Aktuell nybyggnation i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostads och rekreationsområde i Trelleborg
Planer finns för nytt bostads- och rekreationsområde med plats för ca 1 000 nya bostäder, servicelokaler och en ny strand och strandpromenad. Den ingår i Kuststad 2025, Trelleborgs stora stadsutvecklingsprojekt.
Nybyggnad av bostäder i Västervång, Trelleborg
Markanvisningsområdet ingår i ”Detaljplan 233, del av Västervång 2:25 med flera” Avser nybyggnad av flerbostadshus ca 140 lägenheter, på en areal på 5505 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 134 hyresrättslägenheter i 5 huskroppar med 2-4 vånigar samt vindsvåning. Beställaren kommer att ta över projektet när det är färdigbyggt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av 127 lägenheter i flerbostadshus i 3-7 plan. Planområdet ligger centralt i östra Trelleborg. Planområdet avgränsas av Hedvägen i norr, Johan Kocksgatan i väst, Engelbreksgatan i söder och Margaretaparkeni öst.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 63 bostadsrätter i 4 huskroppar i 2-5 våningsplan.
Nybyggnad av kontors och servicebyggnad, Trelleborg
Nybyggnad av kontors och servicebyggnad "Waterfront", ca 2700 m2 kontor och ca 2000 m2 servicebyggnad. Byggnaden blir tre våningar hög med en total yta på ca 4 800 kvm. Husets vågformade design är inspirerad av hav och vatten liksom stålfasaden som kommer att skifta i blå, turkosa och mörkgrå kulörer beroende på väder och tid på dygnet. Komer att ha stort fokus på hållbarhet främst avseende miljö och energi. Stor del av den el som geoenergianläggningen förbrukar kommer ifrån solceller placerade på servicebyggnadens tak (egenproducerad grön el).
Nybyggnad av bostadsrätter i Smygehamn
Avser nybyggnad av 50 bostadsrätter i Smygehamn.
Ny bebyggelse på fd busstorget i Trelleborg
Planer om- och nybyggnad av flerbostadshus med ca 60 tal lägenheter i två fastigheter i 4-5 våningar och en BTA på 5-6000 kvm
Ny bebyggelse på fd busstorget i Trelleborg
Planer om- och nybyggnad av flerbostadshus med lägenheter upp mot 600 stycken och några enbostadshus i området.
Nybyggnad av förskola i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av förskola i 2 våningar med plats för 200 barn.
Anläggande av väg, Trelleborg
Avser anläggande av östlig ringväg, Trelleborg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad 74 lgh i två huskroppar.
Om och tillbyggnad till Business Center i Trelleborg
Avser visualisering av östra industriområdet för att möjliggöra fortsatt utveckling för området med befintliga och nya funktioner. Tre team har valts ut och delta i gestaltningsuppdraget. BSK Arkitekter AB tillsammans med A-Nord, Wingårdh Arkitektkontor Aktiebolag tillsammans med WSP samt C.F. Möller Sverige AB tillsammans med Tyrens. Business center Trelleborg är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025
Nybyggnad av bostäder i Västra Gränstorp, Trelleborg
Avser nybyggnad av 26 bostadsrättslägenheter fördelat på tre huslängor. Radhus i tre våningar byggs i två av längorna och i den tredje längan blir det lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad flerbostadshus med 40 lägenheter och 4 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Trelleborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ett café på ca 35 kvm. Kvarter B: 2024174
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Nybyggnad flerbostadshus 45 lgh samt byggnad med lägenhetsförråd.
Nybyggnad av bostäder Gasverkstomten i Trelleborg
Omfattar nybyggnad av bostäder, oklart antal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Nybyggnad flerfamiljshus, totalt 65 lgh.
Nybyggnad av fängelse i Trelleborg
Avser nybyggnad av fängelse, det nya fängelset kommer hålla säkerhetsklass 2 Och kommer ha plats för 300 interner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad flerbostadshus med 36 lägenheter. Etapp 1 finns på projektid: 2023213
Nya plankorsningar vid Trelleborg bangård
2 nya plankorsningar med tillhörande väg. Stråk 26, bandel 914.
Nybyggnad av industrihus i Trelleborg
Avser nybyggnation industribyggnad.
Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Bygglov flerbostadshus 42 lägenheter och 1 lokal samt radhus om 6 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med sex lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen samt en fristående byggnad innehållande teknikutrymmen, förråd och mijlörum.
Utbyggnad av va-nät i Trelleborg
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp för 31 fastigheter.
Nybyggnad av stadsradhus, i Trelleborg
Avser nybyggnad av 6 stycken stadsradhus. Kvarter A: 1592138
Nybyggnad av panncentral i Trelleborg
Nybyggnad panncentral.
Nybyggnad av GC-väg i Trelleborg
Avser anläggande av en ny gång-och cykelväg längs med norra sidan av Bruksgatan samt avsmalning på en del av sträckan. Befintliga korsningar, infarter till fastigheter och parkeringar ska byggas om/trafiksäkring av korsning genom upphöjning. Va-arbeten, förläggning av nya ledningar, ledningsflytt av befintliga ledningar ingår och även belysning förekommer i entreprenaden.
Nybyggnad av lager i Trelleborg
Avser nybyggnad lager, delvis kallt. Enstaka kontor.
Anläggande av nya råvattenbrunnar i Trelleborgs kommun
Avser provborrningar för nya råvatten brunnar. Borrningarna utförs i en dimension som möjliggör att de i ett senare skede används som uttagsbrunnar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Nybyggnad av 10 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus, 22 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Nybyggnad nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter inklusive tillhörande utemiljö.
Nybyggnad av transformatorstation i Trelleborg
Rivnings- och bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov nybyggnad samt överbyggnad av grusfickorna.
Nybyggnad av barack i Trelleborg
Bygglov tidsbegränsat bodar.
Nybyggnad av barack i Trelleborg
Bygglov tidsbegränsat för bodar.
Nybyggnad av skärmtak i Trelleborg
Bygglov väderskydd vid busshållplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Trelleborg
Bygglov övriga byggnader och anläggningar - transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Trelleborg
Bygglov övriga byggnader och anläggningar upplag (återvinningsstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Trelleborg
Bygglov övrigt - transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Trelleborg
Bygglov manskapsbodar samt container.
Nybyggnad av plank i Trelleborg
Bygglov murar och plank.
Nybyggnad av skärmtak i Trelleborg
Bygglov byggnad/väderskydd.
Nybyggnad av nätstation i Trelleborg
Ansökan om bygglov för nätstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.