Aktuell nybyggnation i Skurup

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Planer finns för nybyggnad av bostadsområde. Nybyggnad av bygga cirka 250 bostäder som utgörs av en varierad bebyggelse med friliggande villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus.
Nya dricksvattenledningar mellan Sturup och Skurup
Projektet kommer att samupphandlas med projektnummer 1538629. Projektet avser nya dricksvattenledningar mellan anslutningskammaren vid Sturup och vattenverket i Skurup. Avser en 14 km lång ledning DN400 med tillhörande anordningar, tryckstegringspumpar, kammare etc ska anläggas. Aktuella ledningar placeras i kommunerna Skurup, Trelleborg och Svedala.
Nybyggnad av bostäder i Skurup
Avser nybyggnad av radhus med 23 st lägenheter i 1 plans samt 1.5 plan. Totalt planeras det 51 st bostäder på området.
Anläggande av byggvaruhandel i Skurup
Avser anläggande av Byggmax i Skurups handelsområde.
Nybyggnad av butik i Skurup
Avser nybyggnation av ÖoB på Skurups handelsplats. Butiken intar den sista lediga tomten på norra delen av handelsplatsen, strax intill Willys.
Nybyggnad av radhus i Skurup
Nybyggnad av flerfamiljshus, radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av idrottshall och om- och tillbyggnad av skola i Skurup
Projektet omfattar ombyggnad av befintlig skola , tillbyggnad av storkök och bibliotek, tillbyggnad administrationsbyggnad , nybyggnation av miljöhus samt nybyggnad av idrottshall med tillhörande mark- och finplaneringsarbeten.
Nybyggnad av marklägenheter i Rydsgård, Skurup
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till uppförande av 10 nya bostäder i form av marklägenheter. Planförslaget medger 4,5 meter i totalhöjd för tillkommande bebyggelse, vilket motsvarar ett våningsplan, och föreslår en totalhöjd på 8 meter för den befintliga bebyggelsen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup Etapp 1
Avser nybyggnad av 14 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Nybyggnad av flerbostadshus.
Markområde för verksamhetsområde Ystad
Avser avstyckning av en tomt från fastigheten Hälsobacken 2:2 för uppförande av en idrottshall. Idrottshallen ska användas såväl för skolundervisning som för annan idrotts- och motionsverksamhet samt knyta an till gång- och cykelnätet för att tryggt och säkert kunna nås av de boende i de norra stadsdelarna.
Exploateringsarbeten i Skurups kommun
Avser uppdrag som exploateringsingenjör. Avtalstid:2021-01-01 - 2021-06-30
nybyggnad av kasunbyggnad, Skurup
Nybyggnad av kasunbyggnad kv magistern 1 mfl.
Nybyggnad av lager i Skurup
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av enbostadshus i Skurup
Bygglov - nybyggnad av enbostadhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Skurup
Bygglov - nybyggnad av enbostadhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Skurup
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Skurup
Bygglov - nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Skurup
Ansökan om bygglov avseende uppförande av plank.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Skurup
Ansökan om tidsbegänsat bygglov avseende nybyggnad av obemannad livsmedelsbutik.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.