Aktuell nybyggnation i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skyddsvallar i Vellinge
Avser nybyggnad av skyddsvall som ska bli 21 kilometer lång och ska skydda 8000 bostäder. Byggnationen kan påbörjas under 2021-22.
Nybyggnad av bostäder i Höllviken, Vellinge
. Avser nybyggnad av 100 lägenheter.
Nybyggnad av grund- och förskola i Höllviken, Vellinge
Skolan ska rymma cirka 550 elever från förskoleklass till nian, kommer att byggas i korsningen Henriksdalsvägen/Kämpingevägen i Höllviken.
Nybyggnad av skola i Hököpinge
Avser nybyggnad av F-9 skola inklusive idrottshall och tillagningskök inom fastigheten Hököpinge 68:5 m.fl
Nybyggnad av bostäder samt lokaler i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 36 lägenheter samt lokaler.
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vellinge
Avser nybyggnad av ca 28 bostäder i form av villor och radhus. Kan bli både bostadsrätter och äganderätter. ( Totalt byggs 100 bostäder i 3 etapper).
Nybyggnad av kontor i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 1 huskropp i 4 våningsplan, yta: 4000 m2.
Ny- och ombyggnad av kontorshus i centrala Vellinge
Planer finns för ny- och ombyggnad av kontorslokaler. Tanken är att bygga nytt kontorshus för 45 arbetsplatser samt ombyggnad av fd mangårdsbyggnad till kontorslokaler. I projektet ingår även nybyggnad av garage. Objektets läge: centrala Vellinge mittemot kyrkan på fastigheten Furan 9. På tomten ska två byggnader rivas som ingår under projektnummer 1532872.
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Projektet avser nybyggnad av bostäder som omfattar 21 bostäder i ettt flerfamiljshus samt en radhuslänga.
Exploateringsarbeten för bostäder i Höllviken
gångsättning är ej fastställd.. Exploateringsområde för villor. Utförande under en flerårsperiod.
Nybyggnad av grupphus i Vellinge
Nybyggnad av 10 enbostadshus
Ombyggnad av pumpstation i Vellinge
Omfattar i huvudsak renovering/modernisering av pumpstationen K4
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av 10 enbostadshus och garage Åkarp 1:36,1:52,1:53,1:54,1:55,1:56.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Vellinge
Nybyggnad av kompostfack.
Nybyggnad av sophus i Vellinge
Nybyggnad av miljöhus/förråd.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation och rivingslov för befintlig transformationstation.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation samt rivningslov för befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov för befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Vellinge
Nybyggnad av 2 enbostadshus Falsterbo 3:325,3:328.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av 8 nätstationer och rivingslov för befintliga transformationstationer Höllviken 10:49,18:35,4:110,5:95,7:112,10:50,Höllviken S:37.
Nybyggnad av carport i Vellinge
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av barack i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för förrådscontainer.
Nybyggnad av förskola i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljoner.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.