Aktuell nybyggnation i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av radhus med 17 lägenheter i 3 längor i 1-2 plan.
Ny kopplingscentral i Teckomatorp
Befintlig kopplingscentral rivs.
Inhyrning av skolsalsmoduler i Svalöv
Avser hyra av 3 st skolsalsmoduler och omfattar 3 klassrum med tillhörande grupprum och toaletter för 60 elever. Samt option för ytterligare 2 st skolsalsmoduler.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Svalöv
Arbetet omfattar terrassering, va-system, gatubyggnad, belysning, kommunikationsnät och vegetationsytor inför nytt bostadsområde. Objektet är beläget i norra delen av Svalövs tätort, väster om Luggudevägen och söder om väg 1217.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av personallokal i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av vaktmästeri med en yta på 180 m2.
Utbyggnad av gata i Röstånga, Svalövs kommun
Avser förlängning av Finngatan, i Röstånga, inklusive va-ledningar och gatubelysning. Objektets läge: I nord-östra delen av Röstånga, nord-väst om Kolemavägen.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).