Aktuell nybyggnation i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av 40-50 bostäder som omfattar småhus och radhus. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder i Tågarp
Planer finns för fortsatt nybyggnad av 15 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Billeberga
Projektet avser nybyggnad 13 bostäder i enbostadshus. Yta: 120-150 m2/ hus. (Schaktningsarbeten för vägar är redan utfört sen tidigare).
Nybyggnad av gruppbostad i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.
Ombyggnad av stationsområde m.m. i Svalöv
Projektet avser en ny torgyta vid busstationen, vegetationsytor, upphöjda växtbäddar, va-ledningar, gatubyggnad samt belysning och skyddsrör. Dessutom byggs Torggatan och delar av Svalegatan om.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av uteförskola/samlingslokal i Svalöv
Avser nybyggnad av uteförskola och samlingslokal med en yta på ca 450 m2.
Åtgärder av gång- och cykelvägar i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Nybyggnad av tvätthall i Svalöv
Bygglov nybyggnad av biltvätt (3 personbilar) samt ansökan för skylt.
Nybyggnad av telestation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nod avseende fiberutbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.