Aktuell nybyggnation i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 54 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Svedala
Projektet avser nybyggnad av 53-54 bostadsrättslägenheter. Objektets läge: centrala Vellinge, invid Folkets hus.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Projektet avser fortsatt nybyggnad av bostäder med 45 lägenheter i 2, 4 resp 5 plan.
Nybyggnad av förskola i Svedala
Planer finns för nybyggnad av förskola. I projektet ingår även rivning av befintlig förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Anläggning av allmän platsmark i Svedala tätort
Projektet avser anläggning av allmän platsmark kring ett nytt bostadskvarter som kallas ”Bovieran”. Projektet innefattar bl.a. anläggandet av två fördröjningsmagasin, infartsväg till parkeringsplatser samt en ny GC-väg. Objektet är beläget i Svedala tätort, sydväst om korsningen Börringevägen/Trelleborgsvägen (väg 108).
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Bara, etapp 1, del 2
Avser fortsatt markarbeten i Bara Backar. Arbetet omfattar 2st lekplatser samt gym/aktivitetsyta/lekplats, grönområden inkl all plantering, gång- och cykelvägar, gångstigar och belysning av delar av gångstigar samt brygga. Objektets läge: väster om Bara Centrum och norr om Malmövägen.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Svedala
Avser anläggande av vägar, va-ledningar samt terrassering för tomtmark.
Va-utbyggnad i Svedala
Projektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Bara Kyrkby. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (LPS-system) till ca 16 fastigheter samt förberedelser för ytterligare 3 fastigheter. En LPS-station per fastighet ska sättas tillsammans med anslutning för vatten. Objektet är beläget i Bara Kyrkby, nordöst om Bara tätort.
Nybyggnad av servicebyggnader i Aggarp, Svedala
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av servicebyggnader vid FS-området. Projektet omfattar 1 huskropp inrymmande förråd och toalett med en yta på ca 200 kvm samt 1 huskropp inrymmande kiosk med en yta: ca 15 kvm. Objektets läge: i södra delen av Svedala samhälle, söder om Aggarpsvallen och öster om Aggarpsskolan.
Ny dagvattendamm i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ny dagvattendamm vid PGA-rondellen.
Nybyggnad av lager i Svedala
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Bussangöring i Svedala
Avser bussangöring vid Stortorget.
Dagvattenåtgärder i Svedala
Avser dagvattenåtgärder inom Svedala kommun. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Dagvattenåtgärder inom befintlig bebyggelse i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Dagvattenåtgärder i befintlig bebyggelse, ändring i allmännplatsmark (ex grönyteplan).
Nybyggnad av fritidsanläggning i Svedala
Tidsbegränsat lov för - mobila padelbanor.
Nybyggnad av barack i Svedala
Tidsbegränsat lov för arbetsbod.
Nybyggnad av barack i Svedala
Tidsbegränsat lov för paviljongbyggnad i två plan.
Nybyggnad av enbostadshus i Svedala
Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Svedala
Nybyggnad av fackverkstorn.
Nybyggnad av pumpstation i Svedala
Nybyggnad av spillvattenpumpstation p15 samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av pumpstation i Svedala
Nybyggnad av spillvattenpumpstation p17 samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av pumpstation i Svedala
Nybyggnad av spillvattenpumpstation p5 samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Svedala
Nybyggnad av transformatorstation.
Va-anslutningar inom verksamhetsområden i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser enskilda anslutningar inom verksamhetsområde i Svedala. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.