Aktuell nybyggnation i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus samt radhus, 70-100 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende m.m. i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter för särskilt boende samt 16 lägenheter för trygghetsboende samt gemensamhetslokal, storkök med matsal/restaurang, administrativa lokaler och markarbete m.m. Avser 1 huskropp i 1- plan .
Nybyggnad av bostäder i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av 40-50 bostäder som omfattar småhus och radhus. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad för centrumändamål, skola, industri m.m. i Svalöv
En mindre park, natur- och koloniområde samt tillhörande gator ingår också i planområdet.
Nybyggnad radhus i Teckomatorp
Avser nybyggnad av 17 st radhuslägenheter i 3 längor i 1-2 plan.
Nybyggnad av radhus i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av radhus med 17 lägenheter i 3 längor i 1-2 plan.
Nybyggnad av bageri och företagshotell i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av bageri samt företagshotell.
Nybyggnad av industrihus i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av 1 prefab huskropp i 1-2 plan inrymmande industri, lager samt kontor.
Nybyggnad av reningsverk till industribyggnad i Svalöv
Avser nybyggnad av reningsverk till industrilokaler. Avser anläggning för att rena processvatten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av 600 m2 utlastningslager. Skärmtak.
Markarbeten för ändring av logistikflöde i Kågeröd, Svalöv
Avser markarbeten för att ändra logistikflöde. I projektet ingår även asfalteringsarbeten.
Åtgärder av gång- och cykelvägar i Svalöv
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).