Aktuell nybyggnation i Tomelilla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelsområde i Tomelilla
Avser nybyggnad av handelsområde och centrum på Scan-området i Tomelilla. Tanken är att i första skede anlägga parkeringsplatser och i senare skede uppföra bygghandel, detaljhandel, lekland och annan typ av centrumbebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i norra Tomelilla
Planer finns för nybyggnad av 36 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 29 lägenheter i 4 våningar var av 1 plan är vindsvåning.
Nybyggnad av bostäder i norra Tomelilla
Avser nybyggnad av 9 st parhus samt en gemensamheslokal i norra Tomelilla. Hyreskoperativ.
Nybyggnad av affärshus i Tomelilla
Rivning av befintlig bebyggelse och ersätta med bostäder/affärslokaler.
Anläggande av överföringsledning, Tomelilla kommun
Avser anläggande av en överföringsledning mellan Brösarp och Kivik. Schaktfri förläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp med 6 lägenheter i 2 plan. Yta: 360 m2.
Nybyggnad av maskinhall i Tomelilla
Avser nybyggnad av maskinhall men en yta på 1200 m2.
Återuppbyggnad av industribyggnad i Tomelilla
Avser återuppbyggnad av industribyggnad efter brand. Rivningsarbeten är utförda sen tidigare.
Nybyggnad av industrihus i Tomelilla
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av nätstation i Tomelilla
Nybyggnad av nätstation på Blästorp 1:12, Stråe 1:7, Breabäck 1:1, Järstorp 6:2 och Illstorp 11:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation på Agusa 1:56, Rugeröd 1:1 och Nybygget 1:1.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Tomelilla
Nybyggnad av utomhus padelbana med belysning och skylt.
Nybyggnad av enbostadshus i Tomelilla
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Tomelilla
Nybyggnad av garagehall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.