Aktuell nybyggnation i Tomelilla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av biogasanläggning vid Svamparondellen i Tomelilla
Planer finns för en biogasanläggning. Läge: Vid Svamparondellen, västra industriområdet vid Tomelilla tätort.
Nybyggnad av bostäder i norra Tomelilla
Avser nybyggnad av 9 st parhus samt en gemensamheslokal i norra Tomelilla. Hyreskoperativ.
Nybyggnad av bollhall i Tomelilla kommun
Planer finns för nybyggnad av besöksanläggning som möjliggör för idrotts- och sportanläggningar.
Anläggande av överföringsledning, Simrishamns kommun
Projektet avser förläggande av ny självfallsledning för spillvatten och ny tryckledning för vatten genom Kivik i Simrishamns kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Tjustorp 2:101.
Nybyggnad av förråd i Tomelilla
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Nybyggnad av transformatorstation på Andarum 2:1, Sillaröd 1:32, Sillaröd 3:34, Sillaröd 2:13, Sillaröd 10:2 och Sillaröd 3:34.
Nybyggnad av tvätthall i Tomelilla
Bygglov för nybyggnad av spol/tvätthall.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.