Aktuell nybyggnation i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, Ystad
Planer finns för nybyggnad av 182 st hyreslägenheter, med gemensamma utrymmen inrymmande pool, gym och bastu. Avser även garage på första våningen. Rivning av bef byggnad.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Ystad
Omfattar nybyggnad av två flerfamiljehus med 50 lägenheter intill postterminalen i Ystad. Samt ett underjordisk garage med ca 25 stycken parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostadsområde, i Ystad
Omfattar nybyggnad av ett bostadsområde i Ystad som avser ca 300 bostadsenheter, 10 hektar. Eventuellt kan del av mark upplåtas till nybyggnad av skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser nybyggnad av flerbostadshus, fd Stenhuggeritomten.
Nybyggnad av radhus i Ystad
Avser nybyggnad av 32 radhuslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Trädgårdsstaden, Ystad
Avser nybyggnad av 22 radhuslägenheter i 4 längor i 2-3 plan.
Nybyggnad av kedjehus i Ystad
Byggherren har ett optionsavtal med Ystad kommun.
Nybyggnad av radhus i Nybrostrand, Ystad
Projektet avser nybyggnad av 25 radhuslägenheter.
Nybyggnad av förskola i Ystad
Nybyggnad av uteförskola.
Nybyggnad av kedjehus i Ystad
Nybyggnad av radhus, parhus och kedjehus samt rivning, samt installation av eldstad och nybyggnad av mur och plank.
Nybyggnad av idrottsplats i Ystad
Nybyggnad av idrottsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Fasadbeklädnad av ackumulatortank i Ystad
Ystad Energi har uppfört en ny ackumulatortank i Ystad. Tanken kommer att vara 58 meter hög och med en diameter på ca 13 meter, samt ett trapphus med teknikrum. Entreprenaden omfattar beklädnad av samtliga fasadytor.
Nybyggnad av kedjehus i Ystad
Nybyggnad av rad-, par-, och kedjehus samt komplementbyggnad på Eposet 1 och Dikten 1.
Nybyggnad av lager i Ystad
Avser nybyggnad av lager.
Nybyggnad av butik i Ystad
Bygglov för nybyggnad av butik.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Ystad
Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Ystad
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Ystad
Bygglov för nybyggnad av övrigt (pumpstation).
Nybyggnad av skärmtak i Ystad
Bygglov för nybyggnad av övrigt (väderskydd).
Nybyggnad av förråd i Ystad
Bygglov för nybyggnad av övrigt.
Nybyggnad av plank i Ystad
Bygglov för uppförande av plank Kamerala 5,6,3.
Nybyggnad av plank i Ystad
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av plank i Ystad
Bygglov för uppställning/uppsättning av plank.
Nybyggnad av barack i Ystad
Tidsbegränsat bygglov för uppställning/uppsättning av bodar/containrar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.