Aktuell nybyggnation i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Teckomatorp
Projektet avser nybyggnad av ca 150 bostäder i blandad bebyggelse. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av trygghetsboende m.m. i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter för särskilt boende samt 20 lägenheter för trygghetsboende samt gemensamhetslokal. Avser 1 huskropp i 1- plan.
Nybyggnad av bostäder i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av 40-50 bostäder som omfattar småhus och radhus. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av bostäder i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av 25-30 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Tågarp
Planer finns för fortsatt nybyggnad av 15 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av radhus med 17 lägenheter i 3 längor i 1-2 plan.
Nybyggnad av förskola i Teckomatorp
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av enbostadshus i Billeberga
Projektet avser nybyggnad 13 bostäder i enbostadshus. Yta: 120-150 m2/ hus. (Schaktningsarbeten för vägar är redan utfört sen tidigare).
Nybyggnad av bageri och företagshotell i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av bageri samt företagshotell.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Röstånga
Intresserade byggherrar kan höra av sig planansvarig på kommunen. Avser 3000-4000 m2 markområde för verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av gruppbostad i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.
Ombyggnad av stationsområde m.m. i Svalöv
Projektet avser en ny torgyta vid busstationen, vegetationsytor, upphöjda växtbäddar, va-ledningar, gatubyggnad samt belysning och skyddsrör. Dessutom byggs Torggatan och delar av Svalegatan om.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, förråd och anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av uteförskola/samlingslokal i Svalöv
Avser nybyggnad av uteförskola för 20 barn och samlingslokal för 150 personer med en yta på ca 450 m2.
Utbyte av bro i Röstånga , Svalövs kommun
Befintlig betongbro för Nedangårdsvägen över bäck skall rivas och ersättas med en ny betongbro.
Byte av ställverk vid avloppsreningsverk i Svalöv
Denna entreprenad avser utförande av ställverksbyte inklusive nytt ställverk samt rivning av befintlig utrustning. I projektet ingår även nya väggar och tak för elrummet. Objektet är beläget på adressen Felestad 2050 sydväst om Svalöv.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av bullerskydd/skärmar.
Nybyggnad av telestation i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av nod för teknisk utrustning till fiberutbyggnad.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av plank till padelbanor.
Nybyggnad av plank i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av skärmtak i Svalöv
Bygglov för nybyggnad av väderskydd på perrong.
Nybyggnad av mur i Svalöv
Bygglov för uppförande av mur samt friggebod.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Svalöv
Bygglov nybyggnad av 2 st padelbanor.
Nybyggnad av skärmtak i Svalöv
Bygglov nybyggnad av 2 st väderskydd på perrong.
Nybyggnad av nätstation i Svalöv
Bygglov nybyggnad av nätstation, rivning av befintlig.
Nybyggnad av skärmtak i Svalöv
Bygglov nybyggnad av väderskydd på perrong.
Nybyggnad av staket i Svalöv
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av staket, upplag för matrial och plats för containrar.
Nybyggnad av barack i Svalöv
Tidsbegränsat bygglov placering av byggbodar tom. 2021-09-30.
Belysningsbyte i Källstorp, Svalöv
Projektet innefattar rivningar av trästolpar och nyinstallation av 66 stycken belysningsarmaturer på nya eftergivliga stolpar utmed Trafikverkets väg 106 i Svalövs kommun, mellan Källstorp och Axelvold.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.