Aktuell nybyggnation i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av infrastruktur, skola, förskola mm i Vellinge Parkby
Planer finns på bland annat skola, förskola, idrottshall och annan service i en karaktärsfull småstadsmiljö. Vellinge kommun kommer successivt att bebygga området med infrastruktur nu när detaljplanen vunnit laga kraft. Första etappen innefattar byggator och VA-arbete som ska vara klart i december, ny cirkulationsplats vid korsningen Hököpingevägen, Södra Åkarps kyrkoväg och Klockaregatan samt ett parkstråk med dagvattendammar och plantering som ska vara klart i maj 2025.
Nybyggnad samt rivning av förskola vid Tångvalla skolområde, Vellinge
Avser rivning av befintlig förskola BTA ca 1120 kvm, nybyggnation av skolbyggnad med tillagningskök BTA ca 3385 kvm och tillhörande utemiljö med komplementbyggnader. Samt nybyggnad av omklädningsbyggnad BTA ca 153 KVM , tillhörande den befintliga poolområde. Objektet är placerat vid Tångvalla skolområde med närhet till idrottshall och tennis- och fotbollsplaner i Skanör-Falsterbo. Skola, idrottshall: 2221919 Rivning: 2085135 Paviljonger: 2148370 Rivning och ny förskola: 2355217
Nybyggnad av kontor och lager i Vellinge
Nybyggnad av företagsby för uthyrning. Man planerar för inflyttning i slutet av 2024.
Nybyggnad av skyddsvallar i Vellinge
Avser nybyggnad av skyddsvall med en sträcka på ca 10 kilometer. Detta avser etapp 1 och 2. Etapp 3 o 4 ingår under ID 2352694. /Totalt i samtliga etapper blir sträckan 21 kilometer lång).
Nybyggnad av bostäder i Vellinge
Detaljplaneförslaget syftar till att pröva ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus med ungdomsbostäder och radhus som riktar sig till unga familjer .
Installation av tredje trafo i Vellinge
VEE- Vellinge installation tredje trafo.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).