Aktuell nybyggnation i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Hököpinge
Avser nybyggnad av F-9 skola inklusive idrottshall och tillagningskök inom fastigheten Hököpinge 68:5 m.fl
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vellinge
Avser nybyggnad av ca 28 bostäder i form av villor och radhus. Kan bli både bostadsrätter och äganderätter. ( Totalt byggs 100 bostäder i 3 etapper).
Nybyggnad av radhus i Trelleborg.
Projektet avser nybyggnad av 43 radhuslägenheter i både 1-plan och 1,5-plan, 81-112 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus gruppboende med bostadsrätter, förråd samt parkering. Etapp 1: 1342821
Nybyggnad av grupphus i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av 13 enbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av 7 lägenheter i kedjehus och 3 enbostadshus.
Ombyggnad av pumpstation i Vellinge
Planer för ombyggnad av pumpstation i Vellinge, Väster K4.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 3
Igångsättning tidigast 2019. Avser fortsatt nybyggnad av dagvattenledning.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge
Igångsättning tidigast 2020.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av 10 enbostadshus och garage Åkarp 1:36,1:52,1:53,1:54,1:55,1:56.
Nybyggnad av sopanläggning i Vellinge
Nybyggnad av 2 avfallsanläggningar för 4-fackssortering.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av 2 enbostadshus Falsterbo 3:325,3:328.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vellinge
Nybyggnad av bullerskärm.
Nybyggnad av barack i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för förrådscontainer.
Nybyggnad av förskola i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljoner.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av garage i Vellinge
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av belysningsmast i Vellinge
Nybyggnad av strålkastare till paddelbanor.
Nybyggnad av skärmtak i Vellinge
Nybyggnad av väderskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.