Aktuell nybyggnation i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Planer finns för för nybyggnad av matbutik, verksamhetslokaler, skolor och idrottshall.
Nybyggnad av skola, Staffanstorp
Avser nybyggnad av skolbyggnad för cirka 550 elever med tillhörande idrottshall
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Planer finns för nybyggnation av 56 bostadsrätter.
Nybyggnad av radhus i Staffanstorp
Nybyggnad av 28 radhus i en-och tvåplanshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Mark- och exploateringsarbeten för nytt område i Sockerstan etapp 1, Staffanstorp
Avser anläggande av gator, va-ledningar och elledningar till nytt bostadsområde.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Staffanstorp
Projektet avser nyanläggning av VA, gator, park, belysning och mark för nytt exploateringsområde.
Nybyggnad av fördelningstation i östra Staffanstorp
Avser ny 20 kV fördelningsstation inklusive byggnads- och markarbete i Staffanstorp.
Nybyggnad av skola i Staffanstorp
Avser nybyggnation av skola.
Schakt och borrningsförläggning av elrör för högspänning, huvudled i Staffanstorp
Avser schakt och borrningsförläggning av tomrör för el samt fiber i Staffanstorps tätort.
Nybyggnad av betongbro, gc-väg m.m, Staffanstorp
Avser nyanläggning av betongbro, gc-väg, mark, omhändertagande av dagvatten från GC-väg, pumpstation, slänter, belysning, växtbäddar, grönytor, gator med tillhörande anläggningar för ny GC- port på Malmövägen/Storgatan i Staffanstorp, Staffanstorps kommun
Nybyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked för flerbostadshus, alternativt studentbostäder.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).