Aktuell nybyggnation i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av 40-50 bostäder som omfattar småhus och radhus. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av radhus i Svalöv
Avser nybyggnad av 14 st radhuslägenheter i 5 huskroppar.
Byte av ställverk vid avloppsreningsverk i Svalöv
Denna entreprenad avser utförande av ställverksbyte inklusive nytt ställverk samt rivning av befintlig utrustning. I projektet ingår även nya väggar och tak för elrummet. Objektet är beläget på adressen Felestad 2050 sydväst om Svalöv.
Nybyggnad av enbostadshus i Billeberga
Projektet avser nybyggnad 13 bostäder i enbostadshus. Yta: 120-150 m2/ hus. (Schaktningsarbeten för vägar är redan utfört sen tidigare).
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 15-16 lägenheter.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Röstånga
Intresserade byggherrar kan höra av sig planansvarig på kommunen. Avser 3000-4000 m2 markområde för verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av gruppbostad i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.
Ombyggnad av stationsområde m.m. i Svalöv
Projektet avser en ny torgyta vid busstationen, vegetationsytor, upphöjda växtbäddar, va-ledningar, gatubyggnad samt belysning och skyddsrör. Dessutom byggs Torggatan och delar av Svalegatan om.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av uteförskola/samlingslokal i Svalöv
Avser nybyggnad av uteförskola för 20 barn och samlingslokal för 150 personer med en yta på ca 450 m2.
Åtgärder av gång- och cykelvägar i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, förråd och anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av telestation i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av nod för teknisk utrustning till fiberutbyggnad.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av plank till padelbanor.
Nybyggnad av skärmtak i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av väderskydd på perrong.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Svalöv
Bygglov nybyggnad av 2 st padelbanor.
Nybyggnad av skärmtak i Svalöv
Bygglov nybyggnad av 2 st väderskydd på perrong.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Svalöv
Bygglov nybyggnad av väderskydd på perrong.
Nybyggnad av barack i Svalöv
Tidsbegränsat bygglov placering av byggbodar tom. 2021-09-30.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.