Aktuell nybyggnation i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nyb av bostäder, hotell för golfanl, äventyrsbad i Bara
Planer finns för byggnationer vid Bara Söder. Kan röra sig om bostäder, hotell, äventyrsbad m.m.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Avser nybyggnad av 100-200 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 54 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt.
Nybyggnad av förskola i Bara, Svedala
Avser nybyggnad av förskola med en yta på 3000 m2. Markplanerad area ca 10 000 kvm. I projektet ingår även rivning av förskola. På fastigheten ligger också Baraskolan, en lågstadieskola med en kapacitet för 400 barn. I projektet ingår att tillskapa en matsal för dessa barn samt ett gemensamt tillagningskök för förskola och skola. Utemiljön ändras också i projektet.
Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Svedala
Planen prövar lämpligheten av att bygga cirka 60 bostäder, varav ungefär hälften som friliggande enbostadshus och hälften som radhus, kedjehus eller parhus. Planområdet ligger nordväst om Tittentévägen, nära anslutningen till E65.
Nybyggnad av bostäder i Svedala
Projektet avser fortsatt nybyggnad av bostäder med 46 lägenheter i 2, 4 resp 5 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Projektet avser nybyggnad av 53 lägenheter. Hyresrätter. Objektets läge: centrala Vellinge, invid Folkets hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svedala
Planer finns för utveckling av bostäder om ca 13 000 kvm BTA.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Svedala
Avser nybyggnation av en Stora Coop-butik i Svedala. Butiken får ett trafiknära läge i direkt anslutning till E65:an.
Nybyggnad av träningshall m.m. i Klågerup
Planer finns för nybyggnad av träningshall, omklädningsrum samt förrådsbyggnad.
Va-arbeten för bostäder i Svedala
Avser anläggande av vatten och avlop för ca 20- 40-tal bostäder.
Ombyggnad av stationsområdet i Svedala
Gångtunnel under järnvägen med tillhörande ramper, hissar och trappor. Utbyte av mellanplattformen mot två längre sidoplattformar.
Nybyggnad av gc-port (tunnel) i Bara
Avser nybyggnad av g/c-tunnel.
Dagvattenåtgärder i Svedala
Avser dagvattenåtgärder inom dagvatten inom Svedala kommun. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Dagvattenåtgärder i Svedala
Avser dagvattenåtgärder inom Svedala kommun. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Våtmark vid Bokskogens GK, Svedala
Projektet avser att på ett ruffområde på golfbanan ska en större och en mindre damm, sammanbunda med en liten bäckfåra, anläggas med syfte att öka den biologiska mångfalden, näringsrening och fördröjning av av rinnande vatten.
Nybyggnad av produktionslokal i Svedala
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av enbostadshus i Svedala
Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus samt ändring av marknivå.
Nybyggnad av enbostadshus i Svedala
Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Svedala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Svedala
Tidsbegränsat lov för bodetablering för coop svedala tom 2023-01-01.
Nybyggnad av förråd i Svedala
Tidsbegränsat lov för förrådsbyggnad och bevattningscontainer.
Nybyggnad av samlingslokal i modulbyggnad i Svedala
Avser uppförande och förhyrning av modulbyggnad för samlingslokal och mötesrum. Yta: 9 x 7 m.
Va-utbyggnad i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Va-utbyggnad i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Uppskattad igångsättning.
Anläggande av översvämningsvåtmark, Svedala kommun
Avser anläggande av vallar och dämmeskonstruktion. Total mängd schakt uppgår till 1500 m3 varav ca 900 m3 är markvegetation och matjord som ska banas av inom ett område på 4500 kvm. Arbetsområdet ligger ca 5 km öster om Svedala i Skåne, strax norr om E65 och Börringekloster.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.