Aktuell nybyggnation i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostads och rekreationsområde i Trelleborg
Planer finns för nytt bostads- och rekreationsområde med plats för nya bostäder, servicelokaler och en ny strand och strandpromenad. Den ingår i Kuststad 2025, Trelleborgs stora stadsutvecklingsprojekt.
Ny stadsdel i Trelleborg
Planer finns på ny stadsdel med näringsliv, infrastruktur och 4 000 nya bostäder i havsnära läge. Europan arkitekttävling har utsett två stycken förslag som delar på första plats. Vinnarna är Leonard Lee och Carmen Lee samt Cyril Pavlu och Katerina Vondrova.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 189 hyresrättslägenheter i 5 huskroppar med 2-4 vånigar samt vindsvåning. Beställaren kommer att ta över projektet när det är färdigbyggt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av 127 lägenheter i flerbostadshus i 3-7 plan. Planområdet ligger centralt i östra Trelleborg. Planområdet avgränsas av Hedvägen i norr, Johan Kocksgatan i väst, Engelbreksgatan i söder och Margaretaparkeni öst.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 4 punkthus med tillhörande komplementsbyggnader, underjordiska avfalls- och källsorteringssystem samt markarbeten.
Ny bebyggelse på fd busstorget i Trelleborg
Planer om- och nybyggnad av flerbostadshus med lägenheter upp mot 600 stycken och några enbostadshus i området.
Nybyggnad av kontors och servicebyggnad, Trelleborg
Nybyggnad av kontors och servicebyggnad "Waterfront", ca 2700 m2 kontor och ca 2000 m2 servicebyggnad.
Nybyggnad av bostäder i norra delen av Trelleborg
Avser nybyggnation av 80 st hyreslägenheter fördelade i tre huskroppar. Huset på ca 2 200 kvm blir fyra till fem våningar högt med ett underjordiskt garage. Storlek på lägenheter blir från 1,5 till 4,5 rum och kök. Fastigheten uppförs enligt certifieringssystemet "Miljöbyggnad Silver"
Nybyggnad av bostadsrätter i Smygehamn
Avser nybyggnad av 50 bostadsrätter i Smygehamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad 74 lgh i två huskroppar.
Nybyggnad av bostäder i Västra Gränstorp, Trelleborg
Avser nybyggnad av 21 bostäder fördelat på tre huslängor. Radhus i tre våningar byggs i två av längorna och i den tredje längan blir det lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av gång- och cykelväg, Trelleborg
Avser anläggande av nya gator, gångoch cykelbanor, grönytor, Va-anläggning inkl. underjordiskt system, plantering och belysning. Även ny förläggning av ledningar .ledningsflytt av befintliga ledningar ingå
Nybyggnad av par- och radhus i Smygehamn, Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder i form av par- och radhus i ett och två plan med komplementbyggnader inkl. erforderliga markarbeten och utförande av komplett infrastruktur (vägar, ledningsnät, parkytor mm) inom området. Avser fastigheterna Östra Torp 6:250, 6:249, 6:197, 6:69, 6:67 och 6:59 i Smygehamn. Östra torp 5:19: 2060927
Nybyggnad av par- och radhus i Smygehamn, Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 58 stycken lägenheter i 1-2 våningar. Östra torp m.fl : 1041656
Nybyggnad av gruppbostad i Trelleborg
Avser nybyggnad lss-boende 6 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Trelleborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ett café på ca 35 kvm. Kvarter B: 2024174
Nybyggnad av idrottshallar, Trelleborg
Avser nybyggnad av två stycken idrottshallar samt en fritidsgård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad flerbostadshus med 36 lägenheter och 4 huskroppar.
Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad 19 radhus.
Nybyggnad av parhus i Trelleborg
Avser nybyggnad tvåbostadshus.
Asfalteringen av gata / gång och cykelväg , i Trelleborg
I detta etapp avser endast asfaltering av bygget av allmänplatsmark (Allmogevägen, GC, gångbanor och justering av bef. cykelbanan. Etapp 1: 1592138
Nybyggnad av restaurang, i Trelleborg
Avser nybyggnad av restaurang i Trelleborg.
Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad 10 radhus.
Exploatering arbete för nybebyggelse på fd busstorget
Avser markarbeten för gata, samt inför bostäder.
Utbyggnad av va-nät i Trelleborg
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp för 31 fastigheter.
Nybyggnad av stugby i Trelleborg
Planer för nybyggnad 19 st fritidshus.
Nybyggnad av stadsradhus, i Trelleborg
Avser nybyggnad av 6 stycken stadsradhus. Kvarter A: 1592138
Nybyggnad av kontor i Trelleborg
Nybyggnad av kontor, lager, verkstad.
Nybyggnad av GC-väg i Trelleborg
Avser nybyggnation av GC-väg samt viss ombyggnation av befintlig parkeringsplats.
Nybyggnad av mountainbikebana i Trelleborg
Avser anläggande av två st mountainbikebanor i Albäcksområdet på fastigheterna Väster Jär 1:1 och Ståstorp 3:1 i Trelleborg.
Nybyggnad av lager i Trelleborg
Avser nybyggnad lager, delvis kallt.
Nybyggnad av tandläkarmottagning i Trelleborg
Avser nybyggnad tandläkarmottagning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Bygglov uppförande av 4 st lgh.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Trelleborg
Bygglov nybyggnad av trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad flerfamiljshus 8 lägenheter.
Nybyggnad av silo i Trelleborg
Bygglov nybyggnad 2 st silos.
Nybyggnad av lager i Trelleborg
Nybyggnad lagerhall.
Nybyggnad av nätstation i Trelleborg
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Trelleborg
Bygglov plank för förvaring samt fast parasoll.
Nybyggnad av transformatorstation i Trelleborg
Bygglov transformatorstation.
Nybyggnad av toalett i Trelleborg
Bygglov två toalettbyggnader.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Trelleborg
Bygglov anläggande av multiarena.
Nybyggnad av telestation i Trelleborg
Bygglov fackverkstorn och teknikbod för det allmänna mobilnätet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.