Aktuell nybyggnation i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av 127 lägenheter i flerbostadshus i 3-7 plan. Planområdet ligger centralt i östra Trelleborg. Planområdet avgränsas av Hedvägen i norr, Johan Kocksgatan i väst, Engelbreksgatan i söder och Margaretaparkeni öst.
Ny bebyggelse på fd busstorget i Trelleborg
Planer om- och nybyggnad av flerbostadshus med lägenheter upp mot 600 stycken och några enbostadshus i området.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Trelleborg
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende med cirka 60 boendeplatser och byggs i Södra Gränstorp i norra delen av Trelleborg.
Nybyggnad av bostäder, i Trelleborg
Avser nybyggnad av 21 bostäder fördelat på tre huslängor. Radhus i tre våningar byggs i två av längorna och i den tredje längan blir det lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av par- och radhus i Smygehamn, Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder i form av par- och radhus i ett och två plan med komplementbyggnader inkl. erforderliga markarbeten och utförande av komplett infrastruktur (vägar, ledningsnät, parkytor mm) inom området. Avser fastigheterna Östra Torp 6:250, 6:249, 6:197, 6:69, 6:67 och 6:59 i Smygehamn.
Nybyggnad av gång- och cykelväg, Trelleborg
Avser anläggande av nya gator, gångoch cykelbanor, grönytor, Va-anläggning inkl. underjordiskt system, plantering och belysning. Även ny förläggning av ledningar .ledningsflytt av befintliga ledningar ingå
Nybyggnad av idrottshallar, Trelleborg
Avser nybyggnad av två stycken idrottshallar samt en fritidsgård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Nybyggnad flerbostadshus 45 lgh samt byggnad med lägenhetsförråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad flerbostadshus med 36 lägenheter och 4 huskroppar.
Nybyggnad av parhus i Trelleborg
Avser nybyggnad tvåbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad 19 radhus.
Nybyggnad av GC-väg längs väg 101 mellan Alstad-Östra Grevie
Samfinansierat projekt Trafikverket och kommunen. 4,4 km dubbelriktad och separerad GC-väg mellan Alstad och Östra Grevie. Vid cirkulationsplatsen (där väg 101 korsar väg 108) krävs en trafiksäker GC-passage/övergång. I uppdraget ingår även byggnation och tillgänglighetsanpassning av ett antal busshållplatser.
Asfalteringen av gata / gång och cykelväg , i Trelleborg
I detta etapp avser endast asfaltering av bygget av allmänplatsmark (Allmogevägen, GC, gångbanor och justering av bef. cykelbanan. Etapp 1: 1592138
Nybyggnad av gym i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av gym i två våningar med glaspartier.
Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad 10 radhus.
Nybyggnad av restaurang, i Trelleborg
Avser nybyggnad av restaurang i Trelleborg.
Nybyggnad av GC-väg i Trelleborg
Avser nybyggnation av GC-väg samt viss ombyggnation av befintlig parkeringsplats.
Nybyggnad av stugby i Trelleborg
Bygglov nybyggnad 19 st fritidshus.
Nybyggnad av kontor i Trelleborg
Bygglov nybyggnad av kontor, lager, verkstad.
Nybyggnad av tandläkarmottagning i Trelleborg
Bygglov nybyggnad tandläkarmottagning.
Nybyggnad av lager i Trelleborg
Nybyggnad av foderförvaring.
Nybyggnad av plank i Trelleborg
Bygglov plank för förvaring samt fast parasoll.
Nybyggnad av transformatorstation i Trelleborg
Bygglov transformatorstation.
Nybyggnad av restaurang i Trelleborg
Bygglov växthusrestaurang.
Nybyggnad av återvinningsstation i Trelleborg
Bygglov befintlig återvinningsstation.
Nybyggnad av cistern i Trelleborg
Bygglov gjutning av betongfundament samt uppsättning av tank för flytande kväve.
Nybyggnad av sophus i Trelleborg
Bygglov komplementbyggnad, miljöhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.