Aktuell nybyggnation i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny vindkraftspark på Kriegers flak i Östersjön
Avser nybyggnad av vindkraftpark med ca 128 st vindkraftverk med totalhöjd 280 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av 127 lägenheter i flerbostadshus i 3-7 plan. Planområdet ligger centralt i östra Trelleborg. Planområdet avgränsas av Hedvägen i norr, Johan Kocksgatan i väst, Engelbreksgatan i söder och Margaretaparkeni öst.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 4 punkthus med tillhörande komplementsbyggnader, underjordiska avfalls- och källsorteringssystem samt markarbeten.
Ny bebyggelse på fd busstorget i Trelleborg
Planer om- och nybyggnad av flerbostadshus med lägenheter upp mot 600 stycken och några enbostadshus i området.
Nybyggnad av kontors och servicebyggnad, Trelleborg
Nybyggnad av kontors och servicebyggnad "Waterfront", ca 2700 m2 kontor och ca 2000 m2 servicebyggnad.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Trelleborg
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende med cirka 60 boendeplatser och byggs i Södra Gränstorp i norra delen av Trelleborg.
Nybyggnad av bostäder, i Trelleborg
Avser nybyggnad av 21 bostäder fördelat på tre huslängor. Radhus i tre våningar byggs i två av längorna och i den tredje längan blir det lägenheter i flerbostadshus. Säljstart av projektet till hösten 2020.
Strategisk samverkan för nybyggnad av flerbostadshus, Trelleborg
Finns planer att påbörja drygt 600 nya lägenheter under perioden 2020 – 2024.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad flerbostadshus med 36 lägenheter och 4 huskroppar.
Asfalteringen av gata / gång och cykelväg , i Trelleborg
I detta etapp avser endast asfaltering av bygget av allmänplatsmark (Allmogevägen, GC, gångbanor och justering av bef. cykelbanan. Etapp 1: 1592138
Nybyggnad av parhus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 6 st parhus med 12 lägenheter i 2 plan om 152 kvm i lilla Beddinge.
Nybyggnad av gym i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av gym i två våningar med glaspartier.
Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 10 st radhus.
Nybyggnad av parhus i Trelleborg
Avser nybyggnad tvåbostadshus.
Nybyggnad av GC-väg i Trelleborg
Avser nybyggnation av GC-väg samt viss ombyggnation av befintlig parkeringsplats.
Nybyggnad av lager i Trelleborg
Nybyggnad av foderförvaring.
Nybyggnad av återvinningsstation i Trelleborg
Bygglov befintlig återvinningsstation.
Nybyggnad av cistern i Trelleborg
Bygglov gjutning av betongfundament samt uppsättning av tank för flytande kväve.
Nybyggnad av sophus i Trelleborg
Bygglov komplementbyggnad, miljöhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Trelleborg
Bygglov transformatorstation.
Nybyggnad av restaurang i Trelleborg
Bygglov växthusrestaurang.
Nybyggnad av återvinningsstation i Trelleborg
Bygglov återvinningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.