Aktuell nybyggnation i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostads och rekreationsområde i Trelleborg
Planer finns för nytt bostads- och rekreationsområde med plats för ca 1 000 nya bostäder, servicelokaler och en ny strand och strandpromenad. Den ingår i Kuststad 2025, Trelleborgs stora stadsutvecklingsprojekt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad av 134 hyresrättslägenheter i 5 huskroppar med 2-4 vånigar samt vindsvåning. Beställaren kommer att ta över projektet när det är färdigbyggt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av 127 lägenheter i flerbostadshus i 3-7 plan. Planområdet ligger centralt i östra Trelleborg. Planområdet avgränsas av Hedvägen i norr, Johan Kocksgatan i väst, Engelbreksgatan i söder och Margaretaparkeni öst.
Ny bebyggelse på fd busstorget i Trelleborg
Planer om- och nybyggnad av flerbostadshus med lägenheter upp mot 600 stycken och några enbostadshus i området.
Nybyggnad av kontors och servicebyggnad, Trelleborg
Nybyggnad av kontors och servicebyggnad "Waterfront", ca 2700 m2 kontor och ca 2000 m2 servicebyggnad i Trelleborgs hamn. Byggnaden blir tre våningar hög med en total yta på ca 4 800 kvm. Husets vågformade design är inspirerad av hav och vatten liksom stålfasaden som kommer att skifta i blå, turkosa och mörkgrå kulörer beroende på väder och tid på dygnet. Kommer att ha stort fokus på hållbarhet främst avseende miljö och energi. Stor del av den el som geoenergianläggningen förbrukar kommer ifrån solceller placerade på servicebyggnadens tak (egenproducerad grön el).
Nybyggnad av bostadsrätter i Smygehamn
Avser nybyggnad av 50 bostadsrätter i Smygehamn.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Trelleborg
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende med cirka 60 boendeplatser och byggs i Södra Gränstorp i norra delen av Trelleborg.
Nybyggnad av kriminalvårdsanläggning i östra Trelleborg
Avser nybyggnad av fängelse, det nya fängelset kommer hålla säkerhetsklass 2 Och kommer ha plats för 300-500 interner.
Nybyggnad av förskola i Trelleborg
Planer finns för nybyggnad av förskola i 2 våningar med plats för 200 barn fördelat på 14 avdelningar.
Om och tillbyggnad till Business Center i Trelleborg
Avser visualisering av östra industriområdet för att möjliggöra fortsatt utveckling för området med befintliga och nya funktioner. Tre team har valts ut och delta i gestaltningsuppdraget. BSK Arkitekter AB tillsammans med A-Nord, Wingårdh Arkitektkontor Aktiebolag tillsammans med WSP samt C.F. Möller Sverige AB tillsammans med Tyrens. Business center Trelleborg är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad 74 lgh i två huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus i 4 respektive 9 våningar i centrala Trelleborg. Detaljplanen möjliggör även för centrumverksamhet.
Nybyggnad av radhus i Skegrie, Trelleborg
Avser nybyggnad av 32 bostadsrättslägenheter i 2 fyravåningshus.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Anderslöv, Trelleborg
Avser ombyggnad av Tappershus som tidigare omfattat vårdcentral och demensboende till 37 bostäder. En nybyggnation med ytterligare 20 lägenheter tillkommer också.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Trelleborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ett café på ca 35 kvm. Kvarter B: 2024174
Nybyggnad av gruppbostad i Trelleborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med sex lägenheter, gemensamhetsytor och personalutrymmen samt en fristående byggnad innehållande teknikutrymmen, förråd och mijlörum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Avser nybyggnad flerbostadshus med 36 lägenheter. Etapp 1 finns på projektid: 2023213
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Nybyggnad flerfamiljshus, totalt 65 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Nybyggnad av flerbostadshus. Befintlig- 2110032
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Nybyggnad av flerbostadshus, 22 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Planer finns för nybyggnation av radhus.
Nybyggnad av radhus i Trelleborg
Bygglov flerbostadshus 42 lägenheter och 1 lokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trelleborg
Planer finns för flerbostadshus om 23 lägenheter.
Nybyggnad av stadsradhus, i Trelleborg
Avser nybyggnad av 6 stycken stadsradhus. Kvarter A: 1592138
Nybyggnad av panncentral i Trelleborg
Nybyggnad panncentral.
Asfalteringen av gata / gång och cykelväg , i Trelleborg
I detta etapp avser endast asfaltering av bygget av allmänplatsmark (Allmogevägen, GC, gångbanor och justering av bef. cykelbanan. Etapp 1: 1592138
Anläggande av en aktivitetspark i Skegrie, Trelleborgs kommun
Avser anläggande av en aktivitetspark i Skegrie och omfattar inköp och anläggning av asfaltsyta för ÅVS, gångbanor, grönytor, utegym, pumptrack, utrustning, belysning och ledningsarbete.
Va-utbyggnad i Trelleborgs kommun
Avser utbyggnad av ca 400 m huvudledningar för vatten- och spillvattenavlopp samt 17 serviser. Objektets läge: i den västra delen av Beddingestrand, ca tre km öster om Smygehamn.
Nybyggnad av GC-väg i Trelleborg
Avser anläggande av en ny gång-och cykelväg längs med norra sidan av Bruksgatan samt avsmalning på en del av sträckan. Befintliga korsningar, infarter till fastigheter och parkeringar ska byggas om/trafiksäkring av korsning genom upphöjning. Va-arbeten, förläggning av nya ledningar, ledningsflytt av befintliga ledningar ingår och även belysning förekommer i entreprenaden.
Hyra av moduler till återvinningscentral i Trelleborg
Avser leverans av 8 moduler som är avsedd att användas som tillfälliga kontorslokaler. Entreprenaden omfattar även förberedande arbeten som projektering (inkl. brandskyddsdokumentation) inkoppling till VA, låssystem mm. Avtalstid: 2 år Option: 1 år Option: 1 år
Nybyggnad av industrihus i Trelleborg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad uppföra 10 parhus. Lilla Beddinge 21:114,21:109,21:108,21:115,21:110,21:111,21:113,21:112,21:106,21:107.
Nybyggnad av panncentral i Trelleborg
Bygglov nybyggnad uppföra en panncentral för spets och reservproduktion av fjärrvärme till trelleborg energis fjärrvärmenät.
Nybyggnad av barack i Trelleborg
Bygglov tidsbegränsat för byggetablering och bodar.
Nybyggnad av värmeverk i Trelleborg
Bygglov tidsbegränsat, för värmecentral.
Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Trelleborg
Bygglov murar och plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Trelleborg
Bygglov nybyggnad 2 enbostadshus, rivning bef.
Nybyggnad av förråd i Trelleborg
Bygglov nybyggnad samt överbyggnad av grusfickorna.
Nybyggnad av transformatorstation i Trelleborg
Bygglov nybyggnad transformatorstation skall placeras för att ersätta tansformator i stolpe inom vattenskyddsområde.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.