Aktuell nybyggnation i Skurup

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola, Rydsgårds
Planer finns för nybyggnad av F-6 skola i 2 våningar med fritidsgård, bibliotek och en matsal med tillagningskök för ca 420 elever och ligger i nära anslutning till Rydsgårds arena. BTA ca6000 kvm.
Nybyggnad av trygghetsboende i Skurup
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende i Skurup. 1 huskropp som innehåller 58 stycken lägenheter uppdelat på 4 våningar.
Nybyggnad av särskilt boende i Skurup
Planer finns för nybyggnation av ett särskilt boende i Skurup. Avtalstid 17 år.
Nya dricksvattenledningar mellan Sturup och Skurup
Projektet avser nya dricksvattenledningar mellan anslutningskammaren vid Sturup och vattenverket i Skurup. Avser en 14 km lång ledning DN400 med tillhörande anordningar, tryckstegringspumpar, kammare etc ska anläggas. Aktuella ledningar placeras i kommunerna Skurup, Trelleborg och Svedala.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup Etapp 1
Avser nybyggnad av 14 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Skurup
Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av tvåbostadshus Örsjö 16:103,16:104.
Nybyggnad av återvinningsstation i Skurup
Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av barack i Skurup
Ansökan om tidsbegränsat bygglov avseende uppförande av bodetablering.
Nybyggnad av förråd i Skurup
Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av bod.
Nybyggnad av enbostadshus i Skurup
Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av enbostadshus och tillbyggnad av garagebyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Skurup
Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mast i Skurup
Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av telefonimast.
Nybyggnad av elverk i Skurup
Bygglov - nybyggnad av reservkraftaggregat.
Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Skurup
Bygglov nybyggnad av omklädningsrum till idrottsplats.
Nybyggnation av omklädningsbyggnad på Skurups IP
Avser nybyggnad av omklädnadsbyggnad med servering- och undervisningsdel och tillhörande teknikutrymmen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.