Aktuell nybyggnation i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Staffanstorp
Planer finns för uppförande av 150-200 bostäder, blandade bostadsformer samt förskoleverksamhet. Objektet ligger mellan väg 852 och Gamla Lundavägen öster om Hjärup i Staffanstorps kommun.
Nybyggnad av grupphus, radhus och kedjehus i Staffanstorp
Planer finns för uppförande av 150-200 bostäder, blandade bostadsformer samt förskoleverksamhet. Objektet ligger mellan väg 852 och Gamla Lundavägen öster om Hjärup i Staffanstorps kommun.
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Avser cirka 70 bostadsrättslägenheter fördelade på flerfamiljshus på 4–6 våningar samt 5 radhus.
Nybyggnad av logicenter i Staffanstorp
Omfattar nybyggnad av ett logicenter på ca 24000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Sockerstan, etapp 0, Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3-5 våningar med totalt 54 st lägenheter.
Nybyggnad av idrottshall i Staffanstorp
Avser nybyggnad av idrottsanläggning med tillhörande padelhall och gym med en uthyrningsbar yta på 4 300 kvadratmeter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus med 30-tal lägenheter på Hjärup Nordost etapp 3. Väntar på mer info längre fram.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 56 lägenheter
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 11 st radhus/kedjehus.
Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Planer för nybyggnad av 24 st kedjehus/friliggande hus, samt 15 st radhus.
Nybyggnad av butik i Staffanstorp
Avser nybyggnad av butik, showroom, kontor, café, lager, utställningsområde för växthus samt parkeringsyta.
Nybyggnad av grupphus i Stora Uppåkra i Staffanstorp
Avser fortsatt nybyggnad grupphus.
Nybyggnad av gruppbostad i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked för lss gruppbostad.
Nytt exploateringsområde i Staffanstorp
Projektet avser nyanläggning av mark, VA-anläggningar, schakt till ledningsägare, belysning, park och gator med tillhörande anläggningar för nya bostadsområdet Vikhem i Staffanstorp, Staffanstorps kommun. Färdigställandetider: Huvuddel A: Byggator, VA, belysning, park 2022-05-16 Huvuddel B: Färdigställande av tidigare utförda byggator 2026-09-15 (eller efter överenskommelse med beställaren).
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Planer för anläggning som avser en tvätthall samt en fotostudio för bilar.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Staffanstorp
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av gata och va för bostadsområde totalt 88 lägenheter, ombyggnad av gc-väg samt anläggande av 43 parkeringsplatser.
Nybyggnad av tvätthall i Staffanstorp
Avser tvätthall för automattvätt av stora fordon.
Nybyggnad av tennishall i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för padelhall.
Nybyggnad av plank i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av skärmtak i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för sorteringshall för förpackningsåtervinning.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; placering av byggbodar 2021-02-01 - 2022-12-31.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; placering av byggbodar t.o.m. 2022-12-31.
Nybyggnad av garage i Staffanstorp
Ansökan om 1. rivninglov gällande garage 2. bygglov gällande nybyggnad av garage och cykelförråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för 2st enbostadshus med tillhörande carport och förråd.
Nybyggnad av parhus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för grupphus avseende två bostäder.
Nybyggnad av nätstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked gällande enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.