Aktuell nybyggnation i Tomelilla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelsområde i Tomelilla
Avser nybyggnad av handelsområde och centrum på Scan-området i Tomelilla. Tanken är att i första skede anlägga parkeringsplatser och i senare skede uppföra bygghandel, detaljhandel, lekland och annan typ av centrumbebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Planer finns för nybyggnation av 58 lägenheter på tinteb dör Otto Olssons bil en gång låg.
Nybyggnad av bostäder i norra Tomelilla
Avser nybyggnad av 9 st parhus samt en gemensamheslokal i norra Tomelilla. Hyreskoperativ.
Nybyggnad av bollhall i Tomelilla kommun
Planer finns för nybyggnad av besöksanläggning som möjliggör för idrotts- och sportanläggningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp med 5 lägenheter i 2 plan.
Nybyggnad av lager i Tomelilla
Avser en tälthall.
Anläggande av överföringsledning, Simrishamns kommun
Projektet avser förläggande av ny självfallsledning för spillvatten och ny tryckledning för vatten genom Kivik i Simrishamns kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Tomelilla
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Tjustorp 2:101.
Nybyggnad av transformatorstation i Tomelilla
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Tomelilla
Bygglov för nybyggnad av tältlager.
Nybyggnad av förråd i Tomelilla
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Tomelilla
Bygglov för nybyggnad av spol/tvätthall.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.