Aktuell nybyggnation i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-9 skola i Staffanstorp
Nybyggnation av förskolor samt skola, på totalt ca 8250 kvm. Förskoledelen består av 2 förskolor med 8st avdelningar vardera samt tillhörande storkök och gemensamhetsutrymme. Till både skola och förskola anläggs nya skolgårdar.
Nybyggnad av småhus i Hjärup,
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, ca 900 stycken.
Nybyggnad av småhus i Hjärup, etapp 1
Avser nybyggnad av 30 småhus. Totalt i området planeras ca 700 bostäder + förskola. Förskola: 1628686
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Staffanstorp
Planer finns för uppförande av 150-200 bostäder, blandade bostadsformer samt förskoleverksamhet. Objektet ligger mellan väg 852 och Gamla Lundavägen öster om Hjärup i Staffanstorps kommun.
Nybyggnad av badhus i Staffanstorp
Projektet avser nybyggnad av badhus med utomhusbassänger Avser 25 m inomhusbassäng. Inomhus undervisningsbassäng med höj-och sänkbar botten. -Lekbassäng -Omklädningsutrymmen och bastu. -Entre, kassa och servering -Cafeutrymmen. -Förråd. -Smärre kontorslokaler för simklubb och badhuspersonal. -Utomhusbassäng 50 m. -Utomhus relaxpool. -Utomhus barnpool. -Angöring och parkeringsplats
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Avser cirka 70 bostadsrättslägenheter fördelade på flerfamiljshus på 4–6 våningar samt 5 radhus.
Nybyggnad av logicenter i Staffanstorp
Omfattar nybyggnad av ett logicenter på ca 24000 kvm.
Nybyggnad av bostäder, Sockerstan etapp 3, Staffanstorp.
Planer finns för nybyggnad av punkthus med parkmiljö i Sockerstan, öster om Sockerbruksparken, Staffanstorp.
Nybyggnad av bostäder, Sockerstan etapp 4, Staffanstorp.
Planer finns för nybyggnad av bostäder, kvartersbyggnader med innergård. Området är beläget mot järnvägen i Sockerstan, Staffanstorp.
Nybyggnad av bostäder i Sockerstan, etapp 0, Staffanstorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3-5 våningar med totalt 54 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder m.m, Sockerstan etapp 1, Staffanstorp.
Planer finns för bostäder kombinerat med ett brett spektrum av verksamheter. Det ska finnas möjlighet till centrumverksamhet, förskolor, handel och den gamla fabriken lämpar sig till tex kultur och idrott, gym. Området är beläget söder om Sockerbruksparken och norr om Dalbyvägen. Ytan uppgår till ca 40 000m2. Fastighetsbtkn del av Brågarp 6:1 mfl. Etapp 1 kommer bestå av 5 stycken exploatörer. Totalt kommer det byggas 500 lägenheter för etapp 1.
Nybyggnad av bostäder, Sockerstan etapp 2, Staffanstorp.
Planer finns för nybyggnad av bostäder i norra delen av Sockerstan i anslutning till Sockerbruksgården och angränsande befintligt radhusområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup, etapp 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjärup, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 56 lägenheter
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Planer finns för nytt badhus samt bostäder.
Nybyggnad av förskola, Hjärup
Avser nybyggnad av 30 småhus. Totalt i området planeras ca 700 bostäder + förskola. Bostäder: 1015524
Nybyggnad av bostäder i Staffanstorp
Avser nybyggnad av ca 30 kedjehus/radhus,.
Nybyggnad av bostäder i Vikhem, Staffanstorp
Avser nybyggnad av 11 st radhus/kedjehus.
Nybyggnad av butik i Staffanstorp
Avser nybyggnad av butik, showroom, kontor, café, lager, utställningsområde för växthus samt parkeringsyta.
Nybyggnad av skola i Staffanstorp
Avser nybyggnation av skola.
Nybyggnad av industrihus i Staffanstorp
Planer för anläggning som avser en tvätthall samt en fotostudio för bilar.
Nybyggnad av grupphus i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked gällande 4 enbostadshus.
Nybyggnad av tvätthall i Staffanstorp
Avser tvätthall för automattvätt av stora fordon.
Nybyggnad av lager i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för lagerbyggnad för eget bruk.
Nybyggnad av telestation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för mobiltelestation.
Nybyggnad av nätstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tele-nod för att ansluta fiberkunder.
Nybyggnad av nätstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för sorteringshall för förpackningsåtervinning.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; byggbodar t.o.m 2021-07-31.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd; placering av byggbodar 2021-02-01 - 2022-12-31.
Nybyggnad av enbostadshus i Staffanstorp
Ansökan om förhandsbesked gällande enbostadshus.
Nybyggnad av mur i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för 2st murar placerade för utsmyckning på torg.
Nybyggnad av nätstation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för en mottagarstation.
Nybyggnad av parhus i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för grupphus avseende två bostäder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.