Aktuell nybyggnation i Skurup

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, kontor, butiker mm i Skurup
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till uppförande av bostäder och centrumändamål inom fastigheterna Delfinen 6 och Delfinen 23 samt del av Skurup 50:179. Planområdet föreslås att bebyggas med bostadshus i varierande höjd med inslag av lokaler för centrumverksamhet. Längst med Enskiftesgatan i väster föreslås radhusbebyggelse i två till tre våningar. I norr mot bensinmacken föreslås flerbostadshus i tre till fem våningar och i övriga delar i tre till fyra våningar. Totalt planeras ca 140 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Skurup
Planens syfte är att skapa ett nytt attraktivt bostadsområde där både närheten till ortens centrum och områdets natur- och rekreationsvärden tas tillvara och utvecklas. Syftet är därmed att pröva lämpligheten av att bygga ca 70 bostäder som utgörs av en blandning av villor och radhus.
Nybyggnad av logistikanläggning i Skurup
Avser nybyggnad av logistikanläggning på Östra industriområdet i Skurup.
Nya dricksvattenledningar mellan Sturup och Skurup
Projektet avser nya dricksvattenledningar mellan anslutningskammaren vid Sturup och vattenverket i Skurup. Avser en 14 km lång ledning DN400 med tillhörande anordningar, tryckstegringspumpar, kammare etc ska anläggas. Aktuella ledningar placeras i kommunerna Skurup, Trelleborg och Svedala.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Planer finns för nybyggnad av bostadsområde, här planeras det bygga totalt 33 på 3-4 radhuslängor, lägenheter är totalt fördelat på 2 områden (prästkragen samt västeräng etapp 1 obj:nr 2104708 )
Nybyggnad av industrihus i Skurup
Nybyggnad av industribyggnad.
Anläggande av va-ledningar, g/c väg m.m vid Östra Industriområdet, Skurup
Projektet avser förläggning av nya VA-ledningar, två utjämningsmagasin för dagvatten samt en ny pumpstation för spillvatten. Omfattar Ledningsförläggning på en sträcka av ca 650 meter längs Elleholmsvägen. I projektet ingår även utbyggnad av nya G/C-vägar. Objektet är beläget i nordöstra delen av Skurups tätort, vid korsningen Elleholmsvägen/Föreningsgatan.
Nybyggnad av ungdjursstall i Skurup
Avser nybyggnad av ungdjursstall
Nybyggnation av plansilo, Skurup
Avser nybyggnad av ungdjursstall
Nybyggnad av lager i Skurup
Avser nybyggnad av batterilager på befintlig solpark.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).