Aktuell nybyggnation i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av småhus i Hjärup, etapp 1
Avser nybyggnad av 70 småhus. Totalt i området planeras ca 700 bostäder + skolor.
Nybyggnad av småhus i Hjärup, etapp 2
Avser nybyggnad av 70 småhus. Totalt i området planeras ca 700 bostäder + skolor.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Ca 78 bostadsrättslägenheter fördelade på flerfamiljshus på 4–6 våningar samt 5 radhus.
Nybyggnad av logicenter i Staffanstorp
Omfattar nybyggnad av ett logicenter på ca 24000 kvm.
Nybyggnad av bostäder, Sockerstan etapp 5, Staffanstorp.
Planer finns för nybyggnad av bostäder i form av punkthus i den östra delen av Sockerstan i Staffanstorp.
Nybyggnad av bostäder, Sockerstan etapp 4, Staffanstorp.
Planer finns för nybyggnad av bostäder, kvartersbyggnader med innergård. Området är beläget mot järnvägen i Sockerstan, Staffanstorp.
Nybyggnad av bostäder, Sockerstan etapp 3, Staffanstorp.
Planer finns för nybyggnad av punkthus med parkmiljö i Sockerstan, öster om Sockerbruksparken, Staffanstorp.
Nybyggnad av bostäder i Sockerstan, etapp 0, Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3-5 våningar med totalt 54 st lägenheter.
Nybyggnad av idrottshall i Staffanstorp
Avser nybyggnad av idrottsanläggning med tillhörande padelhall och gym med en uthyrningsbar yta på 4 300 kvadratmeter.
Nybyggnad av bostäder m.m, Sockerstan etapp 1, Staffanstorp.
Planer finns för bostäder kombinerat med ett brett spektrum av verksamheter. Det ska finnas möjlighet till centrumverksamhet, förskolor, handel och den gamla fabriken lämpar sig till tex kultur och idrott, gym. Området är beläget söder om Sockerbruksparken och norr om Dalbyvägen. Ytan uppgår till ca 40 000m2. Fastighetsbtkn del av Brågarp 6:1 mfl. Etapp 1 kommer bestå av 5 stycken exploatörer. Totalt kommer det byggas 500 lägenheter för etapp 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 56 lägenheter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av fem stycken flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup, etapp 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus med 30-tal lägenheter på Hjärup Nordost etapp 3. Väntar på mer info längre fram.
Nybyggnad av äldreboende och bostäder i Hjärup, Staffanstorp
Planens syfte är att möjliggöra för bebyggelse i form av vårdverksamhet, bostäder och centrumändamål inom del av fastigheten Hjärup 4:281. Planförslaget innebär att den södra delen av planområdet bebyggs med vårdboende och trygghetsboende. Delar av bottenplan ska även möjliggöra för centrumändamål. Planområdets norra del bebyggs med bostäder i form av grupphusbebyggelse såsom radhus, parhus, kedjehus eller friliggande enbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Planer finns för nytt badhus samt bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Hjärup, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 18 stycken radhuslägenheter i 2 radhuslängor i 2 våningar. Inflytt beräknas ske under Q2- 2022.
Nybyggnad av padelhall i Staffanstorp
Avser nybyggnad av padelhall med 14 banor, omkläningsrum och loungeavdelning.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för radhus.
Nybyggnad för nytt exploateringsområde, Staffanstorp
Avser markarbeten för nytt exploateringsområde innehållande VA-, Park-,och markarbeten.
Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för grupphus Stanstorp 5:408,5:410,5:412. Detta avser 4 stycken grupphus med 8 lägenheter i, 2 plansvilla/or.
Nybyggnad av skola i Staffanstorp
Avser nybyggnation av skola.
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Planer för anläggning som avser en tvätthall samt en fotostudio för bilar.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Staffanstorp
Projektet avser nybyggnad av mark, gator, park, belysning och VA för nytt exploateringsområde. Planer finns för uppförande av 150-200 bostäder, blandade bostadsformer samt förskoleverksamhet. Objektet ligger mellan väg 852 och Gamla Lundavägen öster om Hjärup i Staffanstorps kommun.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Staffanstorp
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av gata och va för bostadsområde totalt 88 lägenheter, ombyggnad av gc-väg samt anläggande av 43 parkeringsplatser.
Nybyggnad av kontor i Staffanstorp
Avser modulbyggnad för kontorshus samt ljusmast.
Nybyggnad av tvätthall i Staffanstorp
Avser tvätthall för automattvätt av stora fordon.
Anläggande av dammar i Staffanstorps kommun
Avser anläggande av två grund- och ytvattenförsörjda dammar på fastigheten Flackarp 8:4 i Staffanstorps kommun inom ett område som idag utgörs av betesmark.
Nybyggnad av tennishall i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för idrottshall, padel.
Nybyggnad av skärmtak i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, fristående skärmtak.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för bullerplank och vall.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för byggbodar, Ansökan om bygglov för skylt Stanstorp 5:372.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om tillfälligt bygglov för byggbodar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.