden ökas från 4 500 m2 till 5 500 m2, och att bestämmelsen om att marken inte får bebyggas tas bort för delen mellan byggnaden och fastighetsgränsen i söder.
Rivning av ridhus och nybyggnad av idrottshall i Ystad
Planer finns för ridhus sant nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av bostäder i Trädgårdstaden, Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter fördelat på 2,5 våningsplan. Totalt kommer det att byggas 130 lägenheter i 3 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Ystad
Planens syfte är att göra det möjligt att använda planområdet för bostäder i flerbostadshus och i friliggande hus.
Nybyggnad av förskola i Ystad
Nybyggnad av uteförskola.
Nybyggnad av pumpstation i Ystad
Avser nybyggnation av pumpstation.
Nybyggnad av kedjehus i Ystad
Nybyggnad av radhus, parhus och kedjehus samt rivning, samt installation av eldstad och nybyggnad av mur och plank.
Nybyggnad av butik i Ystad
Nybyggnad av butik.
Nybyggnad av lager i Ystad
Avser nybyggnad av lager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Ystad
Nybyggnad av 6 enbostadshus, komplementbyggnader, installation av eldstad samt mur och plank.
Nybyggnad av butik i Ystad
Nybyggnad av butik och lager.
Nybyggnad av enbostadshus i Ystad
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Ystad
Nybyggnad av lagerbyggnad samt stödmur.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.